سی امین گرد هم آیی علوم زمین , 2012-02-20

عنوان : ( مطالعه ساختاری وکینماتیکی گسل سیاهکوه، شمال جاجرم )

نویسندگان: سیدمنصور حسینی , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه ساختاری وکینماتیکی گسل سیاهکوه، شمال جاجرم

کلمات کلیدی

, ریخت زمین ساخت, گسلش فعال, آبراهه, مخروط افکنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027976,
author = {حسینی, سیدمنصور and رحیمی, بهنام},
title = {مطالعه ساختاری وکینماتیکی گسل سیاهکوه، شمال جاجرم},
booktitle = {سی امین گرد هم آیی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ریخت زمین ساخت،گسلش فعال،آبراهه،مخروط افکنه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ساختاری وکینماتیکی گسل سیاهکوه، شمال جاجرم
%A حسینی, سیدمنصور
%A رحیمی, بهنام
%J سی امین گرد هم آیی علوم زمین
%D 2012

[Download]