هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06

عنوان : ( اثر سد الغدیر ساوه بر روی کمیت منابع آب زیر زمینی دشت ساوه )

نویسندگان: زهرا حیدریان , ناصر حافظی مقدس , سمیه ندایی گیلارلو , فاطمه ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سد الغدیر ساوه در 25 کیلومتری شهر ساوه بر روی رودخانه قره چای واقع می باشد. در این مقاله به بررسی اثر سد الغدیر ساوه بر روی کمیت آب زیرزمینی در دشت ساوه پرداخته شده است. بدین منظور به بررسی تراز آب زیرزمینی در دشت ساوه و بارندگی پرداخته شده و همچنین منحنی های هم عمق سطح آب قبل و بعد از بهره برداری رسم گردیده و ملاحظه م یشود که گسل ساوه نقش مهمی در تراز آب زیرزمینی دشت ساوه دارد به طوری که تراز آب زیرزمینی در دو طرف گسل 10 الی 15 متر اختلاف سطح نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, سد الغدیر, منحنی, گسل, آب زیرزمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028690,
author = {زهرا حیدریان and حافظی مقدس, ناصر and سمیه ندایی گیلارلو and فاطمه ابراهیمی},
title = {اثر سد الغدیر ساوه بر روی کمیت منابع آب زیر زمینی دشت ساوه},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {سد الغدیر، منحنی، گسل، آب زیرزمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سد الغدیر ساوه بر روی کمیت منابع آب زیر زمینی دشت ساوه
%A زهرا حیدریان
%A حافظی مقدس, ناصر
%A سمیه ندایی گیلارلو
%A فاطمه ابراهیمی
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود
%D 2011

[Download]