همایش ملی فیزیولوژی و مدیریت ورزشی , 2011-12-22

عنوان : ( رابطه بین ترکیب بدنی.شاخص توده بدنی(BMI).توان بی هوازی و Vo2maxدر والیبالیست های نخبه دانشگاهی )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری , مهدی صنعتی فاروجی , محمود خدابخشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه بین ترکیب بدنی.شاخص توده بدنی.توان بی هوازی و Vo2maxدر والیبالیست های نخبه دانشگاهی

کلمات کلیدی

, ترکیب بدنی, شاخص توده بدنی, توان بی هوازی, Vo2max, والیبالیست های نخبه دانشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027500,
author = {ابراهیمی عطری, احمد and صنعتی فاروجی, مهدی and خدابخشی, محمود},
title = {رابطه بین ترکیب بدنی.شاخص توده بدنی(BMI).توان بی هوازی و Vo2maxدر والیبالیست های نخبه دانشگاهی},
booktitle = {همایش ملی فیزیولوژی و مدیریت ورزشی},
year = {2011},
location = {شوشتر, ايران},
keywords = {ترکیب بدنی-شاخص توده بدنی-توان بی هوازی- Vo2max- والیبالیست های نخبه دانشگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه بین ترکیب بدنی.شاخص توده بدنی(BMI).توان بی هوازی و Vo2maxدر والیبالیست های نخبه دانشگاهی
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A صنعتی فاروجی, مهدی
%A خدابخشی, محمود
%J همایش ملی فیزیولوژی و مدیریت ورزشی
%D 2011

[Download]