پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25

عنوان : ( مکانیابی محلهای دفن پسماندهای ویژه در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس , هادی حاجی زاده , راهله شهریاری , مهدی امانیان , فاطمه اخلاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسأله دفن پسماندهای خطرناک همواره از دغدغه های زیست محیطی کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. در کشورمان علی رغم اهمیت این نوع پسماندها مدیریت آنها همانند زباله های شهری است و هیچ نوع لندفیل ویژه ای برای این نوع ضایعات تاکنون وجود نداشته است. هدف از این مطالعه که با حمایت سازمان محیط زیست کشور صورت گرفته است، پی جویی مناطق مستعد جهت دفن زبالههای خطرناک در استان خراسان رضوی می باشد. دین منظور ابتدا در محیط GIS مناطق ممنوعه که به هیچ عنوان نمی توان در آن مکانها لندفیل احداث کرد مشخص و از نقشه استان حذف شده، سپس مناطق باقیمانده طی دو مرحله امتیاز بندی شده و نهایتاٌ محدوده های مستعد مشخص شده است. مرحله اول مطالعات پهنه بندی در مقیاس 1:250000 با استفاده از 6 لایه زمینشناسی، ریختشناسی، پوشش گیاهی، شیب، بارش و تبخیر صورت گرفته است. مرحله دوم مطالعات با حساسیت و دقت بیشتر در مقیاس 1:25000 و براساس پارامترهای زمینشناسی، پوشش گیاهی، شیب، قابلیت اراضی، کیفیت آب زیرزمینی، پروفیل خاک، عمق آب، دسترسی به منابع قرضه و زهکشی سطحی انجام شده است. نتایج این مطالعات منجر به معرفی هشت منطقه مناسب گردید.

کلمات کلیدی

, پسماندهای خطرناک, لندفیل , GIS, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028798,
author = {حافظی مقدس, ناصر and هادی حاجی زاده and راهله شهریاری and مهدی امانیان and فاطمه اخلاقی},
title = {مکانیابی محلهای دفن پسماندهای ویژه در استان خراسان رضوی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پسماندهای خطرناک، لندفیل ، GIS، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکانیابی محلهای دفن پسماندهای ویژه در استان خراسان رضوی
%A حافظی مقدس, ناصر
%A هادی حاجی زاده
%A راهله شهریاری
%A مهدی امانیان
%A فاطمه اخلاقی
%J پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2008

[Download]