اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت. , 2011-11-23

عنوان : ( بررسی رابطه ادراک سبکهای فرزندپروری والدین با خودتنظیمی خودمختارانه دانش آموزان دختر و پسر )

نویسندگان: فاطمه شریفی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه بررسی رابطه نگرش مذهبی با خودتنظیمی خودمختارانه دانش آموزان دختر و پسر بود

کلمات کلیدی

, نگرش مذهبی , خودتنظیمی, خودمختار, دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028465,
author = {شریفی, فاطمه and کارشکی, حسین},
title = {بررسی رابطه ادراک سبکهای فرزندپروری والدین با خودتنظیمی خودمختارانه دانش آموزان دختر و پسر},
booktitle = {اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت.},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نگرش مذهبی ، خودتنظیمی، خودمختار، دانش آموزان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه ادراک سبکهای فرزندپروری والدین با خودتنظیمی خودمختارانه دانش آموزان دختر و پسر
%A شریفی, فاطمه
%A کارشکی, حسین
%J اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت.
%D 2011

[Download]