سومین همایش بین المللی عملیات حرارتی ICMH 2012 , 2012-05-30

Title : ( بررسی تاثیر پارامتر های عملیات حرارتی بر روی ریزساختار، سختی و انرژی ضربه فولاد ابزار تندبر (HSS) 1.3343 )

Authors: Hossein Beygi Nasrabadi , Hossein Vafaeenezhad , mohsen shaterian , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

فولاد ابزار سردکار 1.2080 بسیار بالا جهت استفاده به عنوان قالب های آهنگری سرد و ابزارهای برش مناسب می باشد. در این مقاله به منظور 300 و 400 جهت ، بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی این فولاد، سیکل های عملیات حرارتی با سه دمای تمپر 200 رسیدن به مقادیر سختی و انژی ضربه های مختلف طراحی شده است. آنالیز های ریز ساختاری بوسیله میکروسکوپ و همچنین تست ضربه شارپی جهت اندازه گیری انرژی ضربه C نوری، سختی سنجی به روش ویکرز و راکول نمونه ها انجام شده اند. نتایج نشان می دهند که با افزایش دمای تمپر شدن کاربید های بیشتری در زمینه رسوب می یابند، همچنین میزان آستنیت باقی مانده کاهش می یابد که مجموعه این عوامل باعث کاهش سختی و افزایش انرژی ضربه نمونه ها با افزایش دمای تمپر می شوند. متوسط سختی و انرژی ضربه این فولاد پس از آستنیته کردن در دمای 58 و HRC 400° به ترتیب C 950° به مدت 30 دقیقه، کوئنچ در روغن و سپس 3 مرحله تمپر شدن در دمای C 40 ژول محاسبه شده اند.

Keywords

, کلمات کلیدی: فولاد ابزار سردکار 1.2080 , دمای تمپر, آستنیت باقی مانده, سختی و انرژی ضربه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028156,
author = {Beygi Nasrabadi, Hossein and Vafaeenezhad, Hossein and Shaterian, Mohsen and Sajjadi, Seyed Abdolkarim and Babakhani, Abolfazl},
title = {بررسی تاثیر پارامتر های عملیات حرارتی بر روی ریزساختار، سختی و انرژی ضربه فولاد ابزار تندبر (HSS) 1.3343},
booktitle = {سومین همایش بین المللی عملیات حرارتی ICMH 2012},
year = {2012},
location = {اصفهان, IRAN},
keywords = {کلمات کلیدی: فولاد ابزار سردکار 1.2080 ، دمای تمپر، آستنیت باقی مانده، سختی و انرژی ضربه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر پارامتر های عملیات حرارتی بر روی ریزساختار، سختی و انرژی ضربه فولاد ابزار تندبر (HSS) 1.3343
%A Beygi Nasrabadi, Hossein
%A Vafaeenezhad, Hossein
%A Shaterian, Mohsen
%A Sajjadi, Seyed Abdolkarim
%A Babakhani, Abolfazl
%J سومین همایش بین المللی عملیات حرارتی ICMH 2012
%D 2012

[Download]