بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Khalil Farhangdoost


موارد یافت شده: 89

1 - A finite element study to find optimum thickness, material, and geometry for dental restorations (چکیده)
2 - شبیه سازی سه بعدی رشد ترک خستگی در ریل های راه آهن (چکیده)
3 - The influence of welding parameters on fracture toughness and fatigue crack growth rate in friction stir welded nugget of 2024-T351 aluminum alloy joints (چکیده)
4 - Stress intensity factors evaluation for rolling contact fatigue cracks in rails (چکیده)
5 - بررسی عددی و تجربی تاثیر سرعت ابزار بر رشد ترک خستگی در اتصالات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم AA2024-T351 (چکیده)
6 - 3D simulation of crack propagation of fatigue in rails (چکیده)
7 - Stress intensity factors calculation under influence of lubricating fluid in railway rails (چکیده)
8 - بررسی تأثیر بار ناگهانی در رشد ترک خستگی در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024 (چکیده)
9 - Static and fatigue mechanical behavior of three dental CAD/CAM ceramics (چکیده)
10 - Microstructure and residual stress distributions under the influence of welding speed in friction stir welded 2024 aluminum alloy (چکیده)
11 - Three-dimensional simulation of rolling contact fatigue crack growth in UIC60 rails (چکیده)
12 - Numerical Investigation on Optimizing Fatigue Life in a Lap Joint Structure (چکیده)
13 - Fatigue Life Assessment of Adhesive Joints Based on Ratchetting Strain Evolution (چکیده)
14 - Three-Dimensional Finite Element Simulation of Residual Stresses in UIC60 Rails during The Quenching Process (چکیده)
15 - Effect of wear on rolling contact fatigue crack growth in rails (چکیده)
16 - Investigation of flexural strength and elastic modulus of three CAD/CAM dental ceramics (چکیده)
17 - Experimental investigation of residual stress around cold-worked holes and its effect on fatigue life (چکیده)
18 - Numerical Investigation on Optimizing Fatigue Life in a Lap Joint Structure (چکیده)
19 - Numerical study on fatigue crack growth in railway wheels under the influence of residual stresses (چکیده)
20 - Prediction of forming limit curves (FLD, MSFLD and FLSD) and necking time for SS304L sheet using finite element method and ductile fracture criteria (چکیده)
21 - تخمین عمر خستگی دیسک کمپرسور موتور جت با استفاده از روش انرژی (چکیده)
22 - شبیه سازی فرایند پرچکاری و مقایسه ی پارامترهای مکانیکی با مدل ریاضی در فازهای مختلف (چکیده)
23 - بررسی اثر اصطکاک و تلرانس بر وضعیت تنش در اتصال لبه ای (چکیده)
24 - بررسی اثر سرعت ابزار بر سختی و تنش پسماند در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم T351-2024 با روش تجربی و شبیه سازی عددی (چکیده)
25 - Computation of Stress intensity factors of collinear interacting cracks in a simple lap joint structure (چکیده)
26 - واکاوی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته های استوانه ای فولادی یک سرگیردار تحت بارگذاری خمشی و مرکب(خمشی-پیچشی) تناوبی (چکیده)
27 - بررسی اثر تنشهای پسماند بر فاکتور شدت تنش در اطراف سوراخ کارسرد شده در آلیاژ Al.3003 (چکیده)
28 - The Investigation of Modelling Material Behavior in Autofrettaged Tubes Made from Aluminium Alloys (چکیده)
29 - Residual strains around cold worked holes from statistical view (چکیده)
30 - Plastic deformation influence on material properties of autofrettaged tubes used in diesel engines injection system (چکیده)
31 - Special criterion for crack path prediction at microstructure scale based on dominate slip system and grain boundary (چکیده)
32 - بررسی اثر باشینگر در لوله های اتوفرتاژ شده از جنس آلیاژ آلومینیوم A7075 با استفاده از داده های تجربی (چکیده)
33 - Numerical Analysis of Damage Mechanics of Dental Trilayer Systems (چکیده)
34 - بررسی اثر بارگذاری ضربه ای در فرایند رشد ترک در فولاد فورج (EA4T) (چکیده)
35 - بررسی اثر تنشهای پسماند بر فاکتور شدت تنش در اطراف سوراخ کارسرد شده در آلیاژ Al. 7075 (چکیده)
36 - A new practical-analytical method to determine residual stress around cold worked holes on Measured Residual Strains (چکیده)
37 - موزاییک بندی تصادفی و کاربرد آن در مکانیک ریزساختارها (چکیده)
38 - طراحی و ساخت مولد تمام جهته آکوستیکی و کاربرد آن در شبیه سازی وتحلیل آزمایشگاهی آزمون های صوتی STI-STL-NVH-RT60 (چکیده)
39 - Finite element modeling of mandrel speed in cold expansion process (چکیده)
40 - بررسی فاکتور شدت تنش در رشد ترک خستگی اتصالات جوش آلیاژ آلومینیوم (چکیده)
41 - Determination of Stress Intensity Factors in Half Plane Affected by tilted Wedge by Digital Shearography (چکیده)
42 - Simulation of Random Microstructure and Study its effects on Scatter of Stress Intensity Range Factor Data (چکیده)
43 - بررسی اثر چیدمان یک مجموعه اتصال سه تایی در یک فضای محدود تحت بار خمشی (چکیده)
44 - Modelling of extrusion process and application of Taguchi method and ANOVA analysis for optimization the parameters (چکیده)
45 - The influence of impact loading on the fatigue life of EA4T steel (چکیده)
46 - بررسی تحلیلی اثر اعمال بارهای ضربه ای بر عمر خستگی (چکیده)
47 - تحلیل تنشهای پسماند اطراف سوراخ کار سرد شده بر اساس کرنشهای باقیمانده اندازه گیری شده (چکیده)
48 - The Effect of Mandrel Speed upon the Residual Stress Distribution around Cold Expanded Hole (چکیده)
49 - Determine of residual stresses around cold-worked hole based on measured residual strains (چکیده)
50 - The influence of impact loading on the fatigue life of EA4T steel (چکیده)
51 - Finite Element Simulation on Failure Assessment of toughened epoxy adhesives (چکیده)
52 - Developed Random Tessellation for Modeling of Microstructure (چکیده)
53 - Finite Element Simulation on Failure Assessment of toughened epoxy adhesives (چکیده)
54 - Comparison between Fatigue Life of Autofrettage and Nonautofrettage (چکیده)
55 - Three-dimensional finite element analysis of the front cross member of the Peugeot 405 (چکیده)
56 - Contact stress on the surface of gear teeth with different profile (چکیده)
57 - بررسی اثر تغییر نوع پوشش ایمپلنت های دندانی و ضخامت آنها در تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت- پوشش (چکیده)
58 - Analysis of Fatigue ASME Codes for Pressure Vessels (چکیده)
59 - Effect of Lubricant on Surface Rolling Contact Fatigue Cracks (چکیده)
60 - A Comparison of Macroscopic Fracture Surface and Crack Growth Rate of Ti-6Al-4V (چکیده)
61 - شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری سرد پیچ اویل پمپ پیکان (چکیده)
62 - تخمین تغییر شکل های ماندگار ناشی از فرآیند جوشکاری در اتصالات (چکیده)
63 - تحلیل اجزای محدود تنش های پسماند به وجود آمده بر اثر جوشکاری قطعات فولادی (چکیده)
64 - بررسی و محاسبه تنش های پسماند به وجود آمده در اتصالات جوشی با مقطع مربعی و H شکل (چکیده)
65 - بررسی فاکتور شدت تنش در مخازن تحت فشار با روش المان محدود (چکیده)
66 - Effects of Rotating Bending Fatigue of CK45 Stell Test Specimens on Yield Strength, Elongation and Area Reduction (چکیده)
67 - تاثیر خستگی چرخشی روی پارامترهای مکانیکی نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45 (چکیده)
68 - تاثیر خستگی چرخشی روی استحکام تسلیم نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45 (چکیده)
69 - Survival Assessment and Fatigue Analysis of Die-Marked Drill Pipes, Using Finite Element Method and Cox Regression Model (چکیده)
70 - On the Fatigue Life Preduction of Die-Marked Drillpipes (چکیده)
71 - تحلیل خرابی خستگی لوله های حفاری در حفاری جاه های جهت دار (چکیده)
72 - برنامه ریزی و شبیه سازی جوشکاری رباتیک اتصالات رویهم ورقها در GMAW (چکیده)
73 - Achieve to desired weld bead geometry for the vessel fillet joints in mobile robotic welding (چکیده)
74 - Analyzing the effects of dental impact coatings and thichness variety on the interface of coating-implant and bone-implant using Finite Element method (چکیده)
75 - شبیه سازی فرآیند آهنگری داغ مهره سر شافت پلوس پژو 405 (چکیده)
76 - استفاده از روبات متحرک برای جوشکاری خطوط لوله انتقال نفت و گاز (چکیده)
77 - Correlation Between Crack Growth Rate and Microscopic Fracture Surface of Ti-6Al-4V (چکیده)
78 - شبیه سازی سه بعدی عملیات آهنگری گرم (Hot Forging ) و تخمین عمر قالبهای آهنگری به روش تست آلتراسونیک (چکیده)
79 - بررسی روباتهای جوشکار بر روی مسیرهای پیوسته و منحنی الشکل (چکیده)
80 - بررسی توزیع آماری بار کلوژر ترک خستگی در نمونه های (CT) (چکیده)
81 - اثرات پوشش ایمپلنت، در فرآیند Osseointegration و تحلیل استخوان (چکیده)
82 - تحلیل تنش استاتیکی و خستگی ایمپلنتهای دندانی در ناحیه Osseointegration (چکیده)
83 - تعمییر و نگهداری اجزاء مکانیکی هواپیما و زمان باز رسی با استفاده از داده های آماری (چکیده)
84 - Influence of rotating bending fatigue test on the mechanical parameters of standard specimens (چکیده)
85 - اثر تغییر نوع و ضخامت پوشش ایمپلنتهای دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت-پوشش و سطح تماس پوشش-استخوان (چکیده)
86 - Fatigue Damage Analysis of Drill pipes Using FEM and Cox Regression Model (چکیده)
87 - On Fatigue Crack Propagation of One- Way Rail Road (چکیده)
88 - A Stochastic Systems Approach To Fatigue Reliability-An Application To Ti-6Al-4V (چکیده)
89 - A New Stochastic Model for Prediction of Fatigue Crack Propagation (چکیده)