مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2011-1) , صفحات (247-256)

عنوان : ( تشخیص چندکاربره وفقی مبتنی بر SVD برای یک سیستم طیف گسترده با رشته های آشوبی بهینه شده )

نویسندگان: سعید شعرباف تبریزی , سیدعلی رضا سیدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی ساختارهای مخابراتی پهن باند که از سیگنال های آشوبی برای ارسال اطلاعات استفاده می کنند، به یکی از زمینه های پرکاربرد در زمینه مخابرات طیف گسترده بدل گردیده است. در این میان، محدوده وسیعی از مطالعات به طراحی رشته های شبه نویز آشوبی به عنوان جایگزین برای کدهای گسترش متداول در سیستم های DS-CDMA متمرکز گردیده که با وجود برخی مزایای قابل توجه چون غیرمتناوب بودن، امکان پیاده سازی آنالوگ و نیز امکان توسعه آسان برای تعداد کاربران زیاد، هنوز با مشکلاتی چون خطای نسبتا بالا در کانال های با سیگنال به نویز کم و یا کانال های دارای تداخل چندمسیره دست به گریبان هستند. در این مقاله با هدف بهبود عملکرد سیستم های طیف گسترده آشوبی، از دو ایده بهینه سازی فرآیند تولید کد و کاهش تداخل بین کاربری استفاده شده که بدین منظور ابتدا روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، برای تولید مولدهای آشوبی بهینه در فرستنده پیشنهاد می گردد و در ادامه طرحی متکی بر تبدیل SVD برای تشخیص چندکاربره و کاهش وفقی اثر تداخل کاربران، در گیرنده پیاده سازی خواهد شد. نتایج شبیه سازی برای شرایط مختلف کانال و تعداد کاربران متفاوت، نشان از بهبود قابل توجه عملکرد سیستم طیف گسترده آشوبی معرفی شده در حضور نویز کانال و اعوجاج چندمسیره، نسبت به ساختارهای آشوبی اولیه و نیز سیستم های طیف گسترده معمول که از رشته های حداکثر طول استفاده می کنند، دارد.

کلمات کلیدی

, مخابرات پهن باند, مولد آشوبی, DS-CDMA , SVD, تشخیص چندکاربره, کانال چندمسیره, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027086,
author = {شعرباف تبریزی, سعید and سیدین, سیدعلی رضا},
title = {تشخیص چندکاربره وفقی مبتنی بر SVD برای یک سیستم طیف گسترده با رشته های آشوبی بهینه شده},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2011},
volume = {8},
number = {4},
month = {January},
issn = {1682-3745},
pages = {247--256},
numpages = {9},
keywords = {مخابرات پهن باند، مولد آشوبی، DS-CDMA ،SVD، تشخیص چندکاربره، کانال چندمسیره، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشخیص چندکاربره وفقی مبتنی بر SVD برای یک سیستم طیف گسترده با رشته های آشوبی بهینه شده
%A شعرباف تبریزی, سعید
%A سیدین, سیدعلی رضا
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2011

[Download]