همایش علمی تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین , 2012-02-21

عنوان : ( پیش بینی منش ورزشی از روی ابعاد شخصیتی تنیس روی میز بازان جانباز و معلول )

نویسندگان: مهدی طالب پور , وحید ساعت چیان , مهدی آرمند نیا , سعید امیر نژاد , سید مهدی رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

...

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028573,
author = {طالب پور, مهدی and وحید ساعت چیان and مهدی آرمند نیا and سعید امیر نژاد and سید مهدی رسولی},
title = {پیش بینی منش ورزشی از روی ابعاد شخصیتی تنیس روی میز بازان جانباز و معلول},
booktitle = {همایش علمی تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {...},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی منش ورزشی از روی ابعاد شخصیتی تنیس روی میز بازان جانباز و معلول
%A طالب پور, مهدی
%A وحید ساعت چیان
%A مهدی آرمند نیا
%A سعید امیر نژاد
%A سید مهدی رسولی
%J همایش علمی تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین
%D 2012

[Download]