اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30

عنوان : ( رابطه احساس انسجام روانی و سبکهای دلبستگی با شادکامی دانش آموزان )

نویسندگان: حمیده رحمانی نوده , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

احساس انسجام روانی و سبکهای دلبستگی با شادکامی دانش آموزان بررسی شد.

کلمات کلیدی

, احساس انسجام روانی, سبکهای دلبستگی , شادکامی , دانش آموزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029089,
author = {حمیده رحمانی نوده and عبدخدائی, محمدسعید and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {رابطه احساس انسجام روانی و سبکهای دلبستگی با شادکامی دانش آموزان},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی},
year = {2012},
location = {تربت جام, ايران},
keywords = {احساس انسجام روانی، سبکهای دلبستگی ، شادکامی ،دانش آموزان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه احساس انسجام روانی و سبکهای دلبستگی با شادکامی دانش آموزان
%A حمیده رحمانی نوده
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
%D 2012

[Download]