اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , 2012-05-24

عنوان : ( رابطه یادگیری خودراهبر و رضایت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد )

نویسندگان: حسین کارشکی , اعظم محمدزاده قصر , نفیسه تقی زاده کرمان , هوشنگ گراوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه بررسی رابطه یادگیری خودراهبر و رضایت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد است.

کلمات کلیدی

, یادگیری خودراهبر , رضایت تحصیلی , دانشجویان, پرستاری و مامایی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028318,
author = {کارشکی, حسین and محمدزاده قصر, اعظم and تقی زاده کرمان, نفیسه and گراوند, هوشنگ},
title = {رابطه یادگیری خودراهبر و رضایت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد},
booktitle = {اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {یادگیری خودراهبر ، رضایت تحصیلی ، دانشجویان، پرستاری و مامایی مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه یادگیری خودراهبر و رضایت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد
%A کارشکی, حسین
%A محمدزاده قصر, اعظم
%A تقی زاده کرمان, نفیسه
%A گراوند, هوشنگ
%J اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی
%D 2012

[Download]