نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17

عنوان : ( طراحی عناصر نوری پراشی چند سطحی با استفاده از ترکیب الگوریتمهای گرشبرگ-ساکستون و بهینه سازی گروه ذرات )

نویسندگان: الهه حسین زاده بلان , میرمجتبی میرصالحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از ترکیب الگوریتم های گرشبرگ-ساکستون و بهینه سازی گروه ذرات، روش جدیدی برای طراحی عناصر نوری پراشی ارایه شده است.

کلمات کلیدی

, عناصر نوری پراشی, الگوریتم گرشبرگ-ساکستون, بهینه سازی گروه ذرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027157,
author = {حسین زاده بلان, الهه and میرصالحی, میرمجتبی},
title = {طراحی عناصر نوری پراشی چند سطحی با استفاده از ترکیب الگوریتمهای گرشبرگ-ساکستون و بهینه سازی گروه ذرات},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عناصر نوری پراشی، الگوریتم گرشبرگ-ساکستون، بهینه سازی گروه ذرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی عناصر نوری پراشی چند سطحی با استفاده از ترکیب الگوریتمهای گرشبرگ-ساکستون و بهینه سازی گروه ذرات
%A حسین زاده بلان, الهه
%A میرصالحی, میرمجتبی
%J نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2011

[Download]