چهارمین همایش علوم علف های هرز ایرا , 2012-02-06

عنوان : ( بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مویان سیتوگیت و روغن کرچک در کنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor Ritz.) )

نویسندگان: مسعود کارگر , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به فایل پیوست مراجعه شود

کلمات کلیدی

, کلودینافوپ پروپارژیل, مواد افزودنی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026440,
author = {کارگر, مسعود and راشدمحصل, محمدحسن and نظامی, احمد and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مویان سیتوگیت و روغن کرچک در کنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor Ritz.)},
booktitle = {چهارمین همایش علوم علف های هرز ایرا},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {کلودینافوپ پروپارژیل، مواد افزودنی، مویان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مویان سیتوگیت و روغن کرچک در کنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor Ritz.)
%A کارگر, مسعود
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نظامی, احمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J چهارمین همایش علوم علف های هرز ایرا
%D 2012

[Download]