سومین کنفرانس ملی مهندسی سهخت و تولیدNMEC2012 , 2012-02-22

Title : ( بررسی اثر چیدمان یک مجموعه اتصال سه تایی در یک فضای محدود تحت بار خمشی )

Authors: Khalil Farhangdoost , AMIRMOHSEN HEJAZI ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

مسئله ی تعیین چیدمان اتصالات در طراحی اجزاء مکانیکی تأثیر بسیاری در بهبود شاخصه های طراحی دارد. این موضوع امروزه در صنایع و فرایندهای مونتاژ کاربرد زیادی پیدا کرده است. از آنجا که اتصالات اجزای مختلف معمولاً تحت اثر بارهای مختلفی مانند بار خمشی قرار دارند، نحوه چیدمان اتصالات در بار گذاری های مختلف بایستی مد نظر قرار گیرد که خود گامی در جهت رسیدن به یک اتصال بهینه است. این مقاله به تحلیل و بررسی اثر چیدمان یک مجموعه اتصال سه تایی دریک فضای محدود تحت اثر یک بار خمشی می پردازد. هدف از این مطالعه کمینه سازی تنش ماکزیمم و رسیدن به توزیع یکنواخت تنش در محل اتصال می باشد. نتایج تحلیل تنش در اتصال مذکور در انتهای مقاله محاسبه و نشان داده شده است.

Keywords

, طراحی اتصالات, بهینه سازی چیدمان, توزیع یکنواخت تنش, تحلیل تنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028419,
author = {Farhangdoost, Khalil and HEJAZI, AMIRMOHSEN},
title = {بررسی اثر چیدمان یک مجموعه اتصال سه تایی در یک فضای محدود تحت بار خمشی},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی مهندسی سهخت و تولیدNMEC2012},
year = {2012},
location = {نجف آباد, IRAN},
keywords = {طراحی اتصالات، بهینه سازی چیدمان، توزیع یکنواخت تنش،تحلیل تنش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر چیدمان یک مجموعه اتصال سه تایی در یک فضای محدود تحت بار خمشی
%A Farhangdoost, Khalil
%A HEJAZI, AMIRMOHSEN
%J سومین کنفرانس ملی مهندسی سهخت و تولیدNMEC2012
%D 2012

[Download]