نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2012-05-08

عنوان : ( بررسی کاهش اثر ارتعاشات و امواج زمین لرزه بر روی سازه های اطراف با مدلسازی عددی )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , منصوره کدخدای بلقور , حجت دهستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بحث حرکت شدید امواج ناشی از زمین لرزه ، که در نواحی اطراف خاک انتشار می یابند ، به واسطه خسارات ناشی از تاثیر این امواج بر روی سازه ها و شریان های حیاتی مهم و هزینه های هنگفت ناشی از بازسازی این موارد ، با رویکرد ژئوتکنیکی و عمرانی مورد توجه محققین قرار گرفته است. برای جلوگیری از حرکت امواج تاکنون راهکارهای زیادی پیشنهاد شده است که در این مقاله به بحث عایق کردن محیط اطراف در برابر لرزش های دینامیکی پرداخته شده است. در این مقاله کاربرد ترانشه ها برای جلوگیری از حرکت امواج مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور برای دو شالوده با فاصله ی مشخص از هم ، حالت های مختلف اثر ترانشه های باز ( خالی ) و پر شده با موادی نظیر بتن ، بنتنیت و آب مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. در این بررسی دامنه های ارتعاشی مختلفی نظیر 10 Hz ، 50 Hz و 95 Hz به کار برده شده است. سپس نتایج در قالب نمودارهایی بر حسب تغییرمکان شالوده و دامنه های مختلف ارتعاشی ارائه شده است. اندازه گیری ها و نتایج نشان داده است استفاده از ترانشه های باز و یا ترانشه های پر شده می تواند میزان ارتعاشات سازه و در نتیجه تنش های داخلی را به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, بارهای دینامیکی, عایق های لرزش, ترانشه های باز, ترانشه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027652,
author = {شریعتمدار, هاشم and منصوره کدخدای بلقور and حجت دهستانی},
title = {بررسی کاهش اثر ارتعاشات و امواج زمین لرزه بر روی سازه های اطراف با مدلسازی عددی},
booktitle = {نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بارهای دینامیکی، عایق های لرزش، ترانشه های باز، ترانشه های},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کاهش اثر ارتعاشات و امواج زمین لرزه بر روی سازه های اطراف با مدلسازی عددی
%A شریعتمدار, هاشم
%A منصوره کدخدای بلقور
%A حجت دهستانی
%J نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2012

[Download]