نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2011-09-07

عنوان : ( مطالعه ژئوشیمی کائولن بهارستان در قیاس با استاندارد جهانی6ECC )

نویسندگان: فاطمه داوند , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده با توجه به بررسی اکسیدهای اصلی به ویژه آلومینیم و سیلیسیم،بعنوان فاکتورهای تعیین کننده رفتار و کیفیت محصولات نموه های کائولن بهارستان نسبت به میزان اکسید آلومینیم در ، ECC واجد افت کیفیت در بدنه هایسرامیکی هستندبه دلیل بالا بودن میزان سیلیسم نسبت به ، ECC نمونه های استاندارد جهانی بهارستان کاهش یافته لذا منجر بهکا هش ویسکوزیتهدوغابدر زمان قالب پذیری ،کاهش مقاومتفراورد های سرامیکی در برابر شوک های حرارتی،کششی و از کیفیت مطلوبی ECC فشارشی می شود .علی رغم میزان اکسید تیتانیم وآهن در حد استاندارد رنگ محصولات سرامیکی بهارستان نسبت به فراور ده های است. در نتیجه موجب ECC برخوردار نیست اما میزان اکسید پتاسیم بهارستان که نقش گداز آور را در فرآورد ه های سرامیکی را ایفا میکند در حد استاندارد کاهش تغییر شکل فرآوردهای سرامیکی شده است.

کلمات کلیدی

, اکسید آلومینیوم و سیلیسیم, کائولن بهارستان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026521,
author = {داوند, فاطمه and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and همام, سیدمسعود},
title = {مطالعه ژئوشیمی کائولن بهارستان در قیاس با استاندارد جهانی6ECC},
booktitle = {نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {اکسید آلومینیوم و سیلیسیم، کائولن بهارستان، ECC،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ژئوشیمی کائولن بهارستان در قیاس با استاندارد جهانی6ECC
%A داوند, فاطمه
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A همام, سیدمسعود
%J نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2011

[Download]