نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2011-09-07

عنوان : ( کانی شناسی،ژئوشیمی،ژنز بازالت های شمال شرق جاجرم )

نویسندگان: هادی اقبالی حسین آباد , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , فرزین قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: در این مقاله شواهد سنگ شناسی، ژئوشیمی نشان میدهند که ماگماتیسم منطقه از نوع بازالت آلکالن تا کالکو آلکالن میباشد. وجود الیوین های درشت خود شکل در کنار درشت بلورهای پیروکسن درنمونه های بازالتی بیانگر حرکت صعودی وسریع ماگما، که توسط فعالیتهای زمینساختی و کشش پوسته قارهای ازطریق سیستمهای شگستگی وگسل های عمیق فوران کردهاند. به علت افت سریع فشار ناشی از کشش پوسته قاره ای آمفیبول ها، اپاسیتی شده و حاشیه قهوه ای از اکسید آهن آمفیبول ها را دربر گرفته است. مقایسه الگوی بی هنجاری وآنومالی منفی نشان می دهند که میتواند P-Ti-Nb-Rb عناصر کمیاب بازالت های مورد مطالعه با مقادیر گوشته اولیه ، عناصر نتیجه تبلور روتیل-آناتاز- آپاتیتاز ماگما باشد .

کلمات کلیدی

, بازلت آلکالن تا کالک آلکالن, اپاسیتی شدن, روتیل- آناتاز-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026526,
author = {اقبالی حسین آباد, هادی and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and همام, سیدمسعود and قائمی, فرزین},
title = {کانی شناسی،ژئوشیمی،ژنز بازالت های شمال شرق جاجرم},
booktitle = {نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {بازلت آلکالن تا کالک آلکالن، اپاسیتی شدن، روتیل- آناتاز- آپاتیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی،ژئوشیمی،ژنز بازالت های شمال شرق جاجرم
%A اقبالی حسین آباد, هادی
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A همام, سیدمسعود
%A قائمی, فرزین
%J نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2011

[Download]