اولین همایش ملی روانشناسی سلامت , 2012-03-08

عنوان : ( رابطه احساس انسجام و سخت کوشی روانشناختی با سلامت روان )

نویسندگان: راشین صبری نظرزاده , محمدسعید عبدخدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

احساس انسجام و سخت کوشی می توانند سلامت روان را پیش بینی کنند

کلمات کلیدی

, احساس انسجام, سخت کوشی, سلامت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027433,
author = {صبری نظرزاده, راشین and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {رابطه احساس انسجام و سخت کوشی روانشناختی با سلامت روان},
booktitle = {اولین همایش ملی روانشناسی سلامت},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {احساس انسجام- سخت کوشی- سلامت روان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه احساس انسجام و سخت کوشی روانشناختی با سلامت روان
%A صبری نظرزاده, راشین
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J اولین همایش ملی روانشناسی سلامت
%D 2012

[Download]