همایش ملی صنایع غذایی , 2012-02-28

عنوان : ( آنالیز محصولات هیدرولیز شده نشاسته بوسیله آنزیم آمیلاز اسیدوفیل استخراج شده از باکتری جدید Bacillus sp. DR90 و بررسی تاثیر مایعات یونی بر روی فعالیت آن )

نویسندگان: احمد آسوده , اشرف عالمی , اکبر حیدری , جعفر اکبری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مایعات یونی به عنوان حلال های سبز برای انحلال کربوهیدرات شناخته شده اند. این مایعات علاوه بر اینکه به عنوان حلال سبز مطرح می شوند کاربردهای متنوع و گوناگون دیگری هم دارند که از آن جمله می توان به جایگزینی حلال های فرار آلی، ساخت مواد جدید، هدایت گرمایی، بهبود بخشیدن شرایط واکنش های آنزیمی، خالص سازی گازها، حذف یون های فلزی و محیطی برای واکنش های بیولوژیک اشاره کرد. با وجود این ، مطالعات اندکی در بررسی اثرشان بر روی آنزیم های هیدرولیز کننده کربوهیدرات انجام شده است. در این کار به بررسی اثر چهارمایع یونی شامل [EMIM][Br]، [BMIM][Br]، [HMIM][Br] و [BMIM][Cl] ، بر روی فعالیت آنزیم آمیلازمزوفیل و اسیدوفیل استخراجی از فلور باکتریایی چشمه دیگ رستم پرداخته می شود.برای این منظور بعد از استخراج و خالص سازی آنزیم ، فعالیت آمیلازی آن در حضور مایعات یونی تعیین شد. نتایج نشان داد که این مایعات اثر مهاری روی فعالیت آنزیم آمیلاز داشتند بطوری که [HMIM][Br] بیشترین اثر مهاری را روی فعالیت این آنزیم، نشان داد. به علاوه در مایعات یونی دارای آنیون یکسان ، با افزایش طول گروه آلکیل روی حلقه ایمیدازولیوم ، اثرمهاری افزایش می یابد . برای سوبسترای نشاسته پارامترهای سینتیکی Km وVmax به ترتیب ‏ mg/ml4 و33/333‏‏ U/mg of protein است.

کلمات کلیدی

, فعالیت آمیلاز , مایعات یونی , چشمه آبگرم دیگ رستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026472,
author = {آسوده, احمد and عالمی, اشرف and اکبر حیدری and جعفر اکبری},
title = {آنالیز محصولات هیدرولیز شده نشاسته بوسیله آنزیم آمیلاز اسیدوفیل استخراج شده از باکتری جدید Bacillus sp. DR90 و بررسی تاثیر مایعات یونی بر روی فعالیت آن},
booktitle = {همایش ملی صنایع غذایی},
year = {2012},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {فعالیت آمیلاز ، مایعات یونی ، چشمه آبگرم دیگ رستم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز محصولات هیدرولیز شده نشاسته بوسیله آنزیم آمیلاز اسیدوفیل استخراج شده از باکتری جدید Bacillus sp. DR90 و بررسی تاثیر مایعات یونی بر روی فعالیت آن
%A آسوده, احمد
%A عالمی, اشرف
%A اکبر حیدری
%A جعفر اکبری
%J همایش ملی صنایع غذایی
%D 2012

[Download]