اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30

عنوان : ( اثربخشی آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME)در بلوغ اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی )

نویسندگان: امیر خجسته کاشانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثربخشی آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(TAME )در بلوغ اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی مشخص گردید.

کلمات کلیدی

, آموزش مدیریت پرخاشگری , رویکرد شناختی- رفتاری(TAME ) , بلوغ اجتماعی , دانش آموزان دبیرستانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029066,
author = {خجسته کاشانی, امیر and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی},
title = {اثربخشی آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME)در بلوغ اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی},
year = {2012},
location = {تربت جام, ايران},
keywords = {آموزش مدیریت پرخاشگری ، رویکرد شناختی- رفتاری(TAME ) ، بلوغ اجتماعی ،دانش آموزان دبیرستانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME)در بلوغ اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی
%A خجسته کاشانی, امیر
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%J اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
%D 2012

[Download]