پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان , 2005-11-08

عنوان : ( حل معادله آبهای کم عمق درتبدیلها با استفاده از روش شبکه تطبیقی )

نویسندگان: ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده برای آنالیز جریان در تبدیل های عریض شونده و تنگ شونده باید معادله دیفرانسیل حاکم که بصورت دو بعدی و نا ماندگار می باشد حل شود. برای بدست آوردن نتایج بهتر باید تعداد گره ها را در فضای فیزیکی افزایش داد. ولی افزایش بیش از حد تعداد گره ها باعث زیاد شدن خطای قطع و همچنین طولانی شدن مدت زمان حل می گردد. در این تحقیق با استفاده از تکنیک متحرک کردن گره ها، آرایش گره ها در هر گام زمانی با توجه به خطای ایجاد شده ناشی از حل عددی اصلاح می گردد. در این راستا برای جلوگیری از تمرکز بیش از اندازه گره ها، راهکار جدیدی بوسیله نویسندگان ارائه شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که تراکم گره ها در محل هایی که تغیرات پارامتر های هیدرولیکی زیاد است بیشتر می باشد. همچنین نتایج این روش همخوانی بیشتری با نتایج آزمایشگاهی دارد و سرعت میل به جواب را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی:تبدیل, شبکه تطبیقی, سرعت در گره ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028273,
author = {علامتیان, ابراهیم and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {حل معادله آبهای کم عمق درتبدیلها با استفاده از روش شبکه تطبیقی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان},
year = {2005},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی:تبدیل،شبکه تطبیقی،سرعت در گره ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل معادله آبهای کم عمق درتبدیلها با استفاده از روش شبکه تطبیقی
%A علامتیان, ابراهیم
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
%D 2005

[Download]