سی امین گرد همایی علوم زمین , 2012-02-20

عنوان : ( تعیین منشأ و شاخص‌های آلودگی‌ فلزی منابع آب و خاک و اثرات آن بر سیستم ایمنی جانداران، جنوب‌باختر بیجار، کردستان )

نویسندگان: احمد دادستان , جلیل مهرزاد سلاکجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه جنوب‌باختر بیجار در استان کردستان، قسمتی از راستای شمال‌باختری- جنوب‌خاوری کمربند آتشفشان‌های کواترنری در بخش شمالی پهنه ماگمایی- دگرگونی سنندج- سیرجان، منطبق با محور قروه- بیجار- تکاب، یک ایالت متالوژنی است که دو چرخه آتشفشانی میوسن بالایی و پلئیستوسن را ثبت کرده است. وجود همزمان ماگمای‌های اسیدی و بازی در فاز آخر، دو منشأ متفاوت و مستقل ماگما را نشان‌ می‌دهد. این منطقه از نظر تکتونیکی، به‌دلیل کشش ناحیه‌ای دارای شکستگی‌هایی با راستای NW، NE و N است، که مجاری اصلی خروج ترکیبات آرسنیک‌دار و دیگر عناصر جزئی با منشأ ژئوژنیک است که در تراورتن‌ها، بازالت‌های روزنگی‌دار و مارن‌های پلیوسن تجمع یافته‌اند. شاخص‌ آلودگی (CIP) خاک‌های سطحی منطقه به سه دسته بدون آلودگی، آلودگی ضعیف و آلودگی متوسط تا خیلی شدید توسط عناصر سمی قابل تقسیم است. این آلودگی‌های با منشاء ژئوژنیک می‌توانند خطرات فراوانی برای سلامتی انسان و حیوانات داشته باشند. در مطالعه حاضر نمونه‌های آب و خاک منطقه مورد مطالعه و ادرار و موی انسانها و ادرار و پشم گوسفندان منطقه از نطر فلزات سنگین مخصوصاً آرسنیک مورد بررسی قرار گرفت. شاخص فلزی (MI) در منابع آب جنوب‌باختر بیجار نشان می‌دهد که همه نمونه‌های آب دارای فلزات سنگین هستند و در دسته غیر قابل شرب طبقه‌بندی می‌شوند. شاخص آلودگی فلزات سنگین (HPI) بر مبنای استانداردهای آب شرب EPA و WHO به‌ترتیب در 50 و 71 درصد منابع آب منطقه بر سلامت انسان‌ها اثرات مخرب دارد، در حالی‌که با استاندارد آب شرب ایران تنها 21 درصد از سلامتی انسان‌ها به خطر می‌افتد. با توجه به اینکه تمرکز اولیه مطالعه روی آرسنیک بوده، اندازه گیری‌های بیولوژیک از انسان و گوسفندان منطقه نشان می‌دهد که غلظت این عنصر سمی در بدن این موجودات بسیار بالا است. بر اساس نتایج اولیه آنالیزها، تأثیر آرسنیک به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین قسمت‌های سیستم ایمنی ذاتی گوسفند، نشان داد که آرسنیک قدرت میکروب کشی لکوسیت‌های خون را کاهش می‌دهد. برای شناسایی و تفکیک پهنه‌های ناپیوسته‌ و پراکندگی زمین‌های با آلودگی‌های ژئوژنیک در راستای محور قروه- بیجار- تکاب، بررسی‌های بزرگ مقیاس برای تهیه نقشه‌های کاربردی پهنه‌های آلوده و برای تعیین جایگاه و ارائه مدل تکتونیکی با بررسی‌های زمین‌شناسی ساختمانی پیشنهاد می‌شود. همچنین بررسی‌های سلوی- مولکولی بیشتری بر روی اثرات آرسنیک در سیستم ایمنی حیوانات و انسان‌های منطقه در آزمایشگاه‌ها توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی

, بیجار, آتشفشان کواترنری, آرسنیک ژئوژنیک, شاخص فلزی, شاخص آلودگی فلزات سنگین, سیستم ایمنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027364,
author = {احمد دادستان and مهرزاد سلاکجانی, جلیل},
title = {تعیین منشأ و شاخص‌های آلودگی‌ فلزی منابع آب و خاک و اثرات آن بر سیستم ایمنی جانداران، جنوب‌باختر بیجار، کردستان},
booktitle = {سی امین گرد همایی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بیجار، آتشفشان کواترنری، آرسنیک ژئوژنیک، شاخص فلزی، شاخص آلودگی فلزات سنگین، سیستم ایمنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین منشأ و شاخص‌های آلودگی‌ فلزی منابع آب و خاک و اثرات آن بر سیستم ایمنی جانداران، جنوب‌باختر بیجار، کردستان
%A احمد دادستان
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%J سی امین گرد همایی علوم زمین
%D 2012

[Download]