دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد , 2011-11-06

عنوان : ( رابطه سازی تقریبی برای آنالیز اولیه دیوار بزشی کوپل تحت تحریک لرزه ای )

نویسندگان: مجید یعقوبی , سیدمصطفی رزاز , حسن حاجی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روشی تقریبی برای آنالیز لرزه ای سیستم خرپای متناوب (Staggered Truss) ارائه خواهد شد. در تحلیل تقریبی پیشنهادی، دیافراگم ها صلب و سختی و ارتفاع طبقات یکسان فرض می شوند. سپس، دیواربرشی کوپل معادل این سیستم معرفی شده و معادله حرکت تحریک پایه برای سازه نوشته می شود. با محاسبه ی نیروهای داخلی و استفاده از معادله ی دیفرانسیل حاکم بر سازه، تابع جابه جایی ماکزیمم سازه بدست می آید. به منظور کنترل دقت، نتایج راهکار تقریبی پیشنهاد شده با پاسخ های آنالیز سازه های خرپای متناوب 10 و 30 طبقه با نرم افزار Etabs2000 تحت زمینلرزه طبس مقایسه می شوند. خطای کم در پاسخ جابه جایی سازه گواهی بر توانمندی الگوی تقریبی ارائه شده می باشد.

کلمات کلیدی

, دیوار برشی کوپل, آنالیز تقریبی, تحریک لرزه ای, روش محیط پیوسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027709,
author = {یعقوبی, مجید and رزاز, سیدمصطفی and حاجی کاظمی, حسن},
title = {رابطه سازی تقریبی برای آنالیز اولیه دیوار بزشی کوپل تحت تحریک لرزه ای},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {دیوار برشی کوپل، آنالیز تقریبی، تحریک لرزه ای، روش محیط پیوسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه سازی تقریبی برای آنالیز اولیه دیوار بزشی کوپل تحت تحریک لرزه ای
%A یعقوبی, مجید
%A رزاز, سیدمصطفی
%A حاجی کاظمی, حسن
%J دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
%D 2011

[Download]