اولین همایش جانور شناسی یگانشی ایران , 2012-04-26

عنوان : ( مروری بر عنکبوت های خرچنگی (Araneae: Thomisidae) استان خراسان ، ایران )

نویسندگان: مریم اله دادی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , عصمت جمیلی , امید میرشمسی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

.

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027997,
author = {اله دادی, مریم and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and جمیلی, عصمت and میرشمسی کاخکی, امید},
title = {مروری بر عنکبوت های خرچنگی (Araneae: Thomisidae) استان خراسان ، ایران},
booktitle = {اولین همایش جانور شناسی یگانشی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر عنکبوت های خرچنگی (Araneae: Thomisidae) استان خراسان ، ایران
%A اله دادی, مریم
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A جمیلی, عصمت
%A میرشمسی کاخکی, امید
%J اولین همایش جانور شناسی یگانشی ایران
%D 2012

[Download]