Interdisciplinary Social Sciences International Conference 2007 , 2007-02-09

Title : An Analysis of the Status of Social Sciences in Developing Countries: A Case Study ( An Analysis of the Status of Social Sciences in Developing Countries: A Case Study )

Authors: Ali Shirazi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

امروزه، توسعه اغلب از جنبه های صنعتی یا فناوری مورد توجه قرار می گیرد. در حالیکه کشورهای در حال توسعه تلاش می کنند که عقب افتادگیهای خود را از طریق سرمایه -گذاریهای سنگین در بخش صنعت جبران کنند، دولتها و مردم در کشورهای توسعه یافته در مسابقه ای برای پیشگامی در زمینه فناوری اند. هدف آنها، دستیابی به درجه ای از پیشرفت است که در موقعیت برتری در جهان رقابتی قرار گیرند. اما افراد کثیری، منطق تلاش ما را برای پیشرفت در فنآوری و داراییهای مالی به بهای پاسخگویی به نیازهای سطوح بالاتر انسان زیر سؤال می برند. آنها با اشاره به مشکلات و چالشهای ما در مبارزه با فقر، انزوای افراد، و آسیب به محیط زیست، نیاز برای توازن ابعاد مختلف توسعه را مورد تاکید قرار می دهند. یک دیدگاه متوازن توسعه، ترکیب مهارتهای سخت و نرم را شامل می گردد. مهارتهای نرم در ارتباط با جنبه های انسانی، اجتماعی و فرهنگی موجودیت انسان است که مشخصا در حیطه علوم انسانی قرار دارد.

Keywords

, علوم انسانی, کشورهای در حال توسعه, توسعه دانش, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102795,
author = {Shirazi, Ali},
title = {An Analysis of the Status of Social Sciences in Developing Countries: A Case Study},
booktitle = {Interdisciplinary Social Sciences International Conference 2007},
year = {2007},
location = {کراچی, pakistan},
keywords = {علوم انسانی، کشورهای در حال توسعه، توسعه دانش، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T An Analysis of the Status of Social Sciences in Developing Countries: A Case Study
%A Shirazi, Ali
%J Interdisciplinary Social Sciences International Conference 2007
%D 2007

[Download]