سیمین گردهمایی علوم زمین , 2012-02-20

عنوان : ( شناسایی شرایط زیر سطحی شهر زابل براساس مطالعات میکروترمور )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس , حمیدرضا سلوکی , روزبه یزدانفر , فاطمه اخلاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه براساس نتایج برداشت و تحلیل داده های میکروترمور تک ایستگاهی در 90 نقطه در شهر زابل و نیز داده های پروفیل سرعت موج برشی در 5 گمانه 40 متری ضخامت آبرفت و عمق سنگ کف لرزه ای در شهر زابل تعیین شده است. نتایج مطالعات ژئوتکنیک نشان می دهد که نهشته های سطحی در شهر زابل تا عمق 40 متر غالباٌ سیلت و سیلت رسی همراه با میان لایه های ماسه ای می باشد و تغییرات بافت خاک در محدوده شهر و اطراف آن کم و ناچیز است. ضخامت خاک نرم فوقانی یا عمق سنگ کف لرزه ای در شهر زابل از حداقل 20 متر در شرق شهر تا بیش از 200 متر در جنوب تغییر می کند. تغییرات ضخامت آبرفت نظم خاصی ندارد و حاکی از وجود چاله های عمیق مشابه چاه نیمه های کنونی می باشد که در گذشته نه چندان دور با آبرفت جدید پر شده است.

کلمات کلیدی

, میکروترمور, زابل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028846,
author = {حافظی مقدس, ناصر and حمیدرضا سلوکی and یزدانفر, روزبه and فاطمه اخلاقی},
title = {شناسایی شرایط زیر سطحی شهر زابل براساس مطالعات میکروترمور},
booktitle = {سیمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {میکروترمور، زابل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی شرایط زیر سطحی شهر زابل براساس مطالعات میکروترمور
%A حافظی مقدس, ناصر
%A حمیدرضا سلوکی
%A یزدانفر, روزبه
%A فاطمه اخلاقی
%J سیمین گردهمایی علوم زمین
%D 2012

[Download]