اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , 2012-05-24

عنوان : ( رابطه جهت گیری مذهبی (بیرونی و درونی) با انگیزش تحصیلی )

نویسندگان: حسین کارشکی , هوشنگ گراوند , سیدعلی اکبر حسینی , محمدصادق میری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه رابطه جهت گیری مذهبی (بیرونی و درونی) با انگیزش تحصیلی است

کلمات کلیدی

جهت گیری مذهبی و انگیزش تحصیلی و دانشجو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028317,
author = {کارشکی, حسین and گراوند, هوشنگ and حسینی, سیدعلی اکبر and میری, محمدصادق},
title = {رابطه جهت گیری مذهبی (بیرونی و درونی) با انگیزش تحصیلی},
booktitle = {اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جهت گیری مذهبی و انگیزش تحصیلی و دانشجو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه جهت گیری مذهبی (بیرونی و درونی) با انگیزش تحصیلی
%A کارشکی, حسین
%A گراوند, هوشنگ
%A حسینی, سیدعلی اکبر
%A میری, محمدصادق
%J اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی
%D 2012

[Download]