سومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران , 2012-02-22

Title : ( ترکیب هنردرمانی و روان درمانی در کاهش پرخاشگری نوجوانان با تشخیص اختلالات خلقی )

Authors: Seyyed Mohsen Asgari Nekah , ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

فنون مختلف هنر درمانی، فرصت های بی نظیری را برای بروز و به چالش کشیدن هیجانات می آفرینند و ترکیب هدفمند هنر درمانی و روان درمانی بر غنای محتوا و فرآیند درمان می افزاید. هدف پژوهش حاضر اجرای مداخله درمانی برای دو مورد نوجوان دارای اختلالات خلقی، و آموزش مهارت های کنترل خشم و حل مسئله بود که با توجه به مقاومت مراجعان، به شکل مستقیم امکان پذیر نبود لذا از فنون هنردرمانی استفاده گردید.

Keywords

, هنردرمانی, قصه درمانی, روان نمایشگری, پرخاشگری, اختلالات خلقی- هیجانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027583,
author = {Asgari Nekah, Seyyed Mohsen and , },
title = {ترکیب هنردرمانی و روان درمانی در کاهش پرخاشگری نوجوانان با تشخیص اختلالات خلقی},
booktitle = {سومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران},
year = {2012},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {هنردرمانی، قصه درمانی، روان نمایشگری، پرخاشگری، اختلالات خلقی- هیجانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترکیب هنردرمانی و روان درمانی در کاهش پرخاشگری نوجوانان با تشخیص اختلالات خلقی
%A Asgari Nekah, Seyyed Mohsen
%A ,
%J سومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران
%D 2012

[Download]