اولین همایش ملی زرشک و عناب , 2011-11-09

عنوان : ( تغییرات مقدار آنتوسیانین موجود در میوه زرشک بی دانه(Berberis vulgaris)در پاسخ به تاریخ برداشت و ساعات برداشت روزانه )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , محمد علی بهدانی , مهسا اقحوانی شجری , حمیدرضا فلاحی , مرضیه نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زرشک بی دانه یکی از مهمترین محصولات اقتصادی خراسان جنوبی است که بدلیل دارا بودن ترکیبات فعال بیولوژیکی بخصوص آنتوسیانین ها از نظر دارویی حایز اهمیت است. از این رو مطالعه عوامل مدیریتی موثر بر میزان آنتوسیانین ها در میوه زرشک ضروری به نظر میرسد. در این راستا دو آزمایش جداگانه در منطقه سورند از توابع شهرستان قاینات در استان خراسان جنوبی اجرا شد. در ا‍زمایش اول اثرات تاریخ برداشت (20شهریور، 10 مهر، 1 آبان و 22 آبان) در قالب طرح بلوکهاب کامل تصادفی و طی دو سال 1387 و 1389 و در ا‍مایش دوم اثرات زمان برداشت روزانه (ساعت های7 ، 10 ، 13، 16 و 19 در دو تاریخ

کلمات کلیدی

, زرشک بی دانه, آنتوسیانین , تاریخ برداشت, ساعات برداشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027210,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and محمد علی بهدانی and اقحوانی شجری, مهسا and فلاحی, حمیدرضا and نصیری محلاتی, مرضیه},
title = {تغییرات مقدار آنتوسیانین موجود در میوه زرشک بی دانه(Berberis vulgaris)در پاسخ به تاریخ برداشت و ساعات برداشت روزانه},
booktitle = {اولین همایش ملی زرشک و عناب},
year = {2011},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {زرشک بی دانه، آنتوسیانین ، تاریخ برداشت، ساعات برداشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات مقدار آنتوسیانین موجود در میوه زرشک بی دانه(Berberis vulgaris)در پاسخ به تاریخ برداشت و ساعات برداشت روزانه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A محمد علی بهدانی
%A اقحوانی شجری, مهسا
%A فلاحی, حمیدرضا
%A نصیری محلاتی, مرضیه
%J اولین همایش ملی زرشک و عناب
%D 2011

[Download]