بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2011-10-10

عنوان : ( بررسی تغییرات رفتاری - شناختی تزریق والپروئیک اسید در دوران بارداری بر نوزادان موش صحرائی، القاء مدل حیوانی بیماری اوتیسم )

نویسندگان: هانیه نیک فرجام , علی مقیمی , محمود حسینی , ناصر مهدوی شهری , محمدامین عدالت منش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تغییرات رفتاری - شناختی تزریق والپروئیک اسید در دوران بارداری بر نوزادان موش صحرائی، القاء مدل حیوانی بیماری اوتیسم

کلمات کلیدی

, بیماری اوتیسم, مدل حیوانی, والپروئیک اسید, ارزیابی های رفتاری شنا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028403,
author = {نیک فرجام, هانیه and مقیمی, علی and محمود حسینی and مهدوی شهری, ناصر and محمدامین عدالت منش},
title = {بررسی تغییرات رفتاری - شناختی تزریق والپروئیک اسید در دوران بارداری بر نوزادان موش صحرائی، القاء مدل حیوانی بیماری اوتیسم},
booktitle = {بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران},
year = {2011},
location = {همدان, ايران},
keywords = {بیماری اوتیسم، مدل حیوانی، والپروئیک اسید، ارزیابی های رفتاری شنا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات رفتاری - شناختی تزریق والپروئیک اسید در دوران بارداری بر نوزادان موش صحرائی، القاء مدل حیوانی بیماری اوتیسم
%A نیک فرجام, هانیه
%A مقیمی, علی
%A محمود حسینی
%A مهدوی شهری, ناصر
%A محمدامین عدالت منش
%J بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
%D 2011

[Download]