اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30

عنوان : ( تاثیر آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME) بر سازگاری دانش آموزان دبیرستانی )

نویسندگان: امیر خجسته کاشانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر سازگاری دانش آموزان دبیرستانی مشخص شد

کلمات کلیدی

, آموزش مدیریت پرخاشگری, رویکرد شناختی- رفتاری , سازگاری دانش آموزان دبیرستانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029065,
author = {امیر خجسته کاشانی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی},
title = {تاثیر آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME) بر سازگاری دانش آموزان دبیرستانی},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی},
year = {2012},
location = {تربت جام, ايران},
keywords = {آموزش مدیریت پرخاشگری، رویکرد شناختی- رفتاری ، سازگاری دانش آموزان دبیرستانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME) بر سازگاری دانش آموزان دبیرستانی
%A امیر خجسته کاشانی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%J اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
%D 2012

[Download]