هشتمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران , 2011-09-14

Title : ( FAPSWPP: یک پروتکل خرید امن کالای الکترونیکی مبتنی بر APSWPP )

Authors: سمانه لایقیان جوان , Abbas Ghaemi Bafghi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این مقاله با توسعه پروتکل پرداخت الکترونیکی APSWPP ، یک پروتکل خرید امن کالای الکترونیکی به نام FAPSWPP پیشنهاد می شود که در آن با بکارگیری گواهینامه CEMBS و استفاده از روش تبادل خوشبینانه، مشتری از دریافت کالا در ازای پرداخت وجه و فروشنده نیز از دریافت وجه و رسید در قبال تحویل کالا مطمئن می باشند. پروتکل پیشنهادی از لحاظ معیارهای امنیتی و کارایی مورد ارزیابی و مقایسه با پروتکل های مرتبط قرار گرفته، نشان داده می شود که علاوه بر کارایی بهتر، کلیه ویژگی های امنیتی مورد نیاز یک سیستم خرید امن را فراهم می آورد.

Keywords

, خرید الکترونیکی, امنیت ASPWPP, FASPWPP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026691,
author = {سمانه لایقیان جوان and Ghaemi Bafghi, Abbas},
title = {FAPSWPP: یک پروتکل خرید امن کالای الکترونیکی مبتنی بر APSWPP},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران},
year = {2011},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {خرید الکترونیکی، امنیت ASPWPP، FASPWPP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T FAPSWPP: یک پروتکل خرید امن کالای الکترونیکی مبتنی بر APSWPP
%A سمانه لایقیان جوان
%A Ghaemi Bafghi, Abbas
%J هشتمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران
%D 2011

[Download]