هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06

عنوان : ( برآورد مساحت سازندهای مخزن سد گتوند و تغییرات کیفی آب سد در ترازهای مختلف پس از آبگیری )

نویسندگان: مائده خسنوند , بهناز دهرآزما , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سد گتوند علیا برروی رودخانه کارون در 25 کیلومتری شهرستان شوشتر و در نزدیکی شهر گتوند در استان خوزستان واقع شده است. در حال حاضر آبگیری از این سد به عمل نیامده و آب در فرازبند آن واقع است. سازندهای اصلی و مهم مخزن سد شامل سازندهای آغاجاری، میشان، گچساران، بختیاری و رسوبات کواترنری است. مساحت سازندهای تشکیل دهنده 250 متری اندازه گیری شد و نقشه زمین شناسی مخزن سد در این سه تراز ترسیم ، مخزن سد در ترازهای 150،200 گردید. ملاحظه شد سازند آغاجاری در تراز 250 متر بیشترین مساحت را دارد و سازندهای میشان و گچساران بیشترین مساحت را در تراز 200 متر دارند. همچنین سازند بختیاری و نهشته های کواترنری کمترین رخنمون را در مخزن سد به خود اختصاص داداند. بنابرین با توجه به تشکیلات نمکی- گچی سازند گچساران و همچنین رگه های آهکی سازند میشان و مساحت بیشتر این دو سازند در تراز 200 متر، احتمال پایین آمدن کیفی آب سد و شور شدن آن در این تراز بالا است. لذا برای جلوگیری از این رویداد باید آب مخزن سد در ترازهای بالاتر نگه داشته شود.

کلمات کلیدی

, سد گتوند, مساحت سازندها, کیفیت آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028661,
author = {مائده خسنوند and بهناز دهرآزما and حافظی مقدس, ناصر},
title = {برآورد مساحت سازندهای مخزن سد گتوند و تغییرات کیفی آب سد در ترازهای مختلف پس از آبگیری},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {سد گتوند، مساحت سازندها، کیفیت آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد مساحت سازندهای مخزن سد گتوند و تغییرات کیفی آب سد در ترازهای مختلف پس از آبگیری
%A مائده خسنوند
%A بهناز دهرآزما
%A حافظی مقدس, ناصر
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود
%D 2011

[Download]