نامه معماری و شهرسازی, دوره (1), شماره (6), سال (2011-9) , صفحات (123-137)

عنوان : ( بازشناسی معماری دوره اتابکان یزد از متون تاریخی (نمونه موردی: مجموعه دولتخانه اتابک قطب الدین )

نویسندگان: علیرضا عینی فر , محمدحسن خادم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده آثار معماری دورۀ اتابکان از جملۀ آثار سرزمینی ایران است که در سیر مطالعات کرونولوژیک کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اتابکان ابتدا از سوی سلجوقیان به‌عنوان مباشر و کمک کار شاهزادگان سلجوقى بر گزیده شدند. و نهایتا در زمان افول قدرت مرکزی تبدیل به سلسله‌هاى محلی شدند. در هنگامه حمله مغول آرامش نسبی در نواحی مرکزی ایران که تحت تسلط آنها بود را حفظ کردند. حاصل این اقدام گسترش شهرها و آفرینش آثار معماری فراوان با ویژگیهای سرزمینی خاص بود. این مقاله با رجوع به متون تاریخی، به بازشناسی و تحلیل مجموعۀ دولت‌خانۀ اتابک اسفهسالار ابی منصور معروف به سلطان قطب‌الدین (615 تا 624) شامل خانۀ، مقبره و مدرسه، به‌منزلۀ نمونه‌ای از آثار دوره اتابکان می‌پردازد. روش تحقیق، تفسیری- تاریخی با رجوع به متون تاریخی و مقایسه و تطبیق بناهای مرتبط است. این مطالعۀ نشان می‌دهد که در ترکیب بناهای دورۀ اتابکان، مدرسه با گنبدخانه به ‌عنوان مدفن در کنار خانه‌های بزرگ متمولین یا حکام که معمولا با عناصر مهم شهری مانند میدان و یا بازار همجوار بودند، وجود داشته است. در این میان عناصری چون دو منار در دو طرف ورودی بناها، گنبدهای یک پوسته بر روی پلان مربع، گردن هشت گوش گنبد، استفاده از رنگ لاجورد در ترکیب با طلا برای تزئین داخلی بنا در معماری این دوره رایج بوده است.

کلمات کلیدی

, اتابکان, مدرسه, گنبدخانه, خانه(سرا), دولتخانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028923,
author = {علیرضا عینی فر and خادم زاده, محمدحسن},
title = {بازشناسی معماری دوره اتابکان یزد از متون تاریخی (نمونه موردی: مجموعه دولتخانه اتابک قطب الدین},
journal = {نامه معماری و شهرسازی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {6},
month = {September},
issn = {2008-2649},
pages = {123--137},
numpages = {14},
keywords = {اتابکان، مدرسه، گنبدخانه، خانه(سرا)، دولتخانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازشناسی معماری دوره اتابکان یزد از متون تاریخی (نمونه موردی: مجموعه دولتخانه اتابک قطب الدین
%A علیرضا عینی فر
%A خادم زاده, محمدحسن
%J نامه معماری و شهرسازی
%@ 2008-2649
%D 2011

[Download]