پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور استان زنجان مرکز ابهر , 2011-11-09

عنوان : ( تعیین مرز سازندهای سورگاه و ایلام در منطقه ی پلدختر (استان لرستان)بر اساس نانوپلانکتون های آهکی )

نویسندگان: زهره قلندری , محمد وحیدی نیا , فریبا فروغی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه رسوبی زاگرس در امتداد شمال غرب- جنوب شرق ایران گسترش دارد سازندهای سورگاه و ایلام بخشی از رسوبات نهشته شده در حوضه زاگرس می باشند که از نظر چینه شناسی اهمیت بالایی دارند. تاکنون مرز بین این دو سازند در منطقه ی پلدختر تعیین نشده و به دلیل ضخامت کم سازند سورگاه این دو سازند را تفکیک نکرده اندو سازند سورگاه بخشی از سازند ایلام معرفی شده است.در این تحقیق سعی شده است که با استفاده از نانوفسیل های آهکی و مطالعات صحرایی این سازند مورد بررسی قرار گیرد .در مجموع 16 متر مورد بررسی قرار گرفته و تعداد 32 نمونه به طور سیستماتیک در فواصل ./ 5 متری برداشت گردید .پس از آماده سازی نانوفسیل های آهکی مورد بررسی قرار است. لذا برای اولین بار سازند CC و 16 CC گرفتند و تعداد 9 گونه از 7 جنس شناسایی شد که مطابق با بایوزون 15 سورگاه از سازند ایلام در این منطقه تفکیک گردید.

کلمات کلیدی

, بیواستراتیگرافی, سازند سورگاه , سازند ایلام, پلدختر, نانوپلانکتون های آهکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026698,
author = {قلندری, زهره and وحیدی نیا, محمد and فریبا فروغی},
title = {تعیین مرز سازندهای سورگاه و ایلام در منطقه ی پلدختر (استان لرستان)بر اساس نانوپلانکتون های آهکی},
booktitle = {پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور استان زنجان مرکز ابهر},
year = {2011},
location = {ابهر, ايران},
keywords = {بیواستراتیگرافی، سازند سورگاه ،سازند ایلام، پلدختر،نانوپلانکتون های آهکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مرز سازندهای سورگاه و ایلام در منطقه ی پلدختر (استان لرستان)بر اساس نانوپلانکتون های آهکی
%A قلندری, زهره
%A وحیدی نیا, محمد
%A فریبا فروغی
%J پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور استان زنجان مرکز ابهر
%D 2011

[Download]