اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30

عنوان : ( بررسی رابطه سبکهای حل مساله و تفکرات غیرمنطقی با رضامندی زناشویی )

نویسندگان: زینب خجسته رحیمی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه سبکهای حل مساله و تفکرات غیرمنطقی با رضامندی زناشویی بررسی شد.

کلمات کلیدی

, سبکهای حل مساله , تفکرات غیرمنطقی , رضامندی زناشویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029064,
author = {زینب خجسته رحیمی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی رابطه سبکهای حل مساله و تفکرات غیرمنطقی با رضامندی زناشویی},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی},
year = {2012},
location = {تربت جام, ايران},
keywords = {سبکهای حل مساله ، تفکرات غیرمنطقی ، رضامندی زناشویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه سبکهای حل مساله و تفکرات غیرمنطقی با رضامندی زناشویی
%A زینب خجسته رحیمی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
%D 2012

[Download]