اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( بررسی هیستولوژیکی اثرات التیام بخش مخلوط مورفین و روغن کره گاو (ghee) بر زخمهای ایجاد شده در پوست رت )

نویسندگان: اعظم وفائی , ناصر مهدوی شهری , مسعود فریدونی , مجید فرهودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه و بررسی تأثیرات فارماکولوژیکی مواد طبیعی و شفا بخش در حیوانات آزمایشگاهی یکی از مهمترین جنبه های مطالعات اتنوفارماکولوژیکی در جهان می باشد ...

کلمات کلیدی

, ghee, مورفین, التیام زخم, پوست, رت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025955,
author = {وفائی, اعظم and مهدوی شهری, ناصر and فریدونی, مسعود and مجید فرهودی},
title = {بررسی هیستولوژیکی اثرات التیام بخش مخلوط مورفین و روغن کره گاو (ghee) بر زخمهای ایجاد شده در پوست رت},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {ghee، مورفین، التیام زخم، پوست، رت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی هیستولوژیکی اثرات التیام بخش مخلوط مورفین و روغن کره گاو (ghee) بر زخمهای ایجاد شده در پوست رت
%A وفائی, اعظم
%A مهدوی شهری, ناصر
%A فریدونی, مسعود
%A مجید فرهودی
%J اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی
%D 2011

[Download]