اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی , 2012-02-22

عنوان : ( ارتباط اشکال توریسم با جنسیت و سن : مطالعه روی گردشگران اصفهان )

نویسندگان: محمد بیژن پور , مهدی طالب پور , مصطفی طیبی , حسن عبدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین اشکال مختلف توریسم با سن و جنسیت است

کلمات کلیدی

, توریسم ماجراجو, توریسم باستان شناس, توریسم ورزشی , توریسم گروهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028566,
author = {محمد بیژن پور and طالب پور, مهدی and مصطفی طیبی and حسن عبدی},
title = {ارتباط اشکال توریسم با جنسیت و سن : مطالعه روی گردشگران اصفهان},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی},
year = {2012},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {توریسم ماجراجو، توریسم باستان شناس، توریسم ورزشی ،توریسم گروهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط اشکال توریسم با جنسیت و سن : مطالعه روی گردشگران اصفهان
%A محمد بیژن پور
%A طالب پور, مهدی
%A مصطفی طیبی
%A حسن عبدی
%J اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی
%D 2012

[Download]