سومین همایش بین المللی عملیات حرارتی ICMH 2012 , 2012-05-30

Title : ( عملیات حرارتی فولاد ابزار سردکار 1.2080 و بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی آن )

Authors: Hossein Vafaeenezhad , mohsen shaterian , Hossein Beygi Nasrabadi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

فولاد ابزار سردکار 1.2080 (SPK)، بدلیل برخورداری از خواصی همچون سختی‏پذیری و مقاومت سایش بسیار بالا جهت استفاده به عنوان قالب های آهنگری سرد و ابزارهای برش مناسب می باشد. در این مقاله به منظور بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی این فولاد، سیکل های عملیات حرارتی با سه دمای تمپر200، 300 و 400 جهت رسیدن به مقادیر سختی و انژی ضربه های مختلف طراحی شده است. آنالیز های ریز ساختاری بوسیله میکروسکوپ نوری، سختی سنجی به روش ویکرز و راکول C و همچنین تست ضربه شارپی جهت اندازه گیری انرژی ضربه نمونه ها انجام شده اند. نتایج نشان می دهند که با افزایش دمای تمپر شدن کاربید های بیشتری در زمینه رسوب می یابند، همچنین میزان آستنیت باقی مانده کاهش می یابد که مجموعه این عوامل باعث کاهش سختی و افزایش انرژی ضربه نمونه ها با افزایش دمای تمپر می شوند. متوسط سختی و انرژی ضربه این فولاد پس از آستنیته کردن در دمای 950°C به مدت 30 دقیقه، کوئنچ در روغن و سپس 3 مرحله تمپر شدن در دمای 400°C به ترتیب 58HRC و 40 ژول محاسبه شده اند.

Keywords

, کلمات کلیدی: فولاد ابزار سردکار 1.2080, دمای تمپر, آستنیت باقی مانده, سختی و انرژی ضربه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028158,
author = {Vafaeenezhad, Hossein and Shaterian, Mohsen and Beygi Nasrabadi, Hossein and Sajjadi, Seyed Abdolkarim and Babakhani, Abolfazl},
title = {عملیات حرارتی فولاد ابزار سردکار 1.2080 و بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی آن},
booktitle = {سومین همایش بین المللی عملیات حرارتی ICMH 2012},
year = {2012},
location = {اصفهان, IRAN},
keywords = {کلمات کلیدی: فولاد ابزار سردکار 1.2080، دمای تمپر، آستنیت باقی مانده، سختی و انرژی ضربه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عملیات حرارتی فولاد ابزار سردکار 1.2080 و بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی آن
%A Vafaeenezhad, Hossein
%A Shaterian, Mohsen
%A Beygi Nasrabadi, Hossein
%A Sajjadi, Seyed Abdolkarim
%A Babakhani, Abolfazl
%J سومین همایش بین المللی عملیات حرارتی ICMH 2012
%D 2012

[Download]