همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی , 2011-05-10

عنوان : ( استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، پردازش تصویر و تئوری فرکتال به منظور پیشگویی چروکیدگی کیوی خشک شده، به روش اسمزی- هوای داغ )

نویسندگان: میلاد فتحی , محبت محبی , سیدمحمدعلی رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چروکیدگی یکی از تغییرات فیزیکی مهم طی فرآیند خشک کردن مواد غذایی می باشد

کلمات کلیدی

, آبگیری اسمزی, بعدفرکتالی, پروکیدگی, شبکه عصبی مصنوعیف کیوی خشک شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026831,
author = {فتحی, میلاد and محبی, محبت and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، پردازش تصویر و تئوری فرکتال به منظور پیشگویی چروکیدگی کیوی خشک شده، به روش اسمزی- هوای داغ},
booktitle = {همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {آبگیری اسمزی، بعدفرکتالی، پروکیدگی، شبکه عصبی مصنوعیف کیوی خشک شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، پردازش تصویر و تئوری فرکتال به منظور پیشگویی چروکیدگی کیوی خشک شده، به روش اسمزی- هوای داغ
%A فتحی, میلاد
%A محبی, محبت
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
%D 2011

[Download]