سومین همایش بین المللی عملیات حرارتی ICMH 2012 , 2012-05-30

Title : ( بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی قالب های آهنگری گرمکار 1.2344 )

Authors: mohsen shaterian , Hossein Beygi Nasrabadi , Hossein Vafaeenezhad , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

فولادهای ابزار گرمکار 1.2344 (H13) به دلیل خواص بسیار مناسب همچون تافنس و استحکام دما بالایشان، یکی از مناسب ترین و پرکاربردترین فولاد های مورد استفاده به عنوان قالب های آهنگری گرم می باشند. در این مقاله به منظور بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی این فولادها، سیکلهای عملیات حرارتی با سه دمای تمپر 570،600 و630 درجه سانتی گراد، جهت رسیدن به مقادیر سختی و انژی ضربه های مختلف طراحی شده است. آنالیز های ریز ساختاری بوسیله میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین دیجیتال و آنالیز گر تصویرMIP، سختی سنجی به روش ویکرز و راکول C و همچنین تعیین انرژی ضربه بوسیله تست ضربه شارپی انجام شده اند. نتایج نشان می دهند با افزایش دمای تمپر سختی نمونه ها کاهش و انرژی ضربه آنها افزایش می یابد. این رفتار را می توان به دلیل افزایش تشکیل رسوب های کاربیدی ریز در زمینه توجیه نمود. بر این اساس مناسب ترین سیکل عملیات حرارتی برای این فولاد عبارت است از آستنیته کردن در دمای 1020°C به مدت 30 دقیقه، کوئنچ در روغن و سپس 3 مرحله تمپر شدن در دمای 570°C. در این حالت متوسط سختی 53HRC و متوسط انرژی ضربه 130 ژول محاسبه شده اند.

Keywords

, کلمات کلیدی: فولادهای ابزار گرمکار 1.2344, عملیات حرارتی, ریز ساختار, سختی و انرژی ضربه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028157,
author = {Shaterian, Mohsen and Beygi Nasrabadi, Hossein and Vafaeenezhad, Hossein and Sajjadi, Seyed Abdolkarim and Babakhani, Abolfazl},
title = {بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی قالب های آهنگری گرمکار 1.2344},
booktitle = {سومین همایش بین المللی عملیات حرارتی ICMH 2012},
year = {2012},
location = {اصفهان, IRAN},
keywords = {کلمات کلیدی: فولادهای ابزار گرمکار 1.2344، عملیات حرارتی، ریز ساختار، سختی و انرژی ضربه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی قالب های آهنگری گرمکار 1.2344
%A Shaterian, Mohsen
%A Beygi Nasrabadi, Hossein
%A Vafaeenezhad, Hossein
%A Sajjadi, Seyed Abdolkarim
%A Babakhani, Abolfazl
%J سومین همایش بین المللی عملیات حرارتی ICMH 2012
%D 2012

[Download]