بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: .


موارد یافت شده: 11068

1 - جایگاه ژئوپلیتیکی سازمان همکاری های اقتصادی اکو در تقویت سیاست همسایگی ایران و همسایگان (چکیده)
2 - بررسی رفتار مکانیکی بتن ساخته شده با الیاف بازیافتی پت برای کاربردهای سازهای (چکیده)
3 - A flexible ranked set sampling schemes: Statistical analysis on scale parameter (چکیده)
4 - قابلیت اعتماد F سیستم فرسایشی k از n تسهیم بار (چکیده)
5 - بررسی وضعیت انگیزه شغلی در کلیه دبیران تربیت بدنی استان خراسان جنوبی (چکیده)
6 - ارزیابی کارایی الگوریتم‌های بهینه سازی گرگ خاکستری (GWO) و وال (WOA)درمطالعات منابع آب (چکیده)
7 - راهکارهای توسعه زیر ساخت های ورزش های همگانی - تفریحی در ایران بر اساس مدل SWOT (چکیده)
8 - هر همسایه یک رهنامه (چکیده)
9 - Dynamic simulation and experimental performance of an adsorbed natural gas system under variable charging conditions (چکیده)
10 - EFFECTS OF REPLACING LOW STARCH BY-PRODUCTS FOR BARLEY GRAIN ON in situ RUMEN DEGRADABILITY AND in vitro GAS PRODUCTION PROPERTIES OF A TOTAL MIXED RATION (چکیده)
11 - Effects of Chronic Intraperitoneal Administration of Aerial Parts Aqueous Alcoholic Extract of Cichorium Intybus L. on Neuropathic Pain Caused by Chronic Constriction Injury (CCI) in Male Wistar (چکیده)
12 - Sharpening lower bound in some inequalities for Frames in Hilbert spaces (چکیده)
13 - آسیب دیدگی شدید ورزشی، انگیزش و تحلیل رفتگی : پیش بینی تحلیل رفتگی ورزشکاران زبدة هندبال آسیب دیده با توجه به کارکرد تئوری انگیزش خود-مختاری (چکیده)
14 - بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی (چکیده)
15 - مقایسة عوامل نگهدارنده شغلی معلّمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی و ارتباط آن با برخی از مشخّصات فردی (چکیده)
16 - Use of Steam Treated Sugarcane Pith in the Diet of Finishing Calves as a Replacement for Low Grain Corn Silage (چکیده)
17 - Relationship of Mitochondrial Biogenesis and Phenotypic Expression of Residual Feed Intake in Fat‐Tailed Lambs (چکیده)
18 - مقایسه جنبه های بوم شناختی و اقتصادی دامداری به شیوه ی بره پی و شیردوشی در مرتع (چکیده)
19 - An Investigation on the Effect of Shape and Size Pit on Early Stablishment of Wild Pistachio (pistacia vera L.) Seedling in Khajeh Kalat Woodland (چکیده)
20 - Identification and Potential Assessment of Safe Sites for Early Establishment of Pistachio (Pistacia vera L.) seed lings in Khajeh Kalat woodland (چکیده)
21 - Solving linear two-dimensional Fredholm integral equations system by triangular (چکیده)
22 - محرک های اصلی و فناوری و بازار باتری های لیتیوم -یونی حالت جامد و چالی های موجود (چکیده)
23 - Application of a nanoformulation based on essential oil against Ephestia kuehniella larvae: Characterization and bioactivity (چکیده)
24 - A Quantum-Like Model for Predicting Human Decisions in the Entangled Social Systems (چکیده)
25 - Target Convergence Analysis of Cancer-Inspired Swarms for Early Disease Diagnosis and Targeted Collective Therapy (چکیده)
26 - ارزیابی بیوچار به عنوان بستر پرکننده در بیوفیلتر برای حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز (چکیده)
27 - رستم را که کشت؟ بهمن یا شغاد تحلیل منابع داستان فرجام رستم برپایه تطبیق اسناد رسمی و عامیانه (چکیده)
28 - Enhanced two-loop model predictive control design for linear uncertain systems (چکیده)
29 - Heavy metal removal by modified cellulose nano fibers (MCNF) (چکیده)
30 - اندازه گیری نوسان شاخ صهای بورس با توجه به آنتروپی تقریبی و انحراف معیار (چکیده)
31 - بررسی درباره خاستگاه کهن قهرمان نامه: اثری مشترک میان ادبیات منثور ترکی و فارسی (چکیده)
32 - Regional groundwater qualitative and quantitative management through hydrogeological modeling in Jangal-Geysour, Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
33 - تحلیل تصویر کنشگری خداوند در باب کشاورزی، از اسطوره تا عرفان (چکیده)
34 - An Iterative Model for Quality Assessment in Collaborative Content Generation Systems (چکیده)
35 - اثر بازی های حرکتی منتخب بر تعادل ایستا و پویا در کودکان با اختلال یادگیری خاص (چکیده)
36 - اثر تمرینات اداراکی حرکتی منتخب بر تبحر حرکتی کودکان با اختلال یادگیری (چکیده)
37 - تاثیر محرومیت از خواب قبل از تمرین جسمانی، ذهنی، مشاهده ای و ترکیبی بر اکتساب و یادداری سرویس کوتاه بدمینتون (چکیده)
38 - k-Intersection Graph of a Finite Set (چکیده)
39 - The Impact of Network Readiness Index and Good Governance on the Tourism Industry Revenues in Selected Countries of Southwest Asia: With System Generalized Method of Moments (چکیده)
40 - بررسی تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر میزان درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری 1 در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا به روش گشتاورهای تعمیمیافته (چکیده)
41 - A method based on the meshless approach for the numerical solution of the singularly perturbed differential-difference equation arising in the modeling of neuronal variability (چکیده)
42 - راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت حوض مشهد (چکیده)
43 - Preparation And Study Of Photocatalytic Activity Of Graphitic Carbon Nitride For The Removal Of Pharmaceutical Pollutants (چکیده)
44 - ارائه مدل ریسکهای فرآیند مدیریت تغییر در بیمارستانهای آموزشی (چکیده)
45 - نقش هدف گرایی و هویت اخلاقی در پیش بینی کارکردهای اخلاقی مثبت و منفی در فوتبال (چکیده)
46 - ارائه روشی برای پایش کیفیت عملکرد انسان در فرآیند ساکشن لوله تراشه در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از نمودارهای کنترلی (چکیده)
47 - سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران فدراسیونهای منتخب در کشور و بررسی رابطة آن با سبک رهبری تحول آفرین (چکیده)
48 - تأثیر سبک‌های نوین مدیریتی بر میزان خلاقیت، اثربخشی و جابه‌جایی منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی کارا (چکیده)
49 - Study of transboundary aerosol transport from Aral-Caspian arid region to the south of Western Siberia in 2015-2016 (چکیده)
50 - مطالعه تثیر پارامترهای فرآیند برنیشینگ ساچمه‌ای و زبری سطح اولیه بر روی ویژگی‌های مغزی زبری سطح قطعات استوانه‌ای مسی (چکیده)
51 - Oxidative desulfurization of dibenzothiophene by magnetically recoverable polyoxometalate-based nanocatalyst: Optimization by response surface methodology (چکیده)
52 - سنتز و تعیین مشخصه نانوذرات مغناطیسی مس فریت و کاربرد آن ها برای حذف رنگ قرمز واکنشی 141 از محیط آبی (چکیده)
53 - Carboxylmethyl-β-cyclodextrin as a good modifier agent for oxidation of dibenzothiophene (چکیده)
54 - رابطة معنویت در کار با اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
55 - ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی-ورزشی پارک های استان گلستان بر اساس مدل تحلیل شکاف (Gaps) (چکیده)
56 - بازنگری نظام موجود ارزیابی عملکرد ادارت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها (EFQM)‎ (چکیده)
57 - مقایسه نقش فوق برنامه ورزشی در استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی (چکیده)
58 - رابطة بین ابعاد شش گانة نیک زیستی و خودکارامدی ورزشی در میان دانشجویان تربیت بدنی (چکیده)
59 - طراحی پروفیل ریسک محصول خربزه شهرستان مشهد (چکیده)
60 - An Energy-Efficient Voltage-Level Shifter Based on Controlling Pull-Up Network Strength (چکیده)
61 - Global forcing number for maximal matchings in corona products (چکیده)
62 - تأثیر حضور کربن بلک بر استحکام اتصال آلومینیوم/پلی اتیلن در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای (چکیده)
63 - بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنش بالا و پایین (چکیده)
64 - بررسی و مقایسه پوشش‌های تک‌لایه کاربید وانادیم تشکیل شده توسط اکسید فلزی با روش نفوذ واکنشی حرارتی (TRD) روی فولاد ابزار کربنی 1545/1 در دماها و زمان‌های متفاوت (چکیده)
65 - مشروطه یعنی چلوکباب ارزان!: نه سخت و نه استوار بود / دود بود و بر هوا بود (چکیده)
66 - بهینه سازی کشت سوسپانسیون سلولی در زعفران (چکیده)
67 - Green synthesis and biological characterization of cerium oxide nanoemulsion against human HT-29 colon cancer cell line (چکیده)
68 - مطالعهی میکروموفولوژیکی افقهای آرجیلیک و پتروکلسیک دریک مقطع لسی-آبرفتی، غرب مشهد (چکیده)
69 - بررسی تأثیر طراحی فضاهای کار بر اساس ملاحظات معماری سبز، بر سلامت کارکنان (چکیده)
70 - معماری درمانگر و خانه سالمندان: بررسی عوامل تاثیر گذار فیزیکی-کالبدی، روانی و اجتماعی بر سلامت سالمندان در طراحی خانه های سالمندان (چکیده)
71 - Thermal shock-induced Moore-Gibson-Thompson generalized coupled thermoelasticity analysis based on the strain gradient Love-Bishop theory in a nanorod resonator (چکیده)
72 - بررسی تاثیر بیسموت بر ریزساختار و رفتار خزش فروروندگی آلیاژ منیزیم AZ31 (چکیده)
73 - تشکیل کاربید کروم روی فولاد ابزار 1545 با استفاده از فرایند نفوذ واکنشی حرارتی (TRD) در شرایط مختلف و بررسی مشخصات آن (چکیده)
74 - سنتز و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت الیاف پلی‌وینیل‌الکل/ فریت کبالت سنتزشده به روش الکتروریسی (چکیده)
75 - بررسی تاثیر دمای واکنش بر ساختار و خواص مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت سنتزشده به روش هم‌رسوبی شیمیایی (چکیده)
76 - Isolation of broad-host-range bacteriophages against food- and patient-derived Shiga toxin-producing Escherichia coli (چکیده)
77 - A New Approach for Optimization of Distributed Quantum Circuits (چکیده)
78 - بررسی مقایسه ای سرعت روایت در حکایتی مشترک بین سه راوی (نظامی عروضی، دولتشاه سمرقنوی (چکیده)
79 - جداسازی رنگدانه کلروفیل از ریزجلبک با استفاده از فرآیند دفع سطحی (چکیده)
80 - ارتباطات سیاسی، معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
81 - اثر متیل‌جاسمونات، IAA و BAP بر توان‌کالزایی، محتوای برخی ترکیبات‌فنلی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کلپوره (Teucrium polium L.) (چکیده)
82 - Enhancing the biodesulphurization capacity of Rhodococcus sp. FUM94 in a biphasic system through optimization of operational factors (چکیده)
83 - ارزیابی بقایای گیاهان پیش‌کشت بر پویایی معیت علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L) رقم NS640 در دو نوع بافت خاک (چکیده)
84 - Tannic acid-modified magnetic hydrotalcite-based MgAl nanoparticles for the in vitro targeted delivery of doxorubicin to the estrogen receptor-overexpressing colorectal cancer cells (چکیده)
85 - Nash Equilibrium of Joint Day-ahead Electricity Markets and Forward Contracts in Congested Power Systems (چکیده)
86 - Bentonite Mitigates the Adverse Effects of Drought Stress in Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) (چکیده)
87 - How does cloud computing help businesses to manage big data issues (چکیده)
88 - A Comparative Study on Essential Oil Profile and Antioxidant Activity in Different Parts of Three Ferulago Species (چکیده)
89 - مدلسازی وقوع فرسایش گالی در حوضه آبریز گرگانرود (چکیده)
90 - An investigation on the properties of cementitious mortars made with electric arc furnace dust and red mud (چکیده)
91 - تحلیل پایداری فعالیت‌های زیربخش دام در استان‌های ایران (چکیده)
92 - The Assessment of Some Metabolic Markers by Combination of Ursolic Acid Supplementation and Resistance Training in Young Older Obese Women (چکیده)
93 - سیستماتیک توالی های کربناته ائوسن از برش ذوالفرخ واقع در جنوب سبزوار (ایران مرکزی) (چکیده)
94 - عوامل کالبدی موثر بر ادراک تراکم در محیط های مسکونی، نمونه موردی: محلات مسکونی شهر مشهد (چکیده)
95 - Online energy-efficient fair scheduling for heterogeneous multi-cores considering shared resource contention (چکیده)
96 - بررسی فشار باد بر سقف‌های چادری با فرم قیفی به روش شبیه‌سازی عددی (چکیده)
97 - مدلسازی نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی فرش‌آرا مشهد) (چکیده)
98 - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در شرکت‌های تولیدی ورزشی ایران با رویکرد آنالیز چند معیاره و کپ لند (چکیده)
99 - تحلیل محتوای کمی و روند پژوهش‌های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران (چکیده)
100 - تبیین عناصر و مولفه های برنامه درسی فطرت گرای توحیدی در تربیت دینی متربیان (چکیده)
101 - Symbolic strong persistence property under monomial operations and strong persistence property of cover ideals (چکیده)
102 - ارائه راهکارهای طراحی اقلیمی در شهر حلب، سوریه (چکیده)
103 - IDENTIFICATION AND DISTRIBUTION OF ROOT-KNOT NEMATODE SPECIES IN POMEGRANATE ORCHARDS OF EASTERN IRAN (چکیده)
104 - زیست چینه نگاری سازند پابده در میدان نفتی پارسی (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران) (چکیده)
105 - Языковая картина мира этноса и перевод реалий в лингвистической семантике (چکیده)
106 - Characteristics changes of date fruits during ripening period on-palm (چکیده)
107 - مروری بر رد پای بوم شناختی و توسعه پایدار با تاکید بر نفرین منابع (چکیده)
108 - شاخص جهانی آسیب‌پذیری انرژی (چکیده)
109 - Legal Analysis of the Exemption of Iranian Red Crescent Relief Workers from Compensation for Traffic Accident Injuries (چکیده)
110 - اثر دانه خلر فرآوری شده (آسیاب شده و اکسترود شده) به جای کنجاله سویا در استارتر بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های شکمبه ای و خونی در گوساله های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
111 - پارابلوم‌به‌کمرهای برلن‌نشین (چکیده)
112 - رابطه بین آسیب لوب پس سری و نابینایی در جراحی استریوتاکسی (چکیده)
113 - Testing bivariate independence based on α-divergence by improved probit transformation method for copula density estimation (چکیده)
114 - The Complete Genome Sequences of Two Recombinant Isolates of Squash Mosaic Virus from Iran (چکیده)
115 - شناسایی نواحی مستعد سیلاب در استان گلستان با استفاده از تصاویر سنتینل و مدلسازی هیدرولیکی (چکیده)
116 - ارزیابی اثرگذاری تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی رقم مهرگان در شرایط تنش خشکی مطالعه موردی: ورامین) (چکیده)
117 - How Might One Live? A Social Theory of Human Motivated Behavior (چکیده)
118 - مرا به خیر تو امید نیست، شرّ مرسان! (چکیده)
119 - تبیین امعه‌شناختی مصرف نمایشی پوشاک (مطالعه موردی: شهر بیرند- دی‌ماه 1399) (چکیده)
120 - Identification of gamma aminobutyric acid produced by Lactobacillus brevis PML1 by Thin layer chromatography method in culture medium containing monosodium glutamate (MSG) (چکیده)
121 - A fuzzy stochastic immediate assembly supply chain with uncertain demand (چکیده)
122 - اعتبارات مالی و نقش آن در مهارت روستایی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
123 - خاستگاه اندیشه‌های سیاسی علما در جریان نهضت ملی شدن نفت با تأکید بر دیدگاه‌های آیت‌الله کاشانی (چکیده)
124 - Changes in spatio-temporal distribution of AgMERRA-derived agro-climatic indices and agro-climatic zones for wheat crops in the northeast Iran (چکیده)
125 - بررسی اثر آب برگشتی بر عملکرد رشد و شاخص باله ای در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در دو سیستم بازگردشی نسبی (چکیده)
126 - The essential role of hippocampo-cortical connections in temporal coordination of spindles and ripples (چکیده)
127 - Textures and chemical compositions of the Narm iron oxide-apatite deposit in Kuh-e-Sarhangi District (Central Iran): Insights into the magmatic-hydrothermal mineralization (چکیده)
128 - بررسی و تحلیل سیر تحول پژوهش‌های مرتبط با سیرالملوک در ایران (چکیده)
129 - بررسی شیوه های تغییر امثال فارسی در متون منثور منتخب پس از اسلام تا سده هشتم هجری (چکیده)
130 - شناسایی عوام ل نهادی موثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری با محوریت گردشگری ورزشی ایران (چکیده)
131 - بررسی اثر هم کشتی سلول های بنیادی بر بافت تخمدان موش سوری (چکیده)
132 - شناسایی و تعیین میزان تاثیر اختلالات بر فعالیتهای بخش فنی و تاسیسات در صنعت هتلداری (چکیده)
133 - An investigation of recovering the energy of exhaust heat for improving conventional compression ignition to low temperature combustion by adding diesel vapor (چکیده)
134 - Chemical Compositions of Essential Oil from the Aerial Parts of Tagetes patula L. and Tagetes erecta L. Cultivated in Northeastern Iran (چکیده)
135 - داستان یک جاده: ساخته شدن و نگهداری راه مشهد-عشق‌آباد (1305-1344ق) (چکیده)
136 - شمشیرِ دودمِ «بدونِ من هرگز» (چکیده)
137 - بررسی تاثیر ادراک سیاست سازمانی بر تعهد کارکنان در شهرداری بجنورد با میانجی گری عدالت سازمانی ادراک شده (چکیده)
138 - Improved Design of Uniform SIW Leaky Wave Antenna With Suppression of Unwanted Mode (چکیده)
139 - HIGHER CODERIVATIONS ON COALGEBRAS AND CHARACTERIZATION (چکیده)
140 - تحلیل داده های بورس بر اساستابع مفصل (چکیده)
141 - Nonparametric Estimation of Copula Based Stress-strength Models (چکیده)
142 - فعالیت تجارت‌خانه‌های آلمانی در مشهد( 1345-1322ق) (چکیده)
143 - Formation of the Chah-Gaz iron oxide-apatite ore (IOA) deposit, Bafq District, Iran: Constraints from halogens, trace element concentrations, and Sr-Nd isotopes of fluorapatite (چکیده)
144 - Growth And Physiological Response Of Quinoa Plant In Saline- Sodic Soil With Humic Acid Under Drought Stress Conditions (چکیده)
145 - Identifying Common Elements of Evidence – Based Psychological Treatments for Females with Extramarital Experience (چکیده)
146 - Distributed Consensus Control for a Network of Incommensurate Fractional-Order Systems (چکیده)
147 - تغییرات بیشینه کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم II در گندم، یوالف وحشیAvena ludoviciana Durieu و شلمیRapistrum rugosum (L.) All. درشرایط تنش یخزدگی (چکیده)
148 - تحلیل اکسرژی واحد تولید آمونیاک مجتمع پتروشیمی خراسان (چکیده)
149 - Tribological properties of duplex coatings of chromium-vanadium carbide produced by thermo-reactive diffusion (TRD) (چکیده)
150 - پیشگیری وضعی از نقض اسرار تجاری در فضای سایبر (چکیده)
151 - فلسفه ارعاب در بوته نقد تجربی (ارزیابی بازدارندگی مجازات حبس و جزای نقدی در شهر مشهد) (چکیده)
152 - تملی جامعه‌شناختی بر چرایی گذار از «حاکم شرع مقتدر» به «قاضی دیوان‌سالار» در ایران پس از انقلاب (چکیده)
153 - بررسی و مقایسه ویژگی‎های موثر در کیفیت غربال‎های مولکولی‎ مورد استفاده در فرآیند نم‎زدایی از گازهای اولفینی (چکیده)
154 - بررسی عددی عملکرد آیرودینامیکی بال با لبه حمله و فرار سینوسی (چکیده)
155 - بررسی چرخه سیاستگذاری مواد مخدر در ایران با تمرکز بر سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر (چکیده)
156 - کانی‌شناسی، ساخت و بافت و محیط تشکیل رخداد معدنی مس آرک، شمال غرب بیرجند، استان خراسان جنوبی (چکیده)
157 - بازتاب فرهنگ و اندیشه های ایرانی در دیوان بینش کشیری (چکیده)
158 - The Effect of Ration Military Supplemented with Functional Food on Cardiopulmonary Endurance in Military Athletes: a Randomized, Single-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial (چکیده)
159 - Discovering the Components of Shared Leadership Using a Qualitative Approach in Educational Organizations in Mashhad (چکیده)
160 - Two-layered fuzzy logic-based model for predicting court decisions in construction contract disputes (چکیده)
161 - Consideration of some static properties for doubly-magic nuclei of 41Ca and 17O in relativistic systems (چکیده)
162 - Experimental study of the influence of dental restorations on thermal and fast photo-neutron production in radiotherapy with a high-energy photon beam (چکیده)
163 - The Final Game of the Great Game (چکیده)
164 - استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی PSO جهت طراحی مکان چشمه‌های براکی‌تراپی پالادیوم (چکیده)
165 - ارائه مدلی جهت گسترش قله‌های براگ در پروتون‌تراپی ملانومای چشمی (چکیده)
166 - Calculation of direct DNA damages by a new approach for carbon ions and protons using Geant4-DNA (چکیده)
167 - تأثیر طلاق بر تنصیف مهر در فرض ابراء و هبه آن در فقه اسلامی و حقوق ایران (چکیده)
168 - GRB variabilities and following gravitational waves induced by gravitational instability in NDAFs (چکیده)
169 - An application of approximate dynamic programming in multi-period multi-product advertising budgeting (چکیده)
170 - تحلیل عددی پدیده‌ی اختلاط مغناطیسی در یک جریان الکترواسموتیک بین دو صفحه موازی (چکیده)
171 - تحلیل روند تحولات توسعه فیزیکی و مکان یابی سمت توسعه شهر بجنورد (چکیده)
172 - تحلیل قابلیت دسترسی سیستم قطار سبک شهری به خدمات بهداشتی- درمانی بیمارستان ها در کلانشهر مشهد (چکیده)
173 - شناسایی عوامل محدود کننده مشارکت ورزشی زنان با تاکید بر حضور تماشاچیان در رویدادهای ورزشی (چکیده)
174 - کاربرد قاعده لطف در علم کلام، فقه و اصول فقه با تاکید بر آرای ‌‌‌آیت‌الله‌ سبحانی (چکیده)
175 - Genetic distance of anadromous Tenualosa ilisha (Hamilton, 1882) in Shatt al-Arab River based on partial sequencing of mitochondrial DNA (چکیده)
176 - اولویت بندی دسته های آسیب زای رشته ورزشی تکواندو (چکیده)
177 - Production of Environmentally Friendly Concrete Incorporating Bauxite Residue and Silica Fume (چکیده)
178 - تاثیر آمادگی فناورانه مشتریان بانک بر رضایت با میانجیگری کیفیت و ارزش درک شده از خدمات، اعتماد مشتریان (چکیده)
179 - رقابت بازار محصول و معیار های مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار (چکیده)
180 - اثر سهامداران اقلیت، هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شد (چکیده)
181 - A survey on biofilm formation of Lactobacillus rhamnosus (PTCC 1637) and Lactobacillus plantarum (PTCC 1745) as a survival strategy of probiotics against antibiotic in vitro and yogurt (چکیده)
182 - Viability assessment of human gastrointestinal cancer cells upon administration of exopolysaccharide from luminescent Vibrio sp. VLC (چکیده)
183 - بررسی میزان تاثیر عوامل طبیعی در امنیت مرزهای شرقی ایران با استفاده از سنجش از دور (نمونه موردی منطقه مرزی خراسان رضوی-افغانستان) (چکیده)
184 - ارائه مدل حکمرانی در سازمان‌های موقوفه مطالعۀ موردی: آستان قدس رضوی) (چکیده)
185 - A new dynamic model to optimize the reliability of the series-parallel systems under warm standby components (چکیده)
186 - واکاوی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک کشاورزی در استان خراسان شمالی (چکیده)
187 - Tectonic geomorphology assessment of neotectonics in the north of Damghan region, Alborz mountain belt, Northern Iran (چکیده)
188 - Coeval calc-alkaline and alkaline Cadomian magmatism in the Bafq, central Iran: Insights into their petrogenesis (چکیده)
189 - صاحبان قدرت سیاسی به مثابۀ دیگری در نامه‌های امام محمّد غزّالی (چکیده)
190 - Auto-regulatory progressive training compared to linear programming on muscular strength, endurance, and body composition in recreationally active males (چکیده)
191 - شگفتیِ چینی و پدیدارشدنِ نسلِ پنجمِ توسعه (چکیده)
192 - چالش‌های اخلاقی استفاده از سامانه همانندجو در مؤسسات آموزش عالی (چکیده)
193 - Purification and characterization of an extracellular alkaline cold-adapted serine metalo-protease from the cold tolerant bacterium, Stenotrophomonas sp. BTR88 (چکیده)
194 - Review of the strain-based formulation for analysis of plane structures Part II: Evaluation of the numerical performance (چکیده)
195 - Review of the strain-based formulation for analysis of plane structures Part I: Formulation of basics and the existing elements (چکیده)
196 - آسیب‌شناسی آموزش آب در درس «انسان و محیط‌زیست» (پایه یازدهم، متوسطه دوم) (چکیده)
197 - بی‌آغازگویی و فرجام‌نخوانی و همانندسازی و بافتارگریزی و بی‌پایان‌گویی (چکیده)
198 - Bridgeless High Voltage Gain Active PFC Rectifiers with Positive/Negative Output and Low Semiconductor Count (چکیده)
199 - Assessment of the Switching Characteristics of a commercial e-mode Power GaN Device Using a Dual Pulse Test Set-up (چکیده)
200 - Buck–Boost Common Ground Bridgeless PFC (CGBPFC) Rectifies With Positive/Negative Output (چکیده)
201 - A Novel Droop-based Control Strategy for Improving the Performance of VSC-MTDC Systems in Post-Contingency Conditions (چکیده)
202 - Effect of Bentonite and Zeolite Mulches on Wind Erosion (چکیده)
203 - بررسی اثر نوع و مقدار دوده بر خواص فیزیکی-مکانیکی لاستیک کلروپرن (چکیده)
204 - LIST COLORING UNDER SOME GRAPH OPERATIONS (چکیده)
205 - کشف الگوهای ذهنی کارشناسان نسبت به آمادگی برای تغییر در شهرداری مشهد (چکیده)
206 - Water need and water use efficiency of two plant species in soil-containing and soilless substrates under green roof conditions (چکیده)
207 - Arbuscular mycorrhizal induces polyphenols content of lemon balm in pathogen stress (چکیده)
208 - Estimating the parameters of a dependent model and applying it to environmental data set (چکیده)
209 - Effect of Hydrothermal Synthesis Temperature on the Microstructural and Thermoelectric Characteristics of Thermally Deposited Bi0.5Sb1.5Te3 Thin Films (چکیده)
210 - مروری بر گیاهشناسی، فیتوشیمی و خواص دارویی سه گونه از جنس مرزه (چکیده)
211 - قیمت گذاری شارژ خودروهای برقی در فضای رقابتی بین ایستگاه های شارژ با رویکردهمکارانه (چکیده)
212 - سیاست خارجی در جزیرۀ سرگردانی (چکیده)
213 - مقایسه پروفایل اسانس مریم گلی روسی-خزری در رویشگاه های متفاوت استان خراسان رضوی (چکیده)
214 - THE COMPARISON OF EFFECT OF HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING COMPARED TO AEROBIC TRAINING ON SERUM LEVELS OF SOME OF STRESS- ACTIVATED PROTEIN KINASES AND GLUCOSE IN TYPE II DIABETIC MEN WITH PERIPHERAL NEUROPATHY (چکیده)
215 - Synthesis and Biological Properties of Silver Chloride Nanoparticles Using Cell-free Extracts of Aeromonas hydrophila and Antibacterial Activity against Drug-Resistant Bacteria (چکیده)
216 - Elicitor-induced phenolic acids accumulation in Salvia virgata Jacq. hairy root cultures (چکیده)
217 - New insights into microstructural changes during transient liquid phase bonding of GTD-111 superalloy (چکیده)
218 - Detection of Mulberry Ripeness Stages Using Deep Learning Models (چکیده)
219 - بهینه سازی پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شونده در کنترل لرزه ای پل های یکپارچه (چکیده)
220 - مقایسه عددی رفتار چرخهای مدلهای مختلف میراگر فلزی شکافدار (چکیده)
221 - بررسی تاثیر میراگرهای جرمی بر رفتار لرزه ای قاب های بتن مسلح (چکیده)
222 - مروری بر وضعیت ورزش همگانی در دوران پاندمی کووید 19 (چکیده)
223 - Examining Drinking Water Security in Rural Areas of Iran: Perspectives from a Quantitative Analysis (چکیده)
224 - بررسی ویروس موزائیک شلغم (TuMV) در مزارع کلزای استان خراسان رضوی (چکیده)
225 - Bending, Buckling and Vibrations Analysis of the Graphene Nanoplate Using the Modified Couple Stress Theory (چکیده)
226 - گروه‌بندی برخی ژنوتیپ‌های سریش (‏Eremurus spp.‎‏) ایران با استفاده از صفات ریختی‏ (چکیده)
227 - بررسی اثر ضخامت، انحنا و محل ماکزیمم ضخامت برروی بال نامحدود مو دار (چکیده)
228 - Superparamagnetic core-shell metal-organic framework (Fe3O4@Ni-Co-BTC NPs): an efficient and magnetically retrievable nanostructured catalyst for the reduction of nitro compounds to amines (چکیده)
229 - Comparative assessment of proliferation and immunomodulatory potential of Hypericum perforatum plant and callus extracts on mesenchymal stem cells derived adipose tissue from multiple sclerosis patients (چکیده)
230 - داده‌کاوی رفتار خریداران مواد غذایی (مورد مطالعه: شهر مشهد) (چکیده)
231 - Investigating the effect of sensory properties of black plum peel marmalade on consumers acceptance by Discriminant Analysis (چکیده)
232 - The effect of different spices on the moisture content, texture characterizations and consumer preferences of roasted sunflower seeds (چکیده)
233 - Spatially Classification Decision Trees: Fundamentals and Some Extensions (چکیده)
234 - اهمیت بررسی نگرش مردم نسبت به فضاهای سبز شهری (چکیده)
235 - اثر شکل و موقعیت سخت کننده ها بر روی رفتار صفحات تحت اثر بارهای انفجاری (چکیده)
236 - 3D Sight Distance Calculation and Estimation of its Effect on Road Accidents in GIS Environment (چکیده)
237 - Analysis of side information impact on the physical layer security performances in wireless wiretap channel (چکیده)
238 - The influence of new severe plastic deformation on microstructure, mechanical and corrosion properties of Mg-0.8Mn-0.5Ca alloy (چکیده)
239 - On Baer’s Theorem and Its Generalizations (چکیده)
240 - تحلیل احتمالاتی تأثیر ماهیت زلزله بر احتمال خرابی سازهها (چکیده)
241 - STATISTICAL INFERENCE FOR THE NON-CONFORMING RATE OF FGM COPULA-BASED BIVARIATE EXPONENTIAL LIFETIME (چکیده)
242 - بررسی الزامات طراحی و تحلیل عملکرد دسته‌موتور درون نصب در شناورهای دریایی (چکیده)
243 - تقویت برشی تیرورق های دارای خوردگی شیاری و موضعی مثلثی (چکیده)
244 - Buckling analysis of thick plates with cutouts by meshless method based on higher order shear deformation theory (چکیده)
245 - ارزیابی مدل های هوشمند در تدقیق پیش بینی دبی اوج سیلاب (چکیده)
246 - Application of surface velocimetry in estimating rating curves in compound channels (چکیده)
247 - Energetic features of antiparallel stacking and hydrogen bonding interactions in two coordination complexes bearing 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid (چکیده)
248 - تحلیل پیشران‌های کلیدی اثرگذاری شاخص‌های گردشگری تجاری بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی با رهیافت آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه تجاری دهشیخ- سیگار استان فارس) (چکیده)
249 - Mathematical Modeling of the Kinetics of Thin-Layer Infrared Drying of Lemon (چکیده)
250 - بررسی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت و افت فشار هیبرید نانولوله کربنی-گرافن در مبدل حرارتی صفحهای با صفحات متفاوت (چکیده)
251 - اثربخشی توانبخشی شغلی بر کنشهای اجرایی و فراظرفیتهای شغلی در دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
252 - Body Field: Structured Mean Field with Human Body Skeleton Model and Shifted Gaussian Edge Potentials (چکیده)
253 - بررسی چگونگی توصیف بوها در متون نوشتاری زبان فارسی (چکیده)
254 - بررسی تولید نانوذرههای میلهای شکل طلا با استفاده از امواج فراصدا (چکیده)
255 - Stability analysis and feedback design of a direct current–direct current power converter by vector Lyapunov function (چکیده)
256 - تاثیر غلظتهای مختلف کلسیم آب محیط انکوباسیون بر میزان تفریخ و محتویات یونی (کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز) تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک سازگان مداربسته (چکیده)
257 - Photocatalytic mineralization of hard-degradable morphine by visible light-driven Ag@g-C3N4 nanostructures (چکیده)
258 - Tailoring the proliferation of fibroblast cells by multiresponsive and thermosensitive stem cells composite F127 hydrogel containing folic acid.MgO:ZnO/chitosan hybrid microparticles for skin regeneration (چکیده)
259 - A new species of Calomyscus Thomas, 1905 (Calomyscidae: Rodentia) from western Iran (چکیده)
260 - Goodness of fit tests based on information criterion for randomly censored data (چکیده)
261 - بررسی رهاسازی ایمن و ناایمن یک محموله از سوخو-22 (چکیده)
262 - بررسی خواص نفوذپذیری گاز دی‌اکسیدکربن تحت فشار بالا در لاستیک NBR (چکیده)
263 - Distribution and monitoring of power and mechanisms to increase the efficiency of power in Shiite political thought (چکیده)
264 - Screening lentil (Lens culinaris Medik.) genotypes for fall sowing and low temperature tolerance (چکیده)
265 - Optimization Problem in Series Systems with Random Number of Components from the Family of Power Series Distributions (چکیده)
266 - Efficacy of Althaea officinalis leaf extract in controlling Alternaria spp. pathogenic on Citrus (چکیده)
267 - شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک تولید محفظه پایینی هواکش SP100 با استفاده از نرم افزار Moldflow (چکیده)
268 - تشخیص باکتری کمپیلوباکتر در جنین های سقط شده گوسفند ارجاعی به قطب سقط جنین )مشهد، ایران( با روش PCR (چکیده)
269 - شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری جمعیت شناور روستایی- مطالعه موردی: دهستان تبادکان در حاشیه کلان شهر مشهد (چکیده)
270 - POMOLOGICAL PROPERTIES OF SOME IRANIAN PLUM (PRUNUS DOMESTICA) CULTIVARS (چکیده)
271 - ارزیابی کمّی شدت خطر و ریسک بیابان‌زایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سرخس) (چکیده)
272 - Experimental analysis on tensile strengthening properties of steel and glass ber reinforced inorganic matrix composites (چکیده)
273 - CO Emissions Modeling and Prediction using ANN and GIS (چکیده)
274 - ازریابی مکان های دفن زباله در شهر کربلا کمک تلفیق روش های AHP و TOPSIS (چکیده)
275 - Investigating the effects of eleven key physicochemical factors on growth and lipid accumulation of Chlorella sp. as a feedstock for biodiesel production (چکیده)
276 - Sun-light-driven Suzuki-Miyaura Cross-coupling using a Novel Superparamagnetic Metal-organic Framework Catalyst (چکیده)
277 - Co3O4 nanoparticles embedded in triple-shelled graphitic carbon nitride (Co3O4/TSCN): a new sustainable and high-performance hierarchical catalyst for the Pd/Cu-free Sonogashira–Hagihara cross-coupling reaction in solvent-free conditions (چکیده)
278 - بررسی بیوانفور ماتیک پپتید نوترکیب مهندسی شده cLF.arm با پروتئین سطحی LysM در باکتری Corynebacterium bovis عامل بیماری ورم پستان (چکیده)
279 - Product-Limit Estimator of Left Truncated and Right Censored Data Based on Copula Function (چکیده)
280 - INVESTIGATING THE FACTORS AFFECTING THE FINANCIAL VIABILITY OF PROFESSIONAL SPORTS LEAGUES - A STUDY OF IRANIAN HANDBALL PREMIER LEAGUE (چکیده)
281 - سنتز کامپوزیت هتروپلی اکسومتالات داوسون/کربن فعال و بررسی کاربرد کاتالیستی آن در حذف اکسایشی دی بنزوتیوفن (چکیده)
282 - Synthesis and Characterization of a Novel Nanostructured Porous Hybrid Material Based on Salts of the Vanadonickelocuprate (II) POM with Multiwall Carbon Nanotubes (چکیده)
283 - مدیریت هوشمند فضای سبز شهری (چکیده)
284 - BIODEGRADATION OF KERATINOUS WASTES BY ALKALINE KERATINASE PRODUCED FROM BACILLUS TEQUILENSIS BK206 AND OPTIMIZING THE CULTURAL CONDITIONS FOR INCREASED KERATINOLYTIC ACTIVITY (چکیده)
285 - بررسی اهمیت ترجیحات زیبایی شناسی در طراحی و احداث فضاهای سبز شهری (چکیده)
286 - he Evaluation of Khorasan Razavi Range for the construction of wind power plants through multi-criteria decision making in GIS environment (چکیده)
287 - Some Points on Reliability Based on the Losses from Failures (چکیده)
288 - تخمین ارزش در معرض خطر پرتفوی بر اساس ‎‏تابع مفصل و مدل‌های سری زمانی ناهم‌واریانسی شرطی (چکیده)
289 - Predicting ecological footprint based on global macro indicators in G-20 countries using machine learning approaches (چکیده)
290 - Improving effect of Spirulina platensis on hematological parameters in Cyprinus carpio exposed to sublethal doses of cyanide (چکیده)
291 - ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس زنیان بر تعدادی از سویه های میکروبی استاندارد شاخص عفونت و مسمومیت غذایی: مطالعه در شرایط برونتنی (چکیده)
292 - Assessment of the age friendly city indicators in Mashhad focusing on urban managers and the elderly (چکیده)
293 - تحلیل کیفی آسیب شناسی زمینه ای عوامل کانونی فوتبال حرفه ای ایران مورد مطالعه: داوران حرفه ای لیگ های برتر (چکیده)
294 - آینده سالمندان ایران: فعالیت های بدنی و ورزش (چکیده)
295 - The Effect of Sport Events Environments on Audience Attention to Advertising Using Brain Activity (چکیده)
296 - Robust Voice Feature Selection Using Interval Type-2 Fuzzy AHP for Automated Diagnosis of Parkinson's Disease (چکیده)
297 - کودکان در محاصره اسباب بازی های هوشمند: حمایت از حریم خصوصی کودکان در اینترنت اسباب بازی ها (چکیده)
298 - معناشناسی واژۀ أب در آیات 74 انعام و 78 حج با رویکرد ریشه‌شناسی در زبان‌های سامی (چکیده)
299 - Application of alginate-immobilized microalgae beads as biosorbent for removal of total ammonia and phosphorus from water of African cichlid (Labidochromis lividus) recirculating aquaculture system (چکیده)
300 - Augmented and deflated CMRH method for solving nonsymmetric linear systems (چکیده)
301 - The role of social capital on the resilience of rural settlements against flood risk (Study area of Mian Jam rural district, Torbat-e Jam city, Khorasan Razavi province. Iran) (چکیده)
302 - مطالعات زمین شناسی و پتروگرافی زیرسطحی در محدوده مس-طلای پورفیری هَمِچ، بلوک لوت (خراسان جنوبی - بیرجند) (چکیده)
303 - مطالعات زمین شناسی و دگرسانی زیرسطحی در محدوده مس-طلای پورفیری همچ، بلوک لوت (خراسان جنوبی - بیرجند) (چکیده)
304 - زمین شناسی، کانی سازی و پردازش داده های آستر در منطقه اکتشافی طلای ده سلم، بلوک لوت (چکیده)
305 - Development of a Wideband and High Gain ESIW H-plane Horn Antenna (چکیده)
306 - قله‌های فرماندهی برای توسعه اقتصادی ایران جدید (چکیده)
307 - دیسپچ تقاضا: معرفی و پیاده سازی آن در یک ریز شبکه هوشمند (چکیده)
308 - بررسی تاثیر فرد دهنده بر میزان بیان TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب (چکیده)
309 - بررسی محتوای ترکیبات فنل، فلاونوئید و اسیدهای فنلی در کالوس های القاء شده از برگ کلپوره (چکیده)
310 - بررسی رشد و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی کاکوتی کوهی(Ziziphora clinopodioides Lam.) در شرایط تیمار با نانوذره تیتانیوم دی اکسید (چکیده)
311 - تاثیر الیسیتور متیل جاسمونات بر محتوای فنل و فلاونوئید وظرفیت آنتی اکسیدان کلپوره(Teucrium polium L.) در شرایط کشت بافت (چکیده)
312 - پیش نگری نمایه های حدی دما بر اساس سناریوهایRCP ، مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی و نیمه جنوبی خراسان رضوی (چکیده)
313 - MRMC-CAN: A Method to Improve Real-Timeness and Response Time of CAN (چکیده)
314 - معرفی یک شبیه ساز عامل محور برای بازار برق (چکیده)
315 - رویکرد تحلیلی در تعیین میزان بهینه ی قراردادهای پیش فروش (چکیده)
316 - بررسی تاثیر سیاست حمایتی تلفیقی بر نفوذ نیروگا ه های فتوولتاییک مقیاس خانگی (چکیده)
317 - تحلیل گفتمان موضوعی نهج البلاغه در باب معرفت شناسی عدالت (چکیده)
318 - بررسی و تحلیل سطح مسئولیت پذیری کارآفرینان گردشگری روستایی- شهرستان بینالود (چکیده)
319 - Morphological and Thermal Flux Analysis in as-Cast Al Alloy after Swarf Addition (چکیده)
320 - Viability assessment of HT-29 cells after treatment with Streptomyces extracts from Persian Gulf (چکیده)
321 - Classification of bananas during ripening using peel roughness analysis—An application of atomic force microscopy to food process (چکیده)
322 - DOCUMENTATION AND HBIM OF INDUSTRIAL HERITAGE USING DRONE IMAGES: PETROLEUM RESERVOIR OF MASHHAD (چکیده)
323 - تصویر زن در نگارگری ایرانی (چکیده)
324 - حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی حاکم بر میدان مغناطیسی در جریان هندسه نوک تیز در ماخ و ارتفاعات بالا و اثر آن بر ضرایب دراگ و لیفت (چکیده)
325 - بهینه سازی عددی هندسه هیدروفویل یک پره توربین هیدرولیکی داریوس به کمک شبکه بندی دینامیکی و روش طراحی مرکب مرکزی (چکیده)
326 - Effect of packaging material and oxygen concentration on quality of Ghavoot during the storage (چکیده)
327 - بازیابی طیف گامای آشکارساز سوسوزن پلاستیک با شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
328 - مطالعه‌ی آزمایشگاهی رفتار پی‌مربعی روی مخلوط ماسه پودر‌لاستیک تحت بارگذاری‌ سیکلی (چکیده)
329 - Shelf life modeling of Badami's fresh pistachios coated with chitosan under modified atmosphere packaging conditions (چکیده)
330 - تعهد به پرداخت مالیات از منظر رویه قضایی (چکیده)
331 - بررسی تأثیر ادراک فراشایستگی بر نگرش های شغلی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران) (چکیده)
332 - زیست چینه نگاری، ریز رخساره‌ها و محیط رسوب‌گذاری سازند آسماری در یکی از چاه‌های میدان نفتی مارون و مقایسه آن با سایر نواحی زاگرس (چکیده)
333 - Sparsity‐aware support vector data description reinforced by expectation maximization (چکیده)
334 - Environmentally responsive design in the vernacular architecture of mountainous regions. The case of Kang village, Iran (چکیده)
335 - Achieving highly efficient rooting procedure in three Pyrus communis cultivars by response surface methodology (چکیده)
336 - Biological and taxonomic characterization of a superior infective isolate of Acrobeloides spp (چکیده)
337 - Optimal Warranty Plan with Limited Number of Repairs Based on a Rate Cost Function (چکیده)
338 - فن آوری و تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه در دوران همه گیری کووید 19 (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی بزرگ استان خوزستان) (چکیده)
339 - حکمرانی حضرت علی(ع) از منظر معاصران اهل سنت (نمونه موردی: نگاه طه حسین) (چکیده)
340 - موقعیت یابی تفاضلی ارزان قیمت برای کاربردی سازی کشاورزی دقیق در مناطق کمتر توسع هیافته (چکیده)
341 - First Nearly Complete Genome Sequence of Onion Yellow Dwarf Virus Infecting Garlic in Iran (چکیده)
342 - Optimal location of electronic charity boxes in charity NGOs by proposing a combined mathematical model (چکیده)
343 - Strain gradient and Green–Naghdi-based thermoelastic wave propagation with energy dissipation in a Love–Bishop nanorod resonator under thermal shock loading (چکیده)
344 - Bioaugmentation and bioaugmentation–assisted phytoremediation of heavy metal contaminated soil by a synergistic effect of cyanobacteria inoculation, biochar, and purslane (Portulaca oleracea L.) (چکیده)
345 - Development of an analytical method to determine the propagation characteristics of microstrip line on artificial perforated substrates (چکیده)
346 - خوانش تطبیقی مؤلفه‌های ادبیات مهاجرت از منظر رئالیسم انتقادی (مطالعة موردی: رمان عراقیّ فی باریس و همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها) (چکیده)
347 - بررسی اثر نانوذره سیلیکا بر ویسکوزیته و میرایی ارتعاش نانوکامپوزیت آکریلیکی آب پایه (چکیده)
348 - Anti-Systemic Revolutionary Countries in the International System: Islamic Republic of Iran and Religious Branding (چکیده)
349 - Biological insights of a chiral hybrid-based γ-octamolybdate and proline (چکیده)
350 - A random model for the scale parameter in the Fréchet populations (چکیده)
351 - Stress-Strength and Ageing Intensity Analysis via a New Bivariate Negative Gompertz-Makeham Model (چکیده)
352 - Oxidative desulfurization of dibenzothiophene via layered graphitic carbon nitride-coordinated transition metal as a catalyst (چکیده)
353 - POOR GOVERNMENT PERFORMANCE AND POLITICAL DISTRUST IN MOROCCO: MODELING CORRUPTION PERCEPTION EFFECTS ON NON-ELECTORAL PARTICIPATION (چکیده)
354 - LaCl3⋅7H2O as an Effective Catalyst for the Synthesis of α-Aminophosphonates under Solvent-Free Conditions and Docking Simulation of Ligand Bond Complexes of Cyclin-Dependent Kinase 2 (چکیده)
355 - بررسی بیان TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب (چکیده)
356 - Band structure analysis of Green-Naghdi-based thermoelastic wave propagation in cylindrical phononic crystals with energy dissipation using a meshless collocation method (چکیده)
357 - Weak Law of Large Numbers Without Any Restriction on the Dependence Structure of Random Variables (چکیده)
358 - Nutritional Management Improved Sesame Performance and Soil Properties: a Function-Based Study on Sesame as Affected by Deficit Irrigation, Water Superabsorbent, and Salicylic Acid (چکیده)
359 - Application of bacterial directed enzyme prodrug therapy as a targeted chemotherapy approach in a mouse model of breast cancer (چکیده)
360 - Heavy metal health risk assessment in water resources with emphasis on Environmental Protection Agency (EPA) index (چکیده)
361 - دیدگاه بیزی در گذر زمان (چکیده)
362 - نقدی بر ترجمۀ ابراهیم امین الشواربی از غزل دهم حافظ بر اساس نگره بازنویسانه لِفِوِر (چکیده)
363 - Comparative Evaluation of the Efficacy of Wisdom and Inspiration in Abu Hatam’s and Zakariyya Razi’s Opinions (چکیده)
364 - Application of jaban watermelon exocarp powder in low‐calorie ice cream formulation and evaluation of its physicochemical, rheological, and sensory properties (چکیده)
365 - تحولات مفهومی اصطلاح »قرآن«نزد اصولیان سده هفتم و هشتم با تکیه بر مؤلفه»اعجاز« (چکیده)
366 - Nonlinear dynamic analysis of FG carbon nanotube/epoxy nanocomposite cylinder with large strains assuming particle/matrix interphase using MLPG method (چکیده)
367 - بررسی تطبیقی آرای رالز و مطهری در بارۀ عدالت (چکیده)
368 - زیست چینه نگاری سازندهای گورپی پابده در بازه زمانی پالئوسن بر اساس فرامینیفرهای پلانکتون در برش سد ایلام )جنوب ایلام حوضه زاگرس( (چکیده)
369 - Development of a wideband hexagonal SIW cavity-backed slot antenna array (چکیده)
370 - مصونیت همسران پیامبر(ص) از خطا، راز هم جواری آیه تطهیر با آیات مربوط به ایشان (چکیده)
371 - بررسی رابطه علی بین شاخص فلاکت و شاخص سلامت با استفاده از تکنیکهای پارامتریک و شبه پارامتریک (چکیده)
372 - Jurisprudential and legal study of concealing messages and using of subliminal stimuli with emphasis on Islamic jurisprudence and Iranian law (چکیده)
373 - Milk metabolites, proteins and oxidative stress markers in dairy cows suffering from Staphylococcus aureus subclinical mastitis with or without spontaneous cure (چکیده)
374 - Home executive function environment and executive functions in children: The mediating role of brain electrical activity (چکیده)
375 - A bilateral fuzzy support vector machine hybridizing the Gaussian mixture model (چکیده)
376 - بررسی رفتار تیرهای عمیق تقویت شده با ورق FRP به روش NSM (چکیده)
377 - Resampling in Fuzzy Regression via Jackknife-after-Bootstrap (JB) (چکیده)
378 - A remark on weak module-amenability in Banach algebras (چکیده)
379 - Modeling and characterization of an engineered microbial biosensor for high-throughput screening of arsenic in rural water (چکیده)
380 - بررسی توان بالقوه توسعه زیربخش‌های کشاورزی استان‌های کشور با رهیافت ضریب مکانی ایستا و پویا (چکیده)
381 - We live in cloud computing world, without using it in our libraries (چکیده)
382 - ظرفیت تخلیه زهکش پنجه سدهای خاکی با و بدون هسته رسی (چکیده)
383 - ارزیابی کارایی و محک زنی مناطق در یکی از شرکت های توزیع برق با استفاده از مدل مدیریت دارایی‌های روشنایی معابر (چکیده)
384 - Stiction detection in control valves using a support vector machine with a generalized statistical variable (چکیده)
385 - IDENTIFICATION AND DISTRIBUTION OF SOME PLANT-PARASITIC NEMATODES IN VINEYARDS OF SOUTH – WESTERN OF IRAN (چکیده)
386 - مناطق تحت حفاظت شهری: تلفیق رویکردهای حفاظت و توسعه پایدار شهری (چکیده)
387 - Proposed a model for compressive strength of cement mortar by using Multi Expression Programing (چکیده)
388 - تاثیر تقوا در روابط زن و مرد(نامحرم) در دستیابی به آرامش و دوری از اضطراب بر روی دانشجویان دانشگاه فردوسی (چکیده)
389 - وابستگی به منابع طبیعی، کیفیت نهادی و سرمایه گذاری خارجی؛ یک تحلیل تابلوئی بین کشوری (چکیده)
390 - روستا در - قدرت و در قدرت. دیرینه شناسی روابط شهر و روستا در ایران (چکیده)
391 - تحلیلی بر رابطه پراکنش توزیع خدمات اساسی و شاخص های جمیعتی با تاکید بر نطریه عدالت فضایی در استان خراسان رضوی (چکیده)
392 - پیکره‌بندی فضایی، ادراک تراکم و تعاملات اجتماعی در محیط‌های مسکونی: ارائۀ یک مدل علّی (نمونه موردی: مجتمع‌های مسکونی شهر مشهد) (چکیده)
393 - مطالعه میزان تأثیر بر خی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجا ری شبکه بانکی از بخش دولتی در شرایط تحر یم: کاربردی از الگوهای تبدیل موجک و مارکوف سویچینگ (چکیده)
394 - Hot Corrosion Behavior of Micro- and Nanostructured Thermal Barrier Coatings: Conventional Bilayer and Compositionally Graded Layer YSZ (چکیده)
395 - Cytotoxicity, oxidative stress, and apoptosis in human embryonic kidney (HEK293) and colon cancer (SW480) cell lines exposed to nanoscale zeolitic imidazolate framework 8 (ZIF-8) (چکیده)
396 - Effect of cadmium on sorghum root colonization by glomeral fungi and its impact on total and easily extractable glomalin production (چکیده)
397 - Auraptene inhibited migration of human colon cancer cells in vitro (چکیده)
398 - واکاوی حکم استرقاق اسیر جنگ بر اساس آیات و احادیث (چکیده)
399 - The enhanced mechanical properties and strain-hardening capability of CNT/Al composites achieved by heterogeneous micro-laminated architecture (چکیده)
400 - The Effect of Audit Committee Characteristics and Auditor Changes on Financial Restatement in Iran (چکیده)
401 - The relationship between narcissism, managerial overconfidence and comparability of financial statements of listed companies (چکیده)
402 - Role of movement of the walls with time-dependent velocity on flow and mixed convection in vertical cylindrical annulus with suction / injection (چکیده)
403 - Gaussian thermal shock-induced thermoelastic wave propagation in an FG multilayer hybrid nanocomposite cylinder reinforced by GPLs and CNTs (چکیده)
404 - عرفان زنانه(زبان عرفانی در احوال زنان صوفی و قدیسه های مسیحی (چکیده)
405 - Investigation of the silica pore size effect on the performance of polysulfone (PSf) mixed matrix membranes (MMMs) for gas separation (چکیده)
406 - کارکرد مذهبی و اقتصادی کرامات شیخ احمد جامی در عهد سلجوقی (چکیده)
407 - Time-Frequency Analysis and Transitional Boundary Layer Investigation over a Pitching Airfoil (چکیده)
408 - Upregulation of Bax, TNF-α and down-regulation of Bcl-2 in liver cancer cells treated with HL-7 and HL-10 peptides (چکیده)
409 - Acute toxicity of silicon dioxide nanowires (SiO2NWs) in saltwater microcrustacean, Artemia franciscana (چکیده)
410 - استفاده از روش سطح پاسخ در بهینه سازی خواص مکانیکی و نوری نانوکامپوزیت‌های بر پایه پلی‌وینیل الکل به منظور بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
411 - تحلیل عامل های تأثیرگذار بر شکل‌گیری برند گردشگری روستایی شهرستان کرمان (چکیده)
412 - تحلیل فضایی اشتغال زایی و فعالیت اعتبارات کارآفرینی روستایی در استان خراسان رضوی (چکیده)
413 - تحلیل اثرگذاری شاخص‌‌های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه‌‌های روستایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سیستان) (چکیده)
414 - تحلیل پیشران‌های کلیدی اثرگذاری شاخص‌های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی با رهیافت آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه سیستان) (چکیده)
415 - بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری دریاچه ای در ایران (مطالعه موردی: دریاچه های استان فارس) (چکیده)
416 - Analysis of Key Propellants Affecting the Formation of Smart Rural Development in Iran (چکیده)
417 - ارزیابی آزمایشگاهی سیستم دیوار همبسته بتنی با تیر همبند فولادی پس‌کشیده (چکیده)
418 - استفاده از آرماتورهای ویژه برای بهبود رفتار پس از گسیختگی پانچینگ دال‌های تخت (چکیده)
419 - Ameliorative Effects of Caffeic Acid Against Arsenic-Induced Testicular Injury in Mice (چکیده)
420 - برآورد بیز در مدل کاکس برای دادههای طول-اریب با سانسور راست (چکیده)
421 - ATTRACTORS AND ATTRACTING INVARIANT GRAPHS (چکیده)
422 - RIDDLED BASINS IN A PARAMETRIC NONLINEAR SYSTEM (چکیده)
423 - Fenton-magnetic based therapy by dual-chemodrug-loaded magnetic hydroxyapatite against colon cancer (چکیده)
424 - حالت های عملکردی میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی در مطالعات خوردگی (چکیده)
425 - دور النکرة بلاغیا فی غیر طرفی الإسناد رسائل نهج البلاغة أنموذجا (چکیده)
426 - Magnetically driven superhydrophobic/superoleophilic graphene-based polyurethane sponge for highly efficient oil/water separation and demulsification (چکیده)
427 - (RE)FRAMING SPATIALITY AS A SOCIO-CULTURAL PARADIGM: EXAMINING THE IRANIAN HOUSING CULTURE AND PROCESSES (چکیده)
428 - Wide-band Cloaking of Finite Length PEC Cylindrical Objects under Oblique Incidence using Multi-Layer Mantle Cloak (چکیده)
429 - ارزیابی و مقایسه محتوای فنل و عملکرد ضداکسیدانی در 80 جمعیت متعلق به جنس جاشیر (Prangos spp.) (چکیده)
430 - Single‐molecule magnets within polyoxometalate-based frameworks (چکیده)
431 - رشد بخشی و مرکزیت در بازار سهام ایران: کاربرد تحلیل شبکه های پیچیده (چکیده)
432 - برآورد تمایل به پرداخت مالیات زیست‌محیطی بر بنزین با روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM) در شهر مشهد (چکیده)
433 - An Optimization Model to Dynamic Partial Ridesharing Problem (چکیده)
434 - راهبردهای مطلوب توسعه بیمه محصولات کشاورزی در بین کشاورزان خرده مالک (مطالعه موردی: دهستان تبادکان شهرستان مشهد) (چکیده)
435 - بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی عصاره اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر باکتری‌های عامل پوسیدگی سبزیجات (چکیده)
436 - پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مؤلفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگو (چکیده)
437 - بررسی عوامل مؤثر بر کارایی و موفقیت آموزش در فضای مجازی (چکیده)
438 - A Low-Power Subthreshold Level Shifter in 180 nm Process (چکیده)
439 - مقایسه نگه‎داری فضای سبز به روش حجمی و ریزآیتمی از دیدگاه ناظران و پیمانکاران (چکیده)
440 - «هدفِ بهینه برای علم» در فلسفۀ علم جان واتکینز (چکیده)
441 - استفاده از تکنیک‌های آماری چندمتغیره در تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب ذرت دانه‎ای (Zea mays L.) در شرایط کاربرد همزمان نیتروژن و نهاده‎های بوم‎سازگار (چکیده)
442 - A spatiotemporal analysis of the relationship between groundwater level and ground surface displacement using Sentinel-1 SAR data (چکیده)
443 - Limitations and Production Capacities of Field and Horticultural Crops in Iran (چکیده)
444 - Clinical Predictive Values in Botulism: A 10-year Survey (چکیده)
445 - راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان: نقش فراشناخت و دشواری تنظیم هیجانی (چکیده)
446 - بررسی تاثیر برهمکنش بین آمیخته EPDM-SBR و حلال اتیل استات (χ_(b-s)) بر فاز میانی با استفاده از آزمون تورم و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) (چکیده)
447 - بررسی توانایی تحمل و مقاومت گونه های گیاهی کاشته شده در دیوارهای سبز سازگار با اقلیم شهرمشهد نسبت به آلاینده های هوا، با استفاده از شاخص APTI (چکیده)
448 - Synergistic effect of lacunary polyoxotungstates and carbon nanotubes for extraction of organophosphorus pesticides (چکیده)
449 - Optimal delivery and replenishment policies for perishable products considering lost sale cost: an efficient hybrid algorithm (چکیده)
450 - Run Rules-Based EWMA Charts for Efficient Monitoring of Profile Parameters (چکیده)
451 - بررسی تطبیقی جریان اشتدادی تحقق خارجی دو نظریه ی «خلافت» و «ولایت فقیه» (چکیده)
452 - طراحی مدل مدیریت دانش درشرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی (چکیده)
453 - بررسی نقش تعدیل گری جنسیت در رضایت مشتری از خدمات هتل با استفاده از مدل سروکوال )مطالعه موردی: هتل های 5 ستاره مشهد( (چکیده)
454 - بررسی تأثیر نیاز مصرف‌کنندگان به منحصربه‌فردبودن، بر رفتار خرید آنها به‌وسیلۀ خوداِبرازی و خودنمایی (چکیده)
455 - Hydrogen-bond directionality and symmetry in [C(O)NH](N)2P(O)-based structures: a comparison between X-ray crystallography data and neutron-normalized values, and evaluation of reliability (چکیده)
456 - Density-dependence Influences the Agronomical Indices and Chemical Profile of Artemisia scoparia Waldst. et Kit (چکیده)
457 - Effects of chitosan-glycerol phosphate hydrogel on the maintenance and homing of hAd-MSCs after xenotransplantation into the rat liver (چکیده)
458 - Durability and Mechanical Properties of Roller Compacted Concrete Containing Coarse Reclaimed Asphalt Pavement (چکیده)
459 - Study of Ecological Factors Associated With Leishmaniosis in the Township Fariman 2006-2018 Years (چکیده)
460 - کژکارکردسازان قانون اساسی ایران (چکیده)
461 - Comment on: “Investigation on nucleation kinetics, growth, optical, mechanical, conductivity and Z‑scan studies on thiosemicarbazide cadmium chloride monohydrate (TSCCCM) single crystals for nonlinear applications” [J. Mater. Sci. Mater. Electron. 30(6), 15116–15129 (2019)] (چکیده)
462 - Comment on: “Effect of particle size on the optical properties of lead zirconate titanate nanopowders” [J. Am. Cream. Soc. 2018;101:5335–5345] (چکیده)
463 - Comment on: “Experimental and Theoretical Investigations of Tetrakis (Thiourea) Palladium Chloride Semi-Organic Non-Linear Optical Crystal: An Approach to NLO Application” [(2018) Silicon 10 (3):841–850] (چکیده)
464 - Comment on: “Dynamic mechanical and optical characterization of PVC/fGO polymer nanocomposites” [Appl. Phys. A 124(9) 600 (2018)] (چکیده)
465 - Comment on: “Effect of low thermal treatment temperatures on the morphological, optical and electrical properties of Sn1-xMnxTe nanocomposite films incorporated with indium cations” [Ceram. Int. 45 (2019) 23203–23215] (چکیده)
466 - منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت های بین المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز (چکیده)
467 - Analyzing the Role of Security in local Societies Tourism Development Case Study: Rural Areas of Torqabeh and Shandiz County (چکیده)
468 - Isolation and Identification of Yellow Spot Causing Microbial Agents on Chicken Sausage Based on Culture and Molecular Methods (چکیده)
469 - Structural and hydrogen absorption/desorption properties of Zr2(Co0.5Fe0.2Ni0.2V0.1) intermetallic alloy (چکیده)
470 - Dietary supplementation with melatonin: influence on growth performance, oxidative stress status, and amelioration of silver nanoparticles-induced toxicity in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) (چکیده)
471 - مقایسهٔ تأثیر سطح تجربه و بازی هدفمند بر مهارت‌های ادراکی-حرکتی درشت دختران ۴تا۶ سال (چکیده)
472 - Performance Investigation of Simple Low-dissipation AUSM ‎‎(SLAU) Scheme in Modeling of 2-D Inviscid Flow in Steam ‎Turbine Cascade Blades (چکیده)
473 - زنانه نگاری در نسخه مصور حمله حیدری (چکیده)
474 - Spatial optimization of soil and water conservation practices using coupled SWAT model and evolutionary algorithm (چکیده)
475 - تاثیر سطوح مختلف آبیاری و آب مغناطیسی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی نعنا فلفلی (چکیده)
476 - بررسی اثر آب‌های نامتعارف بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کینوا (چکیده)
477 - اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا (چکیده)
478 - تعیین پرتفوی بهینه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ایران (چکیده)
479 - ردّپای جرم سازمان یافته در فقه با نگرشی بر توطئه إفک (چکیده)
480 - امکان سنجی فقهی اصولی تبعیض در حجیت خبر (چکیده)
481 - تبیین و تحلیل راههای ارتباط و گفتگوی بین مذاهب در اندیشة فقهی امامیه (مطالعة موردی: مدارا با مخالفان مذهبی) (چکیده)
482 - A miscibility study on biodegradable poly butylene succinate/polydioxanone blends (چکیده)
483 - Herbal essential oils exert a preservative effect against the potato soft rot disease (چکیده)
484 - Thermal analysis on a nanofluid-filled rectangular cavity with heated fins of different geometries under magnetic field effects (چکیده)
485 - Nanofluid Condensation and MHD Flow Modeling over Rotating Plates Using Least Square Method (LSM) (چکیده)
486 - Uniform Magnetic field (UMF) Effect on the Heat Transfer of a Porous Half-Annulus Enclosure Filled by Cu-Water Nanofluid Considering Heat Generation (چکیده)
487 - Magnetic nanofluid behavior including an immersed rotating conductive cylinder: finite element analysis (چکیده)
488 - Peristaltic Carreau-Yasuda nanofluid flow and mixed heat transfer analysis in an asymmetric vertical and tapered wavy wall channel (چکیده)
489 - Rotating Cylinder Turbulator Effect on the Heat Transfer of a ‎Nanofluid Flow in a Wavy Divergent Channel‎ (چکیده)
490 - Effect of Two Baffles on MHD Natural Convection in U-Shape ‎Superposed by Solid Nanoparticle having Different Shapes (چکیده)
491 - Taguchi parametric study on the radial and tangential cutting forces in Dry High Speed Machining (DHSM) (چکیده)
492 - On‐Water and Efficient Ullmann‐Type O‐Arylation Cross Coupling Reaction of Phenols and Aryl Tosylates in the Presence of Fe 3 O 4 @Starch‐Au as Nanocatalyst (چکیده)
493 - Globalization, renewable energy consumption, and agricultural production impacts on ecological footprint in emerging countries: using quantile regression approach (چکیده)
494 - محرومان از اجابت دعا بر اساس روایات (چکیده)
495 - ٌّهنر تصویر آفرینی در اسماء قرآنی قیامت (چکیده)
496 - رهیافتی به فمینیسم اسلامی خوانش دیدگاه سعدیه شیخ و پردازش فمنیستی او از آراء ابن عربی (چکیده)
497 - Anisotropy in Metal-Organic Framework Thin Films (چکیده)
498 - SLASSO: a scaled LASSO for multicollinear situations (چکیده)
499 - Transport Diplomacy in the Silk Road: Roles and Expectations (چکیده)
500 - دیپلماسی ترابری در جادۀ جدید ابریشم: نقش‌ها و انتظارها (چکیده)
501 - Design and experimental comparison of a new attitude estimation algorithm for accelerated rigid body (چکیده)
502 - Nonlinear dynamic response and frequency analysis of the FG-PCNS with surface energy effects (چکیده)
503 - Bi-state switch based on two-dimensional guided-mode resonance (چکیده)
504 - Multilayered L-shaped nanoantenna arrays with an increased electric field enhancement (چکیده)
505 - ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﮕﻞﻫﺎی رودهای در ﻣﻮشﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮورش ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺗﻬﺮان (چکیده)
506 - بررسی تفسیر موسع از کافر حربی به مثابه چالشی در تحقق همزیستی مسالمت آمیز (چکیده)
507 - Stereology study of rat testicular tissue following exposure to 2100 MHz frequency electromagnetic field (چکیده)
508 - Students’ willingness to attend EFL classes with respect to teachers’ credibility, stroke, and success: A cross-cultural study of Iranian and Iraqi students’ perceptions (چکیده)
509 - مطالعه ی جامعه شناختی تحولات مجازات در ملاء عام در جامعه پساانقلاب ایران (چکیده)
510 - گفتگوی توافقی عقل و دین در سه مساله حقیقت علم، حقیقت علیّت و حرکت جوهری از دیدگاه ملاصدرا (چکیده)
511 - Theoretical introduction and design of Si/N catalysts as efficient reducing agents in CO2 hydroboration by planar Si/N π-conjugated molecules (چکیده)
512 - معنی‌شناسی روایت، منطق موجهات و جهان‌های ممکن داستانی (چکیده)
513 - غالیان و حسنیان: واگرایی اندیشه ای، همگرایی سیاسی (چکیده)
514 - تأثیر محیط اجتماعی نیشابور بر نگارش امالی شیخ صدوق (چکیده)
515 - Investigation an environmentally friendly method under magnetic field as a green solvent for the synthesis of brookite phase nanoparticles at room temperature (چکیده)
516 - A high-order algorithm for solving nonlinear algebraic equations (چکیده)
517 - Solving nonlinear Fredholm integral equations with PQWs in complex plane (چکیده)
518 - Psychosocial factors associated with the self-reported frequency of cell phone use while driving in Iran (چکیده)
519 - بررسی عوامل مؤثر بر تحولات کالبدی- فضایی سکونتگاه‌های روستایی مجموعه شهری مشهد (چکیده)
520 - Frame-cyclic operators and their properties (چکیده)
521 - بهینه یابی پارامترهای بریکس، دبی شربت و دما در فرآیند رنگبری شربت شکرخام با ازن (چکیده)
522 - Ultrasound-assisted vesicle-based microextraction as a novel method for determination of phenolic acid compounds in Nepeta cataria L. samples (چکیده)
523 - On Nilpotent Multipliers of Pairs of Groups (چکیده)
524 - Sedimentary environment and provenance of sandstones from the Qadir member in the Nayband Formation, Tabas block, east-central Iran (چکیده)
525 - نظام پرورش غلام صفویان و نسبت آن با سازمان مشابه حکومت‌های ممالیک و عثمانی (چکیده)
526 - Integrated analysis of the genetic basis of risky behaviors based on a graph model (چکیده)
527 - بررسی ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی مرتبه N ام با استفاده از نظریه تنش کوپل اصلاح‌شده و روش حل ناویر (چکیده)
528 - تحلیل خمش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو صفحه میندلین مستطیلی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح‌شده و روش حل ناویر (چکیده)
529 - مجموعه غالب کارا و فولرن ها (چکیده)
530 - آنالیز حساسیت پارامترهای تاثیرگذار بر نتایج رواناب شهری در مدل SWMM (مطالعه موردی : حوضه آبریز شمال شهر تهران) (چکیده)
531 - بررسی اثر تائید افراد تأثیرگذار در اینستاگرام بر قصد خرید کاربران به واسطه نگرش به برند و نقش تعدیل گر خودگسستگی (چکیده)
532 - بررسی اثر تائید افراد تأثیرگذار بر قصد خرید کاربران اینستاگرام به واسطه حسادت خوش-خیم (چکیده)
533 - بررسی ادراکات و تمایل جامعه ی محلی برای مشارکت در توسعهی گردشگری کشاورزی (موردمطالعه : شهرستان تربت حیدریه) (چکیده)
534 - تخصیص بهینه منابع آب در شرایط بحرانی تحت عدم قطعیت پارامترها با تاکید بر حفظ پایداری منابع آبی با استفاده از روش دستیابی به آرمان (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
535 - مدلسازی و تخمین تراز سطح آب زیر زمینی با استفاده از روش رگرسیون اسپلاین چندگانھ تطبیق ی (چکیده)
536 - Gravitational instability of non-isothermal filamentary molecular clouds in presence of external pressure (چکیده)
537 - Barred spiral galaxies in modified gravity theories (چکیده)
538 - Artificial Neural Network Training to Predict Hydrogen Adsorption Isotherm on Ni-decorated CNTs (چکیده)
539 - Situation Assessment-Augmented Interactive Kalman Filter for Multi-Vehicle Tracking (چکیده)
540 - Experimental Study of Octagonal Steel Columns Filled with Plain and Fiber Concrete under the Influence of Compressive Axial Load with Eccentricity (چکیده)
541 - GENETIC DIVERSITY AND BIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF WATERMELON MOSAIC VIRUS ISOLATES FROM IRAN (چکیده)
542 - عقرب های ایران و فارس (چکیده)
543 - کنشگری موسیقی بر نشانه شناسی شکست در شعر نزار قبانی (چکیده)
544 - Occurrence, pathotypes, and antimicrobial resistance profiles of diarrheagenic Escherichia coli strains in animal source food products from public markets in Mashhad, Iran (چکیده)
545 - Molecular typing and prevalence of extended‐spectrum β‐lactamase genes in diarrhoeagenic Escherichia coli strains isolated from foods and humans in Mashhad, Iran (چکیده)
546 - Texture based blur estimation in a single defocused image (چکیده)
547 - Impacts of Strategic Behavior of Wind Power Plants on Electricity Markets: A Supply Function Equilibrium Approach (چکیده)
548 - Expansion Planning of Integrated Energy Systems with Flexible Demand-Side Resources (چکیده)
549 - A Machine Learning Approach for Collusion Detection in Electricity Markets Based on Nash Equilibrium Theory (چکیده)
550 - Electrodeposition of Ni–Co–Fe mixed sulfide ultrathin nanosheets on Ni nanocones: a low-cost, durable and high performance catalyst for electrochemical water splitting (چکیده)
551 - A Kind of Graph Associated to a Fixed Element and a Subgroup of Group (چکیده)
552 - 2D Water Quality Modeling of Dam Reservoir (Case Study: Doosti Dam) (چکیده)
553 - Estimation of hardware task reliability on partially reconfigurable FPGAs (چکیده)
554 - A 3D analytical ion transport model for ionic polymer metal composite actuators in large bending deformations (چکیده)
555 - Analyse Psychosociale Des Obstacles Devant La Formation de L’identité-rhizome Dans Marx et la poupée Selon La Théorie de Personnalité de Fromm (چکیده)
556 - l-metric generator in graphs and its application (چکیده)
557 - واسنجی مدل SWMMدر حوضۀ آبریز شمال شهر تهران (چکیده)
558 - Designing and explaining a professional ethics model for the managers of the banking industry, using the grounded theory strategy (چکیده)
559 - تاثیر اضافه کردن نانو ذرات آلومینا به حمام آبکاری بر مقاومت به خوردگی پوشش ابرآبگریز نیکل (چکیده)
560 - The extraordinary effect of very low content of hybrid carbonaceous reinforcement on the microstructural and mechanical properties of 7075 aluminum alloy (چکیده)
561 - Neutron beam preparation for soil moisture measurements: Nedis-PHITS and artificial neural networks study (چکیده)
562 - The antimicrobial peptide AsR416 can inhibit the growth, sclerotium formation and virulence of Rhizoctonia solani AG1-IA (چکیده)
563 - Metal−organic framework-based sorbents in analytical sample preparation (چکیده)
564 - مورفولوژی سیالات درگیر و میکروترمومتری رگچه های گرمابی در زون‌های کانی‌سازی محدوده مس- طلا پورفیری شاه سلطان علی (جنوب غرب بیرجند) (چکیده)
565 - زمین شناسی، کانی سازی، آلتراسیون و ژئوشیمی در رخداد معدنی مس ـ طلا فدیهه، شمال غربی تربت حیدریه (چکیده)
566 - Decreasing the Loading Effect of the TVS Diode Using a Transmission Line for RF and Microwave Applications (چکیده)
567 - معرّفی و بررسی اثری کهن در اخلاق و مواعظ به نام زادُ المُقوین (چکیده)
568 - Enhanced antibacterial activity of uniform and stable chitosan nanoparticles containing metronidazole against anaerobic bacterium of Bacteroides fragilis (چکیده)
569 - پاسخ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) به کاربرد قارچ های مایکوریزا در شرایط تنش شوری (چکیده)
570 - Single-wall carbon nano tubes (SWCNTs) penetrate Thymus daenensis Celak. plant cells and increase secondary metabolite accumulation in vitro (چکیده)
571 - بررسی کارآمدی پاسخ های سه گانه به مسئله شر براساس هوش هیجانی (چکیده)
572 - Exploring the comparison between bilingual and monolingual students’ perception of classroom environment (چکیده)
573 - Paleo-facies distribution and sequence stratigraphic architecture of the Oligo-Miocene Asmari carbonate platform (southeast Dezful Embayment, Zagros Basin, SW Iran) (چکیده)
574 - بررسی سبک شناختی لایه ای سازه های گفتمان مدار در شعر امل دنقل؛ )» مقابلة خاصة مع ابن نوح « )مطالعۀ موردی قصیدۀ (چکیده)
575 - Inaccuracy Measure Based on Survival Copula (چکیده)
576 - Estimation of stress–strength reliability for Marshall–Olkin distributions based on progressively Type-II censored samples (چکیده)
577 - Microstructure and thermoelectric performance evaluation of p-type (Bi, Sb)2Te3 materials synthesized using mechanical alloying and spark plasma sintering process (چکیده)
578 - درنگی بر چگونگی پیوند ابیات الحاقی در چاپ‌های سنگی مکتوبات صدی (چکیده)
579 - The Influence of the Geographical Location on the Preventive Replacement of Renewable Energy Devices (چکیده)
580 - An Analytical Model to Study the Behavior of Non-connected Piled Rafts with Granular Cushion Subjected to Vertical Load (چکیده)
581 - دیرینه‌بوم‌شناسی نانوفسیل‌های آهکی اقیانوس نئوتتیس در سازند بغمشاه (برش ریزو) (چکیده)
582 - A time variant multi-objective particle swarm optimization algorithm for solving fuzzy number linear programming problems using modified Kerre’s method (چکیده)
583 - Salt tolerance Evaluation Of Five Satureja Hortensis Population (Morphologicaland Physiological Traits) (چکیده)
584 - Controlling The Contamination Of Berberis Vulgaris Explants In Vitro (چکیده)
585 - بهبود کیفیت و افزایش تشکیل میوه گلابی رقم درگزی با دگرگرده افشانی (چکیده)
586 - مهندسی متابولیک جهت ایجاد تحمل به تنش در گیاهان باغی (چکیده)
587 - Investigating the Impact of Temperature and pH on the Quantum Yield of Carbon Dots (چکیده)
588 - Alkaloids derived from marine algae and their therapeutic properties –Mini-review (چکیده)
589 - تاثیر متقابل سنگ میزبان کربناته و سیال کانه‌دار بر یکدیگر در فرایند کانی‌سازی کانسار سرب-(نقره) نخلک، اصفهان (چکیده)
590 - Dual filler functionally graded polymermaterials – manufacturing process and characteristics (چکیده)
591 - بازپژوهی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت (چکیده)
592 - On lower bounds for the variance of functions of random variables (چکیده)
593 - THE EFFECT OF SALICYLIC ACID AND POTASSIUM SULPHATE ON THE AMOUNT OF SOLUBLE SUGARS, STARCH, PROLINE AND PROTEIN OF GRAPE BUDS UNDER COLD STRESS (چکیده)
594 - همه‌جویی و هرجایی: تلنبارِ پریشانی‌ها و پیوسته‌آستانه‌نشین (چکیده)
595 - Antioxidant enzyme and plant productivity changes in field-grown tomato under drought stress conditions using exogenous putrescine (چکیده)
596 - تحلیل فرانظری دیرینه‌شناسی فوکو (چکیده)
597 - بررسی و تحلیل ماهیت قدرت نرم در سطح دولت-ملت ها (چکیده)
598 - طراحی آلیاژهای دیرگداز آنتروپی بالا با هدف کاهش وزن و هزینه (چکیده)
599 - رابطه بین ویژگی های آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان عضو مدارس فوتبال (چکیده)
600 - بازمفهوم پردازی الگوی اکوتوریسم پایدار مبتنی بر مشارکت مردمی (چکیده)
601 - Some Notes on Non-inner Nilpotent Groups (چکیده)
602 - Energy of Cayley Graphs for Alternating Groups (چکیده)
603 - The Harary Index of the Non-commuting Graph for Dihedral Groups (چکیده)
604 - عیب یابی ترانسفورماتور واحد BBC نیروگاه مشهد با استفاده از روش آنالیز گاز کروماتوگرافی (چکیده)
605 - مقایسه اثر بازی اصلاحی در آب و خشکی بر کوژپشتی و دامنه دورکرد مفصل شانه کودکان پسر با کم توانی هوشی (چکیده)
606 - Optimum design of natural gas trunk line using simulated annealing algorithm (چکیده)
607 - Electromagnetic characterization of transparent conducting thin films using two‐port flange coaxial probe and thin‐film transfer matrix method (چکیده)
608 - خراسان در نگاه عثمانیان (با تأکید بر منابع ترکی عثمانی) (چکیده)
609 - ایرانیان و تامین مواد مدرسی مذهبی مدارس عثمانی (عصر اقتدار) (چکیده)
610 - Investigation effects of roughness in wet steam flow with Buckingham Pi-theorem (چکیده)
611 - Analysis of a curved Timoshenko nano-beam with flexoelectricity (چکیده)
612 - Projection of future extreme precipitation in Iran based on CMIP6 multi-model ensemble (چکیده)
613 - Evaluating Antibacterial activity of biogenic CuONPs from a cold tolerant bacterium (چکیده)
614 - بررسی تحوّلات تاریخی «ضروریّ» مذهب در فقه امامیّه (چکیده)
615 - Benfotiamine reduced collagen IV contents of sciatic nerve in hyperglycemic rats (چکیده)
616 - Effects of synthesis parameters on organic template-free preparation of zeolite Y (چکیده)
617 - Intelligent step-length adjustment for adaptive path-following in nonlinear structural mechanics based on group method of data handling neural network (چکیده)
618 - Efficient dispersive micro solid-phase extraction of antidepressant drugs by a robust molybdenum-based coordination polymer (چکیده)
619 - SDN-based offloading policy to reduce the delay in fog-vehicular networks (چکیده)
620 - کارکردها و کژکارکردهای توانمندسازی زنان در ایران (چکیده)
621 - Investigating the Role of Social Functions of Parks on Adherence to Physical Activity of Elderly People During an Epidemic Disease (COVID-19) (چکیده)
622 - طبقه‌بندی بااحتیاط داده‌های ابرمستطیلی، ابردایروی و ابربیضوی با حداکثر حاشیه متقارن نسبت به لبه داده‌ها (چکیده)
623 - Correction to: Variation in Blood and Colorectal Epithelia’s Key Trace Elements Along with Expression of Mismatch Repair Proteins from Localized and Metastatic Colorectal Cancer Patients (چکیده)
624 - Microwave Breast Screening Prototype: System Miniaturization With IC Pulse Radio (چکیده)
625 - A High-Speed Moving Average Integrator in Silicon Photonics for TIA-Less Receivers (چکیده)
626 - A 17 Gbps 156 fJ/bit Two-Channel Optical Receiver With Optical-Input Split and Delay in 65 nm CMOS (چکیده)
627 - برنامه درسی خودآفرین در عصر شیوع جهانی کووید- 19 و کرونا زیستی (چکیده)
628 - The Variation of Acquisition, Consolidation Memory and Coordination Pattern of Elbow Joint in Short Service Badminton before and after Aerobic Training (چکیده)
629 - Hybrid Control for a Boost DC-DC Converter With Average Dwell Time (چکیده)
630 - The Effect of the Special Cognitive-Behavioral Intervention on the Commitment to Exercise and Adherence to the Exercise Routine (چکیده)
631 - Determination of kinetic and thermodynamic parameters of amyloid-b 1-42 interaction with astaxanthin (چکیده)
632 - تحلیل جامعه‌شناختی هوشمندی زنانه (مکر) در داستان‌های عامیانۀ فارسیِ عصر قاجار بر مبنای کتاب ادبیات مکتب‌خانه‌ای (چکیده)
633 - خوشا هرات و انگور بی مثالش (چکیده)
634 - Convergence behavior of diffusion stochastic gradient descent algorithm (چکیده)
635 - ارائه مدل شکل گیری رضایت مشتری: برجسته سازی نقش کیفیت ادغام کانال همه کاره و ارزش درک شده کانال همه کاره در بانکداری (چکیده)
636 - بررسی تأثیر کیفیت ادغام کانال همه کاره بر وفاداری مشتری به واسطه مشارکت مشتری (چکیده)
637 - رساله خبر الغدیر: ‌نسخه ای ناشناخته از علمای امامی شام در اثبات اعلام جانشینی حضرت علی(ع) در واقعه غدیر(مصداق حکمران شایسته) (چکیده)
638 - A model of language students’ sustained flow, personal best, buoyancy, evaluation apprehension, and academic achievement (چکیده)
639 - Factorization and range inclusion of adjointable operators on the weighted Hilbert C^∗-modules (چکیده)
640 - Exponentiality Test based on Progressively Type-II Censored data via Extension of Cumulative Tsallis Divergence (چکیده)
641 - اثر کاربرد اسید هومیک و کود فسفر بر تولید ماده خشک و کارایی مصرف آب گیاه نیشکر (چکیده)
642 - رد پای اسطوره یونانی در قصه‌های پریان ایرانی: بررسی تطبیقی و نقد اسطوره شناختی اسطوره پسیخه و اروس و قصه آه (چکیده)
643 - بررسی تاب آوری کالبدی مساکن پیراشهری در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: شهرک باهنر مشهد) (چکیده)
644 - Comparative effect of probiotic and paraprobiotic addition on rheological and sensory properties of yoghurt (چکیده)
645 - بررسی تاثیر متغیر‏های تف‏جوشی پلاسمای جرقه‌ای (SPS) بر پودر آلومینیم The effect of spark plasma sintering parameters on aluminum powder (چکیده)
646 - High performance hybrid supercapacitor based on NiMoO4 nanoparticles embedded carbon nanofiber (چکیده)
647 - Effect of homogenization on the TLP bonded joints of IN-738LC superalloy (چکیده)
648 - Pharmacological upregulation of GLT-1 alleviates the cognitive impairments in the animal model of temporal lobe epilepsy (چکیده)
649 - A stigmergic approach to teaching-learning-based optimization for continuous domains (چکیده)
650 - پایدارسازی محلی کلاسی از سیستمهای غیرخطی سوئیچ ضربهای با محدودیت نُرم سیگنال کنترل: رویکرد نامساویهای ماتریسی (چکیده)
651 - Co-immobilized spore laccase/TiO2 nanoparticles in the alginate beads enhance dye removal by two-step decolorization (چکیده)
652 - A Neonatal Mild Defect in Brain Insulin Signaling Predisposes a Subclinical Model of Sporadic Alzheimer's to Develop the Disease (چکیده)
653 - Modeling Opinion Formation in Social Networks: A Probabilistic Fuzzy Approach (چکیده)
654 - سیستم چند عامله همکار فازی با سنسورهای مجاز ی برای مدیریت انرژی ساختمان در بخش سرمایشی (چکیده)
655 - Experiment-based affect heuristic using fuzzy rules and Taguchi statistical method for tuning complex systems (چکیده)
656 - بررسی تأثیر آموزههای «أبوعبدالرحمن سُلمی» بر اندیشههای «أبوسعید أبوالخیر» (چکیده)
657 - FLeAC: A Human-Centered Associative Classifier Using the Validity Concept (چکیده)
658 - Genetic structure and diversity of the common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer, (Hemiptera: Aphalaridae) in Iran (چکیده)
659 - Comparing estimation of the parameters of distribution of the root density of plants in the presence of outliers (چکیده)
660 - تلاقی اسلام ومدنیت درخراسان بزرگ باحضور امام رضا(ع) (چکیده)
661 - بررسی فقهی تاریخچه مهریه از نظر حکم و موضوع (چکیده)
662 - ایثار یا استیثار؟ کدام یک در منابع فقهی ستوده شده اند؟ (چکیده)
663 - سعادت انسان در نسبت دین و اخلاق (چکیده)
664 - نقش اخلاص درعبادات برای رسیدن به حیات معنوی (چکیده)
665 - Al-doped Li1.21[Mn0.54Ni0.125Co0.125]O2 cathode material with enhanced electrochemical properties for lithium-ion battery (چکیده)
666 - اختلالات عملکردی بیماران با پر اشتهایی عصبی: مرور نظام مند متون پژوهشی (چکیده)
667 - Biostratigraphy of the Gurpi Formation (Zagros Basin, western Iran) based on planktonic foraminifera (چکیده)
668 - Effects of neuro-linguistic programming course on job stress, positive organizational behavior and job motivation in physical education teachers (چکیده)
669 - Design of an Analytical Model for Iranian Taekwondo Elites’ Awareness of the Components of a Personal Brand Image (چکیده)
670 - Homogeneous Relaxation and Shock Wave Problems: Assessment of the Simplified and Generalized Bernoulli Trial Collision Schemes (چکیده)
671 - تدوین برنامۀ آموزش غلبه بر نابهنجاری‌های اخلاقی مبتنی بر آرای غزالی (چکیده)
672 - A TRANSITION FROM MULTIDISCIPLINARY (PARALLEL) INTEGRATED APPROACH TO TRANSDISCIPLINARY APPROACH IN CURRICULUM OF ISLAMIC EDUCATION (چکیده)
673 - اثر مقاومت بتن، آرایش و نسبت میلگرد بر رفتار خمشی و ترک‌خوردگی تیرهای بتن‌آرمه مسلح شده با میلگردهای GFRP (چکیده)
674 - Rosmarinic and caffeic acids contents in Basil (Ocimum basilicum L.) are altered by different levels of phosphorus and mycorrhiza inoculation under drought stress (چکیده)
675 - Molecular detection of Theileria spp. and Babesia spp. in sheep and vector ticks in Ramsar and Tonkabon areasofMazandaran Province, Iran (چکیده)
676 - از عشق به عرفان: تحلیل گشتارهای روایی و دگرگونی شخصیت‌ها از خسرو و شیرین نظامی گنجوی تا شیرین و فرهاد سلیمی جرونی (چکیده)
677 - n-Capability of A-Groups (چکیده)
678 - On the q-capability of groups (چکیده)
679 - Numerical Radius Inequalities Concerning with Algebra Norms (چکیده)
680 - نقد متن شناختی حمله حیدری باذل و انواع تکمله های آن و تبیین گونه حمله سرایی بر مبنای رویکرد انواع (چکیده)
681 - ارزیابی آماری روابط پیشبینی ظرفیت باربری در تیرهای بتنآرمه تقویت شده با ورقهای FRP (چکیده)
682 - تعیین ارزش شرکت با رویکرد مبتنی بر هم افزایی دارایی ها (چکیده)
683 - The Effect of Cost Categories and the Origin of their Stickiness on Earnings Forecast: A Comparative Study (چکیده)
684 - Comparing the effects of six-months aerobic training on pulmonary function tests in obese and nonobese women (چکیده)
685 - On the properties of zero-divisor graphs of posets (چکیده)
686 - Black plum peel as a useful by-product for the production of new foods: chemical, textural, and sensory characteristics of Halva Masghati (چکیده)
687 - Physicochemical characteristics, sensory attributes, and antioxidant activity of marmalade prepared from black plum peel (چکیده)
688 - Primary zariski topology on the primary spectrum of a module (چکیده)
689 - The cayley sum graph of ideals of a lattice (چکیده)
690 - مطالعه تطبیقی مبانی نظری حق شهرت در ایران و ایالات‌متحده آمریکا (چکیده)
691 - Investigating the Rutting Behavior of Modified Asphalt Mixtures with Waste Materials (چکیده)
692 - Critical Packet Loss Improvement in the AFDX Communication Protocol (چکیده)
693 - Improving the Security and Reliability of Embedded Networks With TTMAC-CAN (چکیده)
694 - The antibacterial Characteristics of edible coatings in fish meat (چکیده)
695 - (Triticum aestivum L.) ارزیابی بیلان نیتروژن در نظامهای زراعی تولید گندم ایران (چکیده)
696 - The effect of aqueous and ethanol extract of saffron (Crocus Sativus) petal on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) growth performance (چکیده)
697 - Сопоставительный анализ лексикографической фиксации и фонетических особенностей звукоподражательных слов неодушевленных предметов и явлений природы в русском и персидском языках (چکیده)
698 - Morphology of arm ossicles varies in epizoic and non-epizoic ophiuroids (چکیده)
699 - تحلیل روان‌شناختی «نیاز به آزادی» در شخصیت‌های داستان‌های برگزیده کودک و نوجوان؛ براساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر (چکیده)
700 - بیداری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
701 - اثر بازشو و سخت‌کننده بر رفتار دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته‌های تک‌انحنایی FGM تحت بارهای انفجاری (چکیده)
702 - Combining Consensus and Tracking Errors in Sliding Mode Control of Higher Order Uncertain Stochastic Multi-Agent Systems (چکیده)
703 - طراحی آب شیرین کن خورشیدی پلکانی با راندمان بالا (چکیده)
704 - The kinetics of colour degradation, chlorophylls and xanthophylls loss in pistachio nuts during roasting process (چکیده)
705 - Comparative infectivity and biocontrol potential of Acrobeloides k29 and entomopathogenic nematodes on the leopard moth borer, Zeuzera pyrina (چکیده)
706 - بررسی و پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی با استفاده از انواع تکنیک‌های مختلف شبکه عصبی داده کاوی با انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (چکیده)
707 - Comparison of thermoelectric properties of Bi2Te3 and Bi2Se0·3Te2.7 thin film materials synthesized by hydrothermal process and thermal evaporation (چکیده)
708 - High temperature oxidation behaviour of AISI 321 stainless steel with an ultrafine-grained surface at 800 °C in Ar–20 vol.% O2 (چکیده)
709 - Bromophenol blue doped in nano-droplet: spectroscopy, nonlinear optical properties and Staphylococcus aureus treatment (چکیده)
710 - The proarrhythmic features of pathological cardiac hypertrophy in neonatal rat ventricular cardiomyocyte cultures (چکیده)
711 - The nonlinear dynamic analysis of elasto-plastic behaviour of the single-curved FGM shells under impact load (چکیده)
712 - تأثیر آموزش گروهی شناختیرفتاری بر رضایت زناشویی و باورهای ناکارآمد زنان باردار ناتوان در کنترل ترس از زایمان نخست (چکیده)
713 - برربررسی تأثیر انواع بازشو و سخت کننده بر روی پاسخ دینامیکی صفحه-هایFGM تحت بارهای انفجاری (چکیده)
714 - بررسی نقش ویژگی‏های شخصیت و نیازهای انگیزشی در سازگاری شغلی دبیران تربیت بدنی (چکیده)
715 - Modeling Respiration Characteristics of Cucumber to Design a Proper Modified Atmosphere Packaging (چکیده)
716 - ARisk Estimation Framework for Security Threats in Computer Networks (چکیده)
717 - Calculation of coupled modes of uid-structure systems by pseudo symmetric subspace iteration method (چکیده)
718 - حل دو مسأله کلاسیک اندرکنش سازه ـ سیال با استفاده از روش تبدیل دیفرانسیلی (چکیده)
719 - تحلیل و بررسی نقش رسانه بر الگوهای رفتاری روستاییان در حفاظت از محیط زیست (چکیده)
720 - A comparative study on the effect of alternative and fossil energy consumption on economic growth and foreign direct investment in selected countries using SUR approach (چکیده)
721 - Effects of intraperitoneal administration of Lavender (Lavandula angustifolia) flowers and branches hydroalcoholic extract on neuropathic pain induced by chronic constriction injury on male Wistar Rat (چکیده)
722 - The effect of intraperitoneal administration of celery (Apium graveolens L.) seed hydroalcoholic extract on neuropathic pain induced by chronic constriction injury (CCI) model on male wistar rats (چکیده)
723 - Ypresian Alveolina and calcareous nannofossils from the south Sabzevar area (Central Iran): biostratigraphic, taxonomic and paleobiogeographic implications (چکیده)
724 - Upper Cretaceous planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Zagros Basin (West Iran) with reference to sea-level changes (چکیده)
725 - مقایسه تاثیر نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروجی و شیب کلید بر ضریب آبگذری در سرریزهای کلید پیانویی دو و سه سیکل با دماغه مثلثی (چکیده)
726 - Cooperative Adaptive Fuzzy Control of Uncertain Affine Nonlinear Multi--agent Systems Based on Artificial Potential Functions (چکیده)
727 - Biochar application modified growth and physiological parameters of Ocimum ciliatum L. and reduced human risk assessment under cadmium stress (چکیده)
728 - Amelioration of soil properties, growth and leaf mineral elements of summer savory under salt stress and biochar application in alkaline soil (چکیده)
729 - بررسی خواص اپتیکیFe(Se)_(0.5)(Te)_(0.5) با استفاده از نظریه تابعی چگالی (چکیده)
730 - تحلیل و بررسی نقش بازارهای محلی در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان قائن (چکیده)
731 - امکان سنجی حضور برخی از علفهای هرز مهاجم در استان گلستان (چکیده)
732 - Inhibition of Staphylococcus Aureus on Hamburger by Chitosan Film Containing Nanoemulsion of Trachyspermum Ammi and Bunium Persicum Essential Oils (چکیده)
733 - Rapid, One-Step DNA Extraction for the Identification of German Cockroach, Blattella germanica (L.) (Dictyoptera: Blattellidae) Using DNA Sequence of Mitochondrial Ribosomal RNA gene (16S rRNA gene) (چکیده)
734 - تحلیل فضایی تأثیر گردشگری تجاری بر توسعه پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی: محدوده تجاری دهشیخ- سیگار، شهرستان لامرد) (چکیده)
735 - بررسی بیوانفورماتیکی آثر متقابل پپتید CLF36 با پروتین سطحی ویروس Bovine coronaviruses در سطح دینامیکی (چکیده)
736 - Effects of Synthesis Parameters and Thickness on Thermoelectric Properties of Bi2Te3 Fabricated Using Mechanical Alloying and Spark Plasma Sintering (چکیده)
737 - WSMN: An optimized multipurpose blind watermarking in Shearlet domain using MLP and NSGA-II (چکیده)
738 - ارزیابی برخی از فاکتورهای بیماریزایی و مرتبط با پرآزاری استرینهای Xanthomonas arboricola pv. pruni در استان خراسان رضوی (چکیده)
739 - Assessment of anisotropic minimum-dissipation (AMD) subgrid-scale model: Gently-curved backward-facing step flow (چکیده)
740 - Green Synthesis of Fluorescent Carbon Dots from Elaeagnus angustifolia and its Application as Tartrazine Sensor (چکیده)
741 - تأثیر هویت مکانی بر مشارکت روستاییان در روند اجرای طرح‌های هادی در سکونتگاه‌های روستایی (مورد مطالعه: روستاهای پیرامون کلان‌شهر مشهد) (چکیده)
742 - تبیین رابطه معنی دار بین الگوهای آرایش دهنده و ساختار دهنده در میل ها و آرامگاه های برجی خراسان (چکیده)
743 - The Impact of Indoor Environmental Quality of Green Buildings on Occupants' Health and Satisfaction: A systematic review (چکیده)
744 - بررسی اثر اندازه بر خمش و ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی مرتبه سه با استفاده از تئوری غیرکلاسیک تنش کوپل اصلاح شده و روش حل ناویر (چکیده)
745 - Effects of Eight Weeks of Core Stability Training on Serum level of Progranulin and Tumor Necrosis Factor Alpha in Women with Multiple Sclerosis (چکیده)
746 - An Integrated Production-Inventory Model for a Dual-Channel Supply Chain (چکیده)
747 - شخصیتی با چهار رونوشت: رمزگشایی از ساختار روایی دایره وار در رمان 1234ثر پل آستر (چکیده)
748 - Ultra-broadband, wide-angle, and polarization-insensitive metamaterial perfect absorber for solar energy harvesting (چکیده)
749 - Prevalence of Haemosporidian Parasite Infections in Raptors of Iran (چکیده)
750 - ارزیابی کیفیت‌های بصری فضاهای آموزشی بر اساس ترجیحات استفاده‌کنندگان، مورد مطالعاتی: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
751 - تأثیر مکمل دانه کتان در جیره بر ترکیب اسیدهای چرب ، خصوصیات کیفی اسپرم و برخی پارامترهای خونی در قوچ کردی (چکیده)
752 - Diversity-based diffusion robust RLS using adaptive forgetting factor (چکیده)
753 - A 6-parameter triangular flat shell element for nonlinear analysis (چکیده)
754 - Seismic Response of Multistory Buildings with Double Telescoping Self-Centering Energy-Dissipative Brace (DT-SCED) (چکیده)
755 - شناسایی و تحلیل پیش رانهای موثر بر ارتقاء تاب آوری سکونتگاههای روستایی در برابر مخاطرات محیطی- فریمان (چکیده)
756 - بررسی چالش های ارتقا میزان تاب آوری شهری (مطالعه موردی شهر بجنورد) (چکیده)
757 - بودوباشِ شهروند در دامِ کرونا و بندیِ ارگ (چکیده)
758 - ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی (چکیده)
759 - شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونه های عمده Meloidogyne و پراکنش آنها در باغات انار استان های خراسان (چکیده)
760 - سنجش کارایی مصرف انرژی در صنایع انرژی‌بر کشور: کاربست تحلیل پوششی داده‌ها و آزمون گاما (چکیده)
761 - A general achievable rate region and two certain capacity regions for Slepian–Wolf multiple‐access relay channel with non‐causal side information at one encoder (چکیده)
762 - رابطه بین انتشار گاز کربنیک، رشد اقتصادی و شدت آلودگی کشورها در سطوح مختلف توسعه با استفاده از 3GR مدل (چکیده)
763 - Determinants of Rural Non-Farm Employment in Neyshabur: Application of Multilevel Multinomial Logit Model (چکیده)
764 - Statistical and Mathematical models for predicting Covid-19 outbreaks (چکیده)
765 - بررسی ابعاد اثرگذار بر کارکرد پارک علم و فناوری خراسان در تبدیل شهر مشهد به شهر دانش (چکیده)
766 - Two New Species and a New Record of Astragalus sect. Ammodendron (Fabaceae) from Northeastern Iran (چکیده)
767 - نقش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت در رابطه حسابرس و صاحبکار (چکیده)
768 - Fatigue and fracture behavior of A516 steel used in thick-walled pressure vessels (چکیده)
769 - Exact and efficient reliability and performance optimization of synchronous task graphs (چکیده)
770 - بررسی ریسک کاهش منابع آب شهر مشهد در دوره شیوع ویروس کرونا (چکیده)
771 - الزامات حمل‌کنندۀ کالای خطرناک در مقررات ملّی و بین‌المللی حاکم بر حمل و نقل زمینی (جاده‌ای- ریلی) کالا (چکیده)
772 - موازنه مثلث پروژه با درنظرگرفتن انواع هزینه ها و کاربرد الگوریتم ژنتیک (چکیده)
773 - A numerical approximation for solving the fractional-order Riccati equation (چکیده)
774 - ارزیابی و مقایسه کارایی سه مدل AWBM، Sacramento و SimHyd در شبیه سازی رواناب حوضه امامه با استفاده از بهینه ساز واسنجی خودکار الگوریتم ژنتیک (چکیده)
775 - Supramolecular network of a framework material supported by the anion–π linkage of Keggin-type heteropolyoxotungstates: Experimental and theoretical insights (چکیده)
776 - پایش و پیش نگری زیست پذیری کلانشهر مشهد تحت شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
777 - بررسی تحولات امید زندگی بیکاری در استان‌های ایران طی سال‌های 1395-1385 (چکیده)
778 - بررسی تغییرات ظرفیت آنتیاکسیدانی شیر در گاوهای شیردۀ هلشتاین با استفاده از تغذیۀ دانۀ کتان اکسترود شده و فرآوردههای فرعی پوست پسته (چکیده)
779 - Effect of different levels of waste dates on the chemical composition and quality of alfalfa silage (چکیده)
780 - EVALUATION OF NUTRITIONAL VALUE OF SOME NUT HULLS AS FEEDSTUFFS FOR RUMINANTS BY in vitro GAS PRODUCTION TECHNIQUE (چکیده)
781 - Optimization of Callus Induction with Enhancing Production of Phenolic Compounds Production and Antioxidants Activity in Callus Cultures of Nepeta binaloudensis Jamzad (Lamiaceae) (چکیده)
782 - Enhanced osteogenesis properties of titanium implant materials by highly uniform mesoporous thin films of hydroxyapatite and titania intermediate layer (چکیده)
783 - A Correlation Between Intracellular Zinc Content and Osteosarcoma (چکیده)
784 - راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان: نقش فراشناخت و دشواری تنظیم هیجانی (چکیده)
785 - بررسی شرایط تکتونیکی- رسوبی نهشته های ماستریشتین در امتداد یک نگار تطابقی موازی روند زاگرس در شرق ناحیه فارس (چکیده)
786 - A novel run rules based MEWMA scheme for monitoring general linear profiles (چکیده)
787 - VOLATILITY TRANSMISSION OF BARLEY WORLD PRICE TO THE DOMESTIC MARKET OF IRAN AND THE ROLE OF IRAN MERCANTILE EXCHANGE; AN APPLICATION OF BEKK MODEL (چکیده)
788 - Silicon Compounds and Potassium Sulfate Improve Salinity Tolerance of Potato Plants through Instigating the Defense Mechanisms, Cell Membrane Stability, and Accumulation of Osmolytes (چکیده)
789 - Shrinkage ridge regression in partial linear models (چکیده)
790 - راه حلهای درمانی اندوه تنهایی سربازان در صحیفه سجادیه (چکیده)
791 - Production of Rumen-Protected Essential Amino Acids with Chemical Technique (چکیده)
792 - Evaluating the levels antioxidant and phenolic compounds in the fruit of Zarafshan wild barberry (Berberis integerrima) (چکیده)
793 - برساخت هویت اجتماعی و نمایش بدن(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران (چکیده)
794 - برساختن گمینشافت مجازی در روزگار کرونا (چکیده)
795 - تحلیل تأثیرات ادراکشدة رویداد ورزشی کشتی با چوخه از دیدگاه تماشاگران (چکیده)
796 - شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد استارت آپ های دانشجویان علوم ورزشی کشور با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه (چکیده)
797 - Testing Porter and pollution haven hypothesis via economic variables and CO2 emissions: a cross-country review with panel quantile regression method (چکیده)
798 - FGM Generated Archimedean Copulas with Concave Multiplicative Generatorss (چکیده)
799 - مقایسه پارامترهای رشد، هورمون کورتیزول و بیان ژن های مرتبط با استرس و رشد ماهی در دو سیستم باز و Oncorhynchus mykiss (Walbaum, قزلآلای رنگین کمان ( 1792 بازگردشی (چکیده)
800 - Design, development, and evaluation of the efficacy of a nucleic acid-free version of a bacterial ghost candidate vaccine against avian pathogenic E. coli (APEC) O78:K80 serotype (چکیده)
801 - Cadmium accumulation and biochemical parameters in juvenile Persian sturgeon, Acipenser persicus, upon sublethal cadmium exposure (چکیده)
802 - f-Biderivations and Jordan biderivations of unital algebras with idempotents (چکیده)
803 - تحلیل موجودیت ها و ویژگی های الگوی مرجع کتابخانه ای ایفلا برای منابع موسیقی سنتی ایران )نمونه موردی تصنیف مرغ سحر( (چکیده)
804 - International Environmental Conflict Management in Transboundary River Basins (چکیده)
805 - اقتصاد مقاومتی، شاخص ها و الزامات از منظر قرآن و اهل بیت (ع) (چکیده)
806 - بررسی رابطه بین معنای زندگی باسلامت جسمانی زوج های متقاضی طلاق توافقی: نقش میانجی خردمندی (چکیده)
807 - نقش زنان طبرستان در حوادث سیاسی ایران در قرون نخستین اسلامی بر اساس تاریخ طبرستان (چکیده)
808 - معرفی مفهوم زباهنگ‌ آموزشی: موردی از برچسب‌زنی (چکیده)
809 - معرفی الگوی نیمرخ هَیَجامَدی و بررسی رابطۀ آن با نگرش فردی و اجتماعی (چکیده)
810 - معرفی «زباهیجان» به‌عنوان حلقۀ مفقودۀ قوم‌نگاری ارتباط: مکمل الگوی SPEAKING هایمز (چکیده)
811 - Solving a System of Nonlinear Fractional Partial Di?erential Equations Using the Sinc-Muntz Collocation Method (چکیده)
812 - خوانش نظریه اتمسفر پیتر زومتور در تحلیل کیفیت فضایی مساجد آذربایجان‌شرقی (نمونه‌موردی: مساجد جامع تبریز، میانه، سراب، اهر، بناب و عجب‌شیر) (چکیده)
813 - Bioremediation of Heavy Metal Contaminated Soils Originated from Iron Ore Mine by Bio-augmentation with Native Cyanobacteria (چکیده)
814 - Purification and economic analysis of nanoclay from bentonite (چکیده)
815 - تحلیل خودگویی‌ها در شاهنامة فردوسی (چکیده)
816 - اثرات تجویز نخاعی کپسایسین و تجویز صفاقی نالوکسان بر اثر ضددردی عصاره هیدروالکلی گل‌های حرارت ‌دیده پایه ماده گیاه شاهدانه (Cannabis sativa) در موش صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
817 - تبیین و ارایه الگوی ادغام مدیریت استعداد و مدیریت تنوع با رویکرد نظریه داده بنیاد (چکیده)
818 - Effect of type of phenolic resin in preparation of an adhesive from phenolformaldehyde resin (چکیده)
819 - طراحی و توسعه واحد مرکب تصویربرداری و بازسازی تصویر سه بعدی خرما پیارم (چکیده)
820 - Production of angiotensin‐converting enzyme inhibitory peptides in Iranian ultrafiltered white cheese prepared with Lactobacillus brevis KX572382 (چکیده)
821 - Highly efficient and green catalyst of {Mo132} nanoballs supported on ionic liquid-functionalized magnetic silica nanoparticles for oxidative desulfurization of dibenzothiophene (چکیده)
822 - Leading Higher Education in Iran during COVID - 19 Pandemic: Reporting the Policies and Progresses (چکیده)
823 - معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس دادههای فازی (چکیده)
824 - MULTIVARIATE STATISTICAL CONTROL LIMITS ACCORDING TO DEPENDENCIES S (چکیده)
825 - Inequalities for acceptable noncommutative random variables (چکیده)
826 - Recombinant Lactococcus Lactis Displaying Omp31 Antigen of Brucella melitensis Can Induce an Immunogenic Response in BALB/c Mice (چکیده)
827 - تحلیل و ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دهیاران روستایی (مطالعه موردی: دهیاران روستای بخش نصرآباد تربت جام) (چکیده)
828 - بررسی تغییرات کیفی محیط سکونتگاههای روستایی ناشی از احداث مبلمان روستایی (مطالعة موردی: دهستان زوارم شیروان) (چکیده)
829 - The effect of polypropylene fibres on the compressive strength, impact and heat resistance of self-compacting concrete (چکیده)
830 - Noble metals in polyoxometalates: Structural analysis and catalytic survey (چکیده)
831 - بررسی آزمایشگاهی تقویت تیرهای بتن مسلح آسیبدیده در خوردگی آرماتور با استفاده از ورقهای GFRP (چکیده)
832 - القارئ الضمنی فی أدب الطفل الشیعی سلسله الأسوه، الموسوعه المصوّره لحیاه المعصومین علیهم السلام لوارث الکندی نموذجا (چکیده)
833 - Comparative analysis of the versatility of the Persian garden and park patterns as urban spaces in Iran (چکیده)
834 - بررسی تطبیقی تأثیر سحر بر پیامبر(ص) در صحیح بخاری و مسلم با توجه به شأن نزول معوِّذَتَین (سوره ناس و فلق ) (چکیده)
835 - ارزیابی راهکارهای موثر بر ارتقاء کیفیت مناطق حاشیه نشین کلانشهر مشهد (چکیده)
836 - فاکتورهای موثر بر جوانه زنی و سبز شدن توده های مقاوم و حساس به علف کش های بازدارنده فتوسنتز در فتوسیستم 2 علف هرز درنه (Echinochloa colona ) (چکیده)
837 - Detection of Lithologic Discontinuities in Soils: A Case Study of Arid and Semi-arid Regions of Iran (چکیده)
838 - پارادایم رضوی در همزیستی مسالمت آمیز میان باورمندان به ادیان الهی (چکیده)
839 - تأثیرپذیری توسعه منطقه‌ای در ابعاد اقتصادی و نهادی-مدیریتی از سرمایه‌های ارسالی مهاجران در جنوب استان فارس (چکیده)
840 - نقش طرحوارههای ناسازگار اولیه در پیشبینی خطر عود به اعتیاد (چکیده)
841 - A Study on K5 students’ mathematical problem solving based on Revised Bloom’s Taxonomy and psychological factor contribute to it (چکیده)
842 - بررسی تأثیر شهرنشینی بر تغییر پهنه سیلاب در مسیل‌های شهری (مطالعه موردی: مسیل زرکش مشهد) (چکیده)
843 - بررسی تاثیر تغییرات هیدرولوژیکی در اثر توسعه شهری بر پهنه سیلاب (مطالعه موردی: مسیل زرکش مشهد) (چکیده)
844 - Stepwise ordinal efficiency for the random assignment problem (چکیده)
845 - جایگاه اجتماعی و نقش سیاسی و فرهنگی خاندان حسینی حمزوی در عهد سلجوقی (431 – 590ق) (چکیده)
846 - تاثیر فنولوژی بر فعالیت و بیان ژن آنزیم‌های بیوسنتزی اسیدهای فنلی در گیاه Salvia leriifolia Benth. (چکیده)
847 - الگوی گردشگری ساحلی دریای مازندران مبتنی بر پرداخت برای خدمات اکوسیستم (چکیده)
848 - Designing and Validating a Persian Humor Comprehension Test (PHCT) on the Basis of Grice’s Conversational Maxims (چکیده)
849 - Prediction the PEM Fuel Cell Performance Based on Cathod Properties using Neural Network Modeling (چکیده)
850 - ارزیابی سطح محرومیت فضایی زیرساخت های توسعه در نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهرستان سرخس) (چکیده)
851 - تحلیل جغرافیایی اپیدمیولوژی کووید-19 در ایران با رویکرد تحلیل اکتشافی داده های مکانی (ESDA) (چکیده)
852 - Impact of rapid urbanization on the surface water’s quality: a long-term environmental and physicochemical investigation of Tajan river, Iran (2007–2017) (چکیده)
853 - Effect of Boron on the Microstructure Evolution and Dynamic Recrystallization Kinetics of ALLVAC718Plus Superalloy (چکیده)
854 - An approximate method based on Bernstein polynomials for solving fractional PDEs with proportional delays (چکیده)
855 - On the non-abelian tensor square of all groups of order dividing p5 (چکیده)
856 - A comparative study of the evaluation system of primary education in Syria with Iran (چکیده)
857 - Evaluation of nano-CTAB surfactant for the purpose of enhancing oil recovery in an Iranian carbonate reservoir (چکیده)
858 - Controlled release of Ceftriaxone sodium drug loaded in chitosan nanoparticles: preparation and kinetic modeling study (چکیده)
859 - القانون و جایگاه عطر درمانی در آن (چکیده)
860 - Bayesian D-optimal designs based on the expected Shannon information for repairable systems (چکیده)
861 - Characterization of probability distribution based on entropy-type measures (چکیده)
862 - بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت شوقان(مطالعه موردی: حوزه گرمک ـ طبر) (چکیده)
863 - Nanoscale bioceramics in bone tissue engineering- An Overview (چکیده)
864 - واکاوی اندیشه های تقریبی در تحقق وحدت امت اسلامی با تاکید بر اندیشه های استاد شهید مطهر ی (چکیده)
865 - بررسی عوامل کالبدی مؤثر بر احساس امنیت روستاییان در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
866 - Presenting employees' self-development behaviour pattern (چکیده)
867 - On Small n-Hawaiian Loops (چکیده)
868 - Intestinal adsorption of glucose, cholesterol and bile salt by simultaneous incorporation of edible microbiosorbent and intestinal bacteria (چکیده)
869 - Comparative study on the role of gelatin, chitosan and their combination as tissue engineered scaffolds on healing and regeneration of critical sized bone defects: an in vivo study (چکیده)
870 - Global Forcing Number for Maximal Matchings under Graph Operations (چکیده)
871 - رابطة سخت کوشی و برونگرایی با عملکرد تحصیلی (چکیده)
872 - جریان شناسی نظریه حداکثری جامعیت قرآن کریم (چکیده)
873 - Two-Level Islanding Detection Method for Grid-Connected Photovoltaic System-Based Microgrid With Small Non-Detection Zone (چکیده)
874 - Cardioprotective effects of resveratrol following myocardial ischemia and reperfusion (چکیده)
875 - NNLO compatibility between pQCD theory and phenomenology in determination of the b-quark pole and MS¯ running masses (چکیده)
876 - Proposition of an equivalent reduced thickness for composite steel plate shear walls containing an opening (چکیده)
877 - Bone fracture healing under external fixator: Investigating impacts of several design parameters using Taguchi and ANOVA (چکیده)
878 - Antimicrobial resistance and virulence genes in the Escherichia coli isolates obtained from ostrich (چکیده)
879 - Melatonin inhibits Benzo(a)pyrene-Induced apoptosis through activation of the Mir-34a/Sirt1/autophagy pathway in mouse liver (چکیده)
880 - De novo assembly and comparative analysis of the complete mitochondrial genome sequence of the pistachio psyllid, Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) (چکیده)
881 - An epidemiological model for predicting students’ mathematics anxiety (چکیده)
882 - حجیت حکم حکومتی در صورت یقین به مخالفت با واقع (چکیده)
883 - Generalized contractions for a sequence of multi-valued mappings (چکیده)
884 - USING THE FUZZY NETWORK ANALYSIS PROCESS TO PRIORITIZE THE FACTORS AFFECTING THE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX FROM THE PERSPECTIVE OF FOOD INDUSTRY EXPERTS IN IRAN (چکیده)
885 - Comparison of chromosomal instability of human amniocytes in primary and long-term cultures in AmnioMAX II and DMEM media: A cross-sectional study (چکیده)
886 - Investigation of shear strength correlations and reliability assessments of sandwich structures by kriging method (چکیده)
887 - تحلیل وابستگی دو متغیره با استفاده از اندازه های واگرایی جفری و هلینجر براساس برآورد تابع چگالی مفصل به روش تبدیل پروبیت بهبودیافته (چکیده)
888 - Recent Advances in the Scaffold Engineering of Protein Binders (چکیده)
889 - COMMON FIXED POINTS OF GENERALIZED CONTRACTIVE MAPPINGS IN UNIFORM SPACES (چکیده)
890 - بررسی آزمایشگاهی سیستم دیوار همبسته دوگانه پسکشیده مجهز به ادوات اصطکاکی در ناحیة اتصال تیر به دیوار (چکیده)
891 - Designing a Model of Micro Factor Affecting Personal Brand Development for Professional Athletes with Grounded Theory Approach (چکیده)
892 - نگرش معلمان و مدیران مدارس نسبت به طرح رتبه بندی حرفه ای مشاغل معلمان: یک مطالعة پدیدارشناسی (چکیده)
893 - ارائه مدل برآورد بودجه زمانی مبتنی بر خطر در حسابرسی مستقل صورت های مالی (چکیده)
894 - Literary Darwinism and the Demise of the Dichotomy between Science and Humanities in the Study of Literature (چکیده)
895 - Fischer–Tropsch synthesis over a novel cobalt catalyst supported on UiO-66 (چکیده)
896 - ملامح الأطفال والمراهقین الثوریین فی شعر سمیح القاسم (چکیده)
897 - بازپژوهی آیات اضلال الهی از منظر عقلی- معرفتی علّامه طباطبایی و زمخشری (چکیده)
898 - بررسی خصوصیات مورفولوژیکی اسفناج تحت تنش خشکی (چکیده)
899 - ارزیابی شاخص های رشدی ژنوتیپ های اسفناج در تحمل به سطوح مختلف رطوبت خاک (چکیده)
900 - اثر تنش خشکی بر میزان پرولین و رنگیزه های فتوسنتزی سه رقم اسفناج (چکیده)
901 - بررسی ویژگی‌های ضدباکتریایی، آنتی‌اکسیدانی و پایداری اکسایشی روغن حاوی اسانس بذر گشنیز (چکیده)
902 - A Two-Step Readout Technique for Large-Array Resistive Sensors (چکیده)
903 - بررسی و تحلیل اثرات سرمایه‌های ارسالی مهاجران بین‌المللی بر توسعه پایدار اجتماعی و فرهنگی منطقه جنوب استان فارس (چکیده)
904 - درنگی در مرجّحیت مخالفت با عامّه در پرتو تحدید گستره‌ عامّه (چکیده)
905 - Identification of Breast Cancer Associated Putative Functional Single Nucleotide Polymorphisms in the Iranian Population through In Silico Analyses (چکیده)
906 - جستاری در «ارتباط» و «تسلیم» بر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در قرآن و حدیث (چکیده)
907 - Equichordal Tight Fusion Frames (چکیده)
908 - راهبردهای جذب گردشگر برای اقامتگاه های بوم گردی روستایی با استفاده از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی: رادکان، شهرستان چناران) (چکیده)
909 - Chaos in Iterated Function Systems (چکیده)
910 - کژتابی مفهومی نظارت در نظام حقوقی ایران (چکیده)
911 - شناسایی عوامل تعدیلگرِ ارتباط سنگینباری نقش و رفتارهایِ بازآفرینیِ تعادل کار زندگی در بین اعضای هیئتعلمی دانشگاه (چکیده)
912 - The distribution of the Liu-type estimator of the biasing parameter in elliptically contoured models (چکیده)
913 - Generalized elliptical distributions (چکیده)
914 - Developing a restricted two-parameter Liu-type estimator: A comparison of restricted estimators in the binary logistic regression model (چکیده)
915 - Performance analysis of the preliminary test estimator with series of stochastic restrictions (چکیده)
916 - Shrinkage Estimation in Restricted Elliptical Regression Model (چکیده)
917 - تایپینگ مولکولی و تفکیک گونه های بروسلا جداسازی شده از سقط جنین دام های اهلی در شمال و شرق ایران (چکیده)
918 - Evaluation of chromium accumulation and resulting histopathological changes in Libyan jirds (Mammals, Rodentia), affected by effluent from Ghazghan leather industrial town, Iran (چکیده)
919 - Optimization of HAZ in TIG welding process using OA-Taguchi technique and simulated annealing algorithm (چکیده)
920 - On the Preliminary Test Generalized Liu Estimator with Series of Stochastic Restrictions (چکیده)
921 - An extremely ultrathin flexible Huygens’s transformer (چکیده)
922 - Risk-adjusted control charts based on LR-fuzzy data (چکیده)
923 - A NEW GENERALIZED VARENTROPY AND ITS PROPERTIES (چکیده)
924 - Residual Varentropy of Lifetime Distributions (چکیده)
925 - ویژگی هایی از شاخص زنگا و ریسک در توزیع های بریده شده طول عمر (چکیده)
926 - An Overview of the Status of Pediatrics in Medical Texts from the Third to the Tenth Century A.H. (چکیده)
927 - A new model of the contact force for the collision between two solid bodies (چکیده)
928 - حفظ اتحاد و صلح طلبی؛ محور عملکرد امام علی(ع) در رخدادهای پیرامون جنگ جمل (چکیده)
929 - سیستم تشخیص نفوذ در شبکه های نرم افزار محو ر با استفاده از شبکه های عصبی عمیق (چکیده)
930 - Evaluation of the generalized bernoulli trial-transient adaptive subcell (GBT-TAS) collision scheme in treating rarefied gas flows (چکیده)
931 - ملامح تأثّر جورج سالم بأفکار کافکا الوجودیه فی روایه «فی المنفی» (چکیده)
932 - Creep properties of Ni-based superalloy GTD-111 joints produced by transient liquid phase method using BNi-3 filler (چکیده)
933 - پژوهشی در مضامین داستان کوتاه در آثار عبدالسلام عجیلی (چکیده)
934 - Antibacterial and Synergistic Effects of Aqueous and Methanol Extracts of Artemisia annua Against Multidrug-resistant Isolates of Acinetobacter (چکیده)
935 - عدم شرطیّت توبه در عفو یا اجرای حدّدر اقرار بزهکار (چکیده)
936 - Gravitational radiation by magnetic field: application to millisecond magnetars (چکیده)
937 - آواهای القاگر در مرگ نگاره های بدر شاکر السیاب با تکیه بر نظریه موریس گرامون (چکیده)
938 - Three novel complexes of copper: synthesis, characterization, crystal structure, HSA-binding and docking studies, and antiproliferative activity (چکیده)
939 - ارائه یک مدل تصادفی جدید برای مکانیابی اسکان اضطراری پس از زلزله با استفاده از مدل مینیمم حداکثر زیان (نمونه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
940 - The differentiation effect of bone morphogenetic protein (BMP) on human amniotic epithelial stem cells to express ectodermal lineage markers (چکیده)
941 - A Novel Method to Solve a Class of Non-local Diffusion Optimal Control Problems by using Bernstein Polynomials (چکیده)
942 - Shrinkage Estimators of the Probability Density Function Under Association (چکیده)
943 - Advances in Wishart-type modelling of channel capacity (چکیده)
944 - A Novel Structure for 15-Level Inverter Based on CHB and SCMLI Topologies (چکیده)
945 - Influence of Eimeria spp. infection and dietary inclusion of arginine on intestine histological parameters, serum amino acid profile and ileal amino acids digestibility in broiler chicks (چکیده)
946 - Investigation of the rheological, thermal, sensory properties, and particle size distribution of sesame paste white compound chocolate as influenced by the soy flour and emulsifier levels (چکیده)
947 - مطالعه تطبیقی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران و عراق (چکیده)
948 - Predictive model for confinement pressure of partially FRP confined concrete columns (چکیده)
949 - Ultimate stress and strain models for AFRP confined concrete columns with inclined fiber orientation (چکیده)
950 - Comparative Efficacy of Cognitive-behavioral Therapy and Mindfulness Therapy on Reducing Symptoms and Improving Quality of life in Patients with the Irritable Bowel Syndrome (چکیده)
951 - تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی (چکیده)
952 - تاثیر تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری به شهر مشهد و نحوۀ مواجهه با آن (چکیده)
953 - ارائة سناریوهای محتمل در شکل گیری شهر الکترونیک مشهد در افق 1404 (چکیده)
954 - Plectorhinchus makranensis (Teleostei, Haemulidae), a new species of sweetlips from the Persian Gulf and the Gulf of Oman (چکیده)
955 - Experimental and Numerical Analysis of Ratcheting Behavior of SS 316L Thin-Walled Pipes Subjected to Cyclic Internal Pressure (چکیده)
956 - تحلیل خمش، کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانوورق کیرشهف مستطیلی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
957 - تحلیل استاتیکی نانوورق مستطیلی مرتبه سوم با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
958 - Goodness of ft test based on statistical evidence with censored data (چکیده)
959 - Modified Pulat’s algorithm for the maximum outflow problem in undirected generalized networks (چکیده)
960 - Numerical analysis of nonlinear thermal stress flow between concentric elliptical cylinders (چکیده)
961 - Recent Findings on the Effects of Pharmacological Agents on the Nerve Regeneration after Peripheral Nerve Injury (چکیده)
962 - Monitoring of airborne asbestos fibers in an urban ambient air of Mashhad City, Iran: levels, spatial distribution and seasonal variations (چکیده)
963 - Comparison of characteristics of Bi2Te3 and Bi2Te2.7Se0.3 thermoelectric materials synthesized by hydrothermal process (چکیده)
964 - Valorization of brick waste by alkali-activation: A study on the possible use for masonry repointing (چکیده)
965 - اهمیت نقش و جایگاه دیپلماسی فرهنگی در بسط روابط ایران و ازبکستان (چکیده)
966 - Assessment of the Neuroprotective Effects of Lavandula angustifolia Extract on the Contusive Model of Spinal Cord Injury in Wistar Rats (چکیده)
967 - Identifying Influential Users on Instagram Through Visual Content Analysis (چکیده)
968 - روایتِ تصویری؛ مقایسۀ تطبیقی هنرهای تصویری ایران و کمیک استریپ (داستان مصوّر دنباله دار) (چکیده)
969 - مذهبی نگاری در نسخۀ مصوّر حملۀ حیدری باذل مشهدی (نسخۀ مورّخ ۱۲۲۲، محفوظ در کتابخانۀ ملّی فرانسه) (چکیده)
970 - فرجام زال (چکیده)
971 - خاقانی شروانی در شعر خود از روایت کدام شاهنامه بهره برده است؟ (چکیده)
972 - 2D-fractional Muntz–Legendre polynomials for solving the fractional partial differential equations (چکیده)
973 - The phenology and seed production of Cucumis melo as an invasive weed in northern Iran (چکیده)
974 - Presenting new models to determine subgrade reaction modulus (Ks) for optimizing foundation calculations in coarse grained soils (چکیده)
975 - Evaluation of Genotoxic and Inhibitory Effects of Invasive Weed Wild Poinsettia (Euphorbia heterophylla Linn.) in Sunflower (چکیده)
976 - Response of Sunflower Cultivars to Deficit Irrigation (چکیده)
977 - Dominated and dominator colorings over (edge) corona and hierarchical products (چکیده)
978 - مقایسه و بررسی ترکیب شیمیایی و اثر ضدمیکروبی اسانس زوفا (Boswellia carteri) و اسانس کندر (Hyssopus officinalis) علیه تعدادی از میکروارگانیسمهای شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
979 - فرآیندگزینش نیروی انسانی در شاهنامه و تطبیق آن با معیار های گزینش در علم مدیریّت منابع انسانی (چکیده)
980 - Non-destructive estimation of maize leaf area, fresh weight, and dry weight using leaf length and leaf width (چکیده)
981 - مادرخواندگی : فرصت ها و چالش های ایفای نقش مادری برای کودکان بی سرپرست و بدسرپرست (چکیده)
982 - DESIGN, TESTING AND DETAILED COMPONENT MODELING OF A DOUBLE TELESCOPING SELF-CENTERINGENERGY-DISSIPATIVE BRACE (DT-SCED) (چکیده)
983 - Future projection of the effects of climate change on saffron yield and spatial-temporal distribution of cultivation by incorporating the effect of extreme climate indices (چکیده)
984 - مطالعه ای بر بهینه سازی در سیستم سری با تعداد مؤلفه های تصادفی (چکیده)
985 - Determination of the best strategies for development of organic farming: A SWOT – Fuzzy Analytic Network Process approach (چکیده)
986 - بهینه‌سازی‌ نظام فضایی در طراحی پلان معماری با استفاده از الگوریتم‌ بهینه‌سازی انبوه ذرات (چکیده)
987 - دیرینه بومشناسی تورونین- سانتونین بر پایه روزنداران شناور در برش الگو سازند سورگاه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب ایلام (چکیده)
988 - Analysis of the complete genome sequence of cucumber mosaic virus from Vinca minor and Wisteria sinensis in Iran (چکیده)
989 - بررسی امکان اشتراط ضمان امین در قرارداد مضاربه و عقود مشارکتی بانکی از منظر حقوقی و فقهی (امامیه و عامه) (چکیده)
990 - جایگاه عنصر آب در آفرینش نخستین و اشکال آن بر زمین در نظام فکری علامه مجلسی (مطالعه موردی کتاب السماء و العالمِ بحار الأنوار) (چکیده)
991 - تحلیل الگوهای مکانی زمانی اپیدمی ویروس کووید 91 و مخاطرات آن - در ایران (چکیده)
992 - Performance of predicted evapotranspiration and yield of rainfed wheat in the northeast Iran using gridded AgMERRA weather data (چکیده)
993 - Developement a Wideband ESIW H-Plane Horn Antenna with Improved Radiation Performance (چکیده)
994 - تبیین مولفه های اقدامات رهبران در اجرای موفق برنامه های تغییر (چکیده)
995 - CHAOS AND SHADOWING IN GENERAL SYSTEMS (چکیده)
996 - Porosity system analysis and its relation to the permeability of the reservoir zones in the Upper Dalan Member and Kangan Formation: A case study, one of the gas fields in the Zagros Coastal Fars, SW Iran (چکیده)
997 - بررسی تاثیر متقابل محیط های یادگیری و آموزش شناختی (چکیده)
998 - آموزش تفکر انتقادی وتوانایی حل مسئله در معماری(بررسی در دانشجویان معماری دانشگاه فردوسی) (چکیده)
999 - Predictors of Personalization in a Case of Iranian Affordable Housing: The Impacts of Housing Statuses, Dwelling’s Physical Characteristics, and Household Demographics (چکیده)
1000 - بررسی اثرگذاری آستانه‌ای نرخ ارز بر تورم قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی در ایران (چکیده)
1001 - سرمایه گزاری بر انرژیهای پاک )انرژی خورشیدی(، بستر کارآفرینی و توسعه پایدار در ایران (چکیده)
1002 - آموزش محیط زیستی در سازمانهای غیردولتی محیط زیستی(ENGO*ها) بسترساز توسعه سرمایه های اجتماعی (چکیده)
1003 - Secrecy Capacity Outer Bound of Broadcast Channels with States Known at the Transmitter and Message Side Information at Receivers (چکیده)
1004 - Some relations between Lp-spaces on locally compact group G and double coset K n G=H (چکیده)
1005 - Design of a low density refractory high entropy alloy in non-equiatomic W–Mo–Cr–Ti–Al system (چکیده)
1006 - Dynamic Facility Location with Stochastic Demand (چکیده)
1007 - Using the AquaCrop model to simulate sesame performance in response to superabsorbent polymer and humic acid application under limited irrigation conditions (چکیده)
1008 - بررسی عملکرد نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی مشهد مبتنی بر تکنیک‌های داده‌کاوی (چکیده)
1009 - مروری بر روش های برآوردیابی در رگرسیون زمان شکست شتابیده (چکیده)
1010 - اثر نه نوع قارچ مایکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه دارویی همیشه‏بهار (Calendula officinalis L.) (چکیده)
1011 - بررسی تاثیر محلول پاشی پوترسین بر برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی جعفری مکزیکی ( ( Tagetes minuta L.تحت تنش خشکی (چکیده)
1012 - تاثیر نسبت عرض کلید ورودی به خروجی و شیب کلید بر ضریب آبگذری در سرریزهای کلیدپیانویی سه سیکل با دماغه مثلثی (چکیده)
1013 - بررسی آزمایشگاهی تأثیر چرخه‌های متوالی تر و خشک شدن بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک‌های ریزدانه (چکیده)
1014 - Techno-economic analysis of power generation by turboexpanders in natural gas pressure reduction stations (چکیده)
1015 - Simulation of tar-free biomass syngas enhancement in a calcium looping operation using Aspen Plus built-in fluidized bed model (چکیده)
1016 - Analysis of supramolecular interactions directing crystal packing of a trans,trans,trans-[diaquabis(4-quinolin-3-yl)-4H-1,2,4-triazole)bis(tricyanomethanide)iron(II)] complex: A combination of XRD, MEP, NBO, QTAIM, and NCI analyses (چکیده)
1017 - Experimental and simulation study of the effect of surface functional groups decoration on CH4 and H2 storage capacity of microporous carbons (چکیده)
1018 - دانشگاه و صنعت: از روابط پیمانکاری تا شراکت استراتژیک؛ ارائه مدل نقش های راهبردی در روابط دانشگاه و جامعه (چکیده)
1019 - نگرش فمینیستی عزیزه الحبری به آیات قرآن با تأکید بر مسئله ضرب زنان (چکیده)
1020 - معاصر سازی مفهوم "محله" در شهر ایرانی با نگاه بر مبانی برنامه ریزی محله مبنا (چکیده)
1021 - ارائه مدل شکل‌گیری وفاداری مشتریان: برجسته‌سازی نقش تجربه احساسی مشتری و مصرف متظاهرانه (چکیده)
1022 - Silica mesoporous structures: Effective nanocarriers in drug delivery and nanocatalysts (چکیده)
1023 - واکاوی زباهنگ مردسالاری و زن سالاری در فرهنگ ایرانی: مقایسة موردی فیلم های سینمای ایران در دهه های 1360 و 1390 (چکیده)
1024 - The effects of two iso-volume endurance training protocols on mitochondrial dysfunction in type 2 diabetic male mice (چکیده)
1025 - Macro- and microelement content and health risk assessment of heavy metals in various herbs of Iran (چکیده)
1026 - Effect of Adding Nano Size Silica on Setting Time and Porosity of Mineral Trioxide Aggregate (چکیده)
1027 - Testing a Model of Some Outcomes of Perceived Supervisor Need Support, Based on SDT (چکیده)
1028 - On exact sequences of the rigid fibrations (چکیده)
1029 - A Novel Numerical Index for Assessing Results of Frequency Response Analysis (FRA): an Experimental Study on Electrical Machines Number (چکیده)
1030 - On the adsorption kinetics and mechanism of enhanced photocatalytic activity of Fe 3 O 4 ‐SiO 2 ‐TiO 2 core‐multishell nanoparticles against E. coli (چکیده)
1031 - Solar Photocatalytic Degradation of Diclofenac by N-Doped TiO2 Nanoparticles Synthesized by Ultrasound (چکیده)
1032 - Superior performance of modified pitch-based adsorbents for cyclic methane storage (چکیده)
1033 - A New PMU-Based Fault Location Scheme Considering Current Transformers Saturation (چکیده)
1034 - In vitro responses of chicken macrophage-like monocytes following exposure to pathogenic and non-pathogenic E. coli ghosts loaded with a rational design of conserved genetic materials of influenza and Newcastle disease viruses (چکیده)
1035 - Hyperspectral image clustering with Albedo recovery Fuzzy C-Means (چکیده)
1036 - Copula-Based Analysis of Physical Layer Security Performances Over Correlated Rayleigh Fading Channels (چکیده)
1037 - تخریب فوتوکاتالیستی متیل اورانژ به عنوان یک آلاینده رنگی با استفاده از نانوساختار Fe3O4/Al2O3/TiO تیتانیوم دی اکسید مغناطیسی 2 (چکیده)
1038 - القا و تحریک بیان فاکتورهای تنوژنیک در سلول‌های بنیادی مزانشیمی (چکیده)
1039 - Characterizing the Binding of Angiotensin Converting Enzyme I Inhibitory Peptide to Human Hemoglobin: Influence of Electromagnetic Fields (چکیده)
1040 - Undetectable video steganography by considering spatio-temporal steganalytic features in the embedding cost function (چکیده)
1041 - مطالعه جامعه شناختی فرایندهای وقوع طلاق (چکیده)
1042 - بررسی تاثیر راهبردهای سند برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی ایرا ن (چکیده)
1043 - Agricultural Risks and Climate Change Impact On Medicinal Plants Marketing (چکیده)
1044 - A new compact dual-band perfect absorption ultrathin planar metasurface energy harvester in X- and V-bands with a wide incident angle (چکیده)
1045 - The antioxidant activity and total phenol content of seeds from four species of Apiaceae family under different storage conditions (چکیده)
1046 - بهبود تصویر سالمندان ایران 2050 به آینده، مبتنی بر سناریو (چکیده)
1047 - Synergistic effect of hybrid size ZrO2 and electroless nickel decoration on the mechanical and high temperature oxidation properties of NiCr–ZrO2 composites (چکیده)
1048 - Self-association process of tetracycline antibiotic in different aqueous solutions: a joint experimental study and molecular dynamics simulation (چکیده)
1049 - Effectiveness evaluation of thermo-stable vaccine against Newcastle disease (ND.TR.IR) produced by the Razi Institute in backyard poultry of Iran - 2015 (چکیده)
1050 - نقایص جهتگیری اجتماعی: شاخص شناسایی کودکان با ریسک ابتلا به اتیسم (چکیده)
1051 - Exploring 3-Hydroxyflavone Scaffolds as Mushroom Tyrosinase Inhibitors: Synthesis, X-Ray Crystallography, Antimicrobial, Fluorescence Behaviour, Structure-Activity Relationship and Molecular Modelling Studies (چکیده)
1052 - بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار درایران در دوره زمانی 95-1375 (چکیده)
1053 - Introducing a New Long-Lead Hydrologic Forecasting System for Improving Reservoir Operation (چکیده)
1054 - Water distribution networks optimization using GA, SMPSO, and SHGAPSO algorithms based on engineering approach: a real case study (چکیده)
1055 - Multipass Friction Stir Processing of Steel/SiC Nanocomposite: Assessment of Microstructure and Tribological Properties (چکیده)
1056 - برآورد زمان پیش هشدار سیلاب‌های زنجان‌رود (چکیده)
1057 - شبیه سازی رواناب حوضه معرف امامه با کاربرد بهینه ساز واسنجی خودکار الگوریتم جستجو الگو در مدل بیلان آب AWBM (چکیده)
1058 - بررسی کارایی الگوریتم بهینه ساز واسنجی خودکارتکامل رقابتی جامع در شبیه سازی رواناب حوضه معرف امامه (چکیده)
1059 - بررسی پیش‌بینی پذیری بارش بهاره بر اساس نوسانات دمای سطح آب دریای مدیترانه و خلیج فارس (مطالعه موردی: حوضه کرخه) (چکیده)
1060 - مقایسه کارایی الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان و K نزدیک‌ترین همسایگی برای طبقه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی (چکیده)
1061 - بررسی منطقه‌ای پدیده تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود- قره‌سو) (چکیده)
1062 - صورت‌بندی جامعه‌شناختی تئوری کاریزمای وبر (چکیده)
1063 - Assessment of Ordered Weighted Averaging Strategies in Combination of Streamflow Forecasting Models (چکیده)
1064 - Assessment of model fusion strategy for increasing the accuracy of autumn rainfall forecasting (چکیده)
1065 - The Effects of Parenteral Iron Administration on Thyroid Hormones, Hematology, Oxidative Stress Characteristics, Performance, and Health in Neonatal Holstein Calves (چکیده)
1066 - LES study of unsteady cavitation characteristics of a 3-D hydrofoil with wavy leading edge (چکیده)
1067 - Photocatalytic and Antibacterial Activity of Silver/Titanium Dioxide/Zinc Oxide Nanoparticles Coated on Cotton Fabrics (چکیده)
1068 - A comprehensive comparison of handcrafted features and convolutional autoencoders for epileptic seizures detection in EEG signals (چکیده)
1069 - Analyse Contrastive de la Voix Passive dans le Roman L’amant de Marguerite Duras et sa Traduction (چکیده)
1070 - تأثیر اینترکولر و توربوشارژر بر موتور تراکتور فرگوسن ٢٨٥ عملیاتی (چکیده)
1071 - دراسة دور واهمیة التعلیم المحاسبی الالکترونی فی التنمیة البشریة ورفد سوق العمل بالمحاسبین الرقمیین:وجهة نظر التدریسیین العراقیین (چکیده)
1072 - Response of Some Agronomical and Physiological Traits of Dracocephalum kotschyi Boiss., under Irrigation and Dryland Farming System in Northern East of Iran (چکیده)
1073 - Phylogeny ofAcanthophyllums.l. revisited: An update on generic concept and sectional classification (چکیده)
1074 - Assessing the effects of water stress on peach fruit quality and size using the QualiTree model (چکیده)
1075 - A modified method on estimating and assessing the process yield with imprecise multiple characteristics (چکیده)
1076 - Process capability indices in normal distribution with the presence of outliers (چکیده)
1077 - Translation Preserving Operators on Locally Compact Abelian Groups (چکیده)
1078 - Big Data Analytics and Structural Health Monitoring: A Statistical Pattern Recognition-Based Approach (چکیده)
1079 - آسیب‌شناسی آمایش آموزش عالی در ایران؛ اولین گام حکمرانی منطقه‌ای (چکیده)
1080 - Multipole expansion of periodic discrete dipole approximation and its application to subwavelength dielectric arrays (چکیده)
1081 - Application of System Thinking Approach in Identifying the Challenges of Beef Value Chain (چکیده)
1082 - ظرفیت سنجی منابع فقه سیاسی شیعه در مباحث مکاسب محرمه (چکیده)
1083 - Extension of Cube Attack with Probabilistic Equations and its Application on Cryptanalysis of KATAN Cipher. (چکیده)
1084 - Statics analysis of N-order nanoplates using modified couple stress theory with the Navier\\\'s solution method (چکیده)
1085 - Dynamic Characteristics of Functionalized Carbon Nanotube Reinforced Epoxy Composites: An Experimental Approach (چکیده)
1086 - Nonlocal coupled photo-thermoelasticity analysis in a semiconducting micro/nano beam resonator subjected to plasma shock loading: A Green-Naghdi-based analytical solution (چکیده)
1087 - The effect of magnetized water on the oxidation reaction of phenol derivatives and aromatic amines by horseradish peroxidase enzyme (چکیده)
1088 - Prediction of peak and termination of novel coronavirus COVID-19 epidemic in Iran (چکیده)
1089 - Design and Implementation of a Real-Time Nonlinear Model Predictive Controller for a Lower Limb Exoskeleton with Input Saturation (چکیده)
1090 - On the formation and properties of chromium carbide and vanadium carbide coatings produced on W1 tool steel through thermal reactive diffusion (TRD) (چکیده)
1091 - بررسی ظهور فناوری های نوین ) رایانش ابری ، اینترنت اشیا و گمیفیکیشن ( در پیشرفت مدیریت منابع انسانی سازمانها (چکیده)
1092 - زیست چینه نگاری سازند بغمشاه بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برش دهشک (شمال بلوک لوت) (چکیده)
1093 - بررسی نقش تجزیه و تحلیل بازاریابی و زیرکی بازار برکسب مزیت رقابتی پایدار (چکیده)
1094 - تحلیل اثرات اجرای طرح های هادی بر کیفیت محیطی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان هامون) (چکیده)
1095 - Allium schisticola, a new species with peculiar morphological characters and an unexpected phylogenetic position (چکیده)
1096 - بررسی رفتار متقابل زوج‌ها در شعر سرزمین بی‌حاصل، سرودة تی. اس. الیوت براساس نظریة روان‌شناسی اریک برن (چکیده)
1097 - چینه نگاری زیستی, ریز رخساره ها, محیط رسوبی و دیرینه بوم شناختی سازند آسماری در جنوب باختری ایران (چکیده)
1098 - Comparative Evaluation of Personality traits among Isfahan and Tehran Citizens (چکیده)
1099 - بررسی زبانشناختی استعاره های مربوط به اعضای بدن در سوره ی بقره (رویکرد شناختی) (چکیده)
1100 - بازیابی نشانه های جریان سیال ذهن در چکامه های ادونیس (چکیده)
1101 - مقایسه رویکرد دل‌مشغولی و آموزه‌های اخلاقی قرآن؛ به‌کارگیری روش تأیید در تربیت اخلاقی (چکیده)
1102 - A More General Information Theoretic Study of Wireless Location Verification System (چکیده)
1103 - بررسی تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر میزان درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری 1 در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا به روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی (چکیده)
1104 - The effects of temperature and time of bonding on microstructure of GTD-111/BNi-3/GTD-111 bond produced by transient liquid phase bonding process (چکیده)
1105 - شبیه سازی تصادفی بارش روزانه با استفاده از مدل‌های خطی تعمیم یافته در اقلیم نیمه خشک (چکیده)
1106 - Pre- and post-TLP bond solution treatments: Effects on the microstructure and mechanical properties of GTD-111 superalloy (چکیده)
1107 - حذف یون‌های فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با استفاده از جاذب نانوحفره 48-MCM و اصلاح شده 48-MCM-2N (چکیده)
1108 - Analysis of DFIG During Unsymmetrical Grid Fault by Using Crowbar Circuit (چکیده)
1109 - Integration of 3D seismic attributes and well logs for Asmari reservoir characterization in the Ramshir oilfield, the Dezful Embayment, SW Iran (چکیده)
1110 - A Low-Power Time-to-Digital Converter for Sensor Interface Circuits (چکیده)
1111 - Generalized Fuzzy Euler–Lagrange equations and transversality conditions (چکیده)
1112 - Novel FMRP interaction networks linked to cellular stress (چکیده)
1113 - Rereading the Motivations Behind the Prohibition of Narrating and Recording Traditions and Their Historical Implications (چکیده)
1114 - Climate Change; A Challenge for Sustainable Developemnet (چکیده)
1115 - A Fully Differential and Power-Efficient Difference Integrating ADC (چکیده)
1116 - A low‐power, low‐data‐rate efficient ADC with hybrid exponential‐linear transfer curve for bio‐potential recording systems (چکیده)
1117 - تحلیل انتقادی دیدگاه نورمن گیسلر در باب معجزات نبی (ص) از منظر علّامه طباطبایی (چکیده)
1118 - واکاوی قاعدۀ تبعیض در حجیت (چکیده)
1119 - Addendum and corrigendum to "On the chaos game of iterated function systems" (چکیده)
1120 - Some New Goodness-of-fit Tests for Rayleigh Distribution (چکیده)
1121 - Health Monitoring of Induction Motor Using Sound Signals (چکیده)
1122 - The role of Veterinary Medicine in controlling of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) (چکیده)
1123 - Generation of an engineered food-grade Lactococcus lactis strain for production of an antimicrobial peptide: in vitro and in silico evaluation (چکیده)
1124 - بررسی اثر هزینۀ مبادله مصرف و پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی‌فرد (روش آزمایشگاهی) (چکیده)
1125 - Synthesis, characterization and bioactivity studies of new dithiocarbazate complexes (چکیده)
1126 - A data-based comparison of BN-HRA models in assessing human error probability: An offshore evacuation case study (چکیده)
1127 - Development and characterization of antioxidant and antimicrobial edible films based on chitosan and gamma-aminobutyric acid-rich fermented soy protein (چکیده)
1128 - A Novel Mechanism that Harvests Energy via Ideal Hydraulic PTO Units (چکیده)
1129 - Introducing a New Mechanism as a Breakwater and Energy Harvester (چکیده)
1130 - مطالعات زمین‌شناسی، کانی‌سازی و ژئوفیزیک اکتشافی مگنتیت در محدوده سنجدک III، آنومالی شرقی معدن سنگان (خراسان رضوی) - (چکیده)
1131 - ارزیابی دیرین بوم شناسی گرافوگلپتیدهای نهشته های فلیش ائوسن در برابر رسوبگذاری رخدادی، باختر خاش، جنوب خاوری ایران (چکیده)
1132 - The Role of Postcranial Skeleton Morphology in Species Identification and Phylogeny Inferences: Gerbillinae (Rodentia: Muridae) as a Case Study (چکیده)
1133 - بررسی رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ (چکیده)
1134 - AQA: An Adaptive Quality Assessment Framework for Online Review Systems (چکیده)
1135 - Projection Recurrent Neural Network Model: A New Strategy to Solve Maximum Flow Problem (چکیده)
1136 - An Extendable Quadratic Bidirectional DC–DC Converter for V2G and G2V Applications (چکیده)
1137 - The construction and validation of a scale for the evaluation of the capitals of Volleyball clubs in Iran (چکیده)
1138 - 2-Distance chromatic number of some graph products (چکیده)
1139 - An amino acid@isopolyoxometalate nanoparticles catalyst containing aspartic acid and octamolybdate for the synthesis of functionalized spirochromenes (چکیده)
1140 - میکروسکوپ نیروی اتمی سیالی و کاربردهای آن در زیست شناسی سلولی و مولکولی (چکیده)
1141 - Analysis, Design, and Implementation of a New Extremely Ultrathin 2-D-Isotropic Flexible Energy Harvester Using Symmetric Patch FSS (چکیده)
1142 - راهبرد های برنامه ریزی صنایع فرهنگی؛رویکردها، اصول و الگو (چکیده)
1143 - تأثیر نظریه ادوار تکاملی یواخیم فیوره بر اندیشه مبارزاتی پیشگامان اصلاحات (چکیده)
1144 - Physicochemical antioxidant antibacterial and antibiofilm activity of Carum copticum essential oil nanoemulsion on Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes (چکیده)
1145 - Voltage-base Frequency Control of Diesel Base Isolated Microgrids (چکیده)
1146 - ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان از دیدگاه همراه بیمار با استفاده از روش FAHP و GRA-TOPSIS یک مطالعه مقطعی در بیمارستان های منتخب شهر مشهد (چکیده)
1147 - سنجش قابلیت انواع رخساره‌های ژئومورفولوژی در تامین منابع گرد و غبار غرب خوزستان (چکیده)
1148 - Adaptive and Fast-Response controller for Boost PFC Converter with Wide Range of Operating Conditions (چکیده)
1149 - Allelopathic effects of some organic mulch extracts on seed germination and early growth of some ornamental plants (چکیده)
1150 - Induction of microbial carbonate precipitation as a sustainable strategy for post-improvement and remediation of cold mix asphalt (چکیده)
1151 - THE (△,□)-EDGE GRAPH G△,□ OF A GRAPH G (چکیده)
1152 - بررسی تأثیر مشارکت روستاییان در فرایند مدیریت پسماندهای روستایی (مورد شناسی: بخش نیمبلوک، شهرستان قاینات) (چکیده)
1153 - تحلیل و آینده‌نگری تحولات کالبدی سکونتگاه‌های روستایی پیراشهری واقع در حریم کلان‌شهر مشهد (چکیده)
1154 - Underwater Object Localization using the Spinning Propeller Noise of Ships Based on the Wittekind Model (چکیده)
1155 - THE APPLICATION OF PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM TO PLAN REDESIGNS OF RESIDENTIAL COMPLEXES. A CASE STUDY IN THE HIGH-RISE APARTMENT COMPLEX IN MASHHAD, IRAN (چکیده)
1156 - EFFECT OF PLANT GROWTH ADJUVANTS ON DIRECT REGENERATION OF MOHAMMADI FLOWER (Rosa damascena Mill.) USING THIN CELL LAYERING TECHNIQUE (چکیده)
1157 - The evaluation of Urban Life quality, with emphasis on health, Case Study: Mashhad City (چکیده)
1158 - Energy storage systems integrated transmission expansion planning (چکیده)
1159 - برنامه ریزی توسعه هماهنگ شبکه های برق و گاز با در نظر گرفتن معیار امنیت 1- N (چکیده)
1160 - الگوهای ذهنی مدیران سازمان‌های دولتی در رابطه با عوامل پیش‌برنده فراموشی سازمانی با روش کیو (چکیده)
1161 - اعتبارسنجی پرسشنامه انگیزه یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم (چکیده)
1162 - An exploration of the pattern of managing volunteers in the Construction Jihad (چکیده)
1163 - A karyological study of some endemic Trigonella species (Fabaceae) in Iran (چکیده)
1164 - Angular Dependence of Fluctuation Conductivity in BaFe1.9Co0.1As2 Single Crystal (چکیده)
1165 - طراحی و شبیه سازی موجبر دایروی تراهرتز با پوسته فرامواد (چکیده)
1166 - مطالعۀ تطبیقی راه‌های حقوقی حمایت از ارزش‌ تبلیغاتی نشان‏ های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحدۀ امریکا و ایران (چکیده)
1167 - Computer-Aided aptamer design for sulfadimethoxine antibiotic: step by step mutation based on MD simulation approach (چکیده)
1168 - تبیین قلدری کارکنان نسبت به مدیران در بخش دولتی (چکیده)
1169 - تحلیلی بر تحقیقات خشکسالی در ایران (چکیده)
1170 - اسکان گرجیان در ایرانِ عهد صفویان ( فارس، اصفهان و خراسان) (چکیده)
1171 - فناوری رایانش ابری در مدیریت منابع انسانی شرکتهای کوچک و متوسط ـ کاربردها، مزیتها و چالشها (چکیده)
1172 - درهمتنیدگی انگارههای آسمانی و زمینی و سرگردانی خرد بین حق و تکلیف: تاملی در معضل ایرانیان امروز (چکیده)
1173 - بررسی و نقد دلایل حکم بطلان معامله مشروط به عمل حرام (با تکیه به دلیل حرمت اکل مال به باطل) (چکیده)
1174 - Non-axisymmetric three-dimensional stagnation-point flow and heat transfer under a jet impingement boiling (چکیده)
1175 - A new approach for computing the exact solutions of DAEs in generalized Hessenberg forms (چکیده)
1176 - کنش پذیری و کنشگذاری سیرالملوک خواجه نظامالملک طوسی بر اندیشه سیاسی مطالعۀ موردی: مفهوم فرّه ایزدی (چکیده)
1177 - Comparison of Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Methods to Rank Business Strategies and Marketing Resources (چکیده)
1178 - Lignin-based hydrogel alleviates drought stress in maize (چکیده)
1179 - Fabrication of nanosized SO42−/Co–Al mixed oxide via solution combustion method used in esterification reaction: effect of urea-nitrate ratio on the properties and performance (چکیده)
1180 - Impact of law enforcement and increased traffic fines policy on road traffic fatality, injuries and offenses in Iran: Interrupted time series analysis (چکیده)
1181 - بررسی تأثیر برند کارفرمایی بر عملکرد شرکت از طریق سرمایه انسانی (چکیده)
1182 - بررسی تأثیر استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان (IIP) بر عملکرد شرکت از طریق سرمایه انسانی (چکیده)
1183 - آسیب شناسی سیاستگذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
1184 - آینده‌پژوهی پیشران‌های موثر بر توزیع فضایی زیرساخت‌های استان خراسان رضوی با تأکید بر پدافند غیرعامل (چکیده)
1185 - An inorganic-organic hybrid material based on a Keggin-type polyoxometalate@Dysprosium as an effective and green catalyst in the synthesis of 2-amino-4H-chromenes via multicomponent reactions (چکیده)
1186 - بررسی رفتار قاب‌های مهاربندی همگرای ویژه فولادی تحت بار آتش پس از زلزله (چکیده)
1187 - A new class of organoplatinum-based DFNS for the production of cyclic carbonates from olefins and CO2 (چکیده)
1188 - تحلیل جامعه شناختی تعامل میان سیاست کیفری رسمی و اخلاق تنبیهی جامعه (مطالعه موردی: میزان کیفرگرایی افکار عمومی شهرستان مشهد در مجازات های شدید بدنی) (چکیده)
1189 - Dry reforming of methane by La 0. 5 Sr 0 . 5 NiO 3 perovskite oxides: influence of preparation method on performance and structural features of the catalysts (چکیده)
1190 - بلاغت و ایدئولوژی (چکیده)
1191 - Fairness-Aware Energy Efficient Scheduling on Heterogeneous Multi-Core Processors (چکیده)
1192 - سبک های مدیریت اقتصادی خانواده های مشهدی (چکیده)
1193 - بررسی و مقایسه پوشش‌های تک لایه کاربید وانادیم و کاربید کروم تشکیل‌شده توسط اکسیدهای فلزی با روش نفوذ واکنشی حرارتی TRD)) روی فولاد 1545/1DIN: (چکیده)
1194 - سنتز اکسیدهای آنتروپی بالا (CoCrFeMnNi)3O4 با ساختار اسپینلی تولید شده به روش سنتزاحتراقی در محلول تک مرحله ای (چکیده)
1195 - ساخت ماده ترموالکتریک Bi0.5Sb1.5Te3 به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای(SPS) و بررسی تـأثیر زمان ‌آسیاکاری روی خواص ساختاری ماده (چکیده)
1196 - Acute toxicity of nanoscale zeolitic imidazolate framework 8 (ZIF-8) in adult zebrafish (Danio rerio) (چکیده)
1197 - Toxicity comparison of nanoparticulate and ionic silver to the saltwater microcrustacean, Artemia salina: Effect of naupliar life stage (چکیده)
1198 - Chemical Composition and Antioxidant, Antimicrobial, and Antiproliferative Activities of Cinnamomum zeylanicum Bark Essential Oil (چکیده)
1199 - ایران‌گرایی در تاریخ‌نگاری محلی عصر ناصری (چکیده)
1200 - Fast non-destructive assessment of heavy metal presence by ATR–FTIR analysis of crayfish exoskeleton (چکیده)
1201 - ایرانِ پُرهمسایه و سیاست خارجیِ چندهمسایگی (چکیده)
1202 - EFFECTOFAIRFOIL DISTANCETO WATERSURFACE ON STATIC STALL (چکیده)
1203 - The Effect of Audit Committee and Board of Directors Characteristics on Audit Fees and Internal Control Quality in Iran (چکیده)
1204 - نقش واسطه ای سبک های عشق ورزی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی (چکیده)
1205 - An Iterative and Cost-Based Approach for Optimal SFCL Allocation in Fault Level-Constrained Meshed Networks (چکیده)
1206 - A Randomized Clinical Trial of Laser Hemorrhoidoplasty vs Milligan and Morgan Hemorrhoidectomy (چکیده)
1207 - Totally Laparoscopic vs Open Transhiatal Esophagectomy: Our Experience in 93 Patients (چکیده)
1208 - Can Superabsorbent Polymers Improve Plants Production in Arid Regions? (چکیده)
1209 - A low-cost paper-based aptasensor for simultaneous trace-level monitoring of mercury (II) and silver (I) ions (چکیده)
1210 - ویژگی‌های کانه‌زایی مگنتیت معدن آهن نرم با نگرشی بر سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های گابرویی-دیوریتی مجاور آن (شمال طبس، استان خراسان جنوبی) (چکیده)
1211 - Hepatic Function and Fibrosis Assessment Via 2D-Shear Wave Elastography and Related Biochemical Markers Pre- and Post-Gastric Bypass Surgery (چکیده)
1212 - روندپژوهی تاریخی و آیندۀ فدرالیسم عراق (چکیده)
1213 - ماهیّت شناسی سازمانیافتگی جرم با نگاهی به تجریم تشکیلات سازمان یافته در فقه (چکیده)
1214 - Angular distribution of scattered neutrons as a tool for soil moisture measurement: A feasibility study (چکیده)
1215 - The Effect of Group Emotional Schema Therapy on Cognitive Emotion Strategies in Women with Migraine Headaches: a Pilot Study (چکیده)
1216 - آینده پژوهی مطالعات مدیریت آموزشی با الگوگیری از روش سناریوپردازی و مدل شبکه جهانی کسب و کار (GBN) (چکیده)
1217 - A Universal Model of Unsaturated Hydraulic Conductivity With Complementary Adsorptive and Diffusive Process Components (چکیده)
1218 - تفسیر عرفانی کَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْیُ الصِّفَاتِ عَنْهُ در خطبه اول نهج البلاغه (چکیده)
1219 - تأثیر سرمایه‌های ارسالی مهاجران بین المللی بر کیفیت زندگی ساکنان جنوب استان فارس (چکیده)
1220 - تولید گاما آمینو بوتریک اسید توسط باکتری Lactococcus lactis NZ1330 در محیط کشت حاوی لجن لبنی و مونوسدیم گلوتامات (چکیده)
1221 - بررسی ضرورت علی موجود در اراده انسان در فلسفه (با توجه به آرای ابن سینا) و علوم اعصاب (با نگاه به آزمایش بنیامین لیبت) و برآیند های اخلاقی آن (چکیده)
1222 - A redetermination of the crystal structure of the mannitol complex NH4[Mo2O5(C6H11O6)]·H2O: hydrogen-bonding scheme and Hirshfeld surface analysis (چکیده)
1223 - تعلیق مشروطیت/برتری استثناء: برآمدن دولت مطلقه پهلوی (چکیده)
1224 - Investigation of reservoir quality of the Kangan Formation based on petrographic and petrophysical studies: A case study of wells -A- and -B- in the gas field of the Tabnak Anticline, SW Iran (چکیده)
1225 - Nedis-Serpent simulation of a neutron source assembly with complex internal heterogeneous structure (چکیده)
1226 - Robust state estimation in power systems using pre-filtering measurement data (چکیده)
1227 - طراحی کنترل فیدبک حالت قابل تنظیم برای سیستم های سینگولار چند متغیره با کاربرد در کنترل ربات تحت قید (چکیده)
1228 - بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی جدایش جریان حول بالواره در نزدیکی سطح در حالت دو بعدی و سه بعدی (چکیده)
1229 - تاثیر هورمونهای گیاهی بر بهبود بذر زوالیافته طبیعی و مصنوعی گندم تحت تنش شوری (چکیده)
1230 - Controller Placement in Software Defined Network using Iterated Local Search (چکیده)
1231 - تأثیر گنبد نمکی درمدان بر رخساره‌ها و دیاژنز نهشته‌های سنومانین ـ سانتونین (ناحیه فارس، زاگرس) (چکیده)
1232 - Public health aspects of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) strains in sheep and goats of Bakhtiari pastoral tribe, Iran (چکیده)
1233 - Effect of “Magnetized Water” on Size of Nickel Oxide Nanoparticles and their Catalytic Properties in Co2 Reforming of Methane (چکیده)
1234 - Antimicrobial evaluation of novel poly-lactic acid based nanocomposites incorporated with bioactive compounds in-vitro and in refrigerated vacuum-packed cooked sausages (چکیده)
1235 - بررسی وجود حباب قیمت در بازار جهانی نفت و تحلیل اثرات آن بر اقتصاد ایران (چکیده)
1236 - Robust approach leading to novel densely functionalized four-cyclic benzo[e]pyrazolo[5′,1′:2,3]pyrimido[4,5-b][1,4]diazepines with antibacterial activity toward resistant strains (چکیده)
1237 - تحلیلی بر ماهیت یادگیری غیررسمی محیط کار راهبردی فروگذار در توسعه مدیران (چکیده)
1238 - Optimizing the classification of species composition data by combining multiple objective evaluators toward selecting the best method and optimum number of clusters (چکیده)
1239 - Ribose-induced Maillard Reaction as an Analytical Method for Detection of Adulteration and Differentiation of Chilled and Frozen-thawed Minced Veal (چکیده)
1240 - واکاوی الگوهای ذهنی خبرگان کشاورزی در بازطراحی الگوی کشت نواحی روستایی استان گیلان (چکیده)
1241 - رابطۀ دین و امر سیاسی در اندیشۀ خواجه نظام الملک طوسی (چکیده)
1242 - Asymptotic properties of the estimator of cumulative residual entropy (چکیده)
1243 - Analysis of M.D. Learning Environment Regarding Attention to Education Personal Development Competency (چکیده)
1244 - چالش‌های بازنگری و اجرای برنامه‌های درسی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1245 - Potential of mesenchymal stem cells for bioengineered blood vessels in comparison with other eligible cell sources (چکیده)
1246 - The effects of diagenesis on the petrophysical and geochemical attributes of the Asmari Formation, Marun oil field, southwest Iran (چکیده)
1247 - مدلسازی اصطکاک غیرماندگار در حل حجم محدود جهتمند جریان در مجاری بسته (چکیده)
1248 - تاثیر یک دوره تمرینات هوازی پیش آماده سازی بر بیان ژنی نوروتروفین- ۴ ، تیروزین کیناز B و مرگ سلولی رتهای نر ایسکمی شده ناشی از انسداد کاروتید (چکیده)
1249 - Bounds for metric dimension and defensive k-alliance of graphs under deleted lexicographic product (چکیده)
1250 - کاربست فضاهای کار گروهی در محیط های یادگیری دانشگاهی (چکیده)
1251 - Application of AG method and its improvement to nonlinear damped oscillators (چکیده)
1252 - Decentralised sliding mode control of RL-derivative based fractional-order large-scale nonlinear systems (چکیده)
1253 - Robust fractional-order control of PMSG-based WECS (چکیده)
1254 - Robust Block Control of Fractional-order Systems via Nonlinear Sliding Mode Techniques (چکیده)
1255 - Backstepping time-scale separation in control of a class of nonlinear systems with uncertainty (چکیده)
1256 - Time scale separation in control of a single-link flexible-joint robot manipulator (چکیده)
1257 - A hybrid model for online prediction of PM2.5 concentration: A case study (چکیده)
1258 - تاثیر نوآوری در زمینه خاص بر رفتار خرید اکتشافی در محصولات نوآور (چکیده)
1259 - تأثیر معدل کل و دوزبانه یا چندزبانگی بر راهبردهای یادگیری دانشجویان کارشناسی رشته های زبان های خارجی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1260 - High prevalence of Prototheca spp. and isolation of fungal species in milk samples from cows suffering from mastitis in Mashhad city, northeast Iran (چکیده)
1261 - Participation in Political Protest: Tracing Direct and Indirect Effects of News Usage and Social Interaction (چکیده)
1262 - مقایسه اختلالات رفتاری- هیجانی و نیمرخ تحول هیجانی-کارکردی در کودکان بی سرپرست و دارای سرپرست (چکیده)
1263 - Exergy analysis of an industrial air separation unit for Liquefied Natural Gas production (چکیده)
1264 - پیوند آموزش و پژوهش در دانشگاه: مرور نظام‌مند (چکیده)
1265 - تأثی رات عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر (چکیده)
1266 - پیش‌بینی زمان خرابی ماشین‌آلات با استفاده از یادگیری عمیق (چکیده)
1267 - Molecular and morphological identification of Anthocoris spp. (Hemiptera: Anthocoridae) predators of three economically important psyllid species in Razavi Khorasan province, Northeastern Iran (چکیده)
1268 - Frequency of iss-harboring avian pathogenic Escherichia coli isolates from dead in shell embryos in hatcheries of Mazandaran. (چکیده)
1269 - The effect of organic and inorganic mulches on growth and morphophysiological characteristics of Gaillardia sp. (چکیده)
1270 - تعامد بِرکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار (چکیده)
1271 - تدوین سناریوهای مطلوب بازاریابی با رویکرد شبیه‌سازی عامل محور (مورد مطالعه: بانک تجارت ایران) (چکیده)
1272 - The Coannihilator Graph of a Commutative Ring (چکیده)
1273 - Comparison of local cohomlogy modules of a ring and its amalgamated algebra along a given ideal (چکیده)
1274 - تحلیل اثر اندازه بر ارتعاشات نانوصفحه مستطیلی با استفاده از تئوری مرتبه سوم برشی بر مبنای نظریه تنش کوپل اصلاحشده (چکیده)
1275 - تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی گرافنی بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم با به کارگیری تئوری تنش کوپل اصلاح شده تحت شرایط تکیه گاهی ساده (چکیده)
1276 - یل خمش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه n ام برمبنای نظریه تنش کوپل اصلاح شده و روش حل ناویر (چکیده)
1277 - Characterizations of symmetric distributions using equi-distributions and moment properties of functions of order statistics (چکیده)
1278 - رشد نانوساختارهای مغناطیسی اکسید آهن بر روی فوم نیکل و مشخصه‌یابی آن (چکیده)
1279 - بازتابِ فرهنگ ایران باستان در دورة غوریان بر اساس شاهنامه‌ی فردوسی (چکیده)
1280 - بازاریابی احساسی، قابلیتهای دینامیک و سودآوری سازمانی (چکیده)
1281 - بررسی عوامل مؤثر و بازدارنده در استقرار و به‌کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های دانشگاهی ایران از دیدگاه کتابداران این کتابخانه‌ها (چکیده)
1282 - بررسی تاثیر مشارکت ورزشی بر نشاط اجتماعی با تعدیل کنندگی سلامت اجتماعی (چکیده)
1283 - The use and evaluation of Bacterial Ghost technique to produce vaccine against Avian Pathogenic E.coli (APEC), O2K1 serotype (چکیده)
1284 - Assessment of cellular immune response of a candidate vaccine against Avian Pathogenic E.coli (APEC), O2K1 serotype produced by Bacterial Ghost technique (چکیده)
1285 - On ergodicity of Markovian mostly expanding semi-group actions (چکیده)
1286 - Comparison of Different Signal Sequences to Use for Periplasmic Over-Expression of Buforin I in Escherichia coli: An In Silico Study (چکیده)
1287 - موتیف های سوپرامولکولی شناخته شده در یک سری از ترکیبهای افزایشی اسید-باز بر پایه پیریدین-N-اکسید-2،5-دیکربوکسیلیک اسید و بازهای آلی: برهمکنش های هیدروژنی درون و بین مولکولی (چکیده)
1288 - تولید بستنی مبتنی بر تخم مرغ فراسودمند حاوی ایمونوگلوبین Y بر علیه باکتری هلیکوباکتر پیلوری (چکیده)
1289 - بازسازی روایت فتح ایران در دوره خلافت ابوبکر در آثار مورخین قرن سوم هجری (چکیده)
1290 - Insight into enhanced visible light photocatalytic activity of Fe3O4–SiO2–TiO2 core-multishell nanoparticles on the elimination of Escherichia coli (چکیده)
1291 - Design and AC Modeling of a Bipolar GNR-h-BN RTD With Enhanced Tunneling Properties and High Robustness to Edge Defects (چکیده)
1292 - تحلیل شبکۀ اجتماعی ذینفعان محلی در حکمرانی منابع آب (منطقۀ مورد مطالعه‌: حوزۀ آبخیز خرو علیا – شهرستان نیشابور) (چکیده)
1293 - بررسی تطبیقی کیفیت بقاء نفوس متوسطین از نظر صدرالمتالهین و ابن سینا (چکیده)
1294 - نقش تاریخ در مجادلات کلامی شیخ مفید با علمای اهل تسنن پیرامون واقعه جمل (چکیده)
1295 - Uncertain random portfolio selection based on risk curve (چکیده)
1296 - آسیب شناسی مقالات عطار پژوهی در حوزه ادبیات تطبیقی (چکیده)
1297 - Crystal and molecular structure of [Ni(2-H2NC(=O)C5H4N)2(H2O)2][Ni(2,6-(O2C)2C5H3N)2]·4.67H2O; DFT studies on hydrogen bonding energies in the crystal (چکیده)
1298 - Scheduling Mixed-criticality Systems on Reconfigurable Platforms (چکیده)
1299 - LDSFI: a Lightweight Dynamic Software-based Fault Injection (چکیده)
1300 - Uncertainty Analyses for Monte Carlo Dosimetric Characterization of Co0.A86 HDR Brachytherapy Source (چکیده)
1301 - Politeness Strategies and Maxims in English for Islamic texts: A Sociolinguistic Analysis of Quran (چکیده)
1302 - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریزی ظﺮفیت تولید و فروش در صنعت فوﻻد ﺑﺎ رویکرد پویاشناسی سیستمﻫﺎ (چکیده)
1303 - Investigation of the Effect of Foliar Application of Seaweed Extract as growth bio-stimulants (Ascophyllum nodosum) on Quantitative and Qualitative Characteristics of Three Tomato Cultivars (Solanum Lycopersicon Mill) (چکیده)
1304 - اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی- هیجانی بر تاب آوری و سازگاری نوجوانان پسر دانش‌آموز مدارس شبانه‌روزی (چکیده)
1305 - Control of Elastic Joint Robot Based on Electromyogram Signal by Pre-Trained Multi-Layer Perceptron (چکیده)
1306 - شبیهسازی دینامیکی فرآیند داخلتراشی در حوزه زمان و فرکانس (چکیده)
1307 - شناسایی مؤلفه های مدل تعالی برند ملی فوتبال ایران (چکیده)
1308 - Entropy-based Consensus for Distributed Data Clustering (چکیده)
1309 - خاستگاه شناسی برزونامه کهن و بازسازی خاستگاه عامیانه داستان برزو (چکیده)
1310 - کشف ابعاد جوّ عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران (چکیده)
1311 - Robust Real-time Magnetic-based Object Localization to Sensor’s Fault using Recurrent Neural Networks (چکیده)
1312 - طراحی کنترلر عصبی عاطفی تطبیقی مستقیم برای دسته ای از سیستمهای غیرخطی نامعین (چکیده)
1313 - Autonomous Energy Harvesting in Swarm of Biosensors for Precision Medicine (چکیده)
1314 - تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه (چکیده)
1315 - جایگاه منتورینگ در ارتقای فرهنگ دانشگاهی (چکیده)
1316 - فرهنگ ارتقای مستمر کیفیت در دانشگاه (چکیده)
1317 - Influence of stanozolol administration together with resistance training on thyroid and some steroid hormones in male rats (چکیده)
1318 - A Green Approach to the Facile Synthesis of Colloidal Platinum Nanoparticles by Preyssler Polyoxometalate (چکیده)
1319 - A new simple protocol for the synthesis of nanohybrid catalyst for oxidative desulfurization of dibenzothiophene (چکیده)
1320 - Designing an Economic Valuation Model of the Intangible Assets of Volleyball Clubs in Iran (چکیده)
1321 - ملاحظات فنی طرح اختلاط بازیافت گرم بر مبنای آیین نامه ARRA 2001 (چکیده)
1322 - بررسی اصلاحات طرح اختلاط بازیافت سرد بر مبنای آیین نامه ARRA 2001 (چکیده)
1323 - ارزیابی مشخصات مقاومتی مخلوط های بازیافتی سرد با قیر امولسیون)مروری( (چکیده)
1324 - Jacobite Explanation of the Trinity in the Context of Muʿtazilite Theology: Abu Raʾitah al-Takriti (چکیده)
1325 - بررسی حکم زکات در ملک متزلزل (چکیده)
1326 - موتیف (البحر و الشاطیء) فی شعر محمد جواد الجزایری (چکیده)
1327 - واکاوی ناخطی هندسی تیر خمیده به کمک یک جزء تیر سه گرهی نوین بر پایه ی تعداد و موقعیت بهینه ی نقطه های درون یابی میدان کرنش (چکیده)
1328 - مروری بر نوشیدنیهای سنتی و نیمه صنعتی با نگاه ویژه به پایداری، خواص مهندسی و کارکردهای سلامت شناختی آنها (چکیده)
1329 - کاوش قواعد ارتباط‌دهنده‎ عوامل جوّی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از رده‌بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی ‎چندبُعدی (چکیده)
1330 - Assessing national human footprint and implications for biodiversity conservation in Iran (چکیده)
1331 - Bijections between positive cones of JBW-algebras preserving quadratic product (چکیده)
1332 - کارایی مدل‌های اسکالوگرام مبتنی بر بارش و تبخیروتعرق جهت پیش‌بینی عملکرد محصولات دیم در منطقه آق‌قلا (چکیده)
1333 - روشی جدید در پایش و شناسایی خطا در سیستم کنترل و اتوماسیون مبتنی بر یادگیری تقویتی و شبکه عصبی (چکیده)
1334 - حیاء و عفاف در فرهنگ عصر جاهلی (چکیده)
1335 - Autonomous Navigation of Nanomachines through Biological Motion Planning (چکیده)
1336 - بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهد (چکیده)
1337 - شهر-منطقه به‌مثابه بسط بافته‌ی شهری (چکیده)
1338 - تصویرشناسی آیین تشیّع در ایران از نگاه اوژن اوبن (چکیده)
1339 - تحلیل سناریوهای احیاء منطقه شهری قلعه آبکوه در کلانشهر مشهد (چکیده)
1340 - Urban Green Space Is Spatially Associated with Cardiovascular Disease Occurrence in Women of Mashhad: a Spatial Analysis of Influential Factors on their Presence in Urban Green Spaces (چکیده)
1341 - The Effect of Vitamin C on Lead-induced Plasma BiochemicalAlterations in Fish, Cyprinus carpio (چکیده)
1342 - Palaeoenvironment, sequence stratigraphy and palaeogeography of the Lower Cretaceous deposits of Mehdi Abad, Yazd Block, Central Iran (چکیده)
1343 - بررسی اثر شرایط فرآیند بر ویژگی های بافتی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا (چکیده)
1344 - بررسی الگوهای فضایی گردشگری روستایی و نقش آن در تغییرات جمعیتی (افزایش یا کاهش) نقاط روستایی استان خراسان رضوی (چکیده)
1345 - Nash equilibria in the fractional differential game (چکیده)
1346 - The Optimal Allocation of Iran s Natural Gas (چکیده)
1347 - Studies on non-linear characteristics of reinforced concrete beams using frequency response data (چکیده)
1348 - ارزیابی رضایتمندی روستاییان از عملکرد شوراهای حل اختلاف (مطالعه موردی: دهستان رادکان از توابع شهرستان چناران) (چکیده)
1349 - مقایسة کیفی و کمی نوازه های دریافتی مدرسان زبان انگلیسی از سوی زبان آموزان براساس عامل جنسیت (چکیده)
1350 - Composition and occurrence of aflatoxin M 1 in cow's milk samples from Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
1351 - الگوهای جوی بارش های شدید و فراگیر خراسان جنوبی (چکیده)
1352 - تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس بر سطح سرمی BDNF و تعادل پویای مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
1353 - THE CORRESPONDENCE OF FUSION FRAMES AND FRAMES IN AHILBERTC∗-MODULE: COUNSTRUCTION AND APPLICATION INMODULAR FUSION FRAMES (چکیده)
1354 - تولید فاز آمورف در سیستمAl80Fe20به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی پایداری حرارتی آن (چکیده)
1355 - Proteolysis and textural properties of low‐fat ultrafiltered Feta cheese as influenced by maltodextrin (چکیده)
1356 - Anatomical and Morphological Properties of Trichomes in Four Iranian Native Salvia Species under Cultivated Conditions (چکیده)
1357 - تأثیر تمرینات تعادلی مبتنی بر تحریک سیستم وستیبولار بر ثبات قامتی و عملکرد مهارت‌های اجتماعی کودکان طیف اوتیسم (چکیده)
1358 - بررسی کارآیی بایکالین به عنوان یک پیشدارو در روش باکتری درمانی سرطان با رویکرد تبدیل پیشدارو به دارو (چکیده)
1359 - تاثیر شرایط رطوبت خاک بر ویژگیهای فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاین های ماش (.Vigna radiata L) در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
1360 - تبیین رابطه تنوع منابع درآمدی و کیفیت زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان گلمکان، شهرستان چناران) (چکیده)
1361 - Evaluating Cost Structure and Economies of Scale of Beef Cattle Fattening Farms in Mashhad City (چکیده)
1362 - Effect of Chitosan Coating Nano-emulsion Containing Zataria multiflora and Bunium persicum Essential Oils on Escherichia Coli O157:H7 in Vacuum-packed Rainbow Trout Fillet (چکیده)
1363 - جستاری پیرامون انتساب دعای صباح به حضرت امیر با تحلیل سندی و نسخه شناختی آن (چکیده)
1364 - معرفی اجمالی زبان‌شناسی حقوقی اجتماعی و کاربردهای آن (چکیده)
1365 - FUZZY 2-NORMED SPACES AND ITS FUZZY I-TOPOLOGY (چکیده)
1366 - بررسی فلوریستیک و اشکال زیستی گیاهان منطقهی کاهو، استان خراسان رضوی (چکیده)
1367 - اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر افزایش نظریه ذهن و مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اتیسم با کارکرد بالا (چکیده)
1368 - اثر غلظت های مختلف عصاره آبی کورم و خاک زعفران بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاه کاهو (چکیده)
1369 - بررسی آللوپاتی و مسمومیت خاک مزارع زعفران به روش ریزوسفر خاک (چکیده)
1370 - p-angular distance orthogonality (چکیده)
1371 - بررسی نقش حکمرانی بر رکود تورمی در اقتصاد ایران (چکیده)
1372 - تأثیر هزینه های بهداشتی و حکمرانی خوب با توجه به آستانه دی اکسید کربن بر سلامت مردان و زنان در کشورهای منتخب در حال توسعه (چکیده)
1373 - طراحی مدل مرجعیت علمی دانشگاه؛ شناسایی ابعاد و ارکان-مورد مطالعه دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) (چکیده)
1374 - A one-pot route for the synthesis of Au@Pd/PMo12/rGO as a dual functional electrocatalyst for ethanol electro-oxidation and hydrogen evolution reaction (چکیده)
1375 - بررسی روش تدریس مدرسان کلاسهای چهارمهارتی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1376 - Histomorphogenesis on hindbrain in Huso huso (Beluga sturgeon) larvae (چکیده)
1377 - پیوستار قدرت در سیاست ‌خارجی از دیدگاه ‌فروغی (چکیده)
1378 - صلیب شکسته نماد آیین مهر (چکیده)
1379 - (بررسی انواع ایده و کانسپت در فرایند طراحی معماری از منظر نظریه پردازان (چکیده)
1380 - بررسی جایگاه زمینه در فرایند طراحی (چکیده)
1381 - جستاری بر زیبایی شناسی ساختار در سبک های معماری ایرانی (چکیده)
1382 - تأملی بر کارکردهای آئینی ساز سُرنا در فرهنگ مردم زاگرس (چکیده)
1383 - A Trust-Based Experience-Aware Framework for Integrating Fuzzy Recommendations (چکیده)
1384 - Designing a Multi-Objective Mathematical Model for Flexible Job Shop Scheduling Problem With the Earliness/Tardiness Penalty (چکیده)
1385 - مطالعه مقایسه ای الفتح القسی عمادالدین اصفهانی و الروضتین ابوشامه(باتاکیدبرجبگ های صلیبی) (چکیده)
1386 - بررسی سناریو های محتمل شکل گیری شهر نوآور در کلان شهر مشهد با تاکید بر افق 1404 (چکیده)
1387 - ارزیابی سیستمی عوامل شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیر رسمی کلانشهر مشهد (چکیده)
1388 - فراتحلیل کیفی پژوهشهای انجام شده با موضوع دیپلماسی شهری در ایران (چکیده)
1389 - سقوط رضاشاه و تحول دولت درآثار کسروی (چکیده)
1390 - Determination of the effective dose of Curcumin alone and in combination with antimicrobial peptide CM11 on promastigote forms of Iranian strain of L. major (MRHO / IR / 75 / ER) (چکیده)
1391 - Leaf Epidermal Microfeatures of 28 Salix Species under Scanning Electronic Microscope and Their Taxonomical Significances (چکیده)
1392 - بررسی آراء مفسران اهل سنت و نوسلفیه درباره مفهوم حکم در آیه\\\\\\\"ومن لم یحکم بما انزل الله\\\\\\\" (چکیده)
1393 - طراحی و پیاده‌سازی یک چارچوب مبتنی بر اعتماد برای تشخیص ترافیک موبایل در شبکه (چکیده)
1394 - Groundwater Quality Assessment for Drinking and Agricultural Purposes (Case Study: Yazd- Ardakan Aquifer) (چکیده)
1395 - The Bogomolov multiplier of Lie algebras (چکیده)
1396 - تحلیل و بررسی آراء مختلف مفسران در باره واژه اعراف در قرآن (چکیده)
1397 - آسیب شناسی فرآیند پایان نامه نویسی در دانشگاه های ایران( با تاکید بر رشته های علوم اسلامی) (چکیده)
1398 - تحلیل برنامه دهی معماری دانشگاه های کشورهای اسلامی (چکیده)
1399 - بررسی مولفه های تاثیر گذار در طراحی دانشکده های معماری با تاکید بر مدارس معماری کشورهای اسلامی (چکیده)
1400 - the use of smart materials in contemporarization of industrial heritage (چکیده)
1401 - Hybrid particle swarm optimization for rule discovery in the diagnosis of coronary artery disease (چکیده)
1402 - بررسی رفتار خمش و ارتعاشات نانو ورق کیرشهف مستطیلی با استفاده از نظریۀ تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
1403 - بررسی رفتار کمانشی نانو ورق مستطیلی مرتبه سوم با استفاده از تئوری غیرکلاسیک الاستیسیته تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
1404 - بررسی پارامترهای موثر بر رفتار کمانشی وابسته به اندازه در نانو ورق میندل ین گرافنی با استفاده از نظریه غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاحشده (چکیده)
1405 - بررسی اثر مقیاس کوچک بر رفتار خمشی نانو ورق مست طیلی با استفاده از تلفیق مدل صفحه میندلین و نظریه غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
1406 - Intercultural sensitivity: A comparative study among Business English Undergraduate Learners in two Countries of Iran and China (چکیده)
1407 - ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОШИБОК В РУССКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ ИРАНА НА ДИДАКТИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ (چکیده)
1408 - ТРУДНОСТИ ПЕРСОГОВОРЯЩИХ ПРИ ВЫРАЖЕНИИ ПРИЧИНЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (چکیده)
1409 - ارزیابی نگرش جامعه محلی نسبت به هم‌جواری با مجموعه‌های گردشگاهی پیرا شهری (مطالعه موردی: مجموعه گردشگری باغرود نیشابور) (چکیده)
1410 - برآورد غلظت رسوبات معلق در سطح آب مخزن سد با استفاده از بازتابندگی در باندهای مختلف با هدف کاربرد در تصاویر ماهوارهای )نمونه مورد مطالعه: سد ارداک شهر مشهد( (چکیده)
1411 - بررسی تاثیر تنش مولیبدن برعملکرد سیستم آنتی اکسیدان گیاهچه های جعفری (Petroselinum sativum L.) درشرایط آزمایشگاهی (چکیده)
1412 - مقایسه پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی برگ و پودر برگ اکالیپتوس بر رشد گیاهچه ای ذرت (Zea mays L.) و علف هرز ارزن وحشی (Panicum miliaceum L.) (چکیده)
1413 - Influence of clay nanoparticles on hindering the undesirable solidification process (چکیده)
1414 - A novel textile dye degrading extracellular laccase from symbiotic bacterium of Bacillus sp. CF96 isolated from gut termite (Anacanthotermes) (چکیده)
1415 - The Effectiveness of Parental Reflective Functioning-Based Psycho-educational Program ‎on ‎Improvement of Children with Separation Anxiety Disorder‏:‏ ‎ A Single Subject Study (چکیده)
1416 - Controlling refractive index of transformation-optics devices via optical path rescaling (چکیده)
1417 - P3 gene analysis of a new isolate of Saffron latent virus from saffron fields in Iran (چکیده)
1418 - Design of Nonmagnetic All-mode Waveguide Coupler with Perfect Transmission Using Transformation Optics (چکیده)
1419 - مطالعه آماری ساختارهای محافظت کننده دهانی روزن بران شناور سازند آبدراز (تورونین- ابتدای کامپانین) در خاور حوضه رسوبی کپه داغ، (شمال خاوری ایران) (چکیده)
1420 - Effect of dietary supplementation of bentonite and yeast cell wall on serum endotoxin, inflammatory parameters, serum and milk aflatoxin in high-producing dairy cows during the transition period (چکیده)
1421 - Overtopping Risk Evaluation of Tabarak- Abad Dam based on Univariate and Bivariate Flood Frequency Analysis (چکیده)
1422 - شناسایی راهبردهای تاب آوری معیشت در برابر مخاطره خشکسالی از دیدگاه خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: دهستان گلمکان، شهرستان چناران) (چکیده)
1423 - Comparison of coupling constant by using momentum spectra and event shape variables in different interactions (چکیده)
1424 - برنامه‌درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام: حاکمیت توحید و اخلاق (چکیده)
1425 - Effect of different levels of waste dates on the chemical composition and quality of alfalfa silage (چکیده)
1426 - Effects of dietary supplementation of bentonite and Saccharomyces cerevisiae cell wall on acute-phase protein and liver function in high-producing dairy cows during transition period (چکیده)
1427 - Stylosin and some of its synthetic derivatives induce apoptosis in prostate cancer cells as 15-lipoxygenase enzyme inhibitors (چکیده)
1428 - The Influence of Microstructural Characteristics on Austenite Formation Kinetics in a Plain Carbon Steel (چکیده)
1429 - Stress intensity factor for multiple cracks in an infinite plate using hypersingular integral equations (چکیده)
1430 - Flexural Behavior of Lightweight Concrete Beams Reinforced with GFRP Bars and Effects of the Added Micro and Macro Fiber (چکیده)
1431 - FINITE ELEMENT MODEL UPDATING OF A PRESTRESSED CONCRETE BEAM USING THE OPENSEES.NET SOFTWARE (چکیده)
1432 - Water resource selection of large mammals for water resources planning (چکیده)
1433 - Optimal design of overall yield-based variable repetitive sampling plans for processes with multiple characteristics (چکیده)
1434 - نقش زنان در توسعۀ گردشگری روستایی (منطقه مورد مطالعه: بخش شاندیز) (چکیده)
1435 - کانی سازی و ژئوشیمی در رخداد معدنی مس± طلای سنگان (جنوب شرق تربت حیدریه، خراسان رضوی) (چکیده)
1436 - مطالعه کانی شناسی و سیالات درگیر در محدوده اکتشافی سنگان (جنوب شرق تربت حیدریه، شمال شرق ایران) (چکیده)
1437 - Media Localization in Iran: Pitfalls in Research and Practice (چکیده)
1438 - The effect of mercuric toxicity in saline soil on growth, soluble sugars, photosynthetic pigments and some of enzymes in Turnip (چکیده)
1439 - Damage detection of multi-girder bridge superstructure based on the modal strain approaches (چکیده)
1440 - تحلیل شکل گیری نخستین قیام‌های حسنیان(146-145هـ.) در پرتو نظریه گردش نخبگان پارتو (چکیده)
1441 - توزیع خسارت در حقوق مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب (چکیده)
1442 - قسامه در رویه قضایی (چکیده)
1443 - ارزیابی چند معیاره سرزمین به منظور شناسایی زیستگاه های مطلوب کاراکال Caracal caracal در خراسان رضوی (چکیده)
1444 - تفسیر قواعد حقوقی در راستای حفظ تعادل در روابط زوجین (چکیده)
1445 - قلمرو قرارداد و حقوق کیفری (چکیده)
1446 - تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین‌نامه شماره 80 شورای عالی بیمه (چکیده)
1447 - موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری (چکیده)
1448 - مفهوم و ماهیت شیوه های حل اختلاف موضوع قانون بیمه اجباری(1395/2/20) (چکیده)
1449 - فوریت یا تراخی در اعمال خیار (چکیده)
1450 - گذری بر داوری مبتنی بر انصاف و کدخدامنشی در حقوق تطبیقی (چکیده)
1451 - Finite time synchronization of fractional chaotic systems with several slaves in an optimal manner (چکیده)
1452 - شناسایی دستهرخساره FSST در توالیهای رودخانهای با مثالی از سازند شوریجه (چکیده)
1453 - Numerical solution of nonlinear mixed Volterra-Fredholm integral equations in complex plane via PQWs (چکیده)
1454 - Difference and similarity between differential entropy and discrete entropy (چکیده)
1455 - Chemoselective synthesis of drug-like pyrrolo[2,3,4-kl]acridin-1-one using Polyoxometalate@Lanthanoid catalyst (چکیده)
1456 - Novel Approach to Satisfying Stakeholders in Megaprojects: Balancing Mutual Values (چکیده)
1457 - سپنتامینو! انگره‌مینو! بس کنید! تاج‌برداری به‌جایِ تاج‌داری (چکیده)
1458 - تأثیر گردشگری فرهنگی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی: روستای یاسه چاه- شهرستان سامان) (چکیده)
1459 - تحلیل اثر وام‌های کمیته امداد امام خمینی بر اشتغال پایدار روستاییان مورد: شهرستان مشهد (چکیده)
1460 - استخراج، شناسایی ترکیبات شیمیایی و ارزیابی فعالیت ضد‌میکروبی اسانس نازبو بنفش بر باکتری‌های بیماری‌زا با منشاء غذایی و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیک‌های ونکومایسین و جنتامایسین (چکیده)
1461 - سنگ نگاری، کانیشناسی و بررسی دگرسانی در واحدهای آتشفشانی محدوده اکتشافی بوژان، شمالشرق نیشابور، استان خراسانرضوی (چکیده)
1462 - 12-Tungstoboric acid (H5BW12O40) as an efficient Lewis acid catalyst for the synthesis of chromenopyrimidine-2,5-diones and thioxochromenopyrimidin-5-ones: Joint experimental and computational study (چکیده)
1463 - بررسی تحمل به شوری و تأثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L) (چکیده)
1464 - ارزشیابی اثربخشی طرح توانبخشی مبتنی بر اجتماع در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان بیرجند (چکیده)
1465 - تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‎ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر حفاظت آب خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم (چکیده)
1466 - نگاهی نو به آموزش دستور زبان: معرقی آموزش «فکربردی» (چکیده)
1467 - مدل سازی کمی آبخوان بجنورد با تاکید بر لایه بندی آن (چکیده)
1468 - بررسی عوامل موثر اجتماعی در پیاده سازی شهرالکترونیک بجنورد (چکیده)
1469 - Evaluating the effectiveness of two bovine mastitis vaccines and their influences on oxidant and antioxidant capacities of milk (چکیده)
1470 - Effects of plant essential oils on growth and virulence factors of Erwinia amylovora (چکیده)
1471 - بررسی نقش میانجی ناگویی هیجانی در رابطه باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی با رضایت مندی زناشویی (چکیده)
1472 - رابطه پایبندی مذهبی با مراجعه به سایت های غیر اخلاقی و گرایش به رفتارهای پر خطر جنسی نوجوانان و جوانان (چکیده)
1473 - استفاه از روش PCR معمولی به منظور شناسایی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در کبد مرغ (چکیده)
1474 - تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر سطوح سرمی اکتیوین A و شاخص عملکرد کمری در زنان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن (چکیده)
1475 - Fluctuation Conductivity and Its Scaling Behavior in BaFe1.9Co0.1As2 Superconductor (چکیده)
1476 - ОТРАЖЕНИЕ ОБЩИХ КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИРАНЦЕВ И ОСЕТИН (ИРОНЦЕВ) В ЗЕРКАЛЕ ПОПУЛЯРНЫХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК (چکیده)
1477 - Some Inequalities for Selfadjoint Operators on Quaternionic Hilbert Spaces (چکیده)
1478 - مطالعه ساختار و عملکرد آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز (چکیده)
1479 - تولید زیستی گابا از ضایعات کشاورزی (چکیده)
1480 - تولید آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز از پسماندهای غذایی و ضایعات صنعتی (چکیده)
1481 - تبیین و ارائه مدل بومی اخلاق حرفه‌ای مدیران در صنعت بانک داری (چکیده)
1482 - Uncertainty in Rating-Curves Due to Manning Roughness Coefficient (چکیده)
1483 - Investigating the use of pine needle extract as biological herbicide for weed control in bean crop (چکیده)
1484 - ارزیابی اثر نانو ذرات اکسید روی در بهبود خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز تحت تنش شوری (چکیده)
1485 - A Novel High Gain Single-Switch DC-DC Buck-Boost Converter with Continuous Input and Output Power (چکیده)
1486 - EXPLORING AND EXPLAINING THE ANTECEDENTS OF EMOTIONAL CLIMATE OF ORGANIZATION: A QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS STUDY (چکیده)
1487 - Performance evaluation of Luvicap EG and PVP as KHIs in methane, methane-THF and ethylene gas hydrate systems (چکیده)
1488 - بررسی تاثیر الیاف فولادی بر گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح بازیافتی دارای وصله ی میلگرد (چکیده)
1489 - تحلیل فنی- اقتصادی سناریوی زیست‌محیطی سبد تولید هیبرید باد – خورشید - ‌فسیلی با تعدیل ورود ذخیره‌ساز هوای فشرده به توربین‌های گازی؛ (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) (چکیده)
1490 - Design, analysis, and implementation of a new adaptive chatter control system in internal turning (چکیده)
1491 - High-performance controller design and evaluation for active vibration control in boring (چکیده)
1492 - Comparative study of “partial dietary cation-anion difference” strategy as a nutritional intervention for preventing subclinical hypocalcemia in dairy cattle (چکیده)
1493 - کنترل توربین بادی محور افقی دارای ژنراتور سنکرون به منظور جذب بیشینه انرژی باد (چکیده)
1494 - Inter- and intraspecific diversity of ontogeny and fecundity patterns in relation to reproductive strategy choice in Myomorpha (Rodentia: Calomyscidae, Cricetidae, Muridae) (چکیده)
1495 - بررسی کهن الگوی پیر دانا در داستان رستم و اسفندیار (چکیده)
1496 - Effect of CO2 Enrichment on Gas Exchanges, Biochemical Traits, and Minituber Yield in Potato (Solanum tuberosum L.) Cultivars (چکیده)
1497 - جلوه‌های آشتی و صلح در شاهنامه فردوسی (چکیده)
1498 - Post-anthesis Drought Stress Effects on Photosynthesis Rate and Chlorophyll Content of Wheat Genotypes (چکیده)
1499 - رفتار باروری زنان ایران همگام با فرایند تحولات خانواده در سه دهه ی گذشته (چکیده)
1500 - Bounds for CDFs of Order Statistics Arising from INID Random Variables (چکیده)
1501 - پتروگرافی و میکروترمومتری میانبارهای سیال در منطقه اکتشافی بوژان، شمالشرق ایران (چکیده)
1502 - Modulation Preserving Operators on Locally Compact Abelian Groups (چکیده)
1503 - Testing Exponentiality Based on the Lin Wong Divergence on the Residual Lifetime Data (چکیده)
1504 - HYPERCYCLIC TUPLE C0-SEMIGROUPS OF OPERATORS (چکیده)
1505 - بررسی تاثیر عامل دما بر تیمارهای مختلف موثر بر شکست خواب بذر گیاه کلپوره (چکیده)
1506 - تیمار سالیسیلیک اسید: کاهش اثرات تنش مولیبدن با تکیه بر فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز گیاه جعفری (چکیده)
1507 - ارزیابی شاخص های متاثر از تنش دگرآسیبی در لوبیا چیتی و علف هرز ارزن وحشی (چکیده)
1508 - بررسی توان نوشاخه زایی گیاه دارویی Salvia tebesana Bunge در شرایط کشت In-vitro (چکیده)
1509 - مدخل راین (چکیده)
1510 - ادبای بیهق: دبیران بیهقی در دیوانسالاری های پیش از خوارزمشاهیان (چکیده)
1511 - مدخل روژکی (چکیده)
1512 - Isolation and characterization of Metarhizium isolates from the soil of Afghanistan and their mycoinsecticide effects against subterranean termite (Anacanthotermes vagans (چکیده)
1513 - مدخل شادلو (چکیده)
1514 - A Nano-sized Nd–Ag@polyoxometalate Catalyst for Catalyzing the Multicomponent Hantzsch and Biginelli Reactions (چکیده)
1515 - Optical Properties of Methyl Orange-Doped Droplet and Photodynamic Therapy of Staphylococcus aureus (چکیده)
1516 - شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه‌ی موردی: استان یزد) (چکیده)
1517 - The first pathological report of abomasal coccidiosis in a sheep from Razavi Khorasan province (چکیده)
1518 - تحلیل اثرات برنامه ریزی کالبدی بر حفظ امنیت روستاییان با تاکید بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: ‌شهرستان مشهد) (چکیده)
1519 - Environmental Enrichment: A New Therapy Based on Findings in Animal Models of Autism (چکیده)
1520 - بررسی تحلیلی حقیقت عرش و مراد از حاملان عرش الهی در قرآن و روایات با تاکید بر آیه 17 سوره الحاقه (چکیده)
1521 - نقش تنوع فعالیت های اقتصادی زراعی و غیرزراعی بر تاب آوری خانوارهای کشاورز روستایی در معرض خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان چناران) (چکیده)
1522 - A New Graphene Nanoribbon based Resonant Tunneling Diodes using BN Quantum Well (چکیده)
1523 - بازتاب فرهنگ ایران باستان در کتاب تاریخ بیهقی (چکیده)
1524 - Development of a Markov-Chain-Based Solar Generation Model for Smart Microgrid Energy Management System (چکیده)
1525 - A New Pricing Mechanism for Optimal Load Scheduling in Smart Grid (چکیده)
1526 - مقایسه روش‌های بالادستیِ تفاضل شار و جدا کردن شار در جریان‌های پایا و ناپایا (چکیده)
1527 - The Comparison between Acute Effect of Citrullin Malate Different Doses on Aerobic and Anaerobic Power as Well as Lactate and Blood Urea Level in Young Soccer Players (چکیده)
1528 - . تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم (چکیده)
1529 - اثربخشی رویکرد بوئن بر ارتقاء تمایزیافتگی خود و رضایت زناشویی در زنان ترک و ترکمن (چکیده)
1530 - Alleviation of drought Stress Effects by Exogenous Application of Spermidine and Salicylic Acid on Hollyhock (Alcea rosea) (چکیده)
1531 - Will the antimicrobial properties of ZnONPs turn it into a more suitable option than AgNPs for water filtration? Comparative study in the removal of fish pathogen, Aeromonas hydrophila from the culture of juvenile common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
1532 - Responses of Calyx Phytochemical Characteristic, Yield and Yield Components of Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) to Different Sowing Dates and Densities (چکیده)
1533 - بررسی سازوکار میان مقیاس وقوع بارش های همرفتی بهاره در شمال غرب ایران (چکیده)
1534 - Synthesis and engineering of mesoporous ZnO@HAP heterostructure as a pH-sensitive nano-photosensitizer for chemo-photodynamic therapy of malignant tumor cells (چکیده)
1535 - بازنمایی هست‌مایه‌های فرهنگ سیاسی ناهماهنگ در نخستین مجلس شورای ملی مشروطه (چکیده)
1536 - بایسته‌های فراگیری و دانش‌آموختگی در گرایش مسایل ایرانِ رشته‌ی علوم سیاسی (چکیده)
1537 - Water Deficit Decreases Gas Exchange Parameters and Marketable Quality of Rosa hybrida ‘Club-Nika’ Irrespective of Training Systems (چکیده)
1538 - بهینه‌سازی ضرایب معادله سنجه رسوب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: ایستگاه‌های قزاقلی و باغ‌عباسی) (چکیده)
1539 - پد‌ید‌ارنگاری مد‌یریت ارتباط با شهروند (چکیده)
1540 - Design Space Exploration of the AES Encryption Algorithm Implementation for Securing CAN Protocol (چکیده)
1541 - Toward real-time object detection on heterogeneous embedded systems (چکیده)
1542 - تغییرات الگوی روایی منظومه های پهلوانی بعد از شاهنامه (با تأکید بر روایت سام نامه) (چکیده)
1543 - خویشکاری‌های جانور توتمی و نقش توتم سیمرغ در نگاهبانی قهرمانان مهم‌ترین خاندان پهلوانی شاهنامه (چکیده)
1544 - Protective effects of vitamin K2 on 6-OHDA-induced apoptosis in PC12 cells through modulation bax and caspase-3 activation (چکیده)
1545 - Performance studies of CO2 transformation to methanol by zwitterionic indenylammonium derivatives as a new class of carbon-centered organocatalysts (چکیده)
1546 - تحلیل میزان سبز بودن رفتارهای مصرفی خانوارهای روستایی و عوامل فردی موثر بر آن (مطالعه موردی: شهرستان خواف) (چکیده)
1547 - تحول کنش های اجرایی در کودکان و نوجوانان: کاربرد آزمونBDEFS-CA (چکیده)
1548 - Analysis of tool-particle interactions during cutting process of metal matrix composites (چکیده)
1549 - On modeling tool performance while machining aluminum-based metal matrix composites (چکیده)
1550 - Determination of Best Organ and Growth Stage for Accumulation of Diosgenin by Fenugreek (چکیده)
1551 - Influence of Surfactant on Supercooling Degree of Aqueous Titania Nanofluids in Energy Storage Systems (چکیده)
1552 - شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در شرکت های تولیدی ورزشی ایران با رویکرد آنالیز چند معیاره و کپ لند (چکیده)
1553 - General Proportional Reversed Hazard Rate Frailty Model and Its Applications in the Analysis of Lung Cancer Data (چکیده)
1554 - بهینه ‏سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Elwendia persica) (چکیده)
1555 - Examining the role of emotioncy in willingness to communicate: A Structural Equation Modeling Approach (چکیده)
1556 - کشف استدلالی ساختار وغرض سورۀ مبارکۀ احزاب (چکیده)
1557 - پیوند اسماء الهی مذکور در فواصل، با مضامین آیات و غرض سورۀ احزاب (چکیده)
1558 - The Effects of a Bioenergy Economy Based Program on Attention Bias Modification in People With High Anxiety Sensitivity (چکیده)
1559 - تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر خاتمه دادن زودهنگام رویه‌ها و کم‌گزارش‌دهی زمان کار حسابرسی (چکیده)
1560 - Nanosilver, salicylic acid and essential oils effects on water relations of gerbera ‘Rosalin’ cut flowers (چکیده)
1561 - مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه؛ مطالعة موردی: دو مدرسة متوسطة دخترانة شهر مشهد (چکیده)
1562 - Investigation of antibiotic susceptibility and methicillin resistance in Staphylococcus aureus strains isolated from subclinical mastitis in cattle in Mashhad (چکیده)
1563 - تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهام (چکیده)
1564 - یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه cis (چکیده)
1565 - Identification and pathogenicity of Fusarium spp., the causal agent of wheat crown and root rot in Iran (چکیده)
1566 - بررسی چالش‌های مدیریت منابع محیطی در مناطق روستایی (نمونه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
1567 - A Local-Spatial Analysis of the Impact of Livelihood Capitals on the Formation of Social Capital in Rural Settlements (Case Study: Bojnourd County) (چکیده)
1568 - تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر تغییرات سطح توسعه پایدار در حوزه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بجنورد) (چکیده)
1569 - اثر کلات گلایسینات روی، مس و آهن برصفات کیفی تخممرغ و پوسته آن برروی مرغهای تخمگذار در پیک تولید (چکیده)
1570 - اثر گلیسینات روی، مس و آهن بر عملکرد مرغان تخمگذار در اوج تولید (چکیده)
1571 - نقد و بررسی و تحلیل تاثیر زبان ترکی بر کرمانجی خراسان (چکیده)
1572 - Facile synthesis of mesoporous carbon aerogel for the removal of ibuprofen from aqueous solution by central composite experimental design (CCD) (چکیده)
1573 - Synthesis and characterization of Cu-based metal-organic framework MOF-199 as an efficient adsorbent for dyes removal (چکیده)
1574 - Evolution du récit de voyage par les littératures d’immigration : Etude de l’archétype du voyage du héros dans Ulysse From Bagdad et Rencontre à Kuala Lumpur, selon la théorie de Campbell (چکیده)
1575 - بررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب ویژگی های دبیران دین و زندگی از دیدگاه دانش آموزان (چکیده)
1576 - استفاده از روش شبیه‌سازی زیرمجموعه‌ای در کنترل فعال سازه‌ها (چکیده)
1577 - Ni–Cr matrix composites reinforced with nano- and micron-sized surface-modified zirconia: Synthesis, microstructure and mechanical properties (چکیده)
1578 - Software defect prediction using over-sampling and feature extraction based on Mahalanobis distance (چکیده)
1579 - رخداد کانه زایی طلای اپی ترمال سولفیداسیون متوسط دامن قر، شمال بردسکن: زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی (چکیده)
1580 - کارکرد نشانه‌شناسی لایه‌ای به‌عنوان یک روش تحلیل متن در قالب «آگهی خدمات عمومی» در شبکه رادیویی سلامت (چکیده)
1581 - بررسی اثر عصاره الکلی گیاه ختمی خبازی بر فعالیت آنزیم های خارج سلولی قارچ Alternaria atra (چکیده)
1582 - مطالعه میکروسکوپی اثرات مخرب عصاره الکلی ختمی خبازی روی Alternaria atra درسطح سلولی (چکیده)
1583 - کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی ناشی از ریزوکتونیا بااستفاده از قارچهای اندوفیتواپی فیت جداشده از ریزوسفر و فیلوسفر گوجه فرنگی (چکیده)
1584 - An Overview on Improving the Business Environment Considering Regulation Reform and Simplification: Emphasizing Economic Growth (چکیده)
1585 - نواحی امواج گرمایی ایران (چکیده)
1586 - Influence of pumpkin puree and guar gum on the bioactive, rheological, thermal and sensory properties of ice cream (چکیده)
1587 - تجزیه و تحلیل تکتونیک – ژئومورفولوژی حوضۀ رودخانۀ درونگر (چکیده)
1588 - Perishable Inventory Management Using GA-ANN and ICA-ANN (چکیده)
1589 - Effects of Ag+ Ions and Methyl Jasmonate on PAL and TAT Gene Expression and Activity and Phenolic Acids Content in Perovskia Abrotanoides Karel. (چکیده)
1590 - Effect of Acetosyringone Concentration on Hairy Root Induction in Perovskia Abrotanoides Karel (چکیده)
1591 - فراتحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی براساس مدل EFQM )با استفاده از نرم افزار )CMA.2 (چکیده)
1592 - Crosstalk analysis at near-end and far-end of the coupled transmission lines based on eigenvector decomposition (چکیده)
1593 - Geometrically Nonlinear Analysis of Structures Using Various Higher Order Solution Methods: A Comparative Analysis for Large Deformation (چکیده)
1594 - Laboratory and field evaluation of entomopathogenic nematodes on the leopard moth borer, Zeuzera pyrina (Lepidoptera: Cossidae) (چکیده)
1595 - Cyclostratigraphy and the effect of sequence stratigraphy on reservoir quality of the Kangan formation in the gas field of the Tabnak anticline, SW Iran (چکیده)
1596 - Evaluation of factors affecting dental esthetics in patients seeking orthodontic treatment (چکیده)
1597 - تبیین عوامل موثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون مدرسه ای (چکیده)
1598 - مطالعه کارایی داروهای آلبندازول و لوامیزول علیه نماتودهای گوارشی در گلههای گوسفند شهرستان مشهد (چکیده)
1599 - روندجوانه زنی و پیشبینی ضرایب قابلیت حیات بذر انیسون (رازیانه رومی یابادیان رومی)(PimpinellaanisumL.)،توده محلی استان مرکزی شهرستان خمین تحت شرایط مختلف انبارکردن (چکیده)
1600 - واکاوی روند تغییرات زمانی تبخیرتعرق پتانسیل بالقوه شهرهای سنندج و سقز طی نیم قرن اخیر (چکیده)
1601 - Evaluation of mechanical vapor recompression crystallization process for treatment of high salinity wastewater (چکیده)
1602 - Assessment of Genetic Diversity amongXanthomonas arboricolapv. pruniStrains Using gyrB Gene Sequencing and rep-PCR Genomic Fingerprinting in North Eastern Iran (چکیده)
1603 - effect of probiotics on reducing food allergens and hypersensivity to IgE dependent (چکیده)
1604 - CoII immobilized on an aminated magnetic metal–organic framework catalyzed C–N and C–S bond forming reactions: a journey for the mild and efficient synthesis of arylamines and arylsulfides (چکیده)
1605 - رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
1606 - بررسی رفتار تناوبی پوسته های مکعبی از نوع SS316L تحت بارگذاری پیچشی خالص (چکیده)
1607 - Investigating and Analyzing the Security of Women in Urban Space with an Emphasis on Participatory Approach (Case Study: Sajjad Neighborhood of Mashhad) (چکیده)
1608 - بررسی عملکرد چسب پایه سیمانی در اتصال بلوک های سبک پیش ساخته AAC (چکیده)
1609 - A new approach for silane curing polyolefin elastomer/linear low density polyethylene blends by Monosil and Sioplas processes (چکیده)
1610 - Variation in Blood and Colorectal Epithelia’s Key Trace Elements Along with Expression of Mismatch Repair Proteins from Localized and Metastatic Colorectal Cancer Patients (چکیده)
1611 - Synergism Effects of Ursolic Acid Supplementation on the Levels of Irisin, C-reactive Protein, IL-6, and TNF-α During High-intensity Resistance Training in Low Activity Men (چکیده)
1612 - Inderscience Enterprises Ltd. Analysis of relationships of third party logistics enablers using multi-criteria decision making technique DEMATEL-based on ANP (چکیده)
1613 - بررسی مقاومت انتروکوکوسهای جدا شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیکهای رایج درمانی، فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی آنها (چکیده)
1614 - Improving Efficiency of Normative Interventions by Characteristic-Based Selection of Households: An Agent-Based Approach (چکیده)
1615 - کشف عوامل مؤثر بر طلاق در ازدواج های زودهنگام: یک مطالعه کیفی نظام من (چکیده)
1616 - استمداد از گویشهای زبان فارسی در ترجمة برتر (چکیده)
1617 - Quantitative Determination of Lycorine and Galanthamine in Different in Vitro Tissues of Narcissus tazetta by GC-MS (چکیده)
1618 - رویکردی تطبیقی به پدیدۀ چندگانگی معنایی در متون فارسی و عربی با عنایت به نظریۀ کثرت‌گرایی در فهم ِمتنِ پل ریکور (چکیده)
1619 - The Marriage Problem with Interdependent Preferences (چکیده)
1620 - An Improvement Over Lee et al.'s Key Agreement Protocol (چکیده)
1621 - Regioselective synthesis of new 5H,10H-dipyrimido[2,1-b:4\\\',5\\\'-d][1,3]thiazine as a novel heterocyclic system (چکیده)
1622 - Synthesis and characterization of novel 4-(1-(pyrimidin-4-yl)ethyl)-12H-pyrimido[4\\\',5\\\':5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxaline derivatives (چکیده)
1623 - Application of Fe3O4@HPG/Pd0 NPs as an Innovative Semi-heterogeneous Catalyst in Suzuki Cross-coupling Reaction (چکیده)
1624 - Synthesis and characterization of nanocrystalline layer Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125−x)AlxO2 for lithium-ion batteries application (چکیده)
1625 - Study of Psilenchus species in pistachio gardens of Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
1626 - کاهش تشکیل بیوفیلم Helicobacter pylori توسط باکتری پروبیوتیک Bifidobacterium bifidum (چکیده)
1627 - Spatial Site Selecting for solar farms in Iraq using GIS (چکیده)
1628 - Bondi accretion in the finite luminous region of elliptical galaxies (چکیده)
1629 - An analysis of the semantic annotation task on the linked data cloud (چکیده)
1630 - بررسی رابط و یا رابطی بودن ممکنات از نظر جلال الدین دوانی (چکیده)
1631 - کاربرد روش‏های تشخیص آماری الگو در شناسایی خرابی سازه‌ها در شرایط پیرامونی متفاوت (چکیده)
1632 - ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی (چکیده)
1633 - Recognition of the Skills and Knowledge of Iranian Auditors at workplace (چکیده)
1634 - Numerical solutions for shallow water equations based on the wave propagation algorithm with the moving mesh method (چکیده)
1635 - اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر بهبود اجتناب تجربه ای، خود-شفقتی و ذهن‌آگاهی مادران تنیده دارای کودک پیش دبستانی (چکیده)
1636 - برآورد معیار وابستگی شواهدی با استفاده تابع چگالی مفصل (چکیده)
1637 - Nonlocal coupled thermoelastic wave propagation band structures of nano-scale phononic crystal beams based on GN theory with energy dissipation: An analytical solution (چکیده)
1638 - انتخاب مناسب ترین نوع گونه گیاهی نبکا برای تثبیت ماسه های روان با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: منطقه صمدآباد شهرستان سرخس) (چکیده)
1639 - A proposal for an all optical full adder using nonlinear photonic crystal ring resonators (چکیده)
1640 - The effect of Pediococcus acidilactici on reproductive performance in zebra fish females (چکیده)
1641 - Preliminary interactive identification key to identify brittle star families (Echinodermata; Ophiuroidea) (چکیده)
1642 - واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات) (چکیده)
1643 - الگوهای جوی تداوم بارشهای غرب ایران (چکیده)
1644 - Observer-based adaptive neural control for switched stochastic pure-feedback systems with input saturation (چکیده)
1645 - Calcareous nannofossil biostratigraphy of the Qom Formation in Central Iran (چکیده)
1646 - بررسی الگوی پراکندگی و زیست چینه نگاری نانوفسیلهای آهکی بخش بالایی سازند قم در برش سیاهکوه (چکیده)
1647 - Identification of the Oligocene-Miocene boundary in the Central Iran Basin (Qom Formation): calcareous nannofossil evidences (چکیده)
1648 - بررسی جعبه ارزیابی کیفیت چمن به کمک روش پردازش تصویر (چکیده)
1649 - On Kolmogorov Feller weak law of large numbers for dependent random variables (چکیده)
1650 - دیاژنز و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری، میدان نفتی آغاجاری، جنوب باختر ایران (چکیده)
1651 - Numerical investigation of flow mixing in sinusoidal channels by using Lattice Boltzmann Method (چکیده)
1652 - صورت بندی فرهنگ ایرانی در اندیشه عباس زریاب خویی (چکیده)
1653 - Some Applications of Strong Product (چکیده)
1654 - Magnetic calcined oyster shell functionalized with taurine immobilized on β-cyclodextrin (Fe3O4/COS@β-CD-SO3H NPs) as green and magnetically reusable nanocatalyst for efficient and rapid synthesis of spirooxindoles (چکیده)
1655 - Supramolecular assembly of a 2D coordination polymer bearing pyridine-N-oxide-2,5-dicarboxylic acid and copper ion: X-ray crystallography and DFT calculations (چکیده)
1656 - Biosynthsis, characterization and antibacterial properties of CuO nanoparticles of cold tolerant Microbacterium sp (چکیده)
1657 - Energy balance quantification using Landsat 8 images and SAFER algorithm in Mashhad, Razavi Khorasan, Iran (چکیده)
1658 - Optimal Multiple FCLs Allocation Considering DG Penetration in Meshed Network with Multi-Level Voltages (چکیده)
1659 - Recurrent Supramolecular Motifs in a Series of Acid–Base Adducts Based on Pyridine-2,5-Dicarboxylic Acid N-Oxide and Organic Bases: Inter- and Intramolecular Hydrogen Bonding (چکیده)
1660 - Heterogeneous Catalysis by Polyoxometalates in Metal-Organic Frameworks (چکیده)
1661 - Complete convergence of weighted sums of dominated dependent random sequences (چکیده)
1662 - تاثیر بستر کشت و نوع گیاهان زینتی بر عملکرد دیوار سبز داخلی در شرایط کشت هیدروپونیک (چکیده)
1663 - Goodness of fit tests for Rayleigh distribution based on quantiles (چکیده)
1664 - Designing a Fuzzy Logic Controller for Automated Backward Parking Car (چکیده)
1665 - بررسی کارکردهای شناختی کارکنان برج مراقبت فرودگاههای کشور (چکیده)
1666 - Unidirectional Introgression and Evidence of Hybrid Superiority over Parental Populations in Eastern Iranian Plateau Population of Hares (Mammalia: Lepus Linnaeus, 1758) (چکیده)
1667 - بررسی مقایسه ای تاثیر روانکاوی برخی افسانه های پریانی ایرانی و فرانسوی براساس نظریه ی بتلهایم (چکیده)
1668 - Risk and reliability aspects of bivariate Makeham-Gompertz distribution (چکیده)
1669 - Calibration Optimization of DC Motor Parameters Using Nonlinear Optimization Techniques under Uncertainty (چکیده)
1670 - The Influence of Cooling Rate on the Microstructure and Microsegregation in Al–30Sn Binary Alloy (چکیده)
1671 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه جودره (Hordeum spontaneum K.Koch) (چکیده)
1672 - A novel approach to the uniformly distributed carbon nanotubes with intact structure in aluminum matrix composite (چکیده)
1673 - بررسی مولفه‌های هویت ایرانی- اسلامی در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مراکز شهر مشهد (چکیده)
1674 - بررسی تأثیر الگوی تدریس مبتنی بر «هَیَجامَد» بر هوش‌فرهنگی زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان (چکیده)
1675 - Preparation of Temperature-Responsive PDMAEMA-PS Core-Shell Polymer Nanoparticles (چکیده)
1676 - Efficient Removal of Organic Dyes from Water by Metal-Organic Frameworks: The Importance of Defects (چکیده)
1677 - A Zr-Metal-Organic Framework Catalyst for Oxidative Desulfurization and Its Improvement by Crystal Engineering Approach (چکیده)
1678 - Impact of MFUM-1(Cu) Crystal Morphology on the Gas Separation Performance of a Mixed- Matrix Membrane (چکیده)
1679 - The Integrative Chemistry of Polyoxometalates and Metal-Organic Frameworks: A Catalytic Approach (چکیده)
1680 - Green synthesis of CuONPs by psychrotrophic Stentrophomonas sp. and its antibacterial activity (چکیده)
1681 - ارائۀ الگوی نقش بازاریابی رابطهمند بر شخصیت برند باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران )مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی سیاهجامگان مشهد( (چکیده)
1682 - Synthesis, spectroscopic characterization and crystal structure of a new chiral amidophosphoester (چکیده)
1683 - Synthesis and spectroscopic characterization of two pairs of phosphoric triamide enantiomers (چکیده)
1684 - Optical Properties of Au-Doped Titanium Nitride Nanostructures: a Connection Between Density Functional Theory and Finite-Difference Time-Domain Method (چکیده)
1685 - H5BW12O40-Catalyzed syntheses of 1,4-dihydropyridines and polyhydroquinolines via Hantzsch reaction: Joint experimental and computational studies (چکیده)
1686 - The effects of SDS, SLES and THF on the growth rate, kinetic behaviors and energy consumption during ethylene hydrate formation process (چکیده)
1687 - Influence of Nanomicelle Curcuminoid on Humoral Immunity, Serum Biochemical and Performance of Old Laying Hens (چکیده)
1688 - ارائه روش مکان-زمان مبنا برای تنظیم کمیت تراکم ساختمانهای شهری بر اساس شرایط ساختمانهای بلندمرتبه در GIS (چکیده)
1689 - بررسی استعداد خطرپذیری مکانی ساختمانهای بلندمرتبه شهر مشهد در مقابل زلزله به کمک مدل سازی سه بعدی در GIS (چکیده)
1690 - ارزیابی مکانی ساختمان های بلندمرتبه شهر مشهد به کمک مدل سازی سه بعدی چند مقیاسه در GIS (چکیده)
1691 - رفتارسنجی (اندازه‌‌‌گیری تغییر شکل و جابجایی) ساختمانهای بلندمرتبه با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه (چکیده)
1692 - تحلیل سندی و محتوایی حدیث شریعت و طریقت و حقیقت (چکیده)
1693 - STANCE AND CULTURE: A COMPARATIVE STUDY OF ENGLISH AND PERSIAN AUTHORIAL STANCE IN APPLIED LINGUISTICS RESEARCH ARTICLES (چکیده)
1694 - The Contrast between the Pitting Corrosion of 316 SS in NaCl and NaBr Solutions: Part II. Morphology, Chemistry, and Stabilization of the Pits (چکیده)
1695 - Simultaneous Fault Detection and Control Design for Linear Fractional-Order Systems (چکیده)
1696 - High antibacterial and photocatalytic activity of solution combustion synthesized Ni0.5Zn0.5Fe2O4 nanoparticles: Effect of fuel to oxidizer ratio and complex fuels (چکیده)
1697 - Copper, Iron, Manganese, Zinc, Cobalt, Arsenic, Cadmium, Chrome, and Lead Concentrations in Liver and Muscle in Iranian Camel (Camelus dromedarius) (چکیده)
1698 - Studying the Effects of Foliar Spraying of Seaweed Extract as a Bio-Stimulant on ‎the Increase on the Yield and Quality of Tomato (Lycopersicon Esculentum L.) (چکیده)
1699 - Surface‐grafted lanthanoid complexes of the Keggin-type heteropolyoxometallates: a hydrogen evolution reactivity, structural and computational investigation (چکیده)
1700 - بررسی دوام بتن با الیاف ترکیبی در برابر چرخههای ذوب و یخبندان به کمک مدول الاستیسیته دینامیکی نسبی (چکیده)
1701 - Investigation of the uncommon basic properties of [Ln(W5O18)2]9– (Ln = La, Ce, Nd, Gd, Tb) by changing central lanthanoids in the syntheses of pyrazolopyranopyrimidines (چکیده)
1702 - Absolute Minimum and Maximum of the Probability Mass Functions and Limit of Generalized Renyi Entropy (چکیده)
1703 - منحنی هــای لــورنتس پــارامتری و ارتبــاط آن بــا شــاخص های قابلیت اعتماد (چکیده)
1704 - شاخص زنگا در سنجش نابرابری درآمد (چکیده)
1705 - بررسی مقایسه ای اثرات بالینی دو نوع تجاری Marbofloxacin روی ورم پستان بالینی E.coli در گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
1706 - سلفی گری از دیدگاه مارکسیسم مصری(مطالعه موردی: سلفی ها اثر محمود اسماعیل) (چکیده)
1707 - نقضِ «نقدی بر لیلی ومجنون قاسمی گنابادی به تصحیح دکتر زهرا اختیاری» (چکیده)
1708 - Characterization of the passive layer on ferrite and austenite phases of super duplex stainless steel (چکیده)
1709 - ارزیابی حکمروایی خوب در پایداری محله‌های شهری پیرانشهر (چکیده)
1710 - On the Polymorphism of 12-Tungstoborate Heteropolyanion: Structure Determination and Its Functionalization with L-proline (چکیده)
1711 - استقلال ضمانت نامه های بانکی در حقوق تجارت بین الملل، حقوق ایران و فقه امامیه (عبور از تبعیت به سوی استقلال) (چکیده)
1712 - محدودیت زمینه استفاده در قراردادهای مجوز حق بهره برداری حق اختراع در حقوق اتحادیه اروپایی، آمریکا، ایران و فقه امامی (چکیده)
1713 - سنتز، شناسایی و مطالعه ی ضد تکثیری برخی از کمپلکس های متشکل از پیریدین-۶،۲-دی کربوکسیلیک اسید اُکسید شده (چکیده)
1714 - اثر آنتی آریتمیک عصاره اتانولی پیه انار متعاقب آسیب ایسکمی و پرفوزیون مجدد قلب ایزوله (چکیده)
1715 - بررسی نگاره های گذر سیاوش از آتش بر اساس نظریه بیش متنیت ژرار ژنت (چکیده)
1716 - تاثیر هدف گرایی و ادراک شخصی از قابلیت استخدام بر عملکرد کارکنان بیمارستان ها با نقش واسط اشتیاق شغلی (چکیده)
1717 - A novel nitrile-degrading enzyme (nitrile hydratase) from Ralstonia sp.ZA96 isolated from oil-contaminated soils (چکیده)
1718 - تحلیل تأثیرپذیری تحولات کالبدی-فضایی سکونتگاه‌های روستایی پیراشهری از عوامل درونی و بیرونی در مجموعه شهری مشهد (چکیده)
1719 - ارزیابی روشهای قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
1720 - مدل سازی تاثیر تخلف پارک دوبل بر زمان سفر در معابر شریانی (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
1721 - ارزیابی سازگاری طرح هندسی در جاده های دوخطه برون شهری با استفاده از پروفیل پیوسته سرعت عملکردی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (چکیده)
1722 - بررسی خواص مکانیکی آلیاژهای دوتایی پلی پروپیلن و پلی اتیلن با چگالی بالا (چکیده)
1723 - بررسی خواص مکانیکی آلیاژهای سه تایی PP/HDPE/LLDPE (چکیده)
1724 - ارزیابی سازگاری طرح هندسی در جاده های دوخطه برون شهری با استفاده از پروفیل پیوسته سرعت عملکردی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (چکیده)
1725 - تحولات تقنینی در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری در ایران پس از انقلاب اسلامی (چکیده)
1726 - Potato response to silicone compounds (micro and nanoparticles) and potassium as affected by salinity stress (چکیده)
1727 - آسیب شناسی معیار های ارزیابی متن روایات سبب نزول (چکیده)
1728 - Diagnostic accuracy of milk oxidation markers for detection of subclinical mastitis in early lactation dairy cows (چکیده)
1729 - مطالعه نظری و تجربی تاتومری مشتقات هالوژنه پارا تری فلوئوروبنزوئیل استون به کمک نظریه تابعی - چگالی و طیف سنجی ارتعاشی (چکیده)
1730 - مطالعه عوامل موثر برمورفولوژی پلی‌اتیلن بدست آمده از کاتالیست زیگلر-ناتا (چکیده)
1731 - اثر زمان پلیمریزاسیون برمورفولوژی پلی‌اتیلن حاصل از کاتالیست زیگلر-ناتا (چکیده)
1732 - Conditioning time and pellet binder levels affect pellet quality and pellet mill efficacy in poultry feed plant (چکیده)
1733 - تاثیر پوسته‌های زیستی خزه و گلسنگ بر برخی خصوصیات خاک دشت سرهای دامنه‌ای منطقه حفاظت شده تخت سلطان، خراسان رضوی (چکیده)
1734 - سنتز پلی بتا آمینو استر با پلی اتیلن ایمین و شناسایی آن با استفاده از طیف سنجی FT-IR (چکیده)
1735 - تأثیر ضریب زبری معادل مانینگ در منحنی دبی اشل بر اساس خطوط همتراز سرعت (چکیده)
1736 - ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮔﭽﺴﺎران در دﺷﺖ ﻣﯿﺪاوود، ﺷﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن (چکیده)
1737 - Allelopathic Potential of Lavender’s Extract and Coumarin Applied as Pre-Plant Incorporated Into Soil Under Agronomic Conditions (چکیده)
1738 - Event-based Controller Design for Networked Control Systems with Time-varying Random Delays (چکیده)
1739 - Implicit contractions for a sequence of multi-valued mappings (چکیده)
1740 - روشی برای ارزیابی کمی درجه شایستگی جزء صفحه خمشی (چکیده)
1741 - Integral stochastic ordering of the multivariate normal mean-variance and the skew-normal scale-shape mixture models (چکیده)
1742 - PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF THIN-FILM COMPOSITE REVERSE OSMOSIS MEMBRANE ON A NOVEL AMINOSILANE-MODIFIED POLYVINYL CHLORIDE SUPPORT (چکیده)
1743 - Heavy metal pollution associated with mining activity in the Kouh-e Zar region, NE Iran (چکیده)
1744 - مروری بر نوشیدنی های سنتی و نیمه صنعتی با نگاه ویژه به پایداری، خواص مهندسی و کارکرد های سلامت شناختی آن ها (چکیده)
1745 - The impact of brand equity on customer equity (چکیده)
1746 - نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در نمره ربط نتایج بازیابی شده موتورهای کاوش (چکیده)
1747 - A Highly Linear 8-Bit M–2M Digital-to-Analog Converter for Neurostimulators (چکیده)
1748 - A Low-Voltage High-Precision Time-Domain Winner-Take-All Circuit (چکیده)
1749 - مدار بیشینه یاب با دقت بالا و توان مصرفی پایین (چکیده)
1750 - A 6-bit 100-MS/s Fully-Digital Time-Based Analog-to-Digital Converter (چکیده)
1751 - بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Lep:Pyralidae)بر باکتریEscherichia coli (چکیده)
1752 - Survey of Bibliotherapy in Hospital Libraries of Iran Based on SWOT Model (چکیده)
1753 - Ergodic shadowing of non-autonomous discrete-time dynamical systems (چکیده)
1754 - نگاهی تطبیقی به مولفه های موثر در شکل گیری سبک زندگی کودک از دیدگاه آدلر و اسلام (چکیده)
1755 - A simple and efficient synthesis of novel pyranothiadiazolopyrimidine derivatives by three component reactions in solvent-free conditions (چکیده)
1756 - طراحی بهینه چند هدفی و تحلیل فرکانس طبیعی تیرهای کامپوزیتی آلیاژی حافظه‌دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
1757 - ارزیابی کمّی و کیفی وزن فرهنگی شش واژة مصوب فرهنگستان و متناظر بیگانة آنها در پرتو الگوی هَیجامَد (چکیده)
1758 - IdentifyiIdentifying and Analyzing the Effects of Variables and Indicators Effectively on the Strategic Importance of Harirud for Iran with the Interaction Impact Analysis Approach (چکیده)
1759 - Bayesian Conditional Estimation of Weibull Distributions Under Type-II Censored Order Statistics (چکیده)
1760 - مطالعه فعالیت لیپوکسیژناز و فنیلآمونیالیاز در برنج تحت تنش قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتری آنتاگونیست و القاءکنندههای مقاومت (چکیده)
1761 - مکان‌یابی پایدار صنایع تبدیلی کشاورزی (مطالعه موردی: بخش زنجان رود، استان زنجان) (چکیده)
1762 - Rolling contact fatigue analysis of rails under the in uence of residual stresses induced by manufacturing (چکیده)
1763 - مقایسة دو روش مدل سازی حرکت پیچش و بررسی اثر متغیرهای دامنة پیچش، بسامد و رینولدز (چکیده)
1764 - On the role of structural variables in magnetic properties of Co(1-x)NixFe2O4 nanoferrites (چکیده)
1765 - Comprehensive assessment of newly-developed slip-jump boundary conditions in high-speed rarefied gas flow simulations (چکیده)
1766 - نقش امیدواری در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی سربازان با میانجیگری خودکنترلی (چکیده)
1767 - Assessing the Accuracy of Expert-Based Decisions in Dispatching Ready Mixed Concrete (چکیده)
1768 - Using Lagrangian Relaxation to Solve Ready Mixed Concrete Dispatching Problems (چکیده)
1769 - A nanohybrid composed of polyoxotungstate and graphene oxide for dispersive micro solid-phase extraction of non-steroidal anti-inflammatory drugs prior to their quantitation by HPLC (چکیده)
1770 - The effects of business cycle indicators on stock market indices of food industry in Iran (چکیده)
1771 - An Investigation into Metadiscourse Elements Used by Native vs. Non-native University Students across Genders (چکیده)
1772 - Numerical Analysis of Hydraulic Flow Characteristics in Prismatic Compound Channels Using Flow3D Software (چکیده)
1773 - The design and application of a bacterial ghost vaccine to evaluate immune response and defense against avian pathogenic Escherichia coli O2:K1 serotype (چکیده)
1774 - تحول در صورت‌بندیِ اجتماعی و بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران (1357- 1304) (چکیده)
1775 - Characterization of symmetric distributions based on concomitants (چکیده)
1776 - Ecological assessment of shallot (Allium altissimum Regel) habitats using fuzzy logic approach (case study: Khorasan Razavi, Iran) (چکیده)
1777 - Variants of Ando–Hiai inequality for operator power means (چکیده)
1778 - Application of nonlinear photonic crystal ring resonators in realizing all optical OR/NOT/AND gates (چکیده)
1779 - بررسی مضمون کودک بدسرپرست در اثر »بچههای خاک« از محمدرضا یوسفی (چکیده)
1780 - Determining the Economic Value of Water Using Production Functions and Selecting the Optimal Model for Sugar Beet Crop: Case Study of the Gharehghom and Namakzar Basins in Iran (چکیده)
1781 - Dietary administration of ferula (Ferula asafoetida) powder as a feed additive in diet of koi carp, Cyprinus carpio koi: effects on hemato-immunological parameters, mucosal antibacterial activity, digestive enzymes, and growth performance (چکیده)
1782 - On the material characteristics of a high carbon cast austenitic stainless steel after solution annealing followed by quenching in a CNT nanofluid (چکیده)
1783 - شناسایی عوامل موثر بر شکست کسب و کارهای کارآفرینان محلی با روش تئوری بنیانی و رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: گلخانه داران مناطق روستایی شهرستان جیرفت) (چکیده)
1784 - Chiral phosphoric triamide‐based polymers for enantioseparation (چکیده)
1785 - Some operator inequalities for Hermitian Banach $*$-algebras (چکیده)
1786 - اثر فرسایش آبی بر تنوع زیستی خاک در اکوسیستم های خشک (چکیده)
1787 - A numerical method based on the moving mesh for the solving of a mathematical model of the avascular tumor growth (چکیده)
1788 - ژئوشیمی نهشته‌های کواترنری رودخانه کال شور بینالود (چکیده)
1789 - Employ of magnetic polyaniline coated chitosan nanocomposite for extraction and determination of phthalate esters in diapers and wipes using gas chromatography (چکیده)
1790 - Projections of future soil temperature in northeast Iran (چکیده)
1791 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع زعفران )مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه( (چکیده)
1792 - نقش دانش فقه در احیاء و ارتقای بهره وری موقوفات (چکیده)
1793 - Effect of silica nanotubes on characteristic and performance of PVDF nanocomposite membrane for nitrate removal application (چکیده)
1794 - 2-Aminoethanesulfonic acid immobilized on epichlorohydrin functionalized Fe3O4@WO3 (Fe3O4@WO3-EAE-SO3H (III)): A heterogeneous and reusable nanocatalyst for synthesis of α,α\\\\\\\'-bis (substituted-benzylidene) cycloalkanones in solvent-free conditions (چکیده)
1795 - Quality-centric security pattern mutations (چکیده)
1796 - c; 1,...,1) 1Polynilpotent Multiplier of some Nilpotent Products of Groups (چکیده)
1797 - NLO radiative correction to the Casimir energy in Lorentz-violating scalar field theory (چکیده)
1798 - ردیابی همولوگ ژن توماتیناز در ژنوم قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis (چکیده)
1799 - تداعی آزاد در روان‌تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه (چکیده)
1800 - Loop-mediated isothermal amplification combined with PCR for specific identification of injurious mite, Tetranychus urticae (Trombidiformes: Tetranychidae) (چکیده)
1801 - Application of hetero junction CNTs as mass nanosensor using nonlocal strain gradient theory: An analytical solution (چکیده)
1802 - کدام ایران؟ (چکیده)
1803 - Efficiency of essential oils against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum causing potato soft rot and their possible application as coatings in storage (چکیده)
1804 - Goodness of fit test based on statistical evidence for scale family with censored data (چکیده)
1805 - تاثیر گسترش شهر مشهد بر سیلاب شهر بین سال‌های 1320 تا 1395 (چکیده)
1806 - Accounting Conservatism and Long-Run Stock Return: Some Evidence of Initial Offering in Tehran Stock Exchange (چکیده)
1807 - منابع و منابع معرفت حصولی و حضوری از نگاه قرآن (چکیده)
1808 - Kinetic pattern and microbial population dynamic characterization ofEscherichia coliandSalmonella enteritidisin Frankfurter sausage: An experimental and modeling study (چکیده)
1809 - تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانوصفحه مستطیل شکل با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه n ام بر مبنای تئوری غیرکلاسیک تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
1810 - تحلیل خمش نانو ورق مستطیلی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم بر مبنای تئوری الاستیسیته تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
1811 - بررسی مس رگه ای شورک و زون گوسان همراه (شمال غرب بیرجند) بر اساس دگرسانی، کانی سازی، زمین شیمی و سیالات درگیر (چکیده)
1812 - Microencapsulation of probiotics in yogurt: A Review (چکیده)
1813 - Evaluation response of photosynthesis of stevia plant (Stevia rebaudiana Var. Bertoni) to potassium humate and photoperiod (چکیده)
1814 - Performance and structural features of LaNi0.5Co0.5O3 perovskite oxides for the dry reforming of methane: influence of the preparation method (چکیده)
1815 - سنجش فضایی ظرفیت تاب‌آوری زیرساختی جامعه روستایی شهرستان بجنورد با مدل FAHP و منطق فازی در محیط GIS (چکیده)
1816 - مطالعه تطبیقی نهادهای مسئول و نظام ارزیابی شایستگیهای حرفهای مدیران مدارس کشورهای ایران، مالزی و امریکا: درس هایی برای نظام آموزشی ایران (چکیده)
1817 - کارآیی سامانه دینامیکی پیش‌بینی فصلی CFSv.2-RegCM4 در پیش‌بینی ماهانه بارش کشور، مطالعه موردی: ماههای سپتامبر تا دسامبر سال 2017 (چکیده)
1818 - Oxidation behavior of a nanostructured compositionally graded layer (CGL) thermal barrier coating (TBC) deposited on IN-738LC (چکیده)
1819 - New Inner Bounds for the Gaussian Interference Channel with a Cognitive Relay (چکیده)
1820 - إطلالة علی الاتجاه العرفانی لجبران وحافظ الشیرازی من خلال تجربتهما الأدبیّة( دراسة مقارنة ) (چکیده)
1821 - کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد (چکیده)
1822 - تحلیل دینامیکی حالت گذرای دوبعدی شبه‌کریستال‌های با ساختار ده‌وجهی تحت بارگذاری به‌صورت شوک بااستفاده از روش بدون مش اختلاف محدود تعمیم‌یافته (چکیده)
1823 - Some Structural Properties of Upper and Lower Central Series of Pairs of Groups (چکیده)
1824 - On c-capability and n-isoclinic families of a specific class of groups (چکیده)
1825 - Tunable two-dimensional optical filter based on guided-mode resonance (چکیده)
1826 - The influence of the crevice induced IR drop on polarization measurement of localized corrosion behavior of 316L stainless steel (چکیده)
1827 - جلال آل احمد و فلسفه پوچی آلبر کامو (چکیده)
1828 - Convergence Rate for Estimator of Distribution Function under NSD Assumption with an Application (چکیده)
1829 - Optimization of mucilage extraction conditions from Plantago major L. seed using response surface methodology (چکیده)
1830 - Influence of Ultrasound-Assisted Extraction on Bioavailibity of Bene Hull (Pistacia Atlantica Subsp. Mutica) Extract: Testing Optimal Conditions and Antioxidant Activity (چکیده)
1831 - Amino Acid and Droplet Effect on Methylene Blue: Optical Properties (چکیده)
1832 - A note on the smallest connected non-traceable cubic bipartite planar graph (چکیده)
1833 - آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آینده (چکیده)
1834 - بایواستراتیگرافی سازند ابدراز در برش روستای قلعه زو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک, غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
1835 - الصعوبات و التحدیات التی تواجه تعلیم اللغة العربیة و آدابها فی جامعات إیران و طرق علاجها (چکیده)
1836 - The Effect of Good Governance on Increasing the Quality of the Physical Environment of Rural Settlements (Case Study: Central District of Neyshabur County) (چکیده)
1837 - تحلیل وضعیت دسترسی به خدمات سلامت با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار) (چکیده)
1838 - بررسی موانع و چالش های بازاریابی محصولات کشاورزی بخش مرکزی شهرستان پلدختر با استفاده از تحلیل شبکه فازی (چکیده)
1839 - تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر اشتغال زایی فعالیت های کشت و صنعت در مناطق روستایی شهرستان جیرفت (چکیده)
1840 - Climate data clustering effects on arid and semi-arid rainfed wheat yield: a comparison of artificial intelligence and K-means approaches (چکیده)
1841 - ON THE CONVERSE OF BAER\\\'S THEOREM FOR GENERALIZATIONS OF GROUPS WITH TRIVIAL FRATTINI SUBGROUPS (چکیده)
1842 - بازخوانی تعریف نفس بر اساس اصول نفس شناسی حکمت متعالیه (چکیده)
1843 - Alleviating negative effects of salinity stress in summer savory (Satureja hortensis L.) by biochar application (چکیده)
1844 - مطالعه ی سطح نگرش زیست محور دانش آموزان دبیرستانی در شهر تهران (چکیده)
1845 - بررسی برخی ویژگی های آت اکولوژی گونه انار شیطان -Tecomella undulata- در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
1846 - Organizational Learning And Psychological Empowerment (چکیده)
1847 - Phenotypic and genotypic study on antimicrobial resistance patterns of E. coli isolates from bovine mastitis (چکیده)
1848 - شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs) (چکیده)
1849 - Characteristics evaluation of SiC/Si nanocomposites produced by spark plasma sintering (چکیده)
1850 - بررسی اثرات هیدروپرایمینگ و شوری بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچهی ذرت شیرین -Zea mays L.- (چکیده)
1851 - زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی سازند آب دراز در برش چهچهه، خاور حوضه کپه داغ بر مبنای استراکدها (چکیده)
1852 - Exact and Asymptotic Analysis of Partial Relay Selection for Cognitive RF-FSO Systems With Non-Zero Boresight Pointing Errors (چکیده)
1853 - بررسی آزمایشگاهی اثر محل و دبی جریان جت آزاد مستطیلی بر پارامترهای پرش هیدرولیکی کلاسیک (چکیده)
1854 - بررسی رابطه دینداری با میزان بهزیستی روانی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره (چکیده)
1855 - Modeling of S wave, P Wave velocity and petrographic properties: Case study on sandstones in Pestehleigh Formation in Kopet Dagh basin (چکیده)
1856 - Active tuning and maximization of natural frequency in three-dimensional functionally graded shape memory alloy composite structures using meshless local Petrov–Galerkin method (چکیده)
1857 - بررسی نقش روش زندگی افراد در ترجیحات مسکن -نمونه موردی: محله کوچه مزار شهر تربت‏ جام- (چکیده)
1858 - Measurement of Liver Stiffness with 2D-Shear Wave Elastography -2D-SWE- in Bariatric Surgery Candidates Reveals Acceptable Diagnostic Yield Compared to Liver Biopsy (چکیده)
1859 - A comprehensive study on methane storage capacity of anthracites based activated carbons; a compromise between BET surface area and bulk density (چکیده)
1860 - Virulence factors of Fusarium spp., causing wheat crown and root rot in Iran (چکیده)
1861 - بررسی جذبCO در نانوساختارهای کبالت با استفاده از تئوری تابعی چگالی -DFT-: فازهای کریستالی مکعبی و هگزاگونال (چکیده)
1862 - سازماندهی مجدد نمودار سازمانی با استفاده از یک الگوریتم حریصانه تعمیم‌ یافته (چکیده)
1863 - سازماندهی مجدد نمودار سازمانی با استفاده از یک الگوریتم حریصانه تعمیم‌ یافته (چکیده)
1864 - Numerical and Experimental Study of Buckling of Rectangular Steel Plates with a Cutout (چکیده)
1865 - On the minimal path cover sets of union of certain graphs (چکیده)
1866 - ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره مچه بر تعدادی از میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
1867 - Time trends in gender-specific incidence rates of road traffic injuries in Iran (چکیده)
1868 - Investigation of Pre-buckling Stress Effect on Buckling Load Determination of Finite Rectangular Plates with Circular Cutout (چکیده)
1869 - بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر آرایش آرماتورهای کششی بر عملکرد تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق‌های CFRP (چکیده)
1870 - Aerodynamic Analysis of a Three-Bladed Pivoted Savonius Wind Turbine: Wind Tunnel Testing and Numerical Simulation (چکیده)
1871 - Semi Analytical Analysis of FGM Thick-Walled Cylindrical Pressure Vessel with Longitudinal Variation of Elastic Modulus under Internal Pressure (چکیده)
1872 - بررسی و تحلیل خودبینی و فروتنی از دیدگاه امام علی ع (چکیده)
1873 - بررسی اثر پودر جوانه گندم بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی نوشیدنی کفیر (چکیده)
1874 - Non-abelian tensor absolute centre of a group (چکیده)
1875 - رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه دارای باز شو و سخت‌ کننده در برابر بار های انفجاری (چکیده)
1876 - Protein-Protein Interaction Networks Alignment using Mathematical Model Approximation (چکیده)
1877 - Gall-inducing Aphids -Hemiptera: Aphidoidea: Eriosomatinae- Associated with Salicaceae and Ulmaceae in Razavi Khorasan Province, with New Records for Fauna of Iran (چکیده)
1878 - A Healthy Approach to the Urban Environment of Kurdish Cities in Iran (چکیده)
1879 - Immunogenic evaluation of FMD virus immuno-dominant epitopes coupled with IL-2/FcIgG in BALB/c mice (چکیده)
1880 - A green approach toward synthesis of large-surface ligands based on cellulose extracted from plant (چکیده)
1881 - Does Securities Commission Oversight Reduce the Complexity of Financial Reporting? (چکیده)
1882 - معناشناسی ساختاری مفهوم عِصیان در قرآن با تاکید بر چگونگی انتساب آن به حضرت آدم -ع- (چکیده)
1883 - زمان‌بندی آگاه از انرژی مصرفی برای سیستم‌های بی‌درنگ تک‌پردازنده‌ای بحرانی-مختلط (چکیده)
1884 - واکاوی مفهوم کارناوالیسم در آرای باختین و بررسی امکان مقاومت در زبان عامیانه (چکیده)
1885 - مروری بر خواص دارویی دمنوش فراسودمند حاوی برگ گیاه قاصدک (چکیده)
1886 - کانسار مس رگه‌ای رشیدی، شمال‌خور، شرق ایران: مطالعات دگرسانی، کانی‌سازی، ژئوشیمیایی، میان‌بارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار (چکیده)
1887 - ریزدماسنجی میانبارهای سیال بر روی رگچه های استوک ورک کوارتز در کانسار پورفیری هَمِچ، خراسان جنوبی -جنوب غرب بیرجند- (چکیده)
1888 - تعیین منشا سیال بوسیله ایزوتوپ پایدار کربن بر روی رگچه های کربناته کانه دار در کانسار پورفیری هَمِچ، خراسان جنوبی -جنوب غرب بیرجند- (چکیده)
1889 - تبیین شاخصه‌های مناظرات عالم آل محمد ع با علمای سایر ادیان (چکیده)
1890 - پندِ لقمان و گوشِ نیوشای انقلابِ57 (چکیده)
1891 - Excess conductivity in nano-carbon doped MgB2 superconductor (چکیده)
1892 - Statistical models for multi-step-ahead forecasting of fine particulate matter in urban areas (چکیده)
1893 - Electromagnetic characterisation of multi‐wall carbon nanotube–doped fluorine tin oxide for transparent antenna applications (چکیده)
1894 - 12بررسی اثربخشی مشاورهی حمایتی مبتنی بر خوددلسوزی بر کنترل رفتار و سازگاری اجتماعی کودکان خیابانی شهر مشهد (چکیده)
1895 - اشتن فرزند به مثابه سرمایه زناشویی در زوج درمانی اشتراک محور؛یک نظریه داده بنیاد (چکیده)
1896 - Spatiotemporal changes in aridity index and reference evapotranspiration over semi-arid and humid regions of Iran: trend, cause, and sensitivity analyses (چکیده)
1897 - Identifying of Intrapreneurship Behaviors: Case of Country in Transition Economy (چکیده)
1898 - Effective Leadership in Successful Implementation of Change Plans in Auto Part Manufacturers: A Content Analysis (چکیده)
1899 - بررسی جایگاه سیاسی فر و ترسالی در اساطیر ایرانی و نموداری آن در اسطوره-آیین سیاوش (چکیده)
1900 - An analytical and approximate solution for linear volterra partial integro-differential equation with a weakly singular kernel using the fractional differential transform method (چکیده)
1901 - A numerical approximation for solving the fractional-order Riccati equation (چکیده)
1902 - بررسی تطبیقی نقش هیجان در آموزه های اسلامی و دیدگاه تحولی تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط (چکیده)
1903 - Biostratigraphy of Large Benthic Foraminifera from Cuisian and Bartonian Limestones from the Torbat-e- Heydarieh region -Central Iran- (چکیده)
1904 - ILERDIAN–CUISIAN ALVEOLINIDS FROM THE WESTERN ALBORZ AND EASTERN IRAN ZONES: SYSTEMATIC AND BIOSTRATIGRAPHIC IMPLICATIONS (چکیده)
1905 - Thermal Cyclic Fatigue Behavior of Nanostructured YSZ/NiCrAlY Compositionally Graded Thermal Barrier Coatings (چکیده)
1906 - نقش ساختمانهای انرژی کم در حفاظت از محیط زیست در معماری (چکیده)
1907 - تبیین راهبردهای آموزش شناختی در محیط های یادگیری (چکیده)
1908 - مقاوم‌سازی اتصال ستون‌های بتن مسلح دایره ای به پی به کمک میلگردهای GFRP و ورق های CFRP (چکیده)
1909 - مطالعه برخی خصوصیات بنه های دختری گیاه داروییزعفران تحت شرایط کنترل آبیاری و کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک (چکیده)
1910 - Analyzing trends of days with low atmospheric visibility in Iran during 1968–2013 (چکیده)
1911 - Joint modelling of longitudinal and survival data using copulas (چکیده)
1912 - ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد کود آلی و پلیمرهای ابر جاذب ریز ترکیب بر عملکرد اقتصادی و تولید مواد مؤثره در گیاه دارویی زعفران -Crocus sativus L.- (چکیده)
1913 - EVALUATING THE ABSORPTION RATE OF MACRO AND MICROELEMENTS IN THE LEAF OF GRAPE Sefid Bidaneh cv. UNDER DROUGHT CONDITIONS (چکیده)
1914 - INVESTIGATION OF THE SHOOT LENGTH, NUMBER OF LEAVES, LEAF AREA, FRESH AND DRY WEIGHT OF BRANCH, ROOT, AND LEAF OF THE WHITE SEEDLESS GRAPE (چکیده)
1915 - SURVIVAL FUNCTION ESTIMATION IN LENGTH-BIASED AND RIGHT CENSORED DATA (چکیده)
1916 - واکاوی محل برگزاری مجالس امالی شیخ صدوق (چکیده)
1917 - تأثیر سادات آل زباره بر گسترش تشیع در نیشابور در قرن چهارم هجری (چکیده)
1918 - Thermal and morphological properties of polyethylene reactor alloys using ZN/BLTM catalytic system (چکیده)
1919 - Phenylene spacer between nickel centers in α-diimine binuclear catalysts for ethylene polymerization (چکیده)
1920 - Binuclear late transition metal catalysts for α-olefin polymerization (چکیده)
1921 - Plasmonic nano bow‐tie arrays with enhanced LSPR refractive index sensing (چکیده)
1922 - دستیابی به فیتواستروژن فروتینین موجود در ریشه گیاه کما - Ferula ovina - در شرایط درون شیشهای با تأکید بر حفظ ذخایر ژرم پلاسم (چکیده)
1923 - ارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران تحت تأثیر وزن و عمق های مختلف کاشت بنه (چکیده)
1924 - بررسی تکانه طولی و عرضی با استفاده از ویژگیهای جت گونه ذرات در برهمکنشهای پروتون پروتون (چکیده)
1925 - مطالعه ویژگیهای پارامتر C و محاسبه ثابت جفت شدگی در برهمکنشهای الکترون-پروتون و پروتون ـ پروتون (چکیده)
1926 - تعیین برخاستگاه رسوبات سیلیسی کلاستیک قاعده سازند کلات با استفاده از ژئوشیمی عناصر اصلی (چکیده)
1927 - تعیین مقادیر ترکیبات فنولی و فعالیت رادیکال گیرندگی عصاره با تکنیک -Ferulagoangulata- استخراج شده از برگهای گیاه چویل مایکروویو و روش غرقابی (چکیده)
1928 - Modeling and Optimization of Creep Behavior of Ni-Based Superalloys GTD-111 and IN-738LC Using Central Composite Design (چکیده)
1929 - Effects of Fasting on Glucagon-like peptide-1 hormone -GLP-1-, and Lipid Profile Indices in Obese and Thin Women (چکیده)
1930 - Trophic transfer of CuO nanoparticles from brine shrimp (Artemia salina) nauplii to convict cichlid (Amatitlania nigrofasciata) larvae: uptake, accumulation and elimination (چکیده)
1931 - Linear Modal Analysis of Doubly-Fed Induction Generator (DFIG) Torsional Interaction: Effect of DFIG Controllers and System Parameters (چکیده)
1932 - New High Gain DC-DC Boost Converter with Continuous Input and Output Currents (چکیده)
1933 - روشهای تمثیلی و اندیشه های کهانت در فردوس الحکمه ابن ربّن طبری (چکیده)
1934 - Improving the resistance to moisture damage of cold mix asphalt modified by eco-friendly Microbial Carbonate Precipitation (MCP) (چکیده)
1935 - تاثیر سطوح مختلف نانوذرات کورکومین بر کیفیت تخم مرغ، فرآسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغ های تخمگذار (چکیده)
1936 - دانش دندان پزشکی از نگاه ابوالقاسم زهراوی (چکیده)
1937 - Investigating the mediating role of job embeddedness: evidence of Iranian context (چکیده)
1938 - امام رضا علیه السلام الگوی گفتگوی موثر برای پیروان ادیان و مذاهب در جهان (چکیده)
1939 - اثر ضدمیکروبی اسانس بهار نارنج بر تعدادی از ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی و تعیین ترکیبات شیمیایی، فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی آن (چکیده)
1940 - Survey on Natural Enemies of White Grub Larvae, Polyphylla adspersa (Coleoptera: Melolonthidae) from Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
1941 - Design and Development of High-Gain SIW H-Plane Horn Antenna Loaded With Waveguide, Dipole Array, and Reflector Nails Using Thin Substrate (چکیده)
1942 - Major and minor toxins of Clostridium perfringens isolated from healthy and diseased sheep (چکیده)
1943 - Estimating the intramolecular hydrogen bonds strength in the O-H…O=C systems using experimental 1H NMR results and QTAIM calculations (چکیده)
1944 - Goodness of Fit Tests for Rayleigh Distribution Based on Progressively Type-II Right Censored via a New Divergence (چکیده)
1945 - A Current Observer based on Fourier Series in Model Predictive Control System for DVR (چکیده)
1946 - بررسی عملکرد ریاضی دانشجویان در ارزیابی قلم-کاغذی و پویای الکترونیکی (چکیده)
1947 - شبیه‌سازی عددی پدیده روانگرایی و تأثیر آن بر شمع و دیواره اسکله (چکیده)
1948 - بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعة گردشگری سالمت (چکیده)
1949 - مقایسة تمرین تکلیف‌مدار با فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
1950 - Joint Slip Formulation Based on Experimental Results in Wind Turbine Lattice Towers (چکیده)
1951 - Estimation of Output Gap and NAIRU in Iranian Economy Using the State Space Model (چکیده)
1952 - نقدی بر مقاله «نقد مستندات قرآنی و روایی چله نشینی» (چکیده)
1953 - The Comparison of Library Classification Systems: A Survey of the Viewpoint of Professors and Librarians (چکیده)
1954 - بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر قابلیت ماشینکاری فولاد ابزار AISI D3 (چکیده)
1955 - تصویرشناسی زنان در سفرنامه ابن‌بطوطه (چکیده)
1956 - Analysis of expression data of Holstein Cow mammary tissue (چکیده)
1957 - Targeted delivery of adenosine 5′-triphosphate using chitosan-coated mesoporous hydroxyapatite: A theranostic pH-sensitive nanoplatform with enhanced anti-cancer effect (چکیده)
1958 - Long term effects of deforestation on soil attributes: case study, Northern Iran (چکیده)
1959 - بررسی فقهی تاثیر تکرار جرم بر مجازات در مباحث حدود با تاکید بر دیدگاه فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع (چکیده)
1960 - تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارن (چکیده)
1961 - تباین یا یگانگی وحدت تشکیکی و وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه (چکیده)
1962 - Analysis and Frequency of Bovine lymphocyte Antigen BoLA-DRB3.2 Alleles in Iranian Sistani cattle (چکیده)
1963 - Improving heat transfer in triplex tube heat exchanger containing phase-change materials by modifications of length and position of fins (چکیده)
1964 - On the preferences of five-membered chelate rings in coordination chemistry: insights from the Cambridge Structural Database and theoretical calculations (چکیده)
1965 - Substantiation to structure-property of pyrazine-based compounds by undeniable impress of its different connectivities (چکیده)
1966 - Effect of the angle of oblique stagnation-point flow impinging axisymmetrically on a vertical circular cylinder with mixed convection heat transfer (چکیده)
1967 - A MODIFIED METHOD FOR MODELLING OF SPREAD FOOTING UNDER UNIFORM DISTRIBUTED LOAD USING WINKLER S MODEL (چکیده)
1968 - Compact Finite Difference Investigation of Pressure Field Governed by a Three Dimensional Wave Equation (چکیده)
1969 - An Experimental Investigation of Initiation, Propagation and the Fatigue Life of Modified Coach Peel -MCP- Spot Weld Specimens (چکیده)
1970 - Investigation of Buckling of Steel Cylindrical Shells with Elliptical Cutout Under Bending Moment (چکیده)
1971 - An inorganic–organic hybrid supra­molecular framework based on the γ-[Mo8O26]4− cluster and cobalt complex of aspartic acid: X-ray structure and DFT study (چکیده)
1972 - مدل‌های الهیاتی در ترازوی آرای لیندبک و فیلیپس (چکیده)
1973 - منطق فازی و مبانی مکانیک کوانتومی (چکیده)
1974 - سیستم تشخیص نفوذ همکارانه مبتنی بر دسته‌بند بیزی (چکیده)
1975 - بررسی ابعاد معنایی رشوه در آیات و روایات و نقش آن در رکود اقتصادی (چکیده)
1976 - بلاغت نماز و نقش روان درمانی آن (چکیده)
1977 - نظریه نظم از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی (چکیده)
1978 - Absorption, Fluorescence and Z-Scan Study of Anion and Dianion Structure of Fluorescein Sodium Salt (چکیده)
1979 - Effect of Environment on Protoporphyrin IX: Absorbance, Fluorescence and Nonlinear Optical Properties (چکیده)
1980 - The effect of harmaline on seizures induced by amygdala kindling in rats (چکیده)
1981 - Study on Antiviral Activity of Two Recombinant Antimicrobial Peptides Against Tobacco Mosaic Virus (چکیده)
1982 - مطالعه پاسخ های فیزیولوژیکی و آنتی اکسیدانی گیاه ختمی تحت تنش خشکی طی دو مرحله فنولوژیک (چکیده)
1983 - برآورد ضریب کیفیت موج برشی در ناحیه زوج زمینلرزه های 1391 اهر-ورزقان با استفاده از داده های پسلرزه ای (چکیده)
1984 - Symmetric and Right-Hand-Side Hesitant Fuzzy Linear Programming (چکیده)
1985 - Selecting Strategic Policy for Irrigation Water Management (Case Study: Qazvin Plain, Iran) (چکیده)
1986 - گذار از نقش فرهنگ به دانش و اقتصاد در توسعه پایدار ایران-افغانستان (چکیده)
1987 - تبیین علم پیشین الهی به ذات در روایت عمران صابی (چکیده)
1988 - Effect of probiotic administration route and dietary nutrient density on growth performance, gut health, and some hematological variables in healthy or Eimeria-infected broiler chickens (چکیده)
1989 - چارچوب های معرفتی برگرفته شده از بررسی روش شناسانه مناظرات امام رضا علیه السلام با سایر ادیان (چکیده)
1990 - Common fixed points for generalized contractions in uniform spaces endowed with a graph (چکیده)
1991 - بررسی اثر ناحیه غنی از رزین بر رشد ترک در هسته‌ی فومی پره کامپوزیتی توربین بادی به روش المان محدود (چکیده)
1992 - بررسی تغییرات برخی از شاخص های بیوشیمیایی سرم در گربه های آلوده به انگل توکسوکارا کاتی (چکیده)
1993 - Distorted copulas: constructions, properties and some applications (چکیده)
1994 - واکاوی مسئولیت عیب تولید در حقوق ایران و قانون مدنی جدید فرانسه (چکیده)
1995 - Identification of Alternaria spp. associated with tomato early blight in Iran and investigating some of their virulence factors (چکیده)
1996 - مقایسه قابلیت اعتماد سیستم های موازی و 2 از n با مؤلفه آماده به کار تحت وابستگی (چکیده)
1997 - Assessment of Signal Peptides to Optimize Interleukin 2 -IL-2- Folding and Expression (چکیده)
1998 - Synthesis and characterization of molecular-crystal structure of a coordination complex based on zinc and pyridine-2,5-dicarboxylic acid N-oxide (چکیده)
1999 - Synthesis and characterization of a supramolecular structure bearing manganese-II- and pyridine-2,5-dicarboxylic acid N-oxide (چکیده)
2000 - Analysis of dependent risk models based on Sarmanov copula (چکیده)
2001 - اصلاح شیمیایی کیتوزان از طریق واکنش گلیکوزیلاسیون غیر آنزیمی به منظور بهبود خواص ضد میکروبی و آنتی‏اکسیدانی آن (چکیده)
2002 - -SME-آسیب شناسی توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط مورد: سفالسازی روستای مند گناباد (چکیده)
2003 - بررسی و تحلیل نقش سدها در ناپایداری مناطق روستایی، مطالعه موردی: حوضه صوفی چای (چکیده)
2004 - دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان و مدیریت اختلافات آبی دو کشور -با کاربست رویکرد اقتصادِ نهادگرا- (چکیده)
2005 - بررسی جایگاه افغانستان جدید در مجموعه‌های امنیتی منطقه‌ای از آسیای مرکزی تا آسیای جنوبی (چکیده)
2006 - Simultaneous fault detection and control design for robots with linear fractional-order model (چکیده)
2007 - اثر ان اکسایدیشن بر روی کمپلکس فلزی متشکل از لیگاند ایزوسینکومرونیک اسید (چکیده)
2008 - واکاوی محدودیت‌های بازاریابی محصولات ارگانیک روستایی‌ -مطالعه موردی: روستاهای حاشیه دریاچه هامون، سیستان- (چکیده)
2009 - بررسی رفتار کوئوردیناسیونی پیریدین-6،2-دی کربوکسیلیک اسید اِن-اکساید و لیگاند همراه پیرازین در مجاورت یون فلزی مس (چکیده)
2010 - نشانگانِ فروپاشیِ دودمان قاجار در سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیگ (چکیده)
2011 - ورود و ظرفیّت: نوگفتار یا آینده‌شناسی؟ (چکیده)
2012 - چیستانِ جرم سیاسی در نظام حقوق اساسی ایران (چکیده)
2013 - بررسی فقهی قراردادهای بی.او.تی -BOT- (چکیده)
2014 - نگرشی جامعه شناسانه بر تحوّلات مجازات اعدامِ مجرمان مواد مخدر (چکیده)
2015 - Facile synthesis of mesoporous carbon aerogel for the removal of ibuprofen from aqueous solution by central composite experimental design -CCD- (چکیده)
2016 - A survey of interactions in crystal structures of pyrazine-based compounds (چکیده)
2017 - On detecting outliers in the Pareto distribution (چکیده)
2018 - سنتز نانوکاتالیزور هسته-پوسته جدید تیتانیوم دی اکسید دوپ شده با سولفور بر بستر اکسید آهن مغناطیسی و مقایسه کارآیی آن با همتای دوپ نشده خود در سنتز ترکیبات آلی (چکیده)
2019 - Antagonistic Effects of Suramin Against the Venom of Snake, Echis Carinatus, on the Circulatory System of Developing Chicken Embryos (چکیده)
2020 - دو گزارش از یک واقعه تاریخی: مطالعه تطبیقی نگاه طه‌حسین و مارتین هیندز به قتل خلیفه سوم (چکیده)
2021 - Identifying Common Elements of Parent Training Programs for Children with ADHD: An Initial Effort to Develop an Element Approach in Iran (چکیده)
2022 - اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر اضطراب و طرحواره های هیجانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (چکیده)
2023 - Conformable Fractional Order Sliding Mode Control for a Class of Fractional Order Chaotic Systems (چکیده)
2024 - Design of Fractional Order Sliding Mode Controller for Chaos Suppression of Atomic Force Microscope System (چکیده)
2025 - A Fuzzy optimal planned replacement time based on availability and cost functions (چکیده)
2026 - اثرهای معادلۀ ایستایی و تابع ترفتز بر پاسخهای جزء صفحۀ خمشی چهارپهلو (چکیده)
2027 - Highly accurate family of time integration method (چکیده)
2028 - Lateral-torsional buckling of functionally graded tapered I-beams considering lateral bracing (چکیده)
2029 - On the Geometrically Nonlinear Analysis of Composite Axisymmetric Shells (چکیده)
2030 - Thermo-mechanical stability analysis of functionally graded shells (چکیده)
2031 - Deflection of axially functionally graded rectangular plates by Green’s function method (چکیده)
2032 - Geometrical nonlinear analysis of structures using residual variables (چکیده)
2033 - Size dependent buckling analysis of nano sandwich beams by two schemes (چکیده)
2034 - Two Triangular Membrane Element Based on Strain (چکیده)
2035 - اصلاح سطح نایلون با استفاده از مخلوط مونومرهای 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات و متیل آکریلات (چکیده)
2036 - ارزیابی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس زنجبیل بر تعدادی از سویه های بیماری زا در شرایط برون تنی و شناسایی ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی و فنل کل آن (چکیده)
2037 - معدن باریت تلخابوند، شرق بجستان، استان خراسان رضوی: کانی شناسی، ژئوشیمی عناصر نادرخاکی و مطالعه سیالات درگیر (چکیده)
2038 - Synthesis of low to high molecular weight poly-1-hexene-; rigid/flexible structures in a di- and mononuclear Ni-based catalyst series (چکیده)
2039 - Investigation of Relationship between Precipitation and Temperature with Range Production of Grasslands in North and North-east of Iran (چکیده)
2040 - Sequence stratigraphic significance of shell concentrations in the Mobarak Formation -Mississippian-, Alborz Zone, Northern Iran (چکیده)
2041 - A novel disposable sensor based on gold digital versatile disc chip modifed with graphene oxide decorated with Ag nanoparticles/β-cyclodextrin for voltammetric measurement of naproxen (چکیده)
2042 - سیر شناخت شهریارنامه و معرفی واریانتهای اصلی آن بر پایه نقد متنی نسخ منظومه (چکیده)
2043 - نقش پوشش گیاهی در تولید رواناب و رسوب اراضی لسی گرگان (چکیده)
2044 - مدل سازی احتمال تغییر رشد شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک -مطالعه موردی: شهر مشهد- (چکیده)
2045 - Predicted Changes in Climatic Niche of Alburnus Species -Teleostei:Cyprinidae- in Iran Until 2050 (چکیده)
2046 - بررسی مؤلفه¬های رئالیسم در عناصر داستانی سووشون سیمین دانشور و مادام بوواری فلوبر (چکیده)
2047 - Investigating The Effect Of Global Brand On Willingness To Pay More By Mediation Of Brand Perceived Quality, Brand Image, And Brand Prestige (چکیده)
2048 - Sintering of a nano-crystalline tungsten heavy alloy powder (چکیده)
2049 - Molecular modeling and experimental study of a new peptide-based microextraction fiber for preconcentrating morphine in urine samples (چکیده)
2050 - Accretion flows with comparable radiation and gas pressures (چکیده)
2051 - Pharmaceutical and food applications of gamma-amino butyric acid -GABA- (چکیده)
2052 - Biologically active gamma-amino butyric acid -GABA-: Microbial synthesis and detection methods (چکیده)
2053 - سفرهای چهارگانۀ عرفا نزد تِلِمْسانی و عبدالرزاق کاشانی (چکیده)
2054 - A variable neighborhood search algorithm for solving fuzzy number linear programming problems using modified Kerre’s method (چکیده)
2055 - A resilient supply portfolio considering political and disruption risks (چکیده)
2056 - Semi-inner product reproducing kernel Banach spaces (چکیده)
2057 - An projection recurrent neural network model to solve the fuzzy shortest path problem (چکیده)
2058 - A capable neural network model for fuzzy quadratic optimization problems (چکیده)
2059 - A dynamic model to solve fuzzy nonlinear optimization (چکیده)
2060 - Evaluation of the serum fructosamine concentrations in transition period and its relationship with serum proteins and energy characteristics in dairy cows (چکیده)
2061 - نامساوی پوپویچی برای توابع ماتریسی با توان منفی (چکیده)
2062 - Quantification of Energy and Environmental Aspects of Iranian Dairy Farms based on Optimal Nutrition (چکیده)
2063 - زیست چینه نگاری نهشته های شمال غرب جیرفت برمبنای نانوفسیل‌های آهکی (چکیده)
2064 - Flow simulation over a triangular labyrinth side weir in a rectangular channel (چکیده)
2065 - pantheism in ebn arabi,s and molla sadra,s viewpoint (چکیده)
2066 - ارزیابی شیوه های سفر به کلانشهرهای توریستی و مذهبی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی -AHP -، مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
2067 - تجزیه وتحلیل چنده معیاره -GIS- براى انتخاب مکان مناسب جهت احداث مدارس (چکیده)
2068 - تجزیه وتحلیل مکانی فضاى سبز شهرى با استفاده از مدلهاى چند معیاره در -GIS- (چکیده)
2069 - ارزیابی روش‌های کانتور و دسترسی بالقوه جهت محاسبه MAG در محیط GIS -محدوده مورد مطالعه: منطقه یک شهر مشهد- (چکیده)
2070 - معرفی نسخه خطی بینش کشمیری و تحلیل آثار و اشعار او (چکیده)
2071 - ارزیابی مخاطرات رایجترین علفکشهای مورد استفاده در ایران (چکیده)
2072 - بررسی اثر مسئولیت اجتماعی اخلاقی و احساس همبستگی معنوی بر بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش واسط تعهد عاطفی -مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد- (چکیده)
2073 - بررسی نقش مزاج بر سطوح شاخص‌های آسیب عضلانی پس از فعالیت حاد مقاومتی در مردان غیرورزشکار (چکیده)
2074 - بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر تمایل به ورزش در سازمان مورد مطالعه: شرکت برق منطقهای خراسان رضوی (چکیده)
2075 - چالش میان فارسی و عربی؛ رویکردی ادبی یا تاریخی (چکیده)
2076 - نقد موضوع فلسفه از دیدگاه ابن سینا و اندیشه ویتگنشتاین متقدم و متأخر (چکیده)
2077 - تحلیل رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف برق در ایران (چکیده)
2078 - زمین‌شناسی، کانی‌سازی و زمین‌شیمی در رخداد آهن پده بید، جنوب غرب بردسکن، استان خراسان جنوبی (چکیده)
2079 - بررسی اثر شکل موج، راستای موج و نسبت طول دهانه به ارتفاع، بر مقاومت و انرژی جذب شده توسط دیوار برشی فولادی موجدار (چکیده)
2080 - پهنه‌بندی شدت فرسایش در حوضه آبخیز گلورد نکا با استفاده از مدل PSIAC و GIS (چکیده)
2081 - Smart Hybrid AC-DC Microgrid Test-bed for Power System Studies & Restructuring Laboratory - Part II (چکیده)
2082 - پهنه‌بندی خطر سیلاب با استفاده از GIS و AHP، در حوضه آبخیز گلورد نکاGIS (چکیده)
2083 - A New Benchmark for Evaluating Pattern Mining Methods Based on the Automatic Generation of Testbeds (چکیده)
2084 - 3D spatial model of Biot’s effective stress coefficient using well logs, laboratory experiments, and geostatistical method in the Gachsaran oil field, southwest of Iran (چکیده)
2085 - بررسی نقش مدیریت فناوری اطلاعات در کنترل کیفیت کارخانجات صنایع غذایی ایران مطالعه موردی محصولات صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
2086 - استفاده از امکانات رایانه ای در مطالعات ادبی (چکیده)
2087 - Expression of interleukin-15 in canine mammary carcinoma: relationships with histologic grades, Bcl-2, recurrence, and overall survival (چکیده)
2088 - Fuzzy classification as a decision making problem in hesitant environments (چکیده)
2089 - نظریه جدید در خصوص زمان و گرادیان حرارتی پوسته اقیانوسی فرورانده شده با تاکید بر سنگ میزبان دولومیت و شیل در تشکیل کانسارهای سرب و روی کمربند ایرانکوه- آهنگران (چکیده)
2090 - Synthesis and molecular docking of novel N-2 -chloroquinolin-3-yl-methylene-4-methylbenzenamine derivatives as anti -HIV-1 reverse transcriptase inhibitors nhibitorsnhibitors (چکیده)
2091 - ارزیابی نقش عوامل مدیریتی و فرهنگی در سیستم حمل ونقل درون شهری ایلام (چکیده)
2092 - Understanding the effects of different social data on selecting priority conservation areas (چکیده)
2093 - تأثیر الیاف فولادی بر ترک خمشی و گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح دارای وصله (چکیده)
2094 - وضعیت استرس اکسیداتیو و برخی عناصر کمیاب، شاخص‎های هماتولوژیکی و بیوشیمیایی سرم در گاوهای شیری دچار جابجایی شیردان به چپ (چکیده)
2095 - Identification of Experimental Herbaceous Host Range of Citrus viroid V (چکیده)
2096 - On the generalized covering of a graph (چکیده)
2097 - میزان بکارگیری قابلیتهای سیستم اطلاعاتی رایانه‌ای حسابداری صاحبکاران در اجرای روشهای تحلیلی توسط حسابرسان (چکیده)
2098 - تحلیلی بر نقش عوامل اقتصادی-اجتماعی در شکل گیری و گسترش اسکان غیرر سمی کلانشهر مشهد (چکیده)
2099 - بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی و اقتصادی موثر بر رفتار تغذیه ای -فراتحلیلی از مطالعات موجود- (چکیده)
2100 - بررسی تاثیر الگوهای مصرف تلویزیون داخلی و ماهواره بر میزان اعتماد اجتماعی در میان شهروندان (چکیده)
2101 - Proposing a Model for Work Meaningfulness Concept at Business and Technology Incubators (چکیده)
2102 - مقایسه میزان انتشار گازهای گلخانهای و پتانسیل گرمایش جهانی تولید زعفران در مناطق مختلف کشت استان خراسان (مطالعه موردی: فردوس، تربتحیدریه، فاروج) (چکیده)
2103 - Estimating Heat Release due to Phase Change of High-Pressure Condensing Steam Using Buckingham Pi Theorem (چکیده)
2104 - Determination of the optimal 2,4-D concentration for callus induction from different Salvia tebesana Bunge explants (چکیده)
2105 - A comparison between digital camera and spectrophotometer for sensitive and selective kinetic determination of brilliant green in wastewaters (چکیده)
2106 - کنترل سرعت درایو موتور القایی دو تحریکه بدون جاردوبک به روش مستقیم تطبیقی مدل مرجع (چکیده)
2107 - Direct Torque Control of Dual Stator Winding Induction Machine Based on PI-Sliding Mode Control (چکیده)
2108 - تشخص ادبی در دیدگاه ادیبان مسلمان (چکیده)
2109 - تهیه منحنی های شکنندگی سازه های فولادی با مهاربندهای واگرا به روش زمان دوام (چکیده)
2110 - بررسی مقدار انرژی کرنشی کشسان و مومسان ذخیره و مستهلک شده در پانل های ساندویچی با هسته موجدار در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
2111 - Introduction of hand writing manuscript of Bah Nameh (چکیده)
2112 - ارزیابی ریزساختار، فصل مشترک و رفتار کششی مواد مرکب چدن نشکن تقویت شده توسط AISI براد ههای پیوسته فولاد 1045 (چکیده)
2113 - کارکرد ضرب المثل در فضاسازی های داستانی (چکیده)
2114 - Co-Delivery of Epirubicin and siRNA Using Functionalized Mesoporous Silica Nanoparticles Enhances In vitro and In vivo Drug Efficacy (چکیده)
2115 - تاثیر مگنتوپرایمینگ بر جوانه زنی بذر کنجد ( Sesamum indicum ) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
2116 - بررسی برخی روش های مدیریت تغذیه و آبیاری به منظور سازگاری و توسعه کشت زعفران در مناطق خشک (چکیده)
2117 - کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری در تعیین اثر تحقیق و توسعه در زنجیره ارزش زعفران (چکیده)
2118 - γ‐aminobutyric acid synthesis as a bioactive compound by lactic acid bacteria (چکیده)
2119 - Production of medicinal bio-active amino acid (چکیده)
2120 - ارزیابی نظریه‌ی عدم تغییرات مکانی ریگ‌زارها با استفاده از سنجش‌ازدور (چکیده)
2121 - Effect of coating method and feed pressure and temperature on CO2/CH4 gas separation performance of Pebax/PES composite membranes (چکیده)
2122 - تاریخ نگاری ایرانی و تاثیر آن بر تاریخ نگاری هند در سده های میانه (چکیده)
2123 - اثر هوش معنوی برعملکرد شغلی کارکنان بانک: بررسی نقش واسط نوآوری فردی -مورد مطالعه: یکی از بانک های استان خراسان رضوی- (چکیده)
2124 - The existence of a unimodal or monotonic pattern in species richness and diversity along an elevational gradient: a case study in Heydari Wildlife Refuge, NE Iran (چکیده)
2125 - بررسی انتقال نیترات از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بمنظور استفاده مجدد از پساب جهت کشت ذرت علوفه ایی (مطالعه ی موردی: تصفیه خانه ی فاضلاب نیشابور) (چکیده)
2126 - تحلیل کیفیت روابط دوستانه در سازمان های ورزشی - مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی- (چکیده)
2127 - نسبیت حسی « و تأثیر آن بر مهارت نوشتاری زبان آموزان غیرفارسی زبان (چکیده)
2128 - نقش انعطاف‌پذیری روانشناختی و سرسختی روانشناختی در تبیین بهزیستی روانشناختی سربازان (چکیده)
2129 - واکاوی موقعیت شیعه امامیه دردوران خواجه نظام الملک (چکیده)
2130 - معانی نمادین پرنده و گنجشک در نمایشنامه «گنجشک گوژپشت» محمد ماغوط (چکیده)
2131 - Multiple directorships and managerial ability (چکیده)
2132 - توصیف آماری مرتبه دوم بافت خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه الگوی باینری محلی تصویر (چکیده)
2133 - طبقه بندی خودکار خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل (چکیده)
2134 - طبقه بندی میلر از دیدگاه های برنامه درسی (چکیده)
2135 - تاثیر تراکم ترافیک در مکان یابی مراکز اورژانس و مقایسه دو روش AHP و Network Analyst (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
2136 - Ce–promoted Na2WO4/TiO2 catalysts for the oxidative coupling of methane (چکیده)
2137 - علل و پیامدهای جدایی قریه فیروزه از ایران (چکیده)
2138 - Investigating the Effect of Brand Equity on Customer’s Lifetime Value (Household Goods of LG Company in Mashhad City) (چکیده)
2139 - Effect of temperature on activity and stability of cellulose of termite’s gut bacteria (چکیده)
2140 - ارائه یک مدل مداری بهبود یافته بر اساس مقاومت سری وابسته به ولتاژ برای سلول خورشیدی آلی (چکیده)
2141 - Shielding Effectiveness Measurement for Extremely Small Dimension Enclosures (چکیده)
2142 - Structural Model of the Role of Brand Trust on Brand Identity through the Mediating Role of Brand Love among Fans of Futsal Premier League Clubs in Iran (چکیده)
2143 - (Dietary cosupplementation with curcumin and different selenium sources (nanoparticulate, organic, and inorganic selenium): influence on growth performance, body composition, immune responses, and glutathione peroxidase activity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss (چکیده)
2144 - Effects of dietary supplementation of bentonite and yeast cell wall on serum blood urea nitrogen, triglyceride, alkaline phosphatase, and calcium in high-producing dairy cattle during the transition period (چکیده)
2145 - On a metric on translation invariant spaces (چکیده)
2146 - بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت ODS (Ni-ZrO2 ) با ترکیب گرادیانی ساخته‌شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (چکیده)
2147 - بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه شنگ بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
2148 - Fuzzy process capability indices for simple linear profile (چکیده)
2149 - بررسی تاثیر طراحی محیط های کاری بر کاهش استرس شغلی کارمندان (چکیده)
2150 - The Effect of Knowledge Management through Human Resources Information Systems on Customer Relationship Management in Aquatic Sport Centers (چکیده)
2151 - رابطه سازی کرنش کامپوزیتهای نوین الیافی در آزمونهای خمشی (چکیده)
2152 - بررسی عوامل موثر بر فاصله صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده (چکیده)
2153 - سفرهای چهارگانه عرفا نزد تِلِمْسَانی و عبدالرزاق کاشانی (چکیده)
2154 - روشهای مختلف استفاده از نمای دو پوسته برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری - ایران (چکیده)
2155 - Adaptive Iterating learning sliding mode control for output tracking of incommensurate fractional-order systems (چکیده)
2156 - مدل یابی ساختاری الگوی شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها منطبق بر فرهنگ اسلامی (چکیده)
2157 - ارائه الگوی نظری مولفه های تاثیرگذار بر تغییر منظر و چشم انداز کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها (چکیده)
2158 - تحلیل تاب آوری کسب وکارهای گردشگری در نواحی روستایی مورد: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد (چکیده)
2159 - ارزیابی میزان تغییر منظر و چشم انداز کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها (مطالعه موردی: روستای حاشیه کلانشهر مشهد) (چکیده)
2160 - Effect of Six Months of Aerobic Exercise on Lipid Profile, Inflammatory Markers and Risk Factors of Cardiovascular Disease in Obese Women (چکیده)
2161 - Effect of Six Months of Aerobic Exercise on Serum Levels of Insulin, Growth Hormone and Insulin-Like Growth Hormone 1 in Sedentary Obese Women (چکیده)
2162 - بررسی ساختاری قصۀ « فایز و پری » و اسطورۀ هندی « ازدواج گنگا و شاه شانتن (چکیده)
2163 - A Power-Efficient CMOS Active Rectifier with Circuit Delay Compensation for Wireless Power Transfer Systems (چکیده)
2164 - Genetic basis of Autism a neurogenetic complex disease (چکیده)
2165 - Secretory Expression of a Chimeric Peptide in Lactococcus lactis: Assessment of its Cytotoxic Activity and a Deep View on Its Interaction with Cell-Surface Glycosaminoglycans by Molecular Modeling (چکیده)
2166 - Combination of competitive PCR and cultivation methods for differential enumeration of viable Lactobacillus acidophilus in bio-yoghurts (چکیده)
2167 - نسبت جهان فارسی زبان با تصوف و عرفان (چکیده)
2168 - Design and Optimization of a Multi-Stage Synthesis Reactor for Production of Dimethyl Ether -DME- (چکیده)
2169 - تعیین ترکیب شیمیایی و فرآسنجههای تخمیری ذرت ایرانی سینگل کراس (702) و ارقام مختلف ذرت وارداتی با استفاده از تکنیک برون تنی تولید گاز (چکیده)
2170 - بررسی خصوصیات تجزیه پذیری شکمبه ای و روده ای، ساختار گرانول های نشاسته و میزان آسیب دیدگی آن در ذرت ایرانی سینگل کراس 702 و ارقام مختلف ذرت وارداتی (چکیده)
2171 - اثر سن از شیرگیری بر عملکرد تولیدمثلی برههای نر و ماده بلوچی (چکیده)
2172 - اثر زود از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی میش و بره نژاد بلوچی (چکیده)
2173 - مطالعه عددی تاثیرات اندرکنش سازه-خاک-سازه بر ضریب بزرگنمایی تغییرمکان و اصلاح آن برای قاب خمشی فولادی ویژه (چکیده)
2174 - ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻓﺎﺯﻱ ﺿﺮﺑﻪﺍﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ (چکیده)
2175 - A Geometrically Non-linear Stochastic Analysis of Two-dimensional Structures made of Neo-hookean Hyperelastic Materials Uusing MLPG Method: Considering Uncertainty in Mechanical Properties (چکیده)
2176 - تحلیل و واکاوی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود (چکیده)
2177 - تاثیر مکمل غذایی اسپیرولینا (Spirulia Platensis) بر آسیب اکسیداتیو بافتی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus, 1785 در مواجهه با سیانید (چکیده)
2178 - روانشناسی و دین ، از جدایی تا نظریه پردازی (چکیده)
2179 - Morphological variation and molecular study of the root lesion nematode Pratylenchus thornei (چکیده)
2180 - مطالعۀ تئاتربودگی در داستان های کوتاه صادق چوبک (چکیده)
2181 - Étude de la portée ontologique de l’écriture leclézienne à travers Le Procès - verbal (چکیده)
2182 - Designing the competitive advantage model to Iranian football club based on team reputation (چکیده)
2183 - Mediators of Development of Brand Personality in Iran Football League (چکیده)
2184 - Weather-Based Index Insurance Pricing- Canonical Vine Copula Function Approach (چکیده)
2185 - مطالعه بخش های پروتئین و کربوهیدرات ارقام مختلف جو به روش سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص کرنل (چکیده)
2186 - Effects of Adding Coated Urea on in vitro Gas Production of Dairy Cow (چکیده)
2187 - Potential use of brush-tailed mice for evolutionary developmental biology studies: Calomyscus elburzensis as an appropriate rodent model (چکیده)
2188 - Comparative assessment of on-farm greenhouse gas (GHG) emissions from male-headed and female-headed rice farms in Mazandaran Province, Iran (چکیده)
2189 - رهیافتی نوین به قاعده جری و تطبیق در ارتباط با پدیده اشتراک.مجاز و آراء علامه طباطبایی (چکیده)
2190 - Investigation of recombinant thanatin effects on the growth inhibition of e. coli mastitis in dairy cows (چکیده)
2191 - تاثیر دمای تف‌جوشی بر روی خواص ترموالکتریک ترکیب Bi2Te3 با روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (چکیده)
2192 - Reservoir Zonation of the Kangan Formation: A Case Study one of Wells of the Gas Fields in the Folded Zagros Subzone (چکیده)
2193 - Fresh and mechanical properties of roller compacted concrete containing Cationic Asphalt Emulsion admixture (چکیده)
2194 - بررسی تاثیر اصلاح سطح و درصد نانولوله ی کربنی برروی ریز ساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al/CNT (چکیده)
2195 - جاده ابریشم، زبان سغدی و قصه های شرقی-غربی (چکیده)
2196 - شناسایی پروتئینهای کرم بالغ توکسوکارا کتی به روش پروتئومیکس (چکیده)
2197 - Interferon-alpha Reduced Inflammatory Effects of Filgrastim -G-CSF- in Liver of Syrian Mice (چکیده)
2198 - Applications of inorganic-organic hybrid architectures based on polyoxometalates in catalyzed and photocatalyzed chemical transformations (چکیده)
2199 - بررسی رفتار مکانیکی بلوک های پیش ساخته سبک (چکیده)
2200 - Chemical Characteristics, and Effect of Inulin Extracted from Artichoke (Cynara scolymus L.) Root on Biochemical Properties of Synbiotic Yogurt at the End of Fermentation (چکیده)
2201 - Response of summer savory at two different growth stages to biochar amendment under NaCl stress (چکیده)
2202 - In vitro shoot Proliferation of Hypericum perforatum L. through Indirect and Direct Plant Regeneration (چکیده)
2203 - Effects of Methyl Jasmonate and Chitosanon Shoot and Callus Growth of Iranian Hypericum perforatum L. in vitro Cultures (چکیده)
2204 - بررسی عوامل مؤثر بر تجلی حس زیبا‌شناختی سکونتگاه‌های روستایی منطقه سیستان (چکیده)
2205 - نقش تمایلات رفتاری (احساسات و هیجانات) سرمایه‌گذاران در ارزش‎گذاری شرکت (چکیده)
2206 - A Critical Survey of Comparative Studies conducted about Rūmī and Mathnawi (چکیده)
2207 - بررسی مقایسه ای تأثیر سطوح مختلف تمرکز صنعت بر شاخص های مالی (چکیده)
2208 - پیوستگی امنیتی و بحران گریزی در روابط ایران و ترکیه (چکیده)
2209 - INVESTIGATING UNIVERSITY TEACHERS’ BEHAVIOR: A COMPARATIVE STUDY OF STATE AND AZAD TEACHERS’ EVALUATION STANDARDS; GRADING PRACTICES IN FOCUS (چکیده)
2210 - Efficacy of hyperthermia in human colon adenocarcinoma cells is improved by auraptene (چکیده)
2211 - An image quality assessment algorithm based on saliency and sparsity (چکیده)
2212 - تحلیل ساختاری- کارکردی مسکن روستایی با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: دهستان رومشگان شرقی، شهرستان کوهدشت) (چکیده)
2213 - زیست‌بوم شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین (چکیده)
2214 - بررسی رفتار سایشی کامپوزیت - ZrO2) ODS ( Ni تولید شده به روش SPS (چکیده)
2215 - Effects of grain size and shape distribution on pore-scale numerical simulation of two-phase flow in a heterogeneous porous medium (چکیده)
2216 - امکان سنجی فقهی تولید فرآورده حلال از اجزای حرام؛ بررسی موردی: خون (چکیده)
2217 - Anisotropic Minimum-Dissipation (AMD) Subgrid-Scale Model Implemented in OpenFOAM: Verification and Assessment in Single-phase and Multi-phase Flows (چکیده)
2218 - Assessment of CALIOP and MODIS aerosol products over Iran to explore air quality (چکیده)
2219 - Comparative study on flexibility based methods for damage diagnosis of bridge structures (چکیده)
2220 - Enhancement of Protein β-sheet Topology Prediction using Maximum Weight Disjoint Path Cover (چکیده)
2221 - بررسی مقدار تریتیوم (3H) در نزولات جوی و تعیین سن نسبی منابع آبهای زیرزمینی در غرب کرمانشاه (چکیده)
2222 - نقش اسید سالیسیلیک در بهبود کارآیی مصرف آب کنجد، ذرت و لوبیا در شرایط تنش رطوبتی (چکیده)
2223 - استفاده از روش باکس بنکن در تعیین سطوح بهینه هیدروژل سوپرجاذب رطوبت و اسید هیومیک در ذرت (چکیده)
2224 - بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و رشدی گیاهچه بذر گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) حاصل از پایه های مادری تیمارشده با کودهای بیولوژیک و شیمیایی در تاریخ ها و روش‌های کاشت مختلف (چکیده)
2225 - چالشهای زنجیره ارزش زعفران ایران در بازارهای جهانی (چکیده)
2226 - ارزیابی ظرفیت یادگیری اجتماعی در نهاد آب در حوضه آبریز طشک – بختگان (چکیده)
2227 - معناشناختی (معنایابی) اصطلاح شیخ بر محور دانش جرح و تعدیل (چکیده)
2228 - رده ی جدیدی از منحنیهای لورنتس برای هزینه ی خانوارهای شهری ایران (چکیده)
2229 - Connection of Generalized Failure Rate and Generalized Reversed Failure Rate with Inequality Curves (چکیده)
2230 - کاربست نظریه ریتبرگر در فرآیند شکل گیری سازمان های بین المللی مورد پژوهی: اتحادیه اروپا (چکیده)
2231 - High Prevalence of Prototheca spp. in Milk Samples from Cows Suffering from Mastitis in Mashhad city, northeast Iran (چکیده)
2232 - واکاوی دیدگاه آیت الله مطهری در مورد تمدن مدرن غرب و چگونگی تعامل با آن (چکیده)
2233 - بررسی شیوع آلودگی به لینگواتولا سراتا در بزهای کشتار شده کشتارگاه مشهد (چکیده)
2234 - ارزیابی فنی و اقتصادی احداث پایلوت نیمه صنعتی تولید گازهای مرجع جهت استانداردسازی تجهیزات گازسوز (چکیده)
2235 - بررسی ریزرخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند کنگان در یکی از چاه های میادین گازی زاگرس جنوبی (چکیده)
2236 - بررسی تأثیر یادگیری دانشجو محور بر کم‌رویی کلاس مکالمۀ زبان خارجی و عملکرد زبان‌آموزان (چکیده)
2237 - استراتژی های رفاهی افراد فاقد سند هویتی ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی شهر مشهد (چکیده)
2238 - تعامل دانشگاه و صنعت: نقش شتابدهنده‌ها در توسعه کارآفرینی دانشگاهی (چکیده)
2239 - Practical wisdom in Islamic philosophical tradition, an investigation of causes of imperfect growth (چکیده)
2240 - Parameterization via Time-Scale Separation Adaptive Control oF Pure-Feedback Systems with Nonlinear (چکیده)
2241 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن محافظ بر میزان آبشستگی دماغه تکیه گاه پل در کانال آب مرکب (چکیده)
2242 - c-Nilpotent multiplier and c-capability of the direct sum of Lie algebras (چکیده)
2243 - Prevalence of Avian influenza virus antibodies in broiler chickens of Gilan province. (چکیده)
2244 - Antimicrobial Susceptibility Pattern of Escherichia Coli Isolates to Antibacterial Agents in Urmia, Iran (چکیده)
2245 - Effect of Palmitoleic acid on quality of rooster semen during chilled storage (چکیده)
2246 - Seroprevalence of Newcastle disease virus and Avian influenza virus antibodies in breeder flocks of West Azarbayjan (چکیده)
2247 - Molecular screening of one week old broilers for Mycoplasma gallisepticum contamination (چکیده)
2248 - Survey on Tetracycline resistance gene (tetA) in Escherichia coli isolates from broilers in Urmia (چکیده)
2249 - Survey on Sulfonamide resistance gene (sul1) in Escherichia coli isolates from broilers in Urmia (چکیده)
2250 - Seroprevalence of Avian influenza virus and Newcastle disease virus antibodies in broiler flocks of West Azarbayjan (چکیده)
2251 - Seroprevalence of Avian influenza (H9N2) in broilers of Northwest of Iran (چکیده)
2252 - A report of several Aspergillosis cases in ostrich flocks of Iran (چکیده)
2253 - Seroprevalence of Avian influenza (H9N2) in broilers of Northwest of Iran (چکیده)
2254 - Effect of MF and UF/MF on pressure sensitive adhesives based on copoly(butyl acrylate/acrylic acid) (چکیده)
2255 - A revised dosimetric characterization of 60Co BEBIG source: From single-source data to clinical dose distribution (چکیده)
2256 - شناسایی دلایل وقوع رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار در سازمان‌های دولتی (چکیده)
2257 - Prioritising employee performance evaluation indicators based on a combined FAHP-TOPSIS approach to intellectu al capital development (چکیده)
2258 - Determination of calcium, magnesium, phosphorus, iron, and copper contents in rooster seminal plasma and their effects on semen quality (چکیده)
2259 - بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی با استفاده از مدل اورنشتاین-اوهلن بک (چکیده)
2260 - آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده) (چکیده)
2261 - Antimicrobial susceptibility of one thousand bacterial isolates to five commonly used antibacterial agents in Iranian poultry industry (چکیده)
2262 - Development a New Array Factor Synthesizing Technique by Pattern Integration and Least Square Method (چکیده)
2263 - شناسایی ویروس های فوق حاد بیماری بورس عفونی به روش RT-PCR بر روی ژن VP1 و بررسی حضور احتمال ویروس های بازآرایی شده (چکیده)
2264 - مقایسه توزیع مقادیر بارندگی برآورد شده ماهواره GPM و ایستگاه‌های زمینی حوضه گرگانرود (چکیده)
2265 - Comparing Bhattacharyya and Kshirsagar bounds with bootstrap method (چکیده)
2266 - بررسی تاثیر پوشش‌دهی الکترولس برخواص مکانیکی و ریزساختاری نانوکامپوزیت Ni-20%Cr/ZrO2ساخته شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (چکیده)
2267 - امکان سنجی و ارائه الگوی مدیریت بهینه درآمدهای نفتی مورد مطالعه ایران (چکیده)
2268 - Heterologous expression of Thrombocidin-1 in Pichia pastoris: evaluation of its antibacterial and antioxidant activity (چکیده)
2269 - Differential carbon partitioning and fatty acid composition in mixotrophic and autotrophic cultures of a new marine isolate Tetraselmis sp. KY114885 (چکیده)
2270 - ظرفیت برش پانچینگ دال بتنی دارای الیاف فولادی و فاقد خاموت (چکیده)
2271 - تاثیر اسید سالیسیلیک بر رشد گیاهچه حاصل از بذور زوال یافته سویا (چکیده)
2272 - Thiol-Capped Gold Nanoparticle Biosensors for Rapid and Sensitive Visual Colorimetric Detection of Klebsiella pneumoniae (چکیده)
2273 - Epidemiological typing of Brucella strains isolated from livestock by enterobacterial repetitive intergenic consensus (ERIC) PCR (چکیده)
2274 - QUANTIFICATION OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF IRANIAN DAIRY FARMS BASED ON OPTIMAL NUTRITION (چکیده)
2275 - بررسی و مقایسه روش شناختی طرح مسئله مهدویت نزد نعمانی، شیخ صدوق و شیخ طوسی (چکیده)
2276 - The effect of eight weeks of aerobic training and training in water on DNA oxidative damage in elderly women (چکیده)
2277 - بواعث ظهور الشّعرالحرّ فـی العراق (چکیده)
2278 - عناصر الإیقاع فی قصیدة (چکیده)
2279 - The Effectiveness of Group Emotional Schema Therapy on Emotional Regulation and Social Anxiety Symptoms (چکیده)
2280 - Optimal design of water distribution networks using simple modified particle swarm optimization approach (چکیده)
2281 - STUDYING EFFECTIVE SOCIAL FACTORS ON CULTURAL BELIEFS IMPEDING DEVELOPMENT (CASE STUDY: YASOOJ CITY), 2016 FALL (چکیده)
2282 - Solving shortest path problem with neural network (چکیده)
2283 - On Reliability Analysis of $k$ -Out-of- $n$ : $F$ Systems Equipped With a Single Cold Standby Component Under Degradation Performance (چکیده)
2284 - The Effects of Phenolic Compounds in Iranian Propolis Extracts on in vitro Rumen Fermentation, Methane Production and Microbial Population (چکیده)
2285 - Enhanced Photocatalytic Performance of Al-Doped ZnO NPs-Reduced Graphene Oxide Nanocomposite for Removing of Methyl Orange Dye from Water Under Visible-Light Irradiation (چکیده)
2286 - مطالعه پاراژنزی و سیالات درگیر کانسار باریت تلخابوند، بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
2287 - تاثیر قارچ تریکودرما -جدایه 65- بر خصوصیات مورفولوژِیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی (چکیده)
2288 - Approche « innovante » du mythe d’Orphée : Étude de la transition du monde antique au XXème siècle par l’Eurydice de Jean Anouilh d’après la mythanalyse de Gilbert Durand (چکیده)
2289 - Sustainability and determining the optimal population based on water resources in Mashhad, Iran (چکیده)
2290 - On the Weak Topology of Quaternionic Hilbert Spaces (چکیده)
2291 - Molecular detection and genetic diversity of avian haemosporidian parasites in Iran (چکیده)
2292 - تعیین شاخصهای پایداری منابع محیط زیست در بخش کشاورزی شهرستان مشهد با استفاده از برنامه ریزی کسری فازی (چکیده)
2293 - Performance Analysis of Multithreaded IoT Gateway (چکیده)
2294 - The effect of measurement error on the process incapability index (چکیده)
2295 - حل زیربهینه بازی های گرافی دیفرانسیلی غیر خطی با استفاده از برنامه ریزی پویای تقریبی تک - شبکه (چکیده)
2296 - ارزیابی اثرات آبیاری در شور شدن خاک اراضی دشت درگز استان خراسان رضوی (چکیده)
2297 - Goodness of fit test using Lin-Wong divergence based on Type-I censored data (چکیده)
2298 - بررسی رفتار اتصاالت خارجی تیر – ستون بتن مسلح با HPFRCC تحت بارهای چرخه ای (چکیده)
2299 - A generalization of power graphs of commutative rings (چکیده)
2300 - Matlis dual of local cohomology modules (چکیده)
2301 - APPROXIMATELY ANGLE PRESERVING MAPPINGS (چکیده)
2302 - نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بالندگی اعضای هیئت علمی (چکیده)
2303 - In vitro antibacterial activity of ceftazidime, unlike ciprofloxacin, improves in the presence of ZnO nanofluids under acidic condition (چکیده)
2304 - Investigating the role of collective memory in urban renewal plans (case study: Shohada square's Great Project-Mashhad-Iran) (چکیده)
2305 - Threonine stabilizer controlled well dispersed small palladium nanoparticles onto the modified magnetic nanocatalyst for Heck cross-coupling process in water (چکیده)
2306 - Switching time of the standby component to the k-out-of-n:G system in the stress–strength setup (چکیده)
2307 - تحلیل محتوای موضوعی مقالات علم اطلاعات و دانش‎شناسی: نگاهی ویژه به دو زمینه کاربری و کاربران و خدمات اطلاعاتی (چکیده)
2308 - واکاوی برخی چالشهای استدلالی در پژوهش: آنچه دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع رسانی نیز بایستی بدانند (چکیده)
2309 - مکان‌‌یابی ناحیۀ صنعتی محصولات کشاورزی زرشک و عناب در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان بیرجند) (چکیده)
2310 - An Energy Efficient Data Gathering Framework based Clustering using Multiple UAV in Deadline based WSN Applications. (چکیده)
2311 - Lie generalized derivations on trivial extension algebras (چکیده)
2312 - Effect of dietary inclusion of olive leaf (Olea europaea L.) powder on performance, small intestine morphology and nutrient digestibility in broiler chickens (چکیده)
2313 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان‌های پروژه محور مبتنی بر تحلیل پوششی دادهها (چکیده)
2314 - Pre-cecal phosphorus digestibility for corn, wheat, soybean meal, and corn gluten meal in growing Japanese quails from 28 to 32 d of age (چکیده)
2315 - معرفی تکنولوژیهای شهر هوشمند و بررسی چالشهای امنیت سایبری آنها (چکیده)
2316 - Impact of mean velocity accuracy on the estimation of rating curves in compound channels (چکیده)
2317 - ANTIBIOTIC RESISTANCE PATTERN IN E.COLI ISOLATES IN PATIENTS WITH URINARY TRACT INFECTION IN IMAM REZA HOSPITAL IN MASHHAD (چکیده)
2318 - RECENT ADVANCES IN BRUCELLA PATHOGENESIS AND IMMUNE RESPONSE IN HUMANS (چکیده)
2319 - Leptospirosis and control strategies (چکیده)
2320 - تاثیر آموزش های کوتاه مدت بر ارتقای مولفه های سواد اطلاعات درمان بیماران سرطانی (چکیده)
2321 - Distribution of benthic foraminifera along the Iranian coast (چکیده)
2322 - محیط رسوبی و تاریخچه دیاژنزی توالی کربناته بیستون (کرتاسه زیرین) منطقه کرمانشاه، غرب ایران (چکیده)
2323 - بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران 2- واکاوی استنباطی (چکیده)
2324 - بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران 1- واکاوی توصیفی (چکیده)
2325 - UV and IR cut-off filters based on plasmonic crossed-shaped nano-antennas for solar cell applications (چکیده)
2326 - A new effective nano-adsorbent and antibacterial material of hydroxyapatite (چکیده)
2327 - بررسی امکان استفاده از امواج مایکروویو به عنوان روش جایگزین در آفت زدایی های مخرب از پسته (چکیده)
2328 - درآمدی بر حمایت کیفری از حقوق آب (چکیده)
2329 - Potato root herbivory attracts the entomopathogenic nematode Steinernema diaprepesi (Rhabditida: Steinernematidae) (چکیده)
2330 - Measurable functions approach for approximate solutions of Linear space-time-fractional diffusion problems (چکیده)
2331 - اثربخشی گروه‌درمانی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پرخاشگری و رفتار پرخطر نوجوانان پسر بی ‏سرپرست (چکیده)
2332 - Spatial and temporal dynamics of deep percolation, lag time and recharge in an irrigated semi-arid region (چکیده)
2333 - بررسی اثر بازدارندگی اسانس های گیاهی بر مراحل لاروی و تخم نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica (چکیده)
2334 - نقش کتابداران و کتابخانه ها در ترویج سواد سلامت مردم: بررسی موردی وضعیت سواد سلامت بیماران دیابتی در مراکز بهداشتی شیراز (چکیده)
2335 - ارزیابی تأثیر شدت عمل مجازاتها در تحقق اهداف نظام کیفری (چکیده)
2336 - Targeted Delivery of Medicinal Products in Advanced Therapy using Cellular Knowledge Seeding (چکیده)
2337 - Advanced Therapy and Cognitive Science: Structure and Infrastructure for having Effective Collaborative Therapy (چکیده)
2338 - جداسازی گونه های Streptomyces از مزارع و انبارهای سیب زمینی خراسان رضوی (چکیده)
2339 - مطالعه اثر ضدباکتریایی چند اسانس گیاهی در کنترل باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum عامل بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی (چکیده)
2340 - بررسی برخی فاکتورهای بیماری زایی باکتری زانتوموناس عامل لکه برگی درختان هسته دار (چکیده)
2341 - بایسته هاى دستگیرى متهم در نظام حقوقى انگلستان و اسناد بین المللى (چکیده)
2342 - تغییرات سطح سرمی کمرین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند پس از هشت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی- مقاومتی) (چکیده)
2343 - PVP assisted synthesis of high efficient BiOI/Graphene oxide nanohybrid and its photocatalytic performance in degradation of organic dye pollutants (چکیده)
2344 - رویکردی معناشناسانه به ترجمه اصطلاحات علمی و تاثیر آن بر بازیابی اطلاعات: مطالعه موردی حوزه علم اطلاعات و دانش ‏شناسی (چکیده)
2345 - بررسی میزان اطلاع دهی شبکه ها و ابزارهای اجتماعی و نقش آنها در تشویق به مطالعه: موردکاوی 10 اثر برجسته ادبی داخلی و خارجی (چکیده)
2346 - بررسی تاریخی-فقهی موضوع تبعید زنان در حد زنا بر مبنای دیدگاه فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع (چکیده)
2347 - اثربخشی درمان ترکیبی تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی و اصلاح رفتار در بهبود رفتار کلیشه‌ای کودکان اختلال طیف اتیسم (چکیده)
2348 - Chemical composition and antimicrobial activity of Origanum vulgare subsp. viride essential oils cultivated in two different regions of Iran (چکیده)
2349 - انتخاب بهینه شکل و مصالح پانل های ساندویچی با هسته موجدار در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
2350 - پیشنهاد استفاده از الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتابشناختی در سازماندهی محتوای ‏کتابشناسی‏ ها برمبنای خانواده کتابشناختی:‏ مورد کاوی شاهنامه فردوسی (چکیده)
2351 - An Adaptive Spectral Parametric Method for Solving Nonlinear Initial Value Problems (چکیده)
2352 - تأملی بر توصیه های ابراهیم عباسی به ابومسلم خراسانی در آستانه قیام عباسیان در خراسان (چکیده)
2353 - ظرفیت برش دوطرفه دال‌های تخت ساخته شده از بتن خودمتراکم‌ شونده سبک (چکیده)
2354 - تاثیر ضایعات پودر سنگ مرمر و میکروسیلیس بعنوان جایگزین بخشی از سیمان بر دوام بتن (چکیده)
2355 - ON INDEPENDENT DOMINATION IN PLANAR, CUBIC GRAPHS (چکیده)
2356 - بررسی تاثیر فیلم های نانوکامپوزیت حاوی اکسید روی و نقره بر کیفیت زعفران (چکیده)
2357 - Distributed prediction of solar farm status by probabilistic fuzzy opinion formation model (چکیده)
2358 - Malaysian Scholarly Open Access Journals during 2005 – 2012: A Survey (چکیده)
2359 - مروری بر تحقیقات انجام شده در رودخانه های پیچانی به منظور ارائه زمینه های پژوهشی لازم در آنها (چکیده)
2360 - Mapping Unimarc Fields to FRBR Entities and User Tasks (چکیده)
2361 - آزمون TaqMan Real-Time PCR برای شناسایی سریع Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae) (چکیده)
2362 - Investigation of operating conditions affecting electricity generation of a sediment microbial fuel cell with algae in cathode (چکیده)
2363 - Noncommutative strong and weak symmetrization maximal inequalities (چکیده)
2364 - MARTINGALE INEQUALITIES IN THE NONCOMMUTATIVE PROBABILITY SPACES (چکیده)
2365 - RIESZ DECOMPOSITION FOR NONCOMMUTATIVE NEAR-SUBMARTINGALE (چکیده)
2366 - SOME CLASSES OF NON-LINEAR POSITIVE MAPPINGS BETWEEN C∗-ALGEBRAS (چکیده)
2367 - خمسه نگاری (چکیده)
2368 - CONSIDERATIONS FOR IN-SITU APPLICATION OF SUSTAINABLE RESTORATIVE MATERIALS IN THE PASARGADAE WORLD HERITAGE SITE (چکیده)
2369 - تولید سوخت سبز بیودیزل در حین فرایند استری‌کردن اسید اولئیک با استفاده از کاتالیست-های میلیمتری نانوساختار γ-Al2O3 سولفاته (چکیده)
2370 - مبانى مسؤولیت مأمور در اجراى فرامین غیر قانونى و رویکردهاى قانون گذار (چکیده)
2371 - A new spectral element method for numerical solution of partial differential equations on annular-type regions (چکیده)
2372 - Application of HKUST-1@GO Nanocomposite for the Removal of Lead from Wastewater (چکیده)
2373 - Deep oxidative desulfurization of dibenzothiophene with {Mo132} nanoballs supported on activated carbon as an efficient catalyst at room temperature (چکیده)
2374 - تاریخچه دیاژنز سازند مزدوران و ارتباط دولومیتی شدن با سکانسهای رسوبی در دشت گنبد، غرب کپه داغ (چکیده)
2375 - A MODEL OF SOURCES PREDICTING TYPES OF SPORT CONFIDENCE IN FOOTBALL PLAYERS (چکیده)
2376 - بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل (چکیده)
2377 - Filter regular sequences and endomorphisms of local cohomology modules (چکیده)
2378 - Effects of macronutrient supplementation on physiological, qualitative and quantitative traits of Salvia leriifolia Benth (چکیده)
2379 - The effects of Root Zone Temperature and Electrical Conductivity on the Lycopene, β-carotene, Chlorophyll Concentration and Quality of Tomato Fruit grown in Hydroponic Culture. (چکیده)
2380 - سبکشناسی فرایندهای افعال موجود در هفتخوان رستم و هفتخوان اسفندیار شاهنامه بر مبنای رویکرد نقش‌گرایی هلیدی (چکیده)
2381 - بررسی زبانشناختی باهم آیی های واژگانی در شاهنامۀ فردوسی (چکیده)
2382 - بررسی ریشه یابی تاریخی و علل با هم آیی های واژگانی درخمسه نظامی (چکیده)
2383 - Evaluation of Synchronization and MPPT Algorithms in a DFIG Wind Turbine Controlled by an Indirect Matrix Converter (چکیده)
2384 - State Space Predictive Control System Design to Improve Power Quality Issues in Distributed Power System using DVR (چکیده)
2385 - چالش قدرت در گفتمان نمایشی مرگ فروشنده: تحلیل انتقادی یک متن کلیدی (چکیده)
2386 - Approximately dual frames in Banach spaces via semi-inner products (چکیده)
2387 - اثر سریهای جایگزینی در کشت مخلوط ارقام ذرت و سویا بر عملکرد کمی و کیفی و نسبت برابری زمین (چکیده)
2388 - توسعه مدل های جبری و تجربی برای تبیین و کنترل مولفه های موثر بر فرایندهای ایجاد اقلام تعهدی (چکیده)
2389 - Invariant graphs for chaotically driven maps (چکیده)
2390 - تحلیل معناشناختی بافت متنی خلود در قرآن کریم (چکیده)
2391 - Market-Based Customer Reliability Provision in Distribution Systems Based on Game Theory: A Bi-Level Optimization Approach (چکیده)
2392 - شبیه سازی عددی جریان دوبعدی نشت گاز طبیعی از خطوط توزیع گاز درون شهری (چکیده)
2393 - Sensitivity of iterated function systems (چکیده)
2394 - Molecular investigation of Lawsonia intracellularis in diarrheic and healthy captive ostriches (Struthio camelus) in Iran (چکیده)
2395 - Robust Learning Over Multitask Adaptive Networks With Wireless Communication Links (چکیده)
2396 - Thermodynamic analysis of medium pressure reciprocating natural gas expansion engines (چکیده)
2397 - استفاده از ژلاتین به عنوان ماده اولیه در صنایع بسته بندی و تولید بیوپلاستیک های آمیخته (چکیده)
2398 - Leader-Follower Approach to Gas-Electricity Expansion Planning Problem (چکیده)
2399 - Integrated Expansion Planning of Gas-Electricity System: A Case Study in Iran (چکیده)
2400 - Put Option Pricing and Its Effects on Day-Ahead Electricity Markets (چکیده)
2401 - بررسی فرآیند آوایی کشش جبرانی در گویش تایبادی براساس نظریه بهینگی (چکیده)
2402 - شاخص فوری کیفیت آب در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
2403 - پیش بینی پارامترهای کلیدی کیفیت آب درسیستم متراکم پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
2404 - Canine visceral leishmaniosis: the relationship of blood serum thyroid hormones, lipids, and lipoproteins with clinical status (چکیده)
2405 - Heterologous expression of a broad-spectrum chimeric antimicrobial peptide in Lactococcus lactis: Its safety and molecular modeling evaluation (چکیده)
2406 - Characterization of antagonistic microorganisms against Aspergillus spp. from grapevine leaf and berry surfaces (چکیده)
2407 - Cereal diseases caused by Fusarium graminearum: from biology of the pathogen to oxidative burst-related host defense responses (چکیده)
2408 - بررسی های تاکسونومیک قبیله ماش از تیره بقولات در ایران (چکیده)
2409 - زمینه ها و عوامل مؤثر بر منازعات شیعیان و سنیان بغداد در عصر حاکمیت آل بویه (چکیده)
2410 - Anisotropic transient thermoelasticity analysis in a two-dimensional decagonal quasicrystal using meshless local Petrov–Galerkin (MLPG) method (چکیده)
2411 - A NEW ISOLATED SPECIES OF ASTRAGALUS SECT. CAPRINI (FABACEAE) FROM KHORASSAN (چکیده)
2412 - روش های پیش تیمار هضم بی هوازی زیست توده جلبک دریایی؛ مروری (چکیده)
2413 - NEW RECORDS AND INTERESTING TAXA OF EUPHORBIACEAE FROM IRAN (KHORASSAN PROVINCE) (چکیده)
2414 - ERODIUM LITVINOVII WORN. (GERANIACEAE), A NEW RECORD FROM IRAN (چکیده)
2415 - Differentiation of Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells into the Tenocyte by Platelet-Derived Growth Factor-BB (چکیده)
2416 - Tenogenic Differentiation Potential of Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
2417 - Aptasensors as the future of antibiotics test kits-a case study of the aptamer application in the chloramphenicol detection (چکیده)
2418 - An investigation of Afro-Eurasia precipitation anomalies in relation to climate change (چکیده)
2419 - اثر جو ایمنی بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های تخریب ساختمانی (چکیده)
2420 - Spatiotemporal trend analysis of temperature in the northern hemisphere during the years 1982-2016 (چکیده)
2421 - طراحی الگوی بهینه زراعی تحت شرایط ریسک در استان گلستان (چکیده)
2422 - TOUR TIME MINIMIZATION FOR MULTIPLE UAV IN DEADLINE BASED WSN APPLICATIONS (چکیده)
2423 - Dynamic Routing Method over Hybrid SDN for Flying Ad Hoc Networks (چکیده)
2424 - An Energy Efficient Data Collection using Multiple UAVs in Wireless Sensor Network: A Survey Study (چکیده)
2425 - مقایسه مشخصه های اپتیکی و مکانیکی خاکپوش های پلی اتیلنی و زیست تخریب پذیر (چکیده)
2426 - Uniform Hyperbolicity on Random Sets (چکیده)
2427 - بررسی خطبه فاطمیه بر پایه زیبایی شناسی (چکیده)
2428 - Improving Hydro-formability of a Ferritic Stainless Steel Tube Through Severe Plastic Deformation (چکیده)
2429 - Corrosion behavior and optimization of air-entrained reinforced concrete, incorporating microsilica (چکیده)
2430 - مدل سازی و بررسی پارامترهای تولید بیودیزل از هسته خرما به کمک روش های مرسوم، ماکروویو و فراصوت (چکیده)
2431 - Combination of morphological characters and DNA-barcoding confirms Problepsis cinerea -Butler, 1886- -Geometridae: Sterrhinae: Scopulini- as a new genus and species for the fauna of Iran (چکیده)
2432 - ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑه ﻛﻤﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ از تاخیرهای زﻣﺎﻧﻲ در تحلیل پوششی داده ها با ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ (چکیده)
2433 - Some Limit Theorems for Weighted Sums of Dependent Random Variables (چکیده)
2434 - Antibacterial properties of Eremostachys biosseriana leaf and root extracts Against Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus aureus bacteria (چکیده)
2435 - Investigation of antibacterial properties of Juniperus polycarpus and Geranium robertianum leaf extracts on pathogenic Staphyloccocal strains (چکیده)
2436 - سرمایه گذاری خانوادگی با منشا شهری،راهبردی برای توسعه پایدار روستایی( مطالعه موردی: دهستان صائین قلعه شهرستان ابهر) (چکیده)
2437 - Endocrine and oxidative stress characteristics in different anesthetic methods during pneumoperitoneum in dogs (چکیده)
2438 - بررسی تغییرات دبی سیلاب شهری با دو روش روسازی متخلخل و ترانشه نفوذ، مطالعه موردی: منطقه 4 تهران (چکیده)
2439 - استفاده از رنگدانه‌یار باریم سولفات به عنوان جایگزین رنگدانه تیتانیوم دی اکسید (چکیده)
2440 - علل انفعال قاجاران در روابط خارجی (چکیده)
2441 - بررسی قابلیت شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون به منظور آشکارسازی ناحیه سالم و آلوده به کپک سبز پرتقال در تصاویر مرئی و فراطیفی (چکیده)
2442 - بررسی عملکرد عملیات بیولوژیکی آبخیزداری بر ترسیب کربن خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کلستان فارس) (چکیده)
2443 - تاثیر خط مبنای سامانه دودیدی روی دقت مدلسازی سه بعدی برای کاربرد باغات (چکیده)
2444 - موزه های تاریخ طبیعی، فرصتی مغتنم برای فراگیری (چکیده)
2445 - بررسی فقهی ـ حقوقی موجدات و مسقطات حق‌حبس در عقود معاوضی (چکیده)
2446 - تعیین اثرات غلظتهای مختلف سدیم آب محیط انکوباسیون بر محتویات (Oncorhynchus mykiss) یونی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
2447 - Effect of neurofeedback in improving deaf students reading after cochlear implantation (چکیده)
2448 - Big data in Geohazard; pattern mining and large scale analysis of landslides in Iran (چکیده)
2449 - Genetic Evaluation of Some Carcass Characteristics Assessed by in vivo Real Time Ultrasonography in Baluchi Sheep (چکیده)
2450 - ُSynthesis, Characterizations Crystal Structures and Hirshfeld surface of two new oxidation agents of 1,2-ethanediylbis (triphenylphosphonium) cation includeing perchlorate and chlorate anions (چکیده)
2451 - Application of Horsetail and Horsetail Ash as a Novel Natural Lewis Acid Catalyst for the One-Pot Synthesis of 2-Amino -4H-Chromene Drivatives (چکیده)
2452 - Catalyst-free method for the synthesis of pyranopyrazoles in magnetized water (چکیده)
2453 - An Efficient Green Method for Synthesis of 1,8 Dioxooctahydroxanthenes in Magnetized Water as a New Solvent (چکیده)
2454 - اسطوره در دیوان شاملو بدر شاکر سیاب (چکیده)
2455 - Analytical Approaches for Determining Optimal Tilt Angle and Orientation of PV Modules Considering Regional Climate Conditions (چکیده)
2456 - بازخوانی و تحلیل انتقادی دیدگاه حکیم متأله آیت الله جوادی آملی در مسئلة دلالت معجزات بر صدق نبوت (چکیده)
2457 - تاثیر پارامترهای مهم بر فرآیندهای آناموکس و شارون در تصفیه پساب نیتروژنی (چکیده)
2458 - One-way classification with random effects: A reversed-hazard-based approach (چکیده)
2459 - بررسی پتانسیل استفاده از بخش های مختلف گیاه انار(Punica granatum) به عنوان محرک رشد و ایمنی در آبزی پروری (چکیده)
2460 - Exponential goodness of fit test based on Lin-Wong divergence on type-I censored data (چکیده)
2461 - کیفیت سنجی محصولات کشاورزی با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی (چکیده)
2462 - ساخت های مصدر نادر «ماْیستَاْ» [mæ:jstæ:] در گویش خانیکی (چکیده)
2463 - Performance comparison of concrete block, porous asphalt and Travertine, as pervious pavements, in order to control urban flood (چکیده)
2464 - مروری بر پارامتر تنش‐مقاومت در سیستم های منسجم تحت توزیع نرمال چوله (چکیده)
2465 - Reliability analysis of k-out-of-n:F system with soft and hard failures (چکیده)
2466 - Bayes estimation of mean lifetime in a proportional hazard rate model under progressive censoring (چکیده)
2467 - Parameter Estimation of Gompertz Model with Fixed Covariate Under Type-II Progressive Censoring (چکیده)
2468 - مطالعات زمین شناسی، کانی سازی و تفسیر اطلاعات ژئوشیمی منطقه اکتشافی النگ، شرق فریمان (چکیده)
2469 - بررسی داده های زمین شیمی در منطقه اکتشافی زاوه، استان خراسان رضوی (چکیده)
2470 - مروری بر مبانی معماری پایدار شهری و تاثیر بلند مرتبه سازی بر وضعیت آلودگی هوای شهرها (چکیده)
2471 - ارزیابی میزان ردپای کربن در مصارف و وسایل خانگی (چکیده)
2472 - A new continuous time optimal control model for manpower planning with promotion from inside the system (چکیده)
2473 - نقد داستان کودک "برادر کوچکتر (چکیده)
2474 - الصورة الإستعاریة فی نهج البلاغة (چکیده)
2475 - مفهوم شناسی آز در حماسه‌های پس از شاهنامه با تأکید بر کوش نامه و فرامرزنامه (چکیده)
2476 - نقش استنباط شواهدی در اندازه‌های واگرایی از دیدگاه تابع مفصل (چکیده)
2477 - نقش استنباط شواهدی در تشخیص توزیع‌های چوله (چکیده)
2478 - Prediction of corrosions in Gas and Oil pipelines‎: ‎A record-based approach (چکیده)
2479 - نقد و بررسی کتاب تفسیر روضه الامثال (چکیده)
2480 - بازخوانی شهر ایرانی (اسلامی) بررسی نهاد های نقش آفرین در حاکمیت شهری و بازتاب فضایی آنان در شهرهای دوران صفویه و قاجار (چکیده)
2481 - Stop loss order and version of risk measures in connection with inequality criteria (چکیده)
2482 - ?Coffee Drinks – Changing Patterns of Ingestion of Bioactive Compounds (چکیده)
2483 - Elasticity Function and Its Connection with Reliability and Lorenz Curve Criteria (چکیده)
2484 - Maximum entropy of capability indices (چکیده)
2485 - A tour of entropy maximization based on inequality measures (چکیده)
2486 - A review on goodness of fit tests based on entropy (Prof. Arghami's contributions) (چکیده)
2487 - بررسی اثر برخی سودومونادهای جدا شده از فیلوسفر درختان میوه هسته دار علیه باکتری Pseudomonas syringae عامل شانکر (چکیده)
2488 - The Effect of Psychological Skills Training (Goal Setting, Positive Selftalk and Imagery) on Self-Confidence of Adolescent Volleyball Players (چکیده)
2489 - Rapid consolidation of Al2O3-TiO2-Co nanocermets via spark plasma sintering of Co-coated ceramic particles (چکیده)
2490 - Ballistic and Collisional Flow Contributions to Anti-Fourier Heat Transfer in Rarefied Cavity Flow (چکیده)
2491 - Interaction of nanodiamonds with bacteria (چکیده)
2492 - Green synthesis of silver nanoparticles by Streptomyces sp. OSIP1 and its antibacterial activity (چکیده)
2493 - سبک زندگی مدبرانه فردی و فقر (چکیده)
2494 - بررسی فرقه های نوظهور تصوف در عراق و نقش اجتماعی فرهنگی آنها (چکیده)
2495 - فراتحلیل اثر کاربرد سوپرجاذب رطوبت بر عملکرد گیاهان زراعی در ایران (چکیده)
2496 - Seroprevalence of brucellosis in different kinds of feline population in north-east of Iran (چکیده)
2497 - Duality in bipolar triangular fuzzy number quadratic programming problems (چکیده)
2498 - مقایسه‌ی اعداد فازی با استفاده از نامساوی کر بهبود یافته (چکیده)
2499 - ارتباط بین اضطراب، افسردگی و وسواس فکری و عملی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان حاشیه شهر مشهد (چکیده)
2500 - Analytical Network Process to Prioritize the Influencing Parameters on Local Participation: The Development of Livestock Drinking Water Resources (چکیده)
2501 - Analyzing drought history using Fuzzy Integrated Drought Index (FIDI): a case study in the Neyshabour basin, Iran (چکیده)
2502 - Geometric aspects of $p$-angular and skew p-angular distances (چکیده)
2503 - بررسی فقهی و حقوقی امکان‌سنجی الغای مجازات حبس در جرائم‌ علیه کیان خانواده (چکیده)
2504 - عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد (چکیده)
2505 - Partial Feedback Impact on Achievable Rate Region in Multiple Access Relay Channels (چکیده)
2506 - ارزیابی ریسک کمّی غیر سرطان زایی جیوه و سرب در هشت گونه از ماهیان تالاب های بین المللی ایران به روش EPA/WHO (چکیده)
2507 - Halide, hybrid and perovskite functionalized light absorbing quantum materials of p-i-n heterojunction solar cells (چکیده)
2508 - Multiple Access Relay Channel with Relay-Sources Feedback (چکیده)
2509 - برنامه ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت پذیری منطقه ای با استفاده از تکنیک Meta-SWOT (چکیده)
2510 - The Role of Soul ( Nafs ) in Suhrawardi’s System of Light (چکیده)
2511 - Photochemical and electrochemical hydrogen evolution reactivity of lanthanide-functionalized polyoxotungstates (چکیده)
2512 - Developing a magnetic metal organic framework of copper bearing a mixed azido/butane-1,4-dicarboxylate bridge: magnetic and gas adsorption properties (چکیده)
2513 - A VERSION OF THE KOLMOGROV–FELLER WEAK LAW OF LARGE NUMBERS FOR MAXIMAL WEIGHTED SUMS OF RANDOM VARIABLES (چکیده)
2514 - IL-5 in follicular fluid as a negative predictor of the intracytoplasmic sperm injection outcome (چکیده)
2515 - حقابه هلمند و پیشینه آن (چکیده)
2516 - Path following techniques for geometrically nonlinear structures based on Multi-point methods (چکیده)
2517 - تحلیل نظری بر تاثیر و تاثر متقابل جهانی شدن با هویت دینی (چکیده)
2518 - بررسی تأثیر ادراک سیاست سازمانی بر ادراک عدالت سازمانی کارکنان در شهرداری بجنورد (چکیده)
2519 - بررسی تداعی مجاورت و علاقه های مجاز (چکیده)
2520 - Pre-bent shape design of full free-form curved beams using isogeometric method and semi-analytical sensitivity analysis (چکیده)
2521 - بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای پرخطر معتادان تحت درمان (چکیده)
2522 - تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته های استوانه ای FML تحت بارگذاری انفجاری (چکیده)
2523 - Corrosion inhibition of carbon steel by dipotassium hydrogen phosphate in alkaline solutions with low chloride contamination (چکیده)
2524 - BFO thin film on the stainless steel mesh by anodic EPD: A visible light photocatalyst for degradation of Rhodamin B (چکیده)
2525 - بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگری معتادان تحت درمان (چکیده)
2526 - Solution phase surface functionalization of PbS nanoparticles with organic ligands for single-step deposition of p-type layer of quantum dot solar cells (چکیده)
2527 - بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی (چکیده)
2528 - رویکرد سیستمی در تعریف سبک زندگی (چکیده)
2529 - بررسی مدیریت سود واقعی برای اجتناب از زیان (چکیده)
2530 - شناسایی متغیرهای کلیدی در شکل‌گیری ماهیت برند روستای هدف گردشگری (مطالعه موردی: روستای یاسه چای استان چهارمحال و بختیاری) (چکیده)
2531 - مکان یابی بهینه دفن زباله‌های روستایی در شهرستان زرین دشت با منطق فازی (چکیده)
2532 - ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺁﺷﮑﺎﺭﺳﺎﺯﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎﺭﻟﻮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ (چکیده)
2533 - Iterative adaptive Despeckling SAR image using anisotropic diffusion filter and Bayesian estimation denoising in wavelet domain (چکیده)
2534 - تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر SIRT1، PGC-1α و درصد چربی در مردان چاق (چکیده)
2535 - Z-Scan and Absorption Study of Crocin and Rhodamine B Decolorization by Bacterial Laccase (چکیده)
2536 - Non-Newtonian blood flow and coupled blood-wall oxygen mass transport in a 180° curved artery (چکیده)
2537 - توجه غیر ذاتی نفس ملاک جامع و مانع امر ذهنی (چکیده)
2538 - مشارکت سیاسی خاتون ها در دولت سلجوقیان ایران (چکیده)
2539 - ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎی ﻏﺒﺎر ﮔﺮد و از در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎزﻣﻮرﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪل ﻻﮔﺮاﻧﮋﻳﻨﻲ HYSPLIT (چکیده)
2540 - KARYOLOGICAL INVESTIGATION OF Bufo variabilis (ANURA: BUFONIDAE) POPULATIONS FROM NORTHWEST AND SOUTHEAST OF IRAN (چکیده)
2541 - A MOVING MESH METHOD FOR MATHEMATICAL MODEL OF CAPILLARY FORMATION IN TUMOR ANGIOGENESIS (چکیده)
2542 - Improved B-Spline Skinning Approach for Design of Hawt Blade Mold Surfaces (چکیده)
2543 - EVALUATION OF RS2165241 SNP IN EXFOLIATION GLAUCOMA PATIENTS OF KHORASAN PROVINCE (چکیده)
2544 - Influence of Surfactant on Supercooling Degree of Aqueous Titania Nanofluids in Energy Storage Systems (چکیده)
2545 - معماری سبز: فرم، فضا و انرژی (چکیده)
2546 - Iterated Function Systems: Transitivity and Minimality (چکیده)
2547 - The effect of coupling agents (maleic anhydride) in polypropylene (چکیده)
2548 - Local fragmentation of thin discs in Eddington-inspired gravity (چکیده)
2549 - СОЛОВЕЙ И РОЗА В РУССКОЙ И ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРАХ (چکیده)
2550 - ON THE CAPACITY OF EILENBERG-MACLANE AND MOORE SPACES (چکیده)
2551 - شناسایی متغیرهای کلیدی در شکل‌گیری برند مقصد گردشگری مبتنی بر روش آینده‌پژوهی ( مطالعه موردی: روستای هدف گردشگری سوالدجان استان چهارمحال و بختیاری) (چکیده)
2552 - Synthesis of pressure-sensitive adhesives based on butyl acrylate, effect of cross-linking agent (چکیده)
2553 - A new approach for silane curing metallocene-based polyethylene-octene copolymers by Monosil and Sioplas processes (چکیده)
2554 - Synthesis of PE/graphene nanocomposite via in-situ polymerization using a multinuclear catalyst of late transition metals based on cobalt (چکیده)
2555 - Synthesis of pressure sensitive adhesive using emulsion polymerization of core-shell technique, effect of acrylic acid monomer on shear strength (چکیده)
2556 - Dehydration of Hot Oceanic Slab at depth 30-50 Km: KEY to formation of Irankuh-Emarat Pb-Zn MVT belt, central Iran (چکیده)
2557 - مکان یابی بهینه تسهیلات و زیر ساخت های گردشگری در مناطق روستایی (مورد مطالعه:شهرستان بینالود) (چکیده)
2558 - Evaluation of Mastitis Impact on Lameness and Digital Lesions in Dairy Cows (چکیده)
2559 - Purposeful molecular design of inorganic-organic hybrid architectures based Keggin-type polyoxometalates: luminescence properties and Monte Carlo simulation studies (چکیده)
2560 - Synthesis and characterization of cobalt complexes containing 1,10- phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid (چکیده)
2561 - Construction of two zinc and copper(II) coordination complexes containing pyridine-2,6-dicarboxylic acid N-oxide based on mixed-ligand synthetic strategy (چکیده)
2562 - Mixed ligand coordination complex of Mn(II) containing oxidized pyridine-2,6- dicarboxylic acid and 1,10-phenanthroline: Synthesis and characterization (چکیده)
2563 - Synthesis and characterization of a manganese(II) coordination complex based on highly pre-organized ligand of 1,10 (چکیده)
2564 - In situ oxidation of 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline for synthesis of nickel(II) complexes containing highly preorganized acidic ligand (چکیده)
2565 - Clinical investigations of cobalt and copper complexes containing 1,10- phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid in some cancer therapy treatments (چکیده)
2566 - Detection of chloramphenicol using a novel apta-sensing platform based on aptamer terminal-lock in milk samples (چکیده)
2567 - بررسی تأثیر پذیری الگوی مسکن روستایی از سبک زندگی روستاییان در شهرستان نکا (چکیده)
2568 - A neural network for solving the AVE (چکیده)
2569 - Solving shortest path problem with neural network (چکیده)
2570 - بررسی جایگاه ایران در ساختار بازار جهانی زیره سبز (چکیده)
2571 - Prioritize barriers to international supply chain management in Saffron industry (چکیده)
2572 - A Multiplex PCR Assay for Simultaneous Discrimination of Two Predominant Spider Mites of the Genus Tetranychus (Acari: Tetranychidae) in Greenhouses of Iran (چکیده)
2573 - Effects of metallic cobalt crystal phase on catalytic activity of cobalt catalysts supported on carbon nanotubes in Fischer–Tropsch synthesis (چکیده)
2574 - سرمایه گذاری در اقتصاد ایران و عوامل موثر بر آن (چکیده)
2575 - Investigating the Adaptability of Rural Physical Features to the Feeling of Security among the Residents of Toos Rural Area in Mashhad County (چکیده)
2576 - تبیین عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزی ( مطالعه موردی: روستاهای نمونه گردشگری دهستان فضل شهرستان نیشابور) (چکیده)
2577 - Identifying and Prioritizing the Environmental Factors Affecting the Development of Entrepreneurial Components among Rural Farmers (Case study: Sardouyeh District, Jiroft County) (چکیده)
2578 - بررسی کهن الگوی «مادرمثالی» در شعر بدر شاکر السیاب (چکیده)
2579 - تعیین پهنه های حساس به وقوع لغزش با استفاده از روش آنتروپی شانون (مطالعه موردی : حوضه آبخیز چهاردانگه استان مازندران) (چکیده)
2580 - درک معنایی اسامی مرکب درونمرکز و برونمرکز فارسی در غیرفارسیزبانان: رویکردی شناختی- معنایی (چکیده)
2581 - پیش گویی فضایی با مدل های اتورگرسیو یک طرفه در فضای دو بعدی (چکیده)
2582 - تأثیر شوری و پتاسیم آب آبیاری بر ویژگی های ساختمانی خاک (چکیده)
2583 - زمینه های پیدایش استکبار و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن کریم (چکیده)
2584 - جاهلیت عالمانه و شاخصه‌های آن در قرآن کریم (چکیده)
2585 - A test for exponentiality based on gamma-divergence (چکیده)
2586 - دگری عثمانی در تاریخ نویسی قاجار (چکیده)
2587 - Developing some POMs-templated MOFs: Crystal structure, magnetic and gas adsorption properties (چکیده)
2588 - Identification of accident-prone sections in roadways with incomplete and uncertain inspection-based information: A distributed hazard index based on evidential reasoning approach (چکیده)
2589 - بررسی شوری وآلودگی آبهای زیرزمینی آبخوان قره سو با استفاده از تغییرات هدایت الکتریکی و مدیریت آن (استان گلستان) (چکیده)
2590 - Low-temperature pressureless sintering of Al 2 O 3 -SiC-Ni nanocermets in air environment (چکیده)
2591 - Some Results on the Stress–Strength Reliability under the Distortion Functions (چکیده)
2592 - A COMPILATION MODEL FOR THE SELECTION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE BENEFITS OF THEIR APPLICATION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY BY USING DEMATEL FUZZY AND ANALYTIC NETWORK PROCESS (چکیده)
2593 - A novel method for squalene extraction from pumpkin seed oil using magnetic nanoparticles and exploring the inhibition effect of extracted squalene on angiogenesis property (چکیده)
2594 - The Effect of Plant Growth Regulators on Shoot Regeneration and Production of Phenolic Compounds in Perovskia Abrotanoides Karel. (چکیده)
2595 - Production of Tanshinones and Phenolic Acids in Hairy Root Cultures of Perovskia Abrotanoides Karel. (چکیده)
2596 - Efficiency of Five Different Agrobacterium Rhizogenes Strains on Hairy Root Induction in Perovskia Abrotanoides Karel. (چکیده)
2597 - بررسی تطبیقی شعر مدیح نبوی ملا عبدالکریم مدرس و عبدالحمید خطیب (چکیده)
2598 - کیس پپتین: تنظیم کننده کلیدی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-غدد جنسی (چکیده)
2599 - تصویرشناسی جاده ابریشم و نخجوان در سفرنامه ناصر خسرو (چکیده)
2600 - Chlorophyll fluorescence - a tool for quick identification of Accase and ALS inhibitor herbicides performance (چکیده)
2601 - Sequential order statistics from dependent random variables (چکیده)
2602 - شناسایی و رتبه بندی خصوصیات مدیران صندوق های سرمایه گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
2603 - Surface-grafted lanthanoid complexes of the tungstosilicate polyanion [SiW12O40]4-: a synthetic, structural and computational investigation (چکیده)
2604 - The first Fe(II) complex bearing end-to-end dicyanamide as a double bridging ligand: Crystallography study and Hirshfeld surface analysis; completed with a CSD survey (چکیده)
2605 - Properties of the components of a system given the ith failure (چکیده)
2606 - The capacity of wedge sum of spheres of different dimensions (چکیده)
2607 - نوآوری و خلاقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیان (چکیده)
2608 - تحلیل تغییر اقلیم و پیامدهای آن؛ مطالعه موردی: افزایش سطح آب دریا (چکیده)
2609 - ارائه‌ی بازنمایی جدید برای شناسایی فعالیت‌های انسانی در ویدیو با استفاده از نقشه‌ی برجستگی (چکیده)
2610 - Experimental comparison of applying different theories in elasticity for determination of the elasticity modulus of agricultural produce, Pumpkin seed as a case study (چکیده)
2611 - Frictional behavior of sunflower seed and its kernel as a function of moisture content, variety and size (چکیده)
2612 - SARCOPTIC MANGE IN HOUSE MOUSE (MUS MUSCULUS) (چکیده)
2613 - قانون حاکم بر حمل ونقل چندوجهی در چارچوب قواعد هامبورگ و قواعد رتردام (چکیده)
2614 - ارزیابی اثر راستای قرارگیری ورق در رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از مفاهیم شکنندگی (چکیده)
2615 - Assessment of Failures of Nitrile Rubber Vulcanizates Through High-pressure and High-temperature Gas Media: Effect of Zinc Oxide (ZnO) Nanoparticles, (چکیده)
2616 - Application of a New Specimen Geometry on Rapid Gas Decompression (RGD) Test (چکیده)
2617 - Evaluation of Failures in Sleeve Rubber Product using a Modified Rapid Gas Decompression (RGD) Performance Testing (چکیده)
2618 - Effect of Kaolin/Aluminium Hydroxide (ATH) as Hybrid Filler on Mechanical Properties of Ethylene Propylene-diene Monomer (EPDM) Composites (چکیده)
2619 - تاثیر ابعاد و اندازه ذرات آبگیر بر ضریب دبی آبگیرهای کفی متخلخل با استفاده از مدل فیزیکی (چکیده)
2620 - مبانی فقهی جرم انگاری تخلّف از شروط تعدّد زوجات (چکیده)
2621 - أیّ فی (أکرم أیّهم أفضل) بین سیبویه و بقیة النحاة (چکیده)
2622 - هماهنگی رله های دیستانس و اضافه جریان با در نظر گرفتن ساختارهای مختلف شبکه و حفاظت پایلون (چکیده)
2623 - Lin–Wong divergence and relations on type I censored data (چکیده)
2624 - مدلسازی پارامتر های موثر بر دقت سامانه های اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک به روش شبکه عصبی RBF در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
2625 - Size-dependent analysis of functionally graded nanoplates using refined plate theory and isogeometric approach (چکیده)
2626 - Free vibration Analysis of FG nonoplates using quasi-3D hyperbolic refined plate theory and the isogeometric approach (چکیده)
2627 - راهبردهای توسعه زنجیره ارزش انار در شهرستان مه ولات با استفاده از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک (چکیده)
2628 - ON THE SHEARLET TRANSFORM USING HYPERBOLIC FUNCTIONS (چکیده)
2629 - Determination of Subrepresentations of the Standard Higher Dimensional Shearlet Group (چکیده)
2630 - بررسی رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک در چاه شماره 6 میدان نفتی اهواز (چکیده)
2631 - بررسی تأثیر جو بخشش درک شده بر نگرش‌ها و رفتارهای کاری کارکنان هتل‌آپارتمان‌ها و مهمان‌پذیران شهر مشهد (چکیده)
2632 - A Reliable Approach for Terminating the GA Optimization Method (چکیده)
2633 - An Innovative Approach For Molecular Simulation Of Nano- Structured Adsorption Isotherms Via Ant Colony Method (چکیده)
2634 - فهم و اثبات بساطت حق‌تعالی در پرتو قیومیت الهی از دیدگاه ملاصدرا (چکیده)
2635 - الامام حسین رمز التضحیة و الشهادة فی شعر المقامة المعاصر (چکیده)
2636 - انعکاس المواضیع الأخلاقیة- التعلیمیة فی أشعار أبی الأسود الدؤلی (چکیده)
2637 - The Microbial Desulfurization of Dibenzothiophene by Indigenous Rhodococcus sp. FUM94 (چکیده)
2638 - Potential of Algae-based Wastewater for Biodiesel Production (چکیده)
2639 - A Comparative Study on Phenolic Acid Profiles in Leaves and Roots of Eleven Wild Populations of Salvia leriifolia Benth. from Iran (چکیده)
2640 - The Effect of Six Weeks of High-Intensity Interval Training With Zinc Supplementation on Some Humoral Immunity Markers in Female Futsal Players (چکیده)
2641 - اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران مبتلا به وسواس شستشو (چکیده)
2642 - فضای مجازی و زبان فارسی: غیر معیار های نوشتاری در شبکه ی اجتماعی تلگرام (چکیده)
2643 - Surface chemistry of as-synthesized and air-oxidized PbS quantum dots (چکیده)
2644 - Migration Management in Sensor - Cloud Networks (چکیده)
2645 - An eight-coordinate zinc complex containing the highly pre-organized ligand 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid: Solvothermal synthesis, supramolecular structure and CSD studies (چکیده)
2646 - Capability Indices for Rayleigh Process (چکیده)
2647 - بررسی نقش نظامی - امنیتی خاتون های مغول در عرصه های نظامی - امنیتی (756 ـ 651 ه.ق) (چکیده)
2648 - DNA Strand Breaks due to low energy electrons emitting 123I and 125I radionuclides using GEANT4 (چکیده)
2649 - Triassic I-type granitoids from the Torbat e Jam area, northeastern Iran: Petrogenesis and implications for Paleotethys tectonics (چکیده)
2650 - الملامح الأساسیة للغزل الصوفی و جمالیاته الفنیة فی ترجمان الأشواق لابن عربی (چکیده)
2651 - برداشتی متفاوت از ماهیت تفسیر تربیتی: نظریه پردازی در حکم هدف و آرمان تفسیر تربیتی (چکیده)
2652 - شش نکته مهم دربارۀ وعده های آخرالزمانی قرآن کریم (چکیده)
2653 - اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران (چکیده)
2654 - پاسخ دینامیکی غیرخطی پوسته‌های استوانه‌ای FGM تحت بار‌گذاری انفجار (چکیده)
2655 - Evaluation of Hybrid Fiber Reinforced Concrete Exposed to Severe Environmental Conditions (چکیده)
2656 - Metaphorical Analysis of Causation in Islamic Philosophy (چکیده)
2657 - Application of ANN in Estimating Discharge Coefficient of Circular Piano Key Spillways (چکیده)
2658 - Enhanced corrosion protection of mild steel by the synergetic effect of zinc aluminum polyphosphate and 2-mercaptobenzimidazole inhibitors incorporated in epoxy-polyamide coatings (چکیده)
2659 - یک مطالعه تدوزیکی از مفاهیم، ابعاد و جایگاه درگیری ذهنی مشتریان در رسانه های احتماعی عصر حاضر برای مدیریت نگرش مثبت به برند. (چکیده)
2660 - Impact of Patients’ Gender on Parkinson’s disease using Classification Algorithms (چکیده)
2661 - Clonal selection algorithm for partitioning and scheduling of codesign systems (چکیده)
2662 - بررسی شرایط ترمودینامیکی وقوع وارونگی های دمایی شدید و آلودگی هوای شهر مشهد ( مطالعه موردی:10 آذر-10 دی 1396) (چکیده)
2663 - تحلیل زمانی- مکانی ناهنجاری‌های بارش ایران در دهه گذشته (چکیده)
2664 - بررسی آماری و همدیدی گردوغبار در جنوب غرب آسیا (چکیده)
2665 - مطالعه ارتباط وقوع بارش در جنوب غرب ایران در ماه دسامبر و ارتفاع ژئوپتانسیل (چکیده)
2666 - بررسی روند رخدادهای حدی بارشی در استان خراسان رضوی (1987 تا 2017) (چکیده)
2667 - Estimation of Inequality Indices Based on Ranked Set Sampling (چکیده)
2668 - Influence of Salicylic Acid on Physiological Factors in Rice (Oryza Sativa U Cultivars) (چکیده)
2669 - Study of Growth Factors, α-amylase and Peroxidase Activity in Various Cultivars of Rice (Oryza sativa L.) Under Vanillic Acid Stress (چکیده)
2670 - Design of a fault-tolerant reversible control unit in molecular quantum-dot cellular automata (چکیده)
2671 - Are Heart Muscle Irisin Levels and FNDC5 Gene Expression Regulated by Endurance and Resistance Exercises? (چکیده)
2672 - The role of mindfulness and emotion regulation in prediction of post-traumatic stress Disorder in firefighters (چکیده)
2673 - رفع نویز ویدئو توسط تبدیل قیچک قطعه‌ای (چکیده)
2674 - Effects of Eight Weeks of Aerobic Exercise on Markers of Oxidative Stress in Elderly Women (چکیده)
2675 - On the reliability of complex systems with three dependent components per element (چکیده)
2676 - H5BW12O40 as a Green and Efficient Homogeneous but Recyclable Catalyst in the Synthesis of 4H-Pyrans via Multicomponent Reaction (چکیده)
2677 - تاثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ‌زدگی در گیاه بنفشه درشرایط کنترل شده (چکیده)
2678 - کاربرد روشهای هیدرولوژیکی در برآوردحق آبه زیست محیطی رودخانه(مطالعه موردی رودخانه گرگانرود) (چکیده)
2679 - Coloring of fullerenes (چکیده)
2680 - اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و اسیدیته محلول غذایی بر ویژگی های فیزیولوژیک و تولید ریز‌غده سیب‌زمینی (.Solanum tuberosum L (چکیده)
2681 - تحلیلی بر تحقیقات خشکسالی در ایران (چکیده)
2682 - The achievable rate region for multiple-access relay channel with non-causal side information at one transmitter (چکیده)
2683 - ارزیابی فعالیت‏ ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی کانژوگه‏ های کیتوزان بر پایه واکنش مایلارد در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
2684 - همسانی های تفکر زروانی و شاهنامه فردوسی نسبت به زن (چکیده)
2685 - تحلیل آزمایشگاهی تلفات انرژی در سرریزهای پلکانی گابیونی در شرایط بدون رسوب و با رسوب گذاری در بالادست سازه (چکیده)
2686 - امنیت SMS با الگوریتمهای منحنی بیضوی و رمزنگاری آشوب (چکیده)
2687 - Dioxidouranium isothiosemicarbazone coordination compounds: synthesis, characterization, crystal structure, and thermal behavior (چکیده)
2688 - Effect of pretreatment process on the characteristics of activated carbons produced from chemical activation of scrap tire (چکیده)
2689 - رشد ترک خستگی در نمونههای استاندارد مخازن جدار ضخیم ساخته شده از فولاد A516 (چکیده)
2690 - Two New Non-AFR Criteria for Depicting Strength Differential Effect (SDE) in Anisotropic Sheet Metals (چکیده)
2691 - تأملی فقهی بر ماده 304 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جنایات عمدی نسبت به نابالغ (چکیده)
2692 - بیمه درآمدی روش جدید و نوین در مدیریت ریسک بخش کشاورزی (چکیده)
2693 - آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایة رویکرد داستان گویی با تکیه بر داستان های مثنوی (چکیده)
2694 - Estimating engineering properties of igneous rocks using semi-automatic petrographic analysis (چکیده)
2695 - تحلیل تهدیدات تروریستی و امنیت زیرساخت های حیاتی شهر (چکیده)
2696 - جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت زیرساخت های شهری با تاکید بر زیرساخت آب (چکیده)
2697 - Investigating the relationship between driver’s ticket frequency and demographic, behavioral and personal factors; which drivers commit more offences (چکیده)
2698 - تأثیر اعمال شدت‎های مختلف تنش شوری بر خصوصیات جوانه ‏زنی گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth (چکیده)
2699 - اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علفهای هرز (Descurainia sophia L.( و خاکشیر (Hordeum murinum L.) جوموشی (چکیده)
2700 - بهینه‏ سازی انتقال ژن به عدس (Lens culinaris Medik.) با استفاده از آگروباکتریوم (چکیده)
2701 - بررسی عددی تاثیر نحوه‌ی قرارگیری و زاویه بازشدگی شیرهای پروانه‌ای بر میزان ارتعاش آن‌ها (چکیده)
2702 - Severe shot peening of AISI 321 with 1000% and 1 300% coverages: A comparative study on the surface nanocrystallization, phase transformation, sub-surface microcracks, and microhardness (چکیده)
2703 - اثر عملیات حرارتی اولیه بر کارپذیری و تغییرات سختی آلومینیوم 7005 حین نورد (چکیده)
2704 - Experimental study on the effect of Zirconia nanoparticles on solidification heat transfer characteristics: A comparison with Titania nanoparticles (چکیده)
2705 - Some properties of tensor isoclinism of groups (چکیده)
2706 - On isoclinism between pairs of n-Lie algebras and their properties (چکیده)
2707 - Centralizers in Lie agebras (چکیده)
2708 - Some properties of 2-auto-Engel groups (چکیده)
2709 - راهبردهای اجرایی کاهش تغییر کاربری اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
2710 - Testing Exponentiality Based on the Residual Lin Wong Divergence (چکیده)
2711 - Modified SIW H-Plane Horn Antenna with Improved Gain Using Thin Substrate (چکیده)
2712 - بررسی تاثیر فاز کاربیدی ایجادشده در فصل مشترک نانولوله کربنی و زمینه آلومینیومی بر خواص مکانیکی کامپوزیت Al/CNT (چکیده)
2713 - A New Correntropy-Based Conjugate Gradient Backpropagation Algorithm for Improving Training in Neural Networks (چکیده)
2714 - Mechanical Properties and Interface Evaluation of Al/AZ31 Multilayer Composites Produced by ARB at Different Rolling Temperatures (چکیده)
2715 - دشواره‌ها و دشواری‌ها‌ی دوباره‌خوانی امام خمینی در بازخوانیِ تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی (چکیده)
2716 - Estimates Based on Sequential Order Statistics with the Two-Parameter Pareto Distribution (چکیده)
2717 - دانش حرفه ای و تجربة تدریس: از الزامات آموزش موفق مدرسان آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان (مطالعة موردی: مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
2718 - نقش ویراستاری متون آموزشی در خواندن و درک مطلب فارسی آموزان غیر فارسی زبان (چکیده)
2719 - Synthesis and characterisation of modified carbon nanotubes with potassium salts of the monosubstituted Keggin polyoxometalates (چکیده)
2720 - A goal programming capital budgeting model under uncertainty in Construction industry (چکیده)
2721 - A mixed finite element formulation for Timoshenko fiber models based on the local stress field (چکیده)
2722 - Whole-genome-based revisit of Photorhabdus phylogeny: Proposal for the elevation of most subspecies to the species level and the emendation of several species, and description of one novel species: Photorhabdus bodei sp. nov. and one novel subspecies: Photorhabdus laumondii subsp. clarkei subsp.nov. (چکیده)
2723 - ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی پارک‌های مشهد (چکیده)
2724 - استکبارستیزی در گفتمان انقلاب اسلامی (چکیده)
2725 - تدوین استراتژی هایﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ با استفاده از ابزارهای مدیریت استراتژیک (SWOT-QSPM) (چکیده)
2726 - گردشگریِ درمانی، گزینه‌ای برای اشتغال دانش‌آموختگان رشته زبان عربی (چکیده)
2727 - اثر سطح پروتئین و توازن الکترولیتی جیره پایانی بر عملکرد، فراسنجه های خون و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
2728 - نقش ویژگی های فردی و رفتاری بر تقاضا برای خدمات مالی (چکیده)
2729 - Planktonic foraminifera and dinoflagellate cysts from the Upper Cretaceous Abderaz Formation in the Koppeh-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
2730 - تاثیر تغذیه شبانه بر ترکیبات شیر و متابولیت های خونی گاو های شیرده و همبستگی آن با THI در شرایط تنش گرمایی (چکیده)
2731 - دور پیوند جهانی و دورپیوندهای منطقه ای ایران (چکیده)
2732 - تحلیل فضایی تولید و جذب سفر کاربری های آموزشی در کلان شهرمشهد (چکیده)
2733 - اتصال حکمت و شریعت: بررسی تطبیقی آرای فارابی و ابن‌رشد درباره نسبت فلسفه و دین (چکیده)
2734 - تبار شناسی روایات اعتقادی کافی (چکیده)
2735 - تحلیل مقایسه ای شبکة روابط رسمی و غیررسمی پژوهشگران )مورد مطالعه: پژوهشکدة گردشگری جهاد دانشگاهی( (چکیده)
2736 - مدل سازی عملکرد زعفران بر اساس شاخص های حدی اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند) (چکیده)
2737 - بررسی نظریه تفسیری ابن عربی در مورد تکثر معنای قصدی با تاکید بر مبانی فلسفی و اثرات فقهی آن (چکیده)
2738 - mu Expansive Measure for Flows (چکیده)
2739 - ارزیابی ظرفیت سیستم نهادی از منظر حلقه های یادگیری اجتماعی در سطح آببران؛ مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی رفسنجان (چکیده)
2740 - سایه روشن موقعیت زن در جواهر الاسمار و طوطی نامه (چکیده)
2741 - بررسی تاثیر دگرآسیب عصاره گیاه اکالیپتوس بر کنترل علف هرز سوروف در پوشش های زراعی برنج به منظور کاهش مصرف علف کش های شیمیایی (چکیده)
2742 - ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی عصاره گیاه اکالیپتوس برای کنترل علف هرز تاجریزی سیاه مابین بوته های گیاه زراعی خیار (چکیده)
2743 - بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو پودرهای Zn(1-x)CrxAl2O4 (1/0، 5/0، 0/0x=) سنتزشده به روش سل-ژل اصلاح شده (چکیده)
2744 - Sensitivity analysis of a wideband backward-wave directional coupler using neural network and monte carlo method (چکیده)
2745 - ارزیابی عملکرد اقتصادی، زیست‌محیطی و مکانیکی استفاده از گِل قرمز به عنوان جایگزین سیمان و فیلر در بتن معماری-خودتراکم سفید- (چکیده)
2746 - دردسرسازیِ تاریخ در برساختنِ سیاست‌خارجی (چکیده)
2747 - Histomorphometric and ultrasonographic evaluations of the abomasum in sheep (چکیده)
2748 - بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی (چکیده)
2749 - بررسی تاثیر تجربه پس انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد (چکیده)
2750 - بررسیِ ضرورت‌هایِ بازنگری و روزآمدسازیِ دروس علوم‌سیاسی با تاکید بر دوره کارشناسی ارشد (چکیده)
2751 - Some Indices of Edge Corona of Two Graphs (چکیده)
2752 - Reversibility Test of Oil Demand Function of OECD Countries Importing Oil from Iran with an Emphasis on Technological and Environmental Considerations: Symmetric and Asymmetric Models (چکیده)
2753 - Detection of Grillotia erinaceus (Cestoda: Trypanorhyncha) in Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758) (Perciformes: Carangidae) from the Persian Gulf (چکیده)
2754 - بینش و روش محمد کاظم مروی در تاریخ نگاری عالم آرای نادری (چکیده)
2755 - Moisture dependent geometrical properties of sunflower seed (چکیده)
2756 - Aerodynamic properties of sunflower seed, kernel and its hull affected by moisture content and size, Azargol variety as a case study (چکیده)
2757 - Combination of conventional imaging and spectroscopy methods for food quality evaluation (چکیده)
2758 - رابطه سبک رهبری سوء استفاده گر با رفتار انحرافی کارکنان (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی) (چکیده)
2759 - بررسی آماری علل خرابی و عیب یابی تراکتور مسی فرگوسن 285 (چکیده)
2760 - بررسی استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات (چکیده)
2761 - ارائه روش اجرای نگهداری پیشگویانه توسط MCM در کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات (چکیده)
2762 - مهندسی نت پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین های راهسازی (چکیده)
2763 - استفاده از بازیاب های انرژی راه حلی در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در گلخانه ها (چکیده)
2764 - اتوماسیون و سیستم های کنترل محیطی گلخانه. (چکیده)
2765 - کاربرد RFID در پایش شرایط محیطی گلخانه (چکیده)
2766 - اثر مدیریت بقایای گیاهی بر عناصر غذایی خاک (چکیده)
2767 - بازرسی کیفی محصولات کشاورزی با استفاده از تصویربرداری اشعه ایکس (چکیده)
2768 - سیستم های درجه بندی کیفی مبتنی بر خواص درونی محصولات کشاورزی (چکیده)
2769 - In vitro acaricidal effect of Melia azedarach ripe fruit extract against Dermanyssus gallinae (Acari: Dermanyssidae) (چکیده)
2770 - تحلیل دینامیکی غیر خطی هندسی صفحه های FGM در برابر بار های انفجاری (چکیده)
2771 - Development of a FEM model to determine mechanical behaviour of pumpkin seed (چکیده)
2772 - Some characterization results of symmetric distributions based on the properties of order statistics and records (چکیده)
2773 - Testing and numerical modelling of Steel-Concrete-Steel with stud bolts connectors subject to push-out loading (چکیده)
2774 - On a Van Kampen theorem for Hawaiian groups (چکیده)
2775 - زید بن علی علیه السلام رهیر کاریزماتیک زیدیان (چکیده)
2776 - 2-Aminoethanesulfonic acid immobilized on epichlorohydrin functionalized Fe3O4@WO3: a novel magnetically recyclable heterogeneous nanocatalyst for the green one-pot synthesis of 1-Substituted-1H-1,2,3,4-tetrazoles in water (چکیده)
2777 - Controlling structures by inverse adaptive neuro fuzzy inference system and MR dampers (چکیده)
2778 - Vibration suppression of a double-beam system by a two beam system by a two-degree-of-freedom mass-spring system (چکیده)
2779 - ارزیابی کارایی هاضم بی‌هوازی دومرحله‌ای در تصفیه شیرابه زباله شهری (چکیده)
2780 - Investigating the flora and species diversity of weeds in green space (چکیده)
2781 - A method based on the meshless approach for singularly perturbed differential-difference equations with Boundary layers (چکیده)
2782 - Using the Imperialistic Competitive Algorithm Model in Bankruptcy Prediction and Comparison with Genetic Algorithm Model in Listed Companies of Tehran Stock Exchange (چکیده)
2783 - اثرات دگرآسیب عصاره آبی کاج تهرانی بر ویژگی های جوانه زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاهان زراعی و علف های هرز آنها (چکیده)
2784 - Prediction of Times to Failure of Censored Units in Progressive Hybrid Censored Samples for the Proportional Hazards Family (چکیده)
2785 - معماری همساز با اقلیم در منطقه گرم و خشک ایران با تاکید بر شهر بم (چکیده)
2786 - THE STATUS OF HERITAGE VALUES OF RURAL AREA IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND PRESERVATION OF VILLAGES IN IRAN (چکیده)
2787 - Stochastic orderings among general proportional mean past lifetime frailty models (چکیده)
2788 - Reflectionless design of a nonmagnetic homogeneous optical waveguide coupler based on transformation optics (چکیده)
2789 - On straight-line embedding of graphs (چکیده)
2790 - امکان‌سنجیِ طرح تفسیر زیبایی‌شناختی قرآن کریم (چکیده)
2791 - An Angular Displacement Sensor With a Curved Two-Metal-Layer CPW Loaded by an EBG Structure (چکیده)
2792 - Microstrip differential passband filter with high common-mode suppression using periodically loaded stubs and coupled resonators (چکیده)
2793 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی مارن های قرمز حوضه سنگرد (چکیده)
2794 - Antibacterial activity of immobilized silver nanoparticles on Tepa-Den-SiO2 against shrimp pathogen, Vibrio sp. Persian1. (چکیده)
2795 - Application of silver nanoparticles immobilized on Tepa-Den-SiO2 as water filter media for bacterial disinfection in shrimp culture (چکیده)
2796 - Effect of Aloe vera gel and active modified atmosphere packaging (A-MAP) on the quality of pomegranate arils ready-to-eat (چکیده)
2797 - Output-only modal parameter estimation of structures by Enhanced Frequency Domain Decomposition method (چکیده)
2798 - A systematic review on intrusion detection based on the Hidden Markov Model (چکیده)
2799 - A Systematic Mapping Study on Intrusion Alert Analysis in Intrusion Detection Systems (چکیده)
2800 - Rapid removal of mercury ion (II) from aqueous solution by chemically activated eggplant hull adsorbent (چکیده)
2801 - Facile Synthesis of BiOI Nanoparticles at Room Temperature and Evaluation of their Photoactivity Under Sunlight Irradiation (چکیده)
2802 - Solar energy harvesting by magnetic-semiconductor nanoheterostructure in water treatment technology (چکیده)
2803 - CrMYC1 transcription factor overexpression promotes the production of low abundance terpenoid indole alkaloids in Catharanthus roseus (چکیده)
2804 - Controlled shadowing property (چکیده)
2805 - بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل و نقل همگانی شهر مشهد (چکیده)
2806 - Study of Nonlinear Optical Properties of Saffron in Nano-Droplet and Solvent by the Single Beam Z-Scan Technique (چکیده)
2807 - Methods for breaking Chinese lantern (Physalis alkekengi L.) seed dormancy. Laboratory and greenhouse studies (چکیده)
2808 - نوع شناسی مصرف کنندگان پوشاک برند بر اساس سبک تصمیم گیری خرید (چکیده)
2809 - ﭘﺎﺳﺦ رﻳﺸﻪ ی ﮔﻠﺮﻧﮓ (Carthamus tinctorius) ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ، زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ی ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ی ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ (چکیده)
2810 - ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪﺳﺮﻣﺎی ﮔﻴﺎه ﺧﺎﻛﺸﻴر ( Descurainia sophia L) تحت ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮلﺷﺪه (چکیده)
2811 - ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﺎﻟﺴﻴﻠﻴﻚ بر ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺮات تنش ﺳﺮﻣﺎ زدﮔﻲ و خشکی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺻﻔﺎت زراﻋﻲ ذرت ( Zea mays L.) (چکیده)
2812 - Kolmogorov-Smirnov two-sample test in fuzzy environment (چکیده)
2813 - The role of TLP process variables in improvement of microstructure and mechanical properties in TLP joints of GTD-111/Ni-Cr-Fe-B-Si/GTD-111 system (چکیده)
2814 - Current–Voltage Characteristics of the Aziridine-Based Nano-Molecular Wires: a Light-Driven Molecular Switch (چکیده)
2815 - Modulation Techniques for Common-Mode Voltage Reduction in the Z-Source Ultra Sparse Matrix Converters (چکیده)
2816 - The approximate solution of non-linear time-delay fractional optimal control problems by embedding process (چکیده)
2817 - بیماریهای دندان و روشهای درمانی آن در تمدن اسلامی (چکیده)
2818 - Bacterial ghost of avian pathogenic E. coli (APEC) serotype O78:K80 as a homologous vaccine against avian colibacillosis (چکیده)
2819 - g-Fe2O3@SiO2-EC-ZnII: A Magnetic Recyclable Nanocatalyst for the Synthesis of Spiro[indoline-3,9’-xanthene]trione Derivatives in Aqueous Media (چکیده)
2820 - A review on the application, simulation, and experiment of the electrokinetic mixers (چکیده)
2821 - Phylogeography of the Oenanthe hispanica–pleschanka–cypriaca complex (Aves, Muscicapidae: Saxicolinae): Diversification history of open‐habitat specialists based on climate niche models, genetic data, and morphometric data (چکیده)
2822 - بررسی اثرات گل آلوده سازی آب در کاهش نشت از کانالهای انتقال آب (مطالعه موردی: شهرستان فردوس، خراسان جنوبی) (چکیده)
2823 - مفهوم شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده 698 قانون مدنی و 403 قانون تجارت (چکیده)
2824 - Effect of some Probiotic Bacteria as Biocontrol Agents of Meloidogyne incognita and Evaluation of Biochemical Changes of Plant Defense Enzymes on Two Cultivars of Pistachio (چکیده)
2825 - Experimental study of using Al2O3/methanol nanofluid in a two phase closed thermosyphon (TPCT) array as a novel photovoltaic/thermal system (چکیده)
2826 - یک روش ارتقاء امنیت دسترسی در تجهیزات نهفته مبتنی بر IoT (چکیده)
2827 - یک طرح احراز هویت انتخابی برای سیستم خانه هوشمند مبتنی بر IoT (چکیده)
2828 - Uncertainty analysis of intelligent model of hybrid genetic algorithm and particle swarm optimization with ANFIS to predict threshold bank profile shape based on digital laser approach sensing (چکیده)
2829 - جهاد و شهادت در کلام پیامبر خدا و امام رضا (چکیده)
2830 - بررسی فقهی شرط ایمنی از ضرر و عدم مفسده در وجوب امر به معروف و نهی از منکر (چکیده)
2831 - گونه شناسی شخصیت و وضعیت مخاطبان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی (چکیده)
2832 - Evaluation of dough rheology and quality of sugarfree biscuits: isomalt, maltodextrin, and stevia (چکیده)
2833 - تأثیر پسماندهای آلی مختلف بر رشد و نمو گندم (چکیده)
2834 - تأثیر مواد آلی مختلف بر جذب فسفر توسط گندم در یک خاک آهکی کود داده شده با خاک فسفات (چکیده)
2835 - Two Dimensional Stress and Displacement Wave Propagation Under Shock Loading in Saturated Porous Materials with Two Dimensional Functionally Graded Materails Using MLPG Method (چکیده)
2836 - The effect of TiC:CNT mixing ratio and CNT content on the mechanical and tribological behaviors of TiC modified CNT-reinforced Al-matrix nanocomposites (چکیده)
2837 - گونه های دلالت تقریر بر احکام شرعی (چکیده)
2838 - Elastodynamic and wave propagation analysis in a FG graphene platelets-reinforced nanocomposite cylinder using a modified nonlinear micromechanical model (چکیده)
2839 - بسوی انبساط مفهومی از برنامه درسی اسلامی (چکیده)
2840 - بررسی تغییرات زمانی-مکانی پارامترهای کمّی و کیفی آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های زمین آمار در دشت مشهد (چکیده)
2841 - تحلیل و ارزیابی روسازی تمام آسفالتی تحت محورهای بارگذاری منفرد، تاندم و Kenlayer تریدم موجود در راههای ایران با استفاده از نرم افزار (چکیده)
2842 - اولویت بندی مدهای حمل و نقلی سفرهای درون شهری گردشگران در کلان شهرهای مطالعه موردی: شهر _)AHP( توریستی با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی (چکیده)
2843 - تحلیل و ارزیابی روش های کنترل تراکم ترافیک در کلان شهر های توریستی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی) AHP ) _ مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
2844 - Analytical investigation of simultaneous effects of convergent section heating of Laval nozzle, steam inlet condition, and nozzle geometry on condensation shock (چکیده)
2845 - Assessment of the Social Impacts of Sewage-Treatment Plants on Rural Quality of Life (Case Study: Parkandabad Peripheral Villages in Mashhad) (چکیده)
2846 - تأثیر یادگیری اجتماعی بر رفتارهای مخرب محیط زیست در کشاورزان با تأکید بر نقش آموزش های ترویجی (چکیده)
2847 - Rietveld structure refinement to optimize the correlation between cations disordering and magnetic features of CoFe2O4 nanoparticles (چکیده)
2848 - Numerical Investigation of Nose Sharp Changes in Ice Projectile with Conical Shape (چکیده)
2849 - Investigation of non-covalent and hydrogen bonding interactions on the formation of crystalline networks and supramolecular synthons of a series of α-aminophosphonates: Crystallography and DFT studies (چکیده)
2850 - بررسی تأثیر تعهد مؤثر سازمان به مشتریان وفادار بر رفتار شهروندی آنان به‌ واسطه تعهد مؤثر مشتریان به سازمان (موردمطالعه: شعب بانک ملت شهرستان نیشابور) (چکیده)
2851 - Numerical and Experimental Study on Ratcheting Behavior of Plates with Circular Cutouts under Cyclic Axial Loading (چکیده)
2852 - شناسایی گونه های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استانهای گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آنها در رقم های پرتقال (چکیده)
2853 - محاسبة ارزش پولی سرمایة اجتماعی در شهر تهران (چکیده)
2854 - The Radon transform on function spaces related to homogenous spaces (چکیده)
2855 - Isometric isomorphism of homogeneous space algebras (چکیده)
2856 - Optimization of Die Geometry for Tube Channel Pressing (چکیده)
2857 - درنگی در انتقال خون آلوده از منظر فقه جزایی (چکیده)
2858 - علوم سیاسی حرف ندارد! علوم سیاسی حرف دارد!: علم سیاست یا علوم سیاسی؟ (چکیده)
2859 - تحلیل جرم سازمان یافته از دریچه فقه (چکیده)
2860 - A novel distributed optimal adaptive control algorithm for nonlinear multi-agent differential graphical games (چکیده)
2861 - کنترل گروهی خودروها در یک محیط جمعی توسط انسان و ماشین با بهره گیری از منطق فازی و کنترل پیش بین توزیع شده (چکیده)
2862 - Exosome Nano Exchanging Carriers for Cellular Trading: A Decision Knowledge Microenvironment Approach (چکیده)
2863 - Engineered Cell Migration toward Targeted Drug Delivery using Cells Society's Communicative Language (چکیده)
2864 - بررسی تاثیرمولیبدات بر پتانسیل بازرویینگی فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 (چکیده)
2865 - Adaptive fuzzy formation control for a class of uncertain nonlinear multi-agent systems (چکیده)
2866 - A 1.62 μW 8-Channel Ultra-High Input Impedance EEG Amplifier for Dry and Non-Contact Biopotential Recording Applications (چکیده)
2867 - STT-RAM Energy Reduction Using Self-Referenced Differential Write Termination Technique (چکیده)
2868 - Artificial neural network modeling of nanofluid flow in a microchannel heat sink using experimental data (چکیده)
2869 - روش شناسی مطالعه انسان در حکمت متعالیه گذار به هرمنوتیک صدرایی در مسئله نفس (چکیده)
2870 - Enhancing the Flower Colour Composition Pigments and Physiological Changes of Tulipa gesneriana ‘Daydream’ with Three Phytohormones and Sucrose (چکیده)
2871 - The effect of interlayer thickness, bonding temperature and atmosphere on transient liquid phase bonding of GTD-111 to FSX-414 (چکیده)
2872 - Influence of transverse reinforcement on bond strength of tensile splices (چکیده)
2873 - Cooperative adaptive fuzzy tracking control for a class of nonlinear multi-agent systems (چکیده)
2874 - Petrography and Geochemistry of the Upper Jurassic Siliciclastic Rocks Equivalent to the Mozduran Gas Reservoir in the Eastern Kopet-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
2875 - خودآگاهی سازمانی و شاخص اثربخشی کل سازمان (چکیده)
2876 - ارزیابی عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) و نخود (Cicer arietinum L.) تحت تاثیر طول دوره رقابت علف‌های‌هرز (چکیده)
2877 - Mechanical Characteristics and Failure Mechanism of Nano-Single Crystal Aluminum Based on Molecular Dynamics Simulations: Strain Rate and Temperature Effects (چکیده)
2878 - عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب در کنجد (Sesamum Indium L.)، ذرت (Zea Mays L.) و لوبیا (Phaseolous vulgare L.) در پاسخ به کاربرد اسید سالیسیلیک تحت شرایط کم آبیاری (چکیده)
2879 - The non-coprime graph of a finite group with respect to a subgroup (چکیده)
2880 - Predicting Spatial Distribution of Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus L.) using the RBF Neural Network Model (چکیده)
2881 - بررسی پپتیدهای زیست فعال و اهمیت انواع مشتق شده آن در فرآورده های لبنی (چکیده)
2882 - بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر برخی صفات کمی گیاه پوششی فرانکنیا (Frankenia.thymifolia ) (چکیده)
2883 - Synergistic effect of graphene nanosheets and zinc oxide nanoparticles for effective adsorption of Ni (II) ions from aqueous solutions (چکیده)
2884 - تخمین ضریب مقیاس برد قائم در تصاویر رادار دهانه ترکیبی معکوس (چکیده)
2885 - Gravitational instability of filamentary molecular clouds, including ambipolar diffusion; non-isothermal filament (چکیده)
2886 - Effects of chemical modification of PVA by acrylamide, methacrylamide and acrylonitrile on the growth rate of gas hydrate in methane-propane-water system, Journal of Molecular Liquids (چکیده)
2887 - Investigation of the effect of thermal aging on rapid gas decompression (RGD) resistance of nitrile rubber (چکیده)
2888 - Seasonal variation in Juniperus polycarpos var. turcomanica essential oil from northeast of Iran (چکیده)
2889 - On h-Fibration (چکیده)
2890 - Syntheses and characterization of two new coordination compounds containing an azide ligand in the presence of o‐donor co‐ligands with nickel and copper(II) metal ions and an investigation into the effects of sonochemical methods on morphology and particle size (چکیده)
2891 - Broadleaf Weed Control in Corn ( Zea mays L.) with Sulfonylurea Herbicides Tank‐mixed with 2,4‐D + MCPA (چکیده)
2892 - Ethylene/1-Hexene Copolymerization and Synthesis of LLDPE/Nanocarbon Composite through In Situ Polymerization (چکیده)
2893 - بررسی تنوع ژنتیکی گاندو، کروکودیل پوزه کوتاه ایرانی (Crocodylus Palustris)، با استفاده از توالی یابی نواحی D-Loopو Cytb میتوکندری (چکیده)
2894 - بررسی رابطه تسهیلات بانکی و طرح های خود اشتغالی با استفاده از الگوسازی چندسطحی(مطالعه موردی استان مازندران) (چکیده)
2895 - Effect of germination on nutrients, mineral, phytic acid and enzyme activity of Mung Bean (چکیده)
2896 - A New Information Theoretic Relation between Minimum Error Entropy and Maximum Correntropy (چکیده)
2897 - Jordan Generalized Derivations on Trivial Extension Algebras (چکیده)
2898 - بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار مشتری‌مداری از طریق نقش واسط کار عاطفی در دفاتر «پلیس+10» شهر مشهد (چکیده)
2899 - بایستگیِ تاریخ‌دانی در بازشناسیِ بنیان‌هایِ تاریخیِ زایشِ قوانین‌اساسی (چکیده)
2900 - Optofluidic Tunable Dielectric Lens for Surface Plasmon Modes (چکیده)
2901 - On Bayesian Shrinkage Estimator of Parameter of Exponential Distribution with Outliers (چکیده)
2902 - تعیین ارتفاع فیلتر قایم در سد های غیر همگن با هسته ی رسی قایم (چکیده)
2903 - ماهیت گفتمان سازی آموزه های انقلاب اسلامی و ویژگی های آن در برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
2904 - تحلیل الگوهای گردشی موثر بر بارش های رگباری ناحیه کوهپایه ای داخلی ایران (چکیده)
2905 - بررسی اثرات تجویزهمزمان اینترفرون های نوع یک (آلفا وبتا) و فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت (G-CSF)برسطوح سرمی گلوکز، تری گلیسرید و کلسترول در خون موش سوری (چکیده)
2906 - The metamorphosis of hero in Kanafani's Novel" matabaqqalakum" based on Campbell's theory (چکیده)
2907 - Estimation of the optimum number and location of nanoparticle injections and the specific loss power for ideal hyperthermia (چکیده)
2908 - رویکرد تابع مرزی تصادفی در بررسی کارایی فنی اقتصادی کارگاههای تولید ابریشم - مطالعه موردی: شهرستان تریت حیدریه (چکیده)
2909 - On Topologized Fundamental Groups with Small Loop Transfer Viewpoints (چکیده)
2910 - Copper-alumina nanocomposite coating on copper substrate through solution combustion (چکیده)
2911 - کژتابی ساختِ زبانی در اصل نود و نهم قانون اساسی (چکیده)
2912 - ارائه یک مدل دو سطحی برای طراحی شبکه لجستیک معکوس با بازگشت های وابسته به قیمت و مالیات بر کربن (چکیده)
2913 - Extraordinary optical transmission of periodic array of subwavelength holes within titanium nitride thin film (چکیده)
2914 - ارزیابی تحقق پذیری کاربریهای آموزشی و فضا سبز در طرح جامع قوچان (چکیده)
2915 - امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالی (چکیده)
2916 - A graph associated to a fixed automorphism of a finite group (چکیده)
2917 - بازخوانی ارتباط محمد بن مسلم بن شهاب زهری با خلفای اموی (چکیده)
2918 - The Effectiveness of Pilates, Neurofeedback and Medication in Reducing Attention Problems in Children with Attention Deficit Disorder (چکیده)
2919 - تحلیل جرم شناختی خود-دگرکشی، با تاکید بر خود-دگرکشی انگیزشی (چکیده)
2920 - On the planarity of the regular digraph of ideals of commutative rings (چکیده)
2921 - ON THE ANNIHILATOR GRAPH OF GROUP RINGS (چکیده)
2922 - Integrating Differential Evolution Algorithm with Modified Hybrid GA for Solving Nonlinear Optimal Control Problems (چکیده)
2923 - تحلیل روش‌های فازی در مکان یابی توسعه بهینه شهرها (مطالعه موردی: شهر دورود) (چکیده)
2924 - A New Method for Classifying Random Variables Based on Support Vector Machine (چکیده)
2925 - Fuzzy scheduling of a non-isolated micro-grid with renewable resources (چکیده)
2926 - زمینه های توانمندسازی جامعه از طریق پرورش خلاقیت کودکان با رویکردی بر نقش مجلات کودک (چکیده)
2927 - Isomorphic $g$-noncommuting graphs of finite groups (چکیده)
2928 - کشف عوامل شکل‌دهنده، ویژگی‌ها و مولفه‌های جهادی بودن منابع انسانی از منظر قرآن کریم (چکیده)
2929 - The Validity of Electronic Contracts from the Perspective of Iranian Law and Imamia Jurisprudence (چکیده)
2930 - کاربرد روش گرهی اندازه گیری فشار در شناسایی نشت (چکیده)
2931 - A class of descent four–term extension of the Dai–Liao conjugate gradient method based on the scaled memoryless BFGS update (چکیده)
2932 - بررسی رابطه مالیات بر ارزش افزوده و متغیرهای کلان اقتصادی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
2933 - An extended Dai-Liao conjugate gradient method with global convergence for nonconvex functions (چکیده)
2934 - بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در پنج ژنوتیپ ماش . (چکیده)
2935 - سرخس کهنه و سیاست سلسله‌های ایرانی در قبال آن (1300-916 هـ.) (چکیده)
2936 - تاثیر آوازه برند بر رضایت برند (مورد مطالعه: هتل¬های پنج ستاره مشهد) (چکیده)
2937 - ارائه مدل مفهومی نقش واسط رضایت برند بر رابطه بین آوازه برند و نگرش برند (چکیده)
2938 - تحلیل حماسة مضحک «رستم‌نامه» بهار و تبیین شاخصه‌های ژانری اثر: یک پارودی با بافت هجایی (چکیده)
2939 - ژانرشناسی تَمُرنامة هاتفی در انواع شعر حماسی فارسی (چکیده)
2940 - Apply fixed point theorem for solving of nonlinear Volterra integral equation with Harr wavelet (چکیده)
2941 - A NEW METHOD FOR SOLVING OF 2D FREDHOLM INTEGRAL EQUATION WITH RH WAVELET (چکیده)
2942 - مقایسه حافظه کاری در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی (چکیده)
2943 - EXISTENCE, UNIQUENESS AND STABILITY OF FUZZY DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH LOCAL LIPSCHITZ AND LINEAR GROWTH CONDITIONS (چکیده)
2944 - رمزگشایی کدهای ژئوپلیتیک عراق در تهاجم به ایران (با تأکید بر کد بازنمایی و تصویر‌سازی ژئوپلیتیک) (چکیده)
2945 - In Silico Prediction of B‐Cell and T‐Cell Epitopes of Protective Antigen of Bacillus anthracis in Development of Vaccines Against Anthrax (چکیده)
2946 - Optimal control of temperature of a continuous - stirred tank reactor (چکیده)
2947 - تجلی عدالت و اخلاق در حدیث شریف سلسله الذهب با تکیه بر حکمت متعالیه (چکیده)
2948 - بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی (چکیده)
2949 - Synthesis and characterization of multilayer core–shell styrene/acrylate latex (چکیده)
2950 - A HYBRID METHOD BASED ON SPECTRAL METHOD AND FINITE ELEMENT METHOD FOR SECOND ORDER PDES (چکیده)
2951 - A note on the molecular systematics of the genus Paraschistura (Teleostei: Nemacheilidae) in Hari River Basin Iran. J. Ichthyol (چکیده)
2952 - واکنش گندم به شرایط قطع ابیاری در مراحل مختلف رشد و نموبه نیتروژن در شرایط اب و هوای اهواز (چکیده)
2953 - Continuity of generalized derivations on JB*- algebras (چکیده)
2954 - The genus Spryginia (Brassicaceae) in Iran and Afghanistan (چکیده)
2955 - Effective Induction of Hairy Roots in Persian Poppy (Papaver bracteatum Lindl.) Using Sonication Method (چکیده)
2956 - Purposeful molecular design of inorganic-organic hybrid architectures and coordination compounds based on polyoxometalates and N-heterocycle ligands in viewpoint of crystal engineering approach (چکیده)
2957 - Identification and characterization of Theileria ovis surface protein (ToSp) resembled TaSp in Theileria annulata (چکیده)
2958 - مدیریت سیستمی دمای پردازنده‌های چندهسته‌ای برای زبان‌های موازی مبتنی بر زمانبند ربایش کار (چکیده)
2959 - Modeling Energy and Performance of Phoenix++ based Parallel Programs (چکیده)
2960 - The Effect Of Inter-Ethnic Cultural Relationships On Universalism In Iran (چکیده)
2961 - Exploration of Ring Oscillator Based Temperature Sensors Network Accuracy on FPGA (چکیده)
2962 - MILP Approach for Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays in Interconnected Power Systems Electric Power Systems Research (چکیده)
2963 - Some Results on Weighted Cumulative Entropy (چکیده)
2964 - ON THE SOLUTIONS OF OPERATOR EQUATIONS BXA = B = AXB VIA ∗-ORDER (چکیده)
2965 - NONCOMMUTATIVE KOLMOGOROV INEQUALITY (چکیده)
2966 - Identification and characterization of a cathepsin L-like cysteine protease from Rhipicephalus (Boophilus) annulatus (چکیده)
2967 - مقایسه شیوه های فرزندپروری وسلامت روان زوجین نابارور متقاضی فرزندخواندگی با زوجین بدون فرزند (چکیده)
2968 - Characterization of Truncated dsz Operon Responsible for Dibenzothiophene Biodesulfurization in Rhodococcus sp. FUM94 (چکیده)
2969 - چینه نگاری سکانسی سازند آبدراز در برش باغک- پادها (شرق کپه داغ) براساس مطالعات پالینوفاسیس (چکیده)
2970 - مطالعات فسیل شناسی و چینه شناسی سازند مزدوران در شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
2971 - بررسی رابطه بین تفویض اختیار و ارتقای اثربخشی سرمایه انسانی سازمانهای ورزشی استان اصفهان (چکیده)
2972 - Damage Identification of a Multi-Girder Bridge Super-structure by Mindilin Approach (چکیده)
2973 - بررسی کنتیک تغییرات رنگ طی خشک کردن هوای داغ برش های هویج اسمزشده در محلول چای ترش (چکیده)
2974 - بررسی اثر مقادیر مختلف ژلاتین و گوار بر ویژگی های حسی، بافتی و رنگ پاستیل بر پایه توت سفید (چکیده)
2975 - Effect ofLactobacillus plantarumLS5 on oxidative stability and lipid modifications of Doogh (چکیده)
2976 - Synthesis and antiproliferative and apoptosis-inducing activity of novel 3-substituted-3-hydroxy-2-oxindole compounds (چکیده)
2977 - Evaluation and Relocating Bicycle Sharing Stations on Mashhad City Using Multi Criteria Analysis (چکیده)
2978 - رفتارهای فرا محیطی کارکنان، رهبری تحول گرا و نقش واسط انگیزش درونی -مورد مطالعه: سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد- (چکیده)
2979 - مطالعه تجربی بر روی خواص مکانیکی لاستیک های بازیافت شده توسط فناوری مکانیکی (چکیده)
2980 - آنالیز روند منحنی تغییرات غلظت آلاینده های شاخص هوا طی 36 ماه منتهی به سال 1396 و بررسی اثر اقلیم بر شاخص های PSI و AQI؛ مطالعه موردی: شهر مشهد، ایران (چکیده)
2981 - استفاده از ضایعات کشاورزی و محصولات جانبی صنعت غذا به منظور تولیداگزوپلی ساکاریدهای میکروبی (چکیده)
2982 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلم‌های تهیه شده حاوی نانوذرات اکسید تیتانیوم با پایه پلی ساکارید آرد سویا (چکیده)
2983 - ارزیابی پتانسیل استخراج و بهینه سازی تولید گاما لینولنیک اسید از ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (چکیده)
2984 - Investigating the Moderating Effect of Career Growth on the Relationship between Job Resources and Job Engagement: The Case of Vice Chancellor for Planning and Development of Mashhad Municipality (چکیده)
2985 - بررسی نقش صنعت چوب و مبلمان سازی بر توسعه نواحی روستایی پیراشهری (مطالعه موردی: روستاهای بخش شاندیز شهرستان بینالود) (چکیده)
2986 - سنجش سطح رضایت روستائیان ازطرح بهسازی مسکن روستایی )منطقه مورد مطالعه: دهستان میان جام، شهرستان تربتجام( (چکیده)
2987 - تأثیر سفرهای اروپایی ناصرالدی نشاه بر روند غر بگراییِ موسیقی و نمایش در عصر ناصری (چکیده)
2988 - Optimization of Physicochemical Properties of Low-Fat Hamburger Formulation Using Blend of Soy Flour, Split-Pea Flour and Wheat Starch as Part of Fat Replacer System (چکیده)
2989 - Effect of Lactobacillus plantarum on olive and olive oil quality during fermentation process (چکیده)
2990 - The MRL function inference through empirical likelihood in length-biased sampling (چکیده)
2991 - РОЛЬ И МЕСТО ЖЕНЩИН В РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ИРАНА (چکیده)
2992 - بررسی فاصله انتظاری در آموزش حسابداری با توجه به الزامات قانونی جدید (چکیده)
2993 - Status of Perceived Social Support and Quality of Life among Hearing-Impaired Adolescents (چکیده)
2994 - حج عرصه همگرایی و واگرایی حسنیان و عباسیان (از اواخر عهد اموی تا پایان اولین دوره قیام های حسنی) (چکیده)
2995 - Roasting process optimization of walnut kernels for the preparation of walnut cream using Response Surface Methodology (چکیده)
2996 - examining chalky soil restoration methods to build irrigation chanals (چکیده)
2997 - رابطه بین رویکرد اخلاقی نسبی گرایی، رضایت شغلی و ماکیاولی گرایی بین جامعه حسابداران و حسابرسان (چکیده)
2998 - رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه استان خراسان شمالی به روش TOPSIS (چکیده)
2999 - کمی سازی واکنش جوانه زنی کینوا ( Chenopodium quinoa Willd ) تحت تأثیر رژیم های مختلف دمایی و تنش خشکی (چکیده)
3000 - پتانسیل کارآفرینی و برخی عوامل اجتماعی مرتبط با آن -مورد مطالعه: دانشگاه تبریز- (چکیده)
3001 - Geochemistry, U-Pb geochronology and Sr-Nd isotopes of the Neogene igneous rocks, at the Iju porphyry copper deposit, NW Shahr-e-Babak, Iran (چکیده)
3002 - نقش فعالیت بدنی در آسیب اکسایشی و وضعیت آنتی اکسیدانی سالمندان: مروری بر مکانیسم ها (چکیده)
3003 - کنش‌های اجرایی، سبک زندگی و رضایت زناشویی زوجین مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی (چکیده)
3004 - بررسی و تحلیل کتاب های درسی دانشگاهی انتشارات سمت رشته کارشناسی علوم تربیتی (چکیده)
3005 - ارائه مدل تأثیر تبلیغ توصیه ای و وفاداری به برند با نقش میانجیگری رفتار شهروندی برند بر ارزش ویژه برند اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
3006 - ارائه ی مدلی برای طبقه بندی شرکتها در بازارهای بورس و فرابورس با استفاده از تحلیل تشخیصی (چکیده)
3007 - New Nano-Structured Hybrid Materials-based Polyoxometalate for CH4/H2 Separation: A Computational Study (چکیده)
3008 - سنجش و تحلیل روحیه کارآفرینی شاغلان بخش کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان‏های شهرستان خواف (چکیده)
3009 - ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع استخراجی- معدنی در پایداری نواحی روستایی مورد: روستاهای پیرامون کارخانه سیمان زنجان (چکیده)
3010 - رابطه بین اخلاق، رضایت شغلی و تعهدسازمانی با ترک خدمت حسابرسان (چکیده)
3011 - پیاده سازی مدل رگرسیون خطی فازی با استفاده از h بهینه برای شناسایی روابط عملکردی درQFD (چکیده)
3012 - مسوولیت وکلای متعدد (چکیده)
3013 - Disentangling the Effects of Water Stress on Carbon Acquisition, Vegetative Growth and Fruit Quality of Peach Trees by Means of the QualiTree Model (چکیده)
3014 - مطالعه آزمایشگاهی جابجاییهای دیوار و نشست سطح زمین ناشی از گودبرداریهای عمیق توسط مدلسازی فیزیکی (چکیده)
3015 - بررسی تاثیر مواد اولیه و عملیات حرارتی در سنتز شیشه – سرامیک¬های آپاتیت-آنورتیت به روش سل – ژل (چکیده)
3016 - تأثیر خطاهای بازرسی بر منحنی مشخصه عملکرد طرح نمونه گیری تعویقی چندگانه در محیط فازی (چکیده)
3017 - تعیین نرخ نمونه برداری مورد نیاز درونیابی اسپلاین پایه درجه سوم در محاسبه الگوی سطح مقطع راداری اجسام بزرگ (چکیده)
3018 - بررسی الگوی مصرف کاربران خانگی تحت تاثیر توام منابع ذخیره ساز حرارتی و برنامه های پاسخگویی تقاضا (چکیده)
3019 - بررسی تاثیر استفاده همزمان از سیستم ذخیره ساز حرارتی و برنامه های پاسخگویی بار بر روی الگوی مصرف کاربران صنعتی شهر مشهد (چکیده)
3020 - Prevalence of Listeria monocytogenes in cerebrospinal fluid obtained from hospitalized patients (چکیده)
3021 - Investigating the Effect of Mechanical Activation Parameters on Structural Changes and Leaching Rate of Molybdenite Concentrate (چکیده)
3022 - Mechanochemical Synthesis of Fe2O3 Nanoparticles (چکیده)
3023 - Relationship between the weighted distributions and some inequality measures (چکیده)
3024 - مطالعه تطبیقی میان برخی از الگوهای توسعه در خصوص دو مفهوم شاخص های یک تعامل مناسب (کارآمدی، هماهنگی و تداوم و بردارهای تعاملاتی) (چکیده)
3025 - Physical measures for certain class of non-uniformly hyperbolic endomorphisms on the solid torus (چکیده)
3026 - تعامل بین حافظه فعال دیداری و توجه دیداری: اثر سرنخ پس‌گستر در بازشناسی اطلاعات (چکیده)
3027 - بررسی اثرات دگرآسیب عصاره آبی کاج بر جوانه زنی و برخی صفات مورفولوژیکی گیاه زراعی لوبیاسفید (Phaseolus vulgaris L. cv White bean) و علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) (چکیده)
3028 - بررسی تاثیر دگرآسیب عصاره گیاه اکالیپتوس(Eucalyptus globules Labill) بر خصوصیات جوانه¬زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه زراعی ذرت (Zea mays L.) و علف¬هرز ارزن وحشی(Panicum miliaceum L.) (چکیده)
3029 - نابرابری های اجتماعی در کتاب های درسی دورۀ مشروطه )مطالعۀ موردی: تعلیم الاطفال، کتاب علی، تأدیب الاطفال و تربیت نسوان( (چکیده)
3030 - Formation mechanism of TiC–Al2O3–Fe3Al composites during self-propagating hightemperature synthesis of TiO2–Al–C–Fe system (چکیده)
3031 - خاقانی و ایماژیسم (چکیده)
3032 - Corrosion Inhibition of Carbon Steel in Aqueous HCl Solutions by Acid Pre-Magnetization Technique: Experimental Study and Modelling (چکیده)
3033 - بررسی نقش برند گردشگری روستایی بر پایداری اجتماعی سکونت‌گاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
3034 - Coupled thermoelastic analysis of an FG multilayer graphene platelets-reinforced nanocomposite cylinder using meshless GFD method: A modified micromechanical model (چکیده)
3035 - بررسی نقش واسط در هم تنیدگی شغلی در رابطه بین امنیت و استقلال شغلی با تمایل به ترک خدمت (چکیده)
3036 - Staphylococcal subclinical mastitis in dromedary dairy camel (چکیده)
3037 - بررسی رویکرد منطقه گرایی در معماری کشورهای درحال توسعه (چکیده)
3038 - بررسی عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامت کودکان در طراحی بیمارستان کودک (چکیده)
3039 - توسعه مدل¬های رگرسیون خطی چندمتغیره مصرف سوخت و دمای گازهای خروجی یک موتور دیزل متداول (چکیده)
3040 - تعاملات بینافرهنگی و پایداری معماری چند فرهنگی در طراحی خوابگاه های کشورهای اسلامی (چکیده)
3041 - مدل¬سازی آلاینده¬ها و دور لحظه¬ای یک موتور اشتعال تراکمی با استفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه (چکیده)
3042 - نیاز سنجی کالبدی فضایی دانشجویان غیر ایرانی در خوابگاه های دانشگاهی (چکیده)
3043 - بررسی ارتباط افق سرمایه گذاری سهامداران نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی غیر منتظره (چکیده)
3044 - برنامه درسی گرایش ارشد تاریخ تشیع: کمبودها؛ راهکارها (چکیده)
3045 - مدلسازی سینتیکی بسپارش پلی¬پروپیلن در فاز مایع به کمک روش هیبریدی ممان ها-الگوریتم ژنتیک (چکیده)
3046 - تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر دانسیته اتصالات عرضی الاستومر NBR (چکیده)
3047 - بررسی اثر نانو ذرات اکسید روی (ZnO) بر رفتار پیرشدگی حرارتی لاستیک نیتریل بوتادین (NBR) (چکیده)
3048 - مطالعه سبب شناسی زردی و زوال اقاقیا در ایران (چکیده)
3049 - Comparative genetic diversity of potato virus Y populations based on coat protein gene (چکیده)
3050 - مدل‌سازی رفتار تکنولوژی‌های مختلف نیروگاهی در برنامه‌ریزی تعمیرات به کمک نظریه‌ی بازی‌ها در محیط تجدید‌ساختاریافته (چکیده)
3051 - Simultaneous analysis of phenylhydrazine, phenol, and hydroxylamine as three water pollutants using a voltammetric-amplified sensor with CoFe2O4 nanoparticle and 1-methyl-3-butylimidazolium bromide ionic liquid (چکیده)
3052 - Accurate DFT studies on crystalline network formation of a new Co(II) complex bearing 8−aminoquinoline (چکیده)
3053 - بررسی میزان مشارکت روستاییان در روند تهیه و تصویب طرح هادی‌روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دشتستان) (چکیده)
3054 - СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ РЕЧЕВОГО АКТА КЛЯТВА В РУССКОЙ И ПЕРСИДСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ (چکیده)
3055 - Boiling process ability in drinking water arsenic removing (چکیده)
3056 - بررسی میزان شیوع آلودگیهای انگلی در کبد و ریه دامهای کشتار شده در کشتارگاههای صنعتی استان مازندران در سال 139 (چکیده)
3057 - Pre-Training of an Artificial Neural Network for Software Fault Prediction (چکیده)
3058 - A Performance Counter-based Control Flow Checking Technique for Multi-core Processors (چکیده)
3059 - Design of a noninvasive and smart hand tremor attenuation system with active control: a simulation study (چکیده)
3060 - Safety Verification of Rate-Monotonic Least-Splitting Real-Time Scheduler on Multiprocessor System (چکیده)
3061 - Molecular typing of uropathogenic E.coli .... (چکیده)
3062 - بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (چکیده)
3063 - ساخت سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی توسط لایه نشانی فیلم PbS نوع-p به روش های LBL و رسوب یک مرحله ای جوهر اصلاح شده نانوذرات (چکیده)
3064 - اصلاح سطح هالید-هیبرید نقاط کوانتومی PbS جهت رسوب یک مرحله ای لایه نوع-n سلولهای خورشیدی نقطه کوانتومی p-i-n (چکیده)
3065 - Conductometric study of complexation reactions between Benzyl bis semicarbazone and 3-Methylpyrazol-5-one with Cd+2 cation in pure and binary non-aqueous solvents (چکیده)
3066 - ساخت و ارزیابی دستگاه تک‌ساز ردیفی گل زعفران (چکیده)
3067 - Using Rose Bengal, Wright and indirect ELISA methods for detection of Brucellosis in sheep with history of abortion in Gonbad-e Qabus (چکیده)
3068 - Determination of the Phylogenetic Groups of Escherichia Coli Isolates in the Subjects Afflicted with Urinary Tract Infections, Using Multiplex PCR in Mashhad (چکیده)
3069 - تأثیرپذیری نحوی شعر منثور معاصر از شعر ترجمه (چکیده)
3070 - ردّ پای اسطوره در سروده های یوسف الخال (چکیده)
3071 - Detection of resistant genes ESBL in Escherichia coli isolated from patients with Urinary Tract Infection in Ghaem and Emam Reza hospitals in Mashhad (چکیده)
3072 - شناسایی عمده ترین سوگیری های سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل (چکیده)
3073 - تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب سه گونه ی زراعی لوبیا-Phaseolus vulgaris L.-،کنجد -Sesamum indicum L.-و ذرت -Zea mays L.-در پاسخ به کاربرد اسیدهیومیک و کم‌آبیاری (چکیده)
3074 - An Efficient Synthesis of 1,3-Diphenyl-3-phenylamino-propan-1-one and its Derivatives by Mannich Reaction in the Presence of Doped Porous Carbon by Nitrogen and Sulfur (NS-PCS) as Catalyst (چکیده)
3075 - تحلیل خصوصیات ژئومورفیک حوزه¬آبخیز فریمان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
3076 - ارزیابی عملکرد مدل هیدرولوژی J2000 در حوزه آبخیز چهل چای (چکیده)
3077 - معرفی مدل هیدرولوژیکی J2000 و کاربرد آن در شبیه¬سازی هیدرولوژی آبخیز (چکیده)
3078 - تأثیر دمای خشک کردن و ضخامت کدوحلوایی روی نسبت جذب مجدد آب (چکیده)
3079 - مدلسازی آماریِ فرآیند خشک کردن کدو حلوایی با استفاده از خشک کن بسترسیالِ بخار فوق داغ (چکیده)
3080 - In-field Conductivity Fluctuations in Ba0.72K0.28Fe2As2Single Crystals (چکیده)
3081 - A Hybrid Stress Plane Element with Strain Field (چکیده)
3082 - میرایی متغیر در تحلیل ناخطی هندسی صفحه های خمشی به روش رهایی پویا (چکیده)
3083 - اندرباب چرایی انفعال قاجاران در روابط خارجی (چکیده)
3084 - In Vitro Evaluation of Equine Fibroblast-Like Synoviocytes Viability Treated with Doxycycline (چکیده)
3085 - Impact of heat shock protein 60KD in combination with outer membrane proteins on immune response against Brucella melitensis. (چکیده)
3086 - طراحی سیستم استنتاج فازی با یادگیری از نمونه های آموزشی برای اندازه گیری مشارکت کارکنان عملیاتی در سلامت محیط کار (چکیده)
3087 - مطالعه فنولوژی لاله واژگون گرگانی (Fritillaria raddeana) در رویشگاه طبیعی خراسان شمالی در دو سال پی‌درپی (چکیده)
3088 - Routing and Production Scheduling for a Mobile Factory (چکیده)
3089 - New data on the spider fauna of Iran, Part IV (چکیده)
3090 - Scheduling a constellation of agile earth observation satellites with preemption (چکیده)
3091 - واکاوی تعهدات بر ذمه ی میت در حقوق ایران (چکیده)
3092 - نقش بازاریابی الکترونیکی در کسب و کار خانگی (چکیده)
3093 - توسیع ایده آنتروپی ماکسیمم برای اندازه های اطلاع تعمیم یافته (چکیده)
3094 - بررسی تاثیر گرفتینگ کو پلیمر پلی اتیلن گلیکول-یورتان متاکریلات بر ضد رسوب گذاری زیستی توسط ارگانیسم های دریایی (چکیده)
3095 - بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری مشهد وعوامل موثر بر آن با تاکید بر آگاهی از عملکرد (چکیده)
3096 - Image de la mémoire culturelle iranienne dans la littérature francophone Le cas de L’Usage du monde de Nicolas Bouvier (چکیده)
3097 - تحلیل عددی مودهای شکست صفحه کامپوزیتی تحت تاثیر ضربه تگرگ (چکیده)
3098 - زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی تورونین– سانتونین بر پایه روزن بران شناور،سازند سورگاه، تاقدیس سورگاه، جنوب باختر ایلام (چکیده)
3099 - مطالعات کانه زایی، سیالات درگیر، ژئوشیمی و تفسیر داده های ژئوفیزیکی IP/RS منطقه فریزی، شمال شرقی ایران (چکیده)
3100 - Palynofacies-based sequence stratigraphy of the Upper Cretaceousstrata (Abderaz Formation) in east of Koppe Northeast of Iranh-Dagh Basin, (چکیده)
3101 - Allelopathic Activity of Iranian Native Medicinal and Aromatic Plants by Using Cotton Swab Method (چکیده)
3102 - Early Eocene planktonic and benthic foraminifera from the Khangiran formation (northeast of Iran) (چکیده)
3103 - Nutritional value, fourier transform infrared spectroscopic molecular structures, mycotoxines and heavy metals concentration of un-ripe, ripe and sun-dried fruit from 'Sultana' grapevine for ruminants (چکیده)
3104 - مطالعه ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی بوته طالبی سیلو شده در شرایط برون تنی و اثر تغذیه آن بر عملکرد بره های افشاری (چکیده)
3105 - میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان چهاربیشه (چکیده)
3106 - تولید پوشش خوراکی ضد میکروبی بر پایه موسیلاژ دانه بارهنگ کبیر در ترکیب با اسانس گلپر: بررسی ویژگی‌ها و کاربرد آن در گوشت گاو نگهداری شده در دمای یخچال (چکیده)
3107 - بهبود هماهنگی رله های دیستانس و اضافه جریان در شبکه با ساختارهای متفاوت با در نظر گرفتن بخش آنی برای رلههای اضافه جریان (چکیده)
3108 - Efficiency and Sustainability of Silage Corn Production by Data Envelopment Analysis and Multi -Functional Ecological Footprint: Evidence from Sarayan County,Iran (چکیده)
3109 - بررسی تغییرات پالئواکولوژیکی در رسوبات هولوسن دریای عمان(منطقة نگور)بر اساس نانوپلانکتونهای آهکی (چکیده)
3110 - Effect of Magnetized Ethanol on the Shape Evolution of Zinc Oxide from Nanoparticles to Microrods: Experimental and Molecular Dynamic Simulation Study (چکیده)
3111 - Emotional Intelligence and its role in Cognitive Flexibility of Children with and without Attention Deficit Hyperactivity Disorder (چکیده)
3112 - Norm continuity of pointwise quasi-continuous mappings into function spaces (چکیده)
3113 - مدل سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند برای رفتار نمونه های بتنی مسلح شده با میلگردهای الیاف شیشه -GFRP- (چکیده)
3114 - Detection of Hammondia spp., Toxoplasma gondii, Neospora caninum and Sarcocystis spp. by different methods in slaughtered sheep (چکیده)
3115 - Reactive oxygen species accumulation and homeostasis are involved in plant immunity to an opportunistic fungal pathogen (چکیده)
3116 - A mixed-methods approach to demotivating factors among Iranian EFL learners (چکیده)
3117 - بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه Acroptilon repens L. در خراسان جنوبی و معرفی (Lep.: Gelechiidae) Metzneria paucipunctella Zeller, 1839 گونه برای فون ایران (چکیده)
3118 - بررسی واکنش اسفناج و علف های هرز به مقادیر مختلف کود دامی و نیتروکسین (چکیده)
3119 - Zataria multiflora would attenuate the hepatotoxicity of long-term albendazole treatment in mice with cystic echinococcosis (چکیده)
3120 - Design and Development of High Gain, Low Profile and Circularly Polarized Cavity-Backed Slot Antennas Using High-Order Modes of Square Shaped SIW Resoantor (چکیده)
3121 - Characterization of relativen-isoclinism of a pair of Lie algebras (چکیده)
3122 - مدلسازی زیستگاه گونه کل و بز (Capra aegagrus) با استفاده از روش ماکزیمم آنتروپی در شرق ایران (چکیده)
3123 - مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه قوچ و میش اوریال (Ovis vignei) با استفاده از روش ماکزیمم آنتروپی در شرق ایران (چکیده)
3124 - مدلسازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز وحشی (Capra aegagrus) با استفاده از روش حداکثر بینظمی در استان خراسان رضوی (چکیده)
3125 - مدلسازی زیستگاه قوچ و میش اوریال (Ovis orientalis vignei) با استفاده از روش حداکثر بینظمی در خراسان رضوی (چکیده)
3126 - فعالیت فاز کوهزایی کالدونین در شمال‎شرق ایران: با کاربرد داده‌های سن سنجی U-Pb زیرکن (چکیده)
3127 - Universal Approximation by Using the Correntropy Objective Function (چکیده)
3128 - Norm continuity of qusi-continuous mappings into Cp(Y) (چکیده)
3129 - Prevalence and fertility of sheep and cattle hydatid cysts in the northeast of Iran, investigation of some epidemiological factors (چکیده)
3130 - تحلیل جغرافیایی پراکنش شاخص های کالبدی مسکن روستایی ایران با رویکرد عدالت فضایی (با استفاده از تکنیک ادغام) (چکیده)
3131 - Effect of the Casimir Force on Size-Dependent Dynamic Pull-In Instability in Micro-Bridge Gyroscopes with a Proof Mass (چکیده)
3132 - Fabrication and Morphological Characterization of Polyurethane Foam Reinforced with TiO2 Nanoparticles (چکیده)
3133 - SOME PROPERTIES OF PERFECT LIE RINGS (چکیده)
3134 - تحلیل دینامیکی تغییر شکل های بزرگ صفحه های FGM با بازشو و سخت کننده تحت اثر بار های انفجاری (چکیده)
3135 - Engelizer subgroup of a 2-Engel transitive groups (چکیده)
3136 - Autonilpotent groups and their properties (چکیده)
3137 - NON-ABELIAN TENSOR ANALOGUES OF 2-AUTO ENGEL GROUPS (چکیده)
3138 - On the center of automorphism group of a group (چکیده)
3139 - طراحی، ساخت و کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی در تشخیص سریع فساد گوشت چرخ شده شتر در بسته بندی هوا، خلاء و اتمسفر اصلاح شده (چکیده)
3140 - تاثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و پوتریسین بر برخی صفات بیوشیمیایی و خصوصیات زایشی خیار گلخانه‌ای (چکیده)
3141 - بررسی تاثیر تغییر ترمیب شیمیایی بر رفتار مکانیکی گلاس یونومرهای تقویت شده با شیشه های آلومینوسیلیکاتی (چکیده)
3142 - Fe3O4@Boehmite-NH2-CoII NPs: an inexpensive and highly efficient heterogeneous magnetic nanocatalyst for the Suzuki–Miyaura and Heck–Mizoroki cross-coupling reaction (چکیده)
3143 - Effect of Image Rectifying and Imaging Parameters on Disparity Map of Tree Pictures (چکیده)
3144 - Some properties of central kernel and central autocommutator subgroups (چکیده)
3145 - Geographic variation in morphology of the genus Agamura Blanford, 1874 in Iran (چکیده)
3146 - نقش مدیریت پسماند بر بهبود شرایط توسعه در سکونتگاه های روستایی (مورد پژوهش : بخش ساربوک، شهرستان قصر قند) (چکیده)
3147 - Designing a fuzzy reasoning system in GIS (چکیده)
3148 - بررسی لای ههای زغالی درون ماسه سنگ های گازی میدان ویچررنج واقع درحوضه پرت، استرالیای غربی (چکیده)
3149 - Fractional Factorial Design Approach to Evaluate Effect of Process Parameters on the Microemulsion Synthesis and Magnetic Properties of Ni Nanoparticles (چکیده)
3150 - Inks of Functionalized p-Type Lead Sulfide Quantum Dots for One-Step Fabrication of Heterojunction Photovoltaics (چکیده)
3151 - Solution Phase Inorganic Ligand Exchange for Fabrication of Ink Based Quantum Dot Thin Films (چکیده)
3152 - بررسی خروجی مدلهای پیشبینی عددی تحت سناریوی 5.RCP4 درپیشبینی خشکسالی های هواشناسی (چکیده)
3153 - ارزیابی تاثیر روشهای طبقهبندی نظارت شده در ادغام تصاویر لندست و مدیس (چکیده)
3154 - مروری بر سامانه های توصیه گر همراه در زمینه گردشگری (چکیده)
3155 - غنی سازی محیطی: درمان جدید برگرفته از یافته های مدل های حیوانی اوتیسم (چکیده)
3156 - A sensitive electrochemical aptasensor based on single wall carbon nanotube modified screen printed electrode for detection of Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
3157 - تهیه منحنی های شکنندگی سازه های فولادی با مهاربندهای واگرا به روش تحلیل دینامیکی افزایشی (چکیده)
3158 - EFFECT OF PLANTING BED CONDITIONS ON SOME GROWTH CHARACTERISTICS OF PLANE TREES IN NORTH EASTERN PART OF IRAN (چکیده)
3159 - بررسی اثرات اللوشیمیای مواد موجود در عصاره آبی دو گیاه مرتعی Peganum Harmala و Sophora lehmani بر جوانه زنی بذر و خخصوصیات مرفولوژیک رشد گیاه گون نتر Astragalus squarosus (چکیده)
3160 - تداعیات برند و هویت برند با تأکید بر نقش میانجیگری رفتار شهروندی برند در میان کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و ارائه مدل ساختاری ارتقاء ارزش ویژه برند (چکیده)
3161 - Exponentiality test based on alpha-divergence and gamma-divergence (چکیده)
3162 - An Extended Linear MPC for Nonlinear Processes (چکیده)
3163 - Robust Optimal Control of Uncertain Nonlinear Switched System using Approximate Dynamic Programming (چکیده)
3164 - Atomic Systems in 2-inner Product Spaces (چکیده)
3165 - بررسی آماری استحکام کششی و خستگی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با فیبر شیشه ساخته شده به روش تزریق ریزن به کمک خلاء (VIP) (چکیده)
3166 - بررسی اثر دما و نرخ کرنش بر رفتار سیلان و ریزساختار آلیاژ Mg-3.5Zn-0.5Zr (چکیده)
3167 - کودهای زیستی بر میزان و عملکرد اسانس و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه نعناع ) Mentha spicata L. ( در شرایط کم آبیاری (چکیده)
3168 - بررسی اثر پوشش دار کردن بذر بر ظهور گیاهچه گندم رقم سرداری، تحت سطوح مختلف تنش خشکی و عمق کاشت در آزمایش گلدانی (چکیده)
3169 - بررسی اصول معاد جسمانی در آثار صدرالمتألهین (چکیده)
3170 - مطالعه مضمون پلیدی و نگاه نمادین، کنایه آمیز یا طنزگونه به مشکلات جامعه امروز بشری در روایت مردی با کبوتر اثر رومن گاری (چکیده)
3171 - بررسی اهلیسازی و استقرار گونه مرتعی بومی ملیکا ( Melica persica ) برای استفاده در فضای سبز شهری (چکیده)
3172 - بررسی رابطه اعتماد سازمانی و یادگیری سازمانی با کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک (چکیده)
3173 - تحلیل ژئوپلیتیک روابط ایران و هند در چارچوب وابستگی‌های متقابل (چکیده)
3174 - Influence of Nickel Substitution on Crystal Structure and Magnetic Properties of Strontium Ferrite Preparation Via sol- gel Auto- Combustion Route (چکیده)
3175 - بررسی مقایسه ای انتقال حرارت جابه جایی آرام و افت فشار نانوسیالات در هندسه های خمیده (چکیده)
3176 - Effect of 6-Benzylaminopurine and Abscisic Acid on Gas Exchange, Biochemical Traits, and Minituber Production of Two Potato Cultivars (Solanum tuberosum L.) (چکیده)
3177 - Testing a Burnout Model Based on Affective-motivational Factors among EFL Teachers (چکیده)
3178 - The generalised maximum α entropy principle (چکیده)
3179 - تفسیر تربیتی به مثابه رشته علمی:در جستجوی گونه شناسی شمول گرایانه و جامع از تفسیر تربیتی (چکیده)
3180 - Comparison of Predictions by Kriging and Spatial Autoregressive Models (چکیده)
3181 - رابطه بین هوش هیجانی، هوش معنوی و عملکرد حسابرس (چکیده)
3182 - تأثیر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی بادرنجبویه (چکیده)
3183 - The Effects of Moderate-Intensity Aerobic Activity Before and After Training on Acquisition and Consolidation Memory in Short Service Badminton (چکیده)
3184 - PREDICTION OF BIAXIAL BENDING BEHAVIOR OF STEEL-CONCRETE COMPOSITE BEAM-COLUMNS BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (چکیده)
3185 - خصیصه های عناصر برنامه درسی در رویکرد گفتمان سازانه با تاکید بر آموزه های انقلاب اسلامی ایران (چکیده)
3186 - Resistance assessment and biochemical responses of sugar beet lines against Pythium aphanidermatum, causing root rot (چکیده)
3187 - خلاصه ای بر نشانه های فرآیند فرارانش در سریهای پشت کمانی ژوراسیک و نقاط داغ کرتاسه در افیولیت های ارمنستان (چکیده)
3188 - اثر سطوح مختلف فسفر بر تغییرات کربن آلی در خاک چسبیده به ریشه و توده‌ی خاک گندم (چکیده)
3189 - Results related to exponential entropy (چکیده)
3190 - تخمین پارامترهای هدف متحرک زمینی در رادار روزنه مصنوعی تک پایه ایستان (چکیده)
3191 - Mathematical modeling of catalytic behavior of catalyst pellets in crude oils after blocking by liquid sulfur (چکیده)
3192 - معرفی یک سنسور پیزوالکتریک جدید تقویت شده به منظور کاربرد در سیستم های هوشمند جاده¬ای (چکیده)
3193 - Evaluation of Microstructure and Mechanical Properties of High-Strength Bainitic Cast Iron Using an Electromagnetic Sensor (چکیده)
3194 - A data fusion approach for business partners selection (چکیده)
3195 - The Connection between Inequality Measures and Reliability Aspects (چکیده)
3196 - بررسی رفتار ناکارآمد حسابرسان و روابط کاری با سرپرستان، نقش تعدیلی جو اخلاقی مدیران (چکیده)
3197 - Temperature Control of Heating Procedure in Blade Production Process (چکیده)
3198 - Characterization of distributions by expectation of functions of some measures in the reliability (چکیده)
3199 - Entropy maximization and divergence minimization based on inequality measures (چکیده)
3200 - بررسی نقش و جایگاه کارآفرینی استراتژیک در کسب مزیت رقابتی پایدار (چکیده)
3201 - Compressibility effects on the flow past a rotating cylinder (چکیده)
3202 - Characterization of distributions through Cauchy-Schwarz (چکیده)
3203 - Asymptotic behaviour of kernel density estimator under negative superadditive dependence (چکیده)
3204 - Evaluation of the antagonistic potential of Bacillus strains against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum and their role in the induction of resistance to potato soft rot infection (چکیده)
3205 - Effect of media and regulators of plant growth on micro propagation of Myrobalan 29C rootstock (چکیده)
3206 - Preconcentration and Determination of Lead for Trace Levels in Water and Wastewater Samples by Vortex-Assisted Microextraction Using TPAS as a New Synthetic Complexing Agent with Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy Detection (چکیده)
3207 - Botanical Criteria of Baharkish Rangeland in Quchan, Khorasan Razavi Province, IRAN (چکیده)
3208 - معرفی «هیَجامَد» به عنوان ابزاری مؤثر در پذیرش نوواژه-های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (چکیده)
3209 - ضرورت انطباق کارآفرینی روستایی با رویکردهای زیست محیطی (چکیده)
3210 - In-situ fabrication of Al(Zn)-Al2O3 graded composite using aluminothermic reaction during hot pressing (چکیده)
3211 - بررسی خصوصیات ویسکوالاستیک خطی و عملکردی مخلوط آسفالتی اصلاح¬شده با پودرلاستیک با استفاده از آزمایش مدول دینامیکی (چکیده)
3212 - تشخیص بیماری سفیدک پودری هلو با استفاده از پردازش تصویر و شبکه¬ی عصبی (چکیده)
3213 - Evaluating of the synergistic anticancer effects of E. coli DH5α and glycyrrhizic acid compound on growth of CT26 colon cancer cells (چکیده)
3214 - Prodrug converting enzyme gene delivery by E. coli for colon cancer therapy (چکیده)
3215 - اجماع در برزخ ردّ و تأیید محقّق اردبیلی (چکیده)
3216 - Land cover change modelling in Hyrcanian forests, Northern Iran: a landscape pattern and transformation analysis perspective (چکیده)
3217 - Hairy root induction and secondary metabolite production in Perovskia abrotanoides Karel (چکیده)
3218 - Investigating anticancer synergistic effects of radiation and cisplatin for treatment of cervical cancer in vitro (چکیده)
3219 - Studying the Effect of Convergence Parameter of CUSP's Scheme in 2D Modelling of Novel Combination of Two Schemes in Nucleating Steam Flow in Cascade Blades (چکیده)
3220 - Magnetic properties of crystalline nickel and low phosphorus amorphous Ni1-XPx nanoparticles (چکیده)
3221 - بررسی برگردان سینمایی داستان اوسنه باباسبحان برمبنای نظریّةفزون‌متنیّت ژار ژنت (چکیده)
3222 - بررسی جامعه‌شناختی گفتگوهای خیالی در مطبوعات عصر قاجار (چکیده)
3223 - ارکان نامه نگاری در مخزن الإنشاء و تطبیق آن در فراید غیاثی (چکیده)
3224 - علیه برنامه درسی معنوی بشریت گرا: نقد آراء میلر بر اساس دیدگاه شهید مطهری (چکیده)
3225 - A contribution on rodents fauna ofthe Jaz Murian depression, southeast Iran (چکیده)
3226 - تحلیل چگونگی بازتاب گونه های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ نوشته های سلسله ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت (چکیده)
3227 - The X-ray Transform and its Application in Nano- Crystallography (چکیده)
3228 - K-FRAMES AND UNITARY REPRESENTATIONS (چکیده)
3229 - تجزیه‌وتحلیل تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها (مطالعه موردی: شهرستانهای منتخب استان کرمانشاه) (چکیده)
3230 - ارائه راهکارهای مناسب برای ماندگاری افراد در روستاها (مطالعه موردی: شهرستان‌های منتخب استان کرمانشاه) (چکیده)
3231 - Synthesis of strong silica aerogel by PEDS at ambient conditions for adsorptive removal of para-dichlorobenzene from water (چکیده)
3232 - Influence of the V acancies on the B uckling B ehavior of a Single – Layered G raphene N anosheet (چکیده)
3233 - استفاده از تحریک جریان مستقیم جهت بررسی نقش هر یک از نیمکره های مغز در یادگیری و کنترل حرکت دسترسی (چکیده)
3234 - فراتحلیل تحقیقات انجام‌شده در حوزه مسائل اجتماعی ایران (با تأکید بر سوءمصرف مواد) (چکیده)
3235 - آسیب شناسی ترجمه متون نمایشی بررسی ترجمه دو اثر یونسکو: کرگدن و مردی با چمدانهایش (چکیده)
3236 - ارزیابی آسیب پذیری کاربری های آموزشی شهر مشهد از منظر مدیریت بحران کاریزهای متروکه با استفاده از GIS (چکیده)
3237 - کانی‌شناسی و تغییرات زمین‌شیمیایی سنگ میزبان آلتره شده در ناحیه معدنی سرب و روی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان (چکیده)
3238 - Adaptive Beamforming Based on Linearly Constrained Maximum Correntropy Learning Algorithm (چکیده)
3239 - Geometrical Characterization of a Micro-Channel in Electro-Wetting Application (چکیده)
3240 - بررسی مفهوم سیاسی و اسطوره ای زمین در شعر فدوی طوقان (چکیده)
3241 - Analysis of antibiotic susceptibility profile and RAPD typing of Listeria monocytogenes isolates (چکیده)
3242 - Influences of the Arbuscular Mycorrhizal fungi (Glomus mosseae) on Morpho-Physiological Traits and Biochemical Compounds of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) Under Drought Stress (چکیده)
3243 - Impacts of Premium Bounds on the Operation of Put Option and Day-ahead Electricity Markets (چکیده)
3244 - کانی شناختی، شیمی کانه ها و مطالعه سیالات درگیر در کانسار سرب و روی گوشفیل، ناحیه معدنی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان (چکیده)
3245 - Changes in Physical Properties, Chemical Composition and Antioxidant Activity of Four Pistachio Cultivars at Ten Maturity Stages (چکیده)
3246 - مقایسه دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد (چکیده)
3247 - نقش پارادایم کوانتومی در تصمیم‌گیری در سازمان (چکیده)
3248 - A CONVERSE OF THE CHARACTERIZATION OF OPERATOR GEOMETRIC MEANS (چکیده)
3249 - ارزیابی تأثیر مبدأ بنه، وزن بنه و محلول پاشی برگی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L) (چکیده)
3250 - بررسی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) تحت‎تأثیر تراکم گیاهی و کودهای آلی و شیمیایی مختلف (چکیده)
3251 - تغییر روشهای بهره برداری بومی و پیامدهای آن بر محیط زیست بیرونی ) مطالعه موردی: معادن فیروزه نیشابور در روستاهای معدن علیا و سفلی( (چکیده)
3252 - مقایسه عملکرد بذر Eurotia ceratoides,Kochia prostrata و Salsola rigidaدر شرایط دیم و آبی در ایستگاه تولید بذر شهرک امام نیشابور (چکیده)
3253 - تعمیم شبکه‌های عصبی تک‌لایه با الگو‌های صریح مثبت و منفی (چکیده)
3254 - آموزش شبکه تک‌لایه با مدل فاصله اقلیدسی نورون در مسئله دسته‌بندی چندکلاسه (چکیده)
3255 - بررسی اثر شلاقی در زنجیره تأمین چند سطحی شیر و فرآورده های آن (چکیده)
3256 - Assessment of Compressive Strength and Hardness of Al-Gr Composites Produced Using Liquid Homogenization Followed by Cold-Press and SPS (چکیده)
3257 - کنترل ارتعاشات سکوهای دریایی شابلونی تحت اثر زلزله به وسیله میراگرهای غیر فعال (چکیده)
3258 - بررسی اثر تنش تسلیم بر روی رفتار تیر-دیوار برشی فولادی شیاردار با شیار بهبود یافته (چکیده)
3259 - A generalized form of the Bernoulli Trial collision scheme in DSMC: Derivation and evaluation (چکیده)
3260 - بررسی ناهمگنی مکانی عملکرد اکوسیستم مرتعی ناشی از شدت‏های مختلف چرا و جهت‏های جغرافیایی (چکیده)
3261 - کنترل نیمه فعال سازه بنچمارک جداساز لرزه ای با استفاده ازجداساز های لغزشی انحنا متغیر (چکیده)
3262 - تعیین آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی کامپوزیتهای سیمانی الیافی توانمند (چکیده)
3263 - Quantifying Anthropogenic Stress on Groundwater Resources (چکیده)
3264 - Small loop transfer spaces with respect to subgroups of fundamental groups (چکیده)
3265 - Exponentiality test based on Renyi distance between equilibrium distributions (چکیده)
3266 - نقش اندازه بیشینه بعد سنگدانه و میزان ریز دانه مصرفی بر ویژگی¬های فیزیکی، مکانیکی و هیدرولیکی بتن متخلخل (چکیده)
3267 - حذف زیستی آفت کش کنفیدور از آب های آلوده توسط قارچ T.tomentosum (چکیده)
3268 - A Calibration-Free 13-Bit 0.9 V Differential SAR-ADC with Hybrid DAC and Dithering (چکیده)
3269 - A 170-dB CMOS TIA With 52-pA Input-Referred Noise and 1-MHz Bandwidth for Very Low Current Sensing (چکیده)
3270 - The effect of magnetic field on particle Size of NiO nanoparticles (چکیده)
3271 - ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРСИДСКОЙ АУДИТОРИИ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ (چکیده)
3272 - شناسایی عوامل تاثیر گذار بر چابکی زنجیرهی تامین مطالعه موردی: کارخانههای صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
3273 - Histomorphological and stereological study on the adrenal glands of adult female guinea fowl (Numida meleagris) (چکیده)
3274 - The dual effect of amino acids on the nucleation and growth rate of gas hydrate in ethane+water, methane+propane+water and methane+THF+water systems (چکیده)
3275 - INDEX: Incremental depth extension approach for protein–protein interaction networks alignment (چکیده)
3276 - BetaCon: Protein β-sheet Prediction Using Consensus of Predicted Superior Conformations (چکیده)
3277 - Fuzzy-Based Clustering-Task Scheduling for Lifetime Enhancement in Wireless Sensor Networks (چکیده)
3278 - Reliability and Makespan Optimization of Hardware Task Graphs in Partially Reconfigurable Platforms (چکیده)
3279 - A quantile-based generalized dynamic cumulative measure of entropy (چکیده)
3280 - بررسی و نقد دلالت عقلی معجزات بر صدق ادعای نبوت (چکیده)
3281 - PERFORMANCE AND STABILITY STUDY OF A TRIPLE DYNAMIC VOLTAGE RESTORER BASED ON MATRIX CONVERTER (چکیده)
3282 - PROFITABILITY AND SUSTAINABILITY OF A TOURISM-BASED SOCIAL-ECOLOGICAL DYNAMICAL SYSTEM BY BIFURCATION ANALYSIS (چکیده)
3283 - Existence and nonexistence of periodic solution and Hopf bifurcation of a tourism-based social–ecological system (چکیده)
3284 - Mathematical modeling of laser linear thermal effects on the anterior layer of the human eye (چکیده)
3285 - Predicting the impact of climate change on the distribution pattern of Agamura persica (Dumeril, 1856) (Squamata: Gekkonidae) in Iran (چکیده)
3286 - Synthesis, molecular structure, and characterization of a new 3D-layered ‎inorganic-organic hybrid material: [D/L-C6H13O2N-H]3[(PO4)W12O36].4.5H2O ‎ (چکیده)
3287 - Storage stability of essential oil of cumin (cuminum cyminum l.) as a function of temperature (چکیده)
3288 - Climatology of atmospheric circulation patterns of Arabian dust in western Iran (چکیده)
3289 - نقد و بررسی مدل های علم دینی مبتنی بر الگوهای علم شناختی پساپوزیتیویستی (چکیده)
3290 - بررسی تأثیر فعالسازی مکانیکی و سرعت گرمایش بر تشکیل کامپوزیت نانوساختار 3O2Al-NiAl به روش سنتز احتراقی (چکیده)
3291 - Ideology and Corruption in Mamet's Glengarry Glen Ross: An Althusserian Reading (چکیده)
3292 - The geodynamic history of east-central Iran during the Early Jurassic from the sedimentary records in the aftermath of the main Cimmerian orogeny (چکیده)
3293 - بررسی سندی و دلالی حدیث «شرارکم عزابکم» (چکیده)
3294 - پلیمریزاسیون 1- هگزن با استفاده از کاتالیست ناهمگن زیگلر- ناتا (چکیده)
3295 - بازشناخت حماسة شاهرخ نامه (چکیده)
3296 - Effects of Nutrient Density and exogenous enzymesin Starter Diet on Performance, Intestinal Microflora, Gut Morphology and Immune Response of Broiler Chickens (چکیده)
3297 - RANKING THE MARKETING MIX FACTORS INFLUENCING THE MARKET-MAKING FARMED FISH FROM THE PERSPECTIVE OF CONSUMERS IN BOJNOURD (چکیده)
3298 - Geochemistry, geochronology, isotope and fluid inclusion studies of the Kuh-e-Zar deposit, Khaf-Kashmar-Bardaskan magmatic belt, NE Iran: Evidence of gold-rich iron oxide–copper–gold deposit (چکیده)
3299 - Adaptive interval type-2 fuzzy logic systems for vehicle handling enhancement by new nonlinear model of variable geometry suspension system (چکیده)
3300 - بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هایAl-Al2O3تولید شده به روش پلاسمای جرقه ای(SPS) (چکیده)
3301 - Application of Maghrebi's stage-discharge relationship in prediction of the water surface profiles (چکیده)
3302 - Setting-up rating curves in natural rivers using an efficient method (چکیده)
3303 - تحلیل عدم قطعیت و ارزیابی ریسک روگذری سد با استفاده از روشهای مونت کارلو و Latin Hypercube (مطالعه موردی: سد تبارکآباد) (چکیده)
3304 - ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری فشارسنج ها در تعیین موقعیت نشت در شبکه های توزیع آب (چکیده)
3305 - کاربرد مفهوم آنتروپی در تعیین دبی مقطع مرکب نامتقارن (چکیده)
3306 - تخمین منحنی دبی- اشل با استفاده از مفهوم کنتورهای هم سرعت در رودخانه های طبیعی (چکیده)
3307 - Polyethylene glycol and chilling overcome Somatic embryogenesis obstacle in Pyrus communis (چکیده)
3308 - Assessment of phenolic profile and antioxidant power of five pistachio cultivars collected from four geographical regions of Iran (چکیده)
3309 - Synthesis and X-ray characterization of a new hybrid based polyoxometalates (چکیده)
3310 - Eight-Coordinate Iron(III) within Coordination Complex Containing Pre-organized Ligand H2PDA (چکیده)
3311 - تاثیر حاد یک جلسه فعالیت هوازی و مصرف ال-کارنیتین بر روی گلوکز و لاکتات خون دانشجویان دختر فعال و غیر فعال (چکیده)
3312 - EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION INTO ENHANCING RADIATION CHARACTERISTICS OF NATURAL-GAS FLAME BY INJECTION OF MICRO KEROSENE DROPLETS (چکیده)
3313 - کانی شناختی، دگرسانی، زمین شیمی و مطالعه سیالات درگیرکانی سازی اکسیدآهن- مس منطقه نامق، شمال شرقی کاشمر (چکیده)
3314 - Phylogenetic diversity and antagonistic traits of root and rhizosphere pseudomonads of bean from Iran for controlling Rhizoctonia solani (چکیده)
3315 - مایگان‌شناسیِ تطبیقی در پرتویِ بازنمایی ادبی شخصیت‌های اصلی در داستان‌های شخصیت‌محورِ تائیس از آناتول فرانس و شیخ صنعان از عطار (چکیده)
3316 - Outage and Diversity Analysis of Underlay Cognitive Mixed RF-FSO Cooperative Systems (چکیده)
3317 - بررسی رفتار پیرشدگی حرارتی لاستیک نیتریل ولکانیده با انواع سیستم پخت های گوگردی (چکیده)
3318 - پلیمر شدن 1- هگزن با استفاده از سامانه کاتالیزوری زیگلر-ناتا به روش سطح پاسخ (چکیده)
3319 - تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر سنجش سطح سلامت روستاییان در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش سیمکان- شهرستان جهرم) (چکیده)
3320 - مدلسازی و تهیه نقشه هزینه اقتصادی تصادفات ترافیکی (چکیده)
3321 - شناسایی نقاط پرخطر و پرهزینه ترافیکی در محیط GIS (چکیده)
3322 - Buckling and postbuckling of size-dependent cracked microbeams based on a modified couple stress theory (چکیده)
3323 - DISTANCE BETWEEN CONTINUOUS FRAMES IN HILBERT SPACE (چکیده)
3324 - How coll oquial Iraqi Language affects the Pronunciation of English Language learners (چکیده)
3325 - دانش حرفه ای و تجربۀ تدریس: از الزامات آموزش موفق مدرسان آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان (مطالعۀ موردی: مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
3326 - GAPDH به عنوان ژن مرجع مناسب برای مطالعات real-time PCR در نوتروفیل های کشت توامان با سلول های بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان اسب (چکیده)
3327 - پیشرفت های اخیر در کاربرد سلول های بنیادی در دامپزشکی: از آزمایشگاه تا کلینیک (چکیده)
3328 - تأثیر اندرزهای شاهان ساسانی بر آرای تربیتی عنصرالمعالی در قابوسنامه (چکیده)
3329 - Comparing lexical bundles across the introduction, method and results sections of the research article (چکیده)
3330 - بررسی اجزاء محدود پدیده ی ضربه ی پرنده به پوسته های آلومینیومی بر اساس روش SPH (چکیده)
3331 - بررسی تأثیر کاربرد کودهای آلی و زیستی بر عملکرد رشد زایشی و تولید مواد مؤثره دارویی گیاه دارویی (Malva sylvestris L.) پنیرک (چکیده)
3332 - اثر تنش شوری بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد اولیه ژنوتیپهای مختلف گیاه پونه وحشی (Mentha longifolia l.) (چکیده)
3333 - Green synthesis and characterization of ANbO3 (A = Na, K) nanopowders fabricated using a biopolymer (چکیده)
3334 - Climate variability impacts on rainfed cereal yields in west and northwest Iran (چکیده)
3335 - 2‐hydroxyethylammonium formate ionic liquid grafted magnetic nanoparticle as a novel heterogeneous catalyst for the synthesis of substituted imidazoles (چکیده)
3336 - تعیین دماهای کاردینال گیاه قدومه برگ باریک (Alyssum linifolium Steph. ex. Wild) (چکیده)
3337 - بررسی کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل علف های هرز تاج خروس وحشی(Amaranthus retroflexus ) و جارو (Kochia scoparia) تحت تاثیر تیمارهای سختی آب (چکیده)
3338 - بررسی ارتباط خصوصیات خاک با پراکنش علف های هرز چمن بوستانهای شهر تهران (چکیده)
3339 - بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز چمنکاری های بوستان های مناطق 22 گانه شهر تهران (چکیده)
3340 - Nonlinear optical properties of Rose Bengal: Effect of environment (چکیده)
3341 - Iranian Advertisements: A Postcolonial Semiotic Reading (چکیده)
3342 - برخاستگاه شیل های سازند کشف رود در برش ناویا(باختر بجنورد) بر پایه داده های ژئوشیمیایی (چکیده)
3343 - ارزیابی تغییرات فضایی دمای سطحی کلان شهر مشهد (چکیده)
3344 - بررسی دیدگاه دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه پیرامون تحقق اهداف قلمرو «عمل و رفتار» برنامه درسی دین و زندگی (چکیده)
3345 - امر به معروف و نهی از منکر جوهره ضرورت بخش حاکمیت دینی در فلسفه و کلام اسلامی ( پاسخ به شبهه ی بردن اجباری به بهشت) (چکیده)
3346 - Linear robust data envelopment analysis: CCR model with uncertain data (چکیده)
3347 - تحلیل مدل ‏های چند سطحی بیزی و کاربرد آن در صنعت (چکیده)
3348 - Streptozotocin-induced hippocampal astrogliosis and insulin signaling malfunction as experimental scales for subclinical sporadic Alzheimer model (چکیده)
3349 - تولید منحنی های شکنندگی برای سازه های دارای مهاربندی زیپر معلق (چکیده)
3350 - مقایسه تغییرات فصلی در چند ایستگاه سینوپتیک شرق ایران (چکیده)
3351 - 2-AminoethanesulfonicAcid Immobilized on Epichlorohydrin Functionalized Fe3O4@WO3(Fe3O4@WO3-EAE-SO3H): A Novel Magnetically Recyclable Heterogeneous Nanocatalystfor the Green One-Pot Synthesisof 1-Substituted-1H-1,2,3,4-Tetrazolesin Water (چکیده)
3352 - Curcumin Nanoformulations: A Comparison Review of Their Antioxidant Properties (چکیده)
3353 - Nanofibre Sepiolite Catalyzed Green and Rapid Synthesis of 2-Amino-4H-chromene Derivatives (چکیده)
3354 - TNF-α pro-inflammatory cytokinemodulates CD44 expression in human lung epithelial cell line (A549) treated with Temporin-Ra (چکیده)
3355 - بررسی تاثیر شکل و نوع مصالح هسته پانل های ساندویچی کنگره ای با رویکرد تغییرشکل و اتلاف انرژی در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
3356 - بهینه سازی شکل جان پانل های ساندویچی کنگره ای با بررسی تغییرشکل ها و انرژی کرنشی تلف شده در بارهای انفجاری (چکیده)
3357 - تحلیل رفتار پانل های ساندویچی کنگره ای با بررسی تغییرشکل و استهلاک انرژی تحت اثر بارهای انفجاری (چکیده)
3358 - Global stability of self-gravitating disks in modified gravity (چکیده)
3359 - Effect of Calcium Nitrate and Salicylic Acid on physicochemical characteristics and storability of Fresh Jujube Fruits (چکیده)
3360 - Effect of Salicylic Acid and Calcium Nitrate Spraying on Qualitative Properties and Storability of Fresh Jujube Fruit (Ziziphus jujuba.Mill) (چکیده)
3361 - 125 Surveying the Staff’s Productivity with Approach of their Satisfaction and Loyalty Case S tudy: Islamic Azad University of Mashhad (چکیده)
3362 - On the mechanism of molybdenite exfoliation during mechanical milling (چکیده)
3363 - تحلیل و بررسی رفتار پانل‏ های ساندویچی کنگره ‏ای تحت اثر بارهای انفجاری (چکیده)
3364 - تاثیر زمان و عمق دفن بر شکست خواب و جوانه زنی بذور سس درختی (Cuscuta monogyna Vahl.) (چکیده)
3365 - A Low-Power Time-Based Phase-Domain Analog-to- Digital Converter (چکیده)
3366 - A Highly-Linear Transconductor for Gm-C Tracking Filters Employed in Digital TV Tuners (چکیده)
3367 - بررسی زمین شیمی واحدهای آتشفشانی در منطقه شاه سلطان علی (جنوب غربی بیرجند) (چکیده)
3368 - پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی غرب کوه شاه، جنوب غرب بیرجند (چکیده)
3369 - اکتشافات ژئوشیمیایی ثانویه (رسوب آبراهه¬ای) و معرفی مناطق احتمالی کانه‌زاییدر منطقه هَمِچ، جنوب¬غرب بیرجند (چکیده)
3370 - کانی¬سازی، آلتراسیون و مطالعه سیالات درگیر درنمونه‌های زیر سطحی کانسار سرب و روی گوشفیل، ناحیه معدنی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان (چکیده)
3371 - Profiling and predicting performance of indoor rock climbers (چکیده)
3372 - Comparison of Fractional Order Modelling and Integer Order Modelling of Fractional Order Buck Converter in Continuous Condition Mode Operation (چکیده)
3373 - رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
3374 - Evaluation of Different Signal Peptides for Secretory Production of Recombinant Bovine Pancreatic Ribonuclease A in Gram Negative Bacterial System: An In silico Study (چکیده)
3375 - تأثیر وتیور و پلی اکریل آمید بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (چکیده)
3376 - Considering Influential Factors on Oil Price Using a Step-Wise Regression Model (چکیده)
3377 - بررسی تحرک پذیری نانوذرات آهن صفرظرفیتی در خاک (چکیده)
3378 - تاثیر نسبتهای جذب سدیم و پتاسیم بر مقاومت کششی خاک در دو رطوبت هوا خشک و - معادل مکش ماتریک 055 کیلوپاسکال (چکیده)
3379 - Evaluation of New Collision-Pair Selection Models in DSMC (چکیده)
3380 - Intramolecular hydrogen bond strength in three stable conformers of 2-(((1-phenylethyl) imino) methyl)phenol and itshalogen substitutions, as a Schiff base with chiral carbon; A theoretical study (چکیده)
3381 - Conformational analysis of 2-(((1-phenylethyl)imino)methyl)phenol and its halogen substitutions, as a Schiff base with chiral carbon, A DFT study (چکیده)
3382 - تحلیل عوامل مؤثّر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان جهرم) (چکیده)
3383 - On accuracy and unconditional stability of an explicit Milstein finite difference scheme for a financial SPDE (چکیده)
3384 - In-silico evidences of regulatory roles of WT1 transcription factor binding sites on the intervening sequences of the human Bcl-2 gene (چکیده)
3385 - جای‌شناسی مذهبی ایرانِ عصر ایلخانی با تکیه بر نزهةالقلوب (چکیده)
3386 - شناسایی شاخصه‌‌های مکتب امام حسین(ع) با تکیه بر مقتل الحسین ابومخنف (چکیده)
3387 - محاسبه قابلیت اطمینان تراکتورهای جاندیر 3140 بر مبنای توزیع ویبول (مطالعه موردی: مزرعه آستان قدس رضوی) (چکیده)
3388 - Analyzing Free-Free Beams by Green's Functions and Fredholm Alternative Theorem (چکیده)
3389 - Geometrical nonlinear analysis by plane quadrilateral element (چکیده)
3390 - Geometrically nonlinear analysis of shells by various dynamic relaxation methods (چکیده)
3391 - Some vertex-degree-based topological indices under edge corona product (چکیده)
3392 - تاثیر پلی‌آمینی (پوترسین) بر برخی صفات پیوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha peper L.) در شرایط تنش شوری (چکیده)
3393 - بررسی نقش یادگیری مشاهده‌ای بر وضعیت مطالعه دانش آموزان پسر دوره متوسطه بر اساس نظریه شناختی اجتماعی بندورا (چکیده)
3394 - Aphid suitability for the predatory hoverfly Episyrphus balteatus altered with elevating atmospheric CO2 and sinigrin (چکیده)
3395 - Inhibition and promotion effects ofmodified HECs and modified starches on the growth rate of hydrate in methane-propane-water system (چکیده)
3396 - معادله آیکونال جدید برای انتشار موج همسانگرد جانبی (چکیده)
3397 - معادله آیکونال جدید برای انتشار موج همسانگرد جانبی (چکیده)
3398 - Public Transport Fleet Scheduling for Minimizing Total Transfer Waiting Time (چکیده)
3399 - بررسی نقش واسط نوآوری در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار استراتژیک داخلی سازمان بر عملکرد سازمانی (چکیده)
3400 - mismath between academic education and alumi's occupation (چکیده)
3401 - Unsteady Impulsive Oblique Stagnation-Point Flow Impinging Axisymmetrically on a Vertical Circular Cylinder with Mixed Convection Heat Transfer (چکیده)
3402 - شرایط مرزی NPML برای معادله موج مرتبه دوم (چکیده)
3403 - مقایسه تاثیرات خطای داده بر FWI حوزه فرکانس و زمان (چکیده)
3404 - سنگ نگاری، زمین شیمی و جایگاه زمین ساختی واحدهای آتشفشانی منطقه شاه سلطان علی (جنوب غربی بیرجند) (چکیده)
3405 - Effect of Feed Additives on Intestinal Histomorphology of Broilers Fed Wheat‐Based Diet (چکیده)
3406 - Shock-induced stochastic dynamic analysis of cylinders made of saturated porous materials using MLPG method: considering uncertainty in mechanical properties (چکیده)
3407 - Damage and plasticity constants of conventional and high-strength concrete part II: STATISTICAL EQUATION DEVELOPMENT USING GENETIC PROGRAMMING (چکیده)
3408 - DAMAGE AND PLASTICITY CONSTANTS OF CONVENTIONAL AND HIGH-STRENGTH CONCRETE PART I: STATISTICAL OPTIMIZATION USING GENETIC ALGORITHM (چکیده)