نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2012-05-08

عنوان : ( کیفیت روشهای اجرایی اسلب تراک بتنی در سازه های ریلی مترو و راه آهن )

نویسندگان: علیرضا دیواندری , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت روشهای اجرایی اسلب تراک بتنی در سازه های ریلی مترو و راه آهن در ایران

کلمات کلیدی

, روسازی کلاسیک, اسلب تراک, تراورس, بتن پیشتنیده,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028736,
author = {علیرضا دیواندری and قلعه نوی, منصور},
title = {کیفیت روشهای اجرایی اسلب تراک بتنی در سازه های ریلی مترو و راه آهن},
booktitle = {نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {روسازی کلاسیک، اسلب تراک، تراورس، بتن پیشتنیده، گروت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کیفیت روشهای اجرایی اسلب تراک بتنی در سازه های ریلی مترو و راه آهن
%A علیرضا دیواندری
%A قلعه نوی, منصور
%J نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2012

[Download]