نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر , 2011-09-07

عنوان : ( تأثیر کیفیت آب آشامیدنی بر مصرف آب، خوراک و عملکرد گوساله های شیرخوار در شرایط استرس گرمایی )

نویسندگان: حسن یزدی , عباسعلی ناصریان , علیرضا علیزاده , محمد چهرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر کیفیت آب آشامیدنی بر مصرف آب، خوراک و عملکرد گوساله های شیرخوار در شرایط استرس گرمایی

کلمات کلیدی

, تأثیر کیفیت آب آشامیدنی بر مصرف آب, خوراک و عملکرد گوساله های شیرخوار در شرایط استرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026883,
author = {حسن یزدی and ناصریان, عباسعلی and علیرضا علیزاده and محمد چهرازی},
title = {تأثیر کیفیت آب آشامیدنی بر مصرف آب، خوراک و عملکرد گوساله های شیرخوار در شرایط استرس گرمایی},
booktitle = {نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تأثیر کیفیت آب آشامیدنی بر مصرف آب، خوراک و عملکرد گوساله های شیرخوار در شرایط استرس گرمایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر کیفیت آب آشامیدنی بر مصرف آب، خوراک و عملکرد گوساله های شیرخوار در شرایط استرس گرمایی
%A حسن یزدی
%A ناصریان, عباسعلی
%A علیرضا علیزاده
%A محمد چهرازی
%J نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر
%D 2011

[Download]