اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب , 2012-04-20

عنوان : ( بررسی ترکیب و تغییرات فصلی شیرابه زباله جامد شهری شهرستان آمل )

نویسندگان: سمیرا فتحی , هادی قربانی , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه شیرابه خروجی از محل دفن و مدیریت آن به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات زیست محیطی مرتبط با محلهای دفن زباله شناخته شده است مرکز دفن زباله شهرستان آمل منطقه عمارت می باشد که وسعت حدود 16 هکتار دارد این مکان در 28 کیلومتر شهرآمل واقع شده که زباله های شهر غالبا به این مکان منتقل می گردد روش دفن زباله دراین مکان به صورت دفن سطحی با پوشش نهایی سنگهای شکسته کوهی است و شیرابه حاصل از زباله در گودالهای اطراف به صورت حوضچه ای تجمع یافته و یا بعضا از طریق زهکش ها و خلل و فرج های واقع در سازند خاک به جریان رودخانه هراز می پیوندد دراین تحقیق به منظور بررسی تغییرات فصلی ترکیب شیرابه نمونه های شیرابه در دو فصل خشک شهریور و مرطوب فروردین اردیبهشت برداشته و مورد آنالیز قرار گرفت نتایج آنالیز حاکی از بار آلی بالای شیرابه و غلظت کم فلزات سنگین بود همچنین غلظت اکثر فاکتورهای تعیین شده در فصل خشک بیش از فصل مرطوب بود.

کلمات کلیدی

, دفن زباله, آلودگی آب, آمل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029082,
author = {سمیرا فتحی and هادی قربانی and حافظی مقدس, ناصر},
title = {بررسی ترکیب و تغییرات فصلی شیرابه زباله جامد شهری شهرستان آمل},
booktitle = {اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دفن زباله، آلودگی آب، آمل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ترکیب و تغییرات فصلی شیرابه زباله جامد شهری شهرستان آمل
%A سمیرا فتحی
%A هادی قربانی
%A حافظی مقدس, ناصر
%J اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب
%D 2012

[Download]