هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-09

عنوان : ( تعیین الگوی کشت تحت سه استراتژی اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی باکاربرد الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی مشهد) )

نویسندگان: زهرا رضایی , آرش دوراندیش , آزیتا سروری نوبهار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فعالیتهای کشاورزی از شاخهای مهم توسعه در کشورهایی مثل ایران محسوب می شود و این امر نشان از نیاز توجه بیشتر به این بخش است. مسئله امنیت غذایی و توسعه اقتصادی از اهداف مهم کشورهای در حال توسعه می باشد. این اهداف تنها از طریق اهدافی مثل حداکثر تولید یا حداکثر بازده برنامه ی تحقق نمی یابد زیرا برای رسیدن به این اهداف نیازمند به یک سیستم کشاورزی پایداری می باشند که این سیستم را می توان با برقراری استراتژیهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تدوین نمود. در این مطالعه به تدوین الگوی کشت بهینه استان خراسان رضوی با استفاده سه استراتژی فوق و با بهرهگیری از روش الگوریتم ژنتیک پرداخته شده است. 87 جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که تحت هر سه استراتژی اجتماعی، - اطلاعات مورد نیاز از جهاد کشاورزی خراسان رضوی و سالنامه سال زراعی 88 اقتصادی و زیست محیطی محصولاتی که در الگوی کشت وارد شده اند، یکسان می باشند

کلمات کلیدی

, الگوی کشت, استراتژی اقتصادی, استراتژی اجتماعی, استراتژی زیست محیطی و الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027920,
author = {رضایی, زهرا and دوراندیش, آرش and سروری نوبهار, آزیتا},
title = {تعیین الگوی کشت تحت سه استراتژی اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی باکاربرد الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی مشهد)},
booktitle = {هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {الگوی کشت، استراتژی اقتصادی، استراتژی اجتماعی، استراتژی زیست محیطی و الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین الگوی کشت تحت سه استراتژی اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی باکاربرد الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی مشهد)
%A رضایی, زهرا
%A دوراندیش, آرش
%A سروری نوبهار, آزیتا
%J هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]