اولین همایش ملی علمی دانشجویی انجمن زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی , 2011-11-17

عنوان : ( توصیف بایواستراتیگرافی مرز ائوسن زیرین، میانی در برش روستای یاقل، شمال شهر درگز، غرب حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: محمدمهدی حسین زاده فیروزیان , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده 2دراین تحقیق مرز ائوسن زیرین، میانی در برش روستای یاقل، شمال شهر درگز، واقع در غرب حوضه کپه داغ مورد بررسی T قرار گرفته؛ که منجر به شناسایی حوادث رخ داده در اجتماعات فرامینیفرهای پلانکتونیک در طول مرز شده است. این برش از نظر لیتولوژیکی، شامل تناوبی از مارن، مارن های سیلتی، شیل و میان لایه هایی از سیلت استون می باشد . بر P10 ، P مبنای بررسی های انجام شده بر روی محتوای فرامینیفرهای پلانکتونیک حاصله از رسوبات فوق ، زون های 9 از فرامینفرهای پلانکتونیک شناسایی شده است ، که بیانگر مرز ائوسن زیرین ، میانی و قابل انطباق با زون های P و 11 از فرامینیفرهای پلانکتونیک ، Hantkenina مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری می باشد . همچنین اولین حضور جنس می باشد ؛ در تعریف و شناسایی مرز ائوسن زیرین ، میانی مورد استفاده قرار گرفته است . P که بیانگر قاعده زون 10 می باشد ؛ در تعریف و شناسایی مرز ائوسن زیرین ، میانی مورد استفاده قرار گرفته است .

کلمات کلیدی

, کپه داغ , ائوسن زیرین – میانی , بایواستراتیگرافی , فرامینیفرهای پلانکتونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026686,
author = {حسین زاده فیروزیان, محمدمهدی and وحیدی نیا, محمد and عاشوری, علیرضا},
title = {توصیف بایواستراتیگرافی مرز ائوسن زیرین، میانی در برش روستای یاقل، شمال شهر درگز، غرب حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {اولین همایش ملی علمی دانشجویی انجمن زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کپه داغ ، ائوسن زیرین – میانی ، بایواستراتیگرافی ، فرامینیفرهای پلانکتونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توصیف بایواستراتیگرافی مرز ائوسن زیرین، میانی در برش روستای یاقل، شمال شهر درگز، غرب حوضه رسوبی کپه داغ
%A حسین زاده فیروزیان, محمدمهدی
%A وحیدی نیا, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%J اولین همایش ملی علمی دانشجویی انجمن زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
%D 2011

[Download]