ششمین کنفرانس بین المللی برند , 2012-02-16

Title : ( ارائه مدل مفهومی مبتنی بر کیفیت رابطه و تصویر برند )

Authors: Fariborz Rahimnia , zahra fatemi ,

Citation: BibTeX | EndNote

مسئله برندسازی و مدیریت برند امروزه طرفداران متعددی در دنیای بازاریابی دارد. ساخت یک برند قدرتمند در بازار، هدف بسیاری از سازمانهاست. برند های موفق باعث افزایش اعتماد به محصولات و خدمات ناملموس می شوند و مشتریان قادر به تجسم و شناسایی بهتر خدمات آن ها می شوند . ارتباط با مشتری یکی از راه های مناسب برا ی رشد و ترقی و افزایش ارزش برند است، تأکید بر کیفیت رابطه می تواند منجر به ارزش برند بیشتر و تصویر برند مطلوبی را ایجاد کند. در میان ابعاد قابل لمس یک محصول یا خدمت ، تصویر برند مهمترین چیزی است که اکثر استراتژی های بازاریابی معطوف به آن هستند و به برجسته کردن برند گرایش دارند. برای این منظور بخش های خدماتی سعی در برقراری ارتباط با مشتریان دارند و از طریق تأثیری که بر ادراک مشتریان از خدمات دریافت شده می گذارند ، تصویری مطلوب در ذهن مشتری ایجاد می کنند. در این مقاله با بررسی

Keywords

تصویر برند:کیفیت رابطه ارزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027846,
author = {Rahimnia, Fariborz and Fatemi, Zahra},
title = {ارائه مدل مفهومی مبتنی بر کیفیت رابطه و تصویر برند},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی برند},
year = {2012},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {تصویر برند:کیفیت رابطه ارزش برند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدل مفهومی مبتنی بر کیفیت رابطه و تصویر برند
%A Rahimnia, Fariborz
%A Fatemi, Zahra
%J ششمین کنفرانس بین المللی برند
%D 2012

[Download]