شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کگامپیوتر ایران , 2011-03-08

عنوان : ( ارائه یک پروتوکل خوشه بندی برای شبکه های حسگر بیسیم )

نویسندگان: پیمان نعمت اللهی , هدی طاهری , محمود نقیب زاده , محمدحسین یغمائی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک پروتوکل خوشه بندی برای شبکه های حسگر بیسیم ارائه شده است و کارای آن با دو الگوریتم اخیر مقایسه شده و برتری الگوریتم ارائه شده نشان داده شده است

کلمات کلیدی

ارائه یک پروتوکل خوشه بندی برای شبکه های حسگر بیسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026413,
author = {پیمان نعمت اللهی and هدی طاهری and نقیب زاده, محمود and یغمائی مقدم, محمدحسین},
title = {ارائه یک پروتوکل خوشه بندی برای شبکه های حسگر بیسیم},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کگامپیوتر ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارائه یک پروتوکل خوشه بندی برای شبکه های حسگر بیسیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک پروتوکل خوشه بندی برای شبکه های حسگر بیسیم
%A پیمان نعمت اللهی
%A هدی طاهری
%A نقیب زاده, محمود
%A یغمائی مقدم, محمدحسین
%J شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کگامپیوتر ایران
%D 2011

[Download]