ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2010-10-27

عنوان : ( افزایش کارایی فیلترهای ذره ای در رهگیری اهداف با حرکات سریع به کمک یک کنترلگر فازی )

نویسندگان: محسن یادگاری , سیدعلی رضا سیدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از موضوعات مورد علاقه در زمینه ی ماشین بینایی، رهگیری یک هدف در دنباله ای از تصاویر می باشد. فیلترهای ذره ای در سال های اخیر به عنوان یک روش قدرتمند در این زمینه مطرح شده اند. اما چنانچه هدف مورد نظر برای رهگیری دارای حرکات سریعی باشد، معمولا عملیات رهگیری با مشکل مواجه می شود. در این مقاله بر اساس دو ورودی سرعت و ضریب همبستگی ابتدا میزان تغییرات هدف تشخیص داده شده، سپس به کمک یک کنترلگر فازی با وفقی نمودن ضریب پراکندگی ذرات در الگوریتم فیلتر ذره ای ، به روشی کارامد برای رهگیری یک هدف با حرکات سریع رسیده ایم.

کلمات کلیدی

, رهگیری, ضریب پراکندگی ذرات, فیلتر ذره ای, کنترلگر فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027110,
author = {یادگاری, محسن and سیدین, سیدعلی رضا},
title = {افزایش کارایی فیلترهای ذره ای در رهگیری اهداف با حرکات سریع به کمک یک کنترلگر فازی},
booktitle = {ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {رهگیری، ضریب پراکندگی ذرات، فیلتر ذره ای، کنترلگر فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش کارایی فیلترهای ذره ای در رهگیری اهداف با حرکات سریع به کمک یک کنترلگر فازی
%A یادگاری, محسن
%A سیدین, سیدعلی رضا
%J ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
%D 2010

[Download]